Známky Prihlásenie Školský mail FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Streda 12. 12. 2018
Počet návštev: 3362517

Partneri


2% dane

Rada rodičov pri Odbornom učilišti

Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava

IČO:  42418909

Účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu:  1319199001/1111

IBAN:  SK51 1111 0000 0013 1919 9001

 

Vážení rodičia, partneri a priatelia školy,

 

dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o podporu občianskeho združenia Rada rodičov pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava. Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša Rada rodičov. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech našich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 

Cieľom občianskeho združenia je:

- podieľať sa na zabezpečovaní výchovy a vzdelávania, prosperity, rozvoja a ochrany záujmov mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, najmä žiakov školy

- spoluvytvárať materiálno-technické, ekonomické, personálne a odborné podmienky pre činnosť Odborného učilišťa, spolufinancovať projekty školy

- prispieť k pracovnému i osobnému a sociálnemu začleneniu žiakov a absolventov školy

 

Pomôcť nám môžete členským (rodičovským) príspevkom, finančným alebo materiálnym darom, poukázaním 2% zaplatenej dane za rok 2017, ale aj šírením dobrého mena školy (www.oudubba.sk).

 

Ako nám môžete poukázať 2% zaplatenej dane za rok 2017?

 

1. Ak ste fyzická osoba – zamestnaneczamestnávateľ Vám vykonáva ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň, požiadajte ho do 15.02.2018 o Potvrdenie o zaplatení dane a Vy vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Editovateľné predvyplnené tlačivo nájdete tu: Vyhlasenie-2018-DP-2017-editovatelne.pdf. Oba doklady doručte na daňový úrad v mieste Vášho trvalého pobytu do 30.04.2018.

 

2. Ak ste fyzická osoba a sami si podávate daňové priznanie, priamo v daňovom priznaní si vypočítajte 2% (3%) z Vašej dane a vyplňte údaje o našom občianskom združení. Daňové priznanie do 31.03.2018 doručte na daňový úrad v mieste Vášho trvalého pobytu a zaplaťte daň. Postup, ako poukázať 2% zaplatenej dane za rok 2017:

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/_danove-priznanie#ZoznamyAkoPoukazat

 

3. Ak ste právnická osoba (firma), priamo v daňovom priznaní si vypočítajte 1% (2%) z Vašej dane a vyplňte údaje o našom občianskom združení (môžete podporiť aj viacero subjektov). Daňové priznanie do 31.03.2018 doručte na daňový úrad v mieste Vášho sídla a zaplaťte daň. Postup, ako poukázať 2% zaplatenej dane za rok 2017: 

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-prijmov/pravnicke-osoby/_danove-priznanie#PoukazaniePercenta

 

Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

 

Overiť si našu registráciu môžete aj tu:

http://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Poberatelia2zdane%E2%80%93vyh%C4%BEad%C3%A1vanie/Poberatelia2zdane%E2%80%93detail.aspx?id=15181

 

Vopred Vám ďakujeme v mene tých, ktorí si sami pomôcť nedokážu, a v mene rodičov, ktorí túžia, aby aj ich zdravotne znevýhodnené deti mohli žiť šťastný a zmysluplný život.

 

 

 

Ing. Alžbeta Koleničová                                                                    Mgr. Eduard Filo

predseda Rady rodičov pri Odbornom učilišti                                   riaditeľ školyAko postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rada rodičov pri Odbornom učilišti
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dúbravská cesta 1, 84524 Bratislava
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42418909
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rada rodičov pri Odbornom učilišti
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dúbravská cesta 1, 84524 Bratislava
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42418909
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rada rodičov pri Odbornom učilišti
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dúbravská cesta 1, 84524 Bratislava
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42418909
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.