Známky Prihlásenie Školský mail FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Streda 12. 12. 2018
Počet návštev: 3362431

Partneri


Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Eduard Filo EFI Rozvrh
Riaditeľ
eduard.filo@oudubba.sk
 
 
PaedDr. Soňa Gergelová SGE Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa
sona.gergelova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Lenka Krušinová LKR Rozvrh
Zástupkyňa pre PV
lenka.krusinova@oudubba.sk
 
 
Elena Baričičová EBA Rozvrh
Majsterka
elena.baricicova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Lucia Bělská LBE Asistent MOV
 
 
Mgr. Lucia Bělská LBE Vychovávateľka
lucia.belska@oudubba.sk
 
 
Marta Bertok MBE Rozvrh
Majsterka
marta.bertok@oudubba.sk
 
 
Mgr. Peter Čaputa ČAP Rozvrh
Triedny učiteľ: 2.CK/A+MA
Triedny učiteľ: 3.ZH+CH
peter.caputa@oudubba.sk
 
 
Bc. Michal Černuška MCE Rozvrh
Majster
michal.cernuska@oudubba.sk
 
 
Mgr. Andrea Domoráková ADO Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.PR/A+PM
Triedna učiteľka: 3.MA+PR/A
andrea.domorakova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Tatiana Filová TFI Rozvrh
Učiteľka
tatiana.filova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Andrea Hornáčková AHO Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.MA+OT
Triedna učiteľka: 1.PM
andrea.hornackova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Alica Hullová AHU Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.ZH
Triedna učiteľka: 3.PR/B+PM
alica.hullova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Iveta Jančia IJA Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.ĽV+KN
Triedna učiteľka: 3.ĽV+DP
iveta.jancia@oudubba.sk
 
 
Agáta Janošková AJA Rozvrh
Majsterka
agata.janoskova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Daniela Jurkovičová DJU Rozvrh
Majsterka
daniela.jurkovicova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Jana Kočkovská JKO Rozvrh
Majsterka
jana.kockovska@oudubba.sk
 
 
Anna Kohútová AKO Rozvrh
Majsterka
anna.kohutova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Alica Koroncziová AKR Rozvrh
Majsterka
alica.koroncziova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Vilma Kozánková VKO Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.CK
Triedna učiteľka: 3.CK
vilma.kozankova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Sylvia Krajčiová SKR Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.KR
Triedna učiteľka: 1.ZH+DP
sylvia.krajciova@oudubba.sk
 
 
Ľubica Kresanová LKS Rozvrh
Majsterka
lubica.kresanova@oudubba.sk
 
 
PhDr. Daniela Križanová DKR Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.DP
Triedna učiteľka: PRR
daniela.krizanova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Lívia Kürtiová LVI Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.CK/B+PR/B
livia.kurtiova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Branislav Ladický BLA Vychovávateľ
 
 
Mgr. Lenka Ludviková LLU Asistent MOV
 
 
Mgr. Lenka Ludviková LLU Rozvrh
Majsterka
lenka.ludvikova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Martin Lukáč MLU Vychovávateľ
martin.lukac@oudubba.sk
 
 
Bc. Jana Maďarová JMD Rozvrh
Majsterka
jana.madarova@oudubba.sk
 
 
Zuzana Malíčková ZMA Rozvrh
Majsterka
zuzana.malickova@oudubba.sk
 
 
Ing. Alena Martináková AMA Vychovávateľka
alena.martinakova@oudubba.sk
 
 
Bc. Mária Miklošová MMI Rozvrh
Majsterka
maria.miklosova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Mária Mikulová MMI Vychovávateľka
maria.duchovicova@oudubba.sk
 
 
Ján Pavlovič JPA Rozvrh
Majster
jan.pavlovic@oudubba.sk
 
 
Mgr. Ivana Povincová IPO Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.PR
Triedna učiteľka: 3.OT
ivana.povincova@oudubba.sk
 
 
Ing. Marek Ráček MRA Rozvrh
Majster
marek.racek@oudubba.sk
 
 
Mgr. Jana Sekerešová JSE Učiteľka
 
 
Mgr. Ľubica Špulerová LSP Rozvrh
Majsterka
lubica.spulerova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Andrej Šustek AŠU Vychovávateľ
 
 
Bc. Eva Švaralová ESV Rozvrh
Majsterka
eva.svaralova@oudubba.sk
 
 
Zuzana Tomašovičová ZTO Asistent MOV
 
 
Zuzana Tomašovičová ZTO Rozvrh
Majsterka
zuzana.tomasovicova@oudubba.sk
 
 
Ing. Viera Turáková VTU Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.KR
Triedna učiteľka: 3.KR
viera.turakova@oudubba.sk
 
 
Marta Turiničová MTU Rozvrh
Majsterka
marta.turinicova@oudubba.sk
 
 
Ing. Pavol Ungvarský PUN Rozvrh
Učiteľ
pavol.ungvarsky@oudubba.sk
 
 
Mgr. Jana Vaneková JVA Vychovávateľka
jana.vanekova@oudubba.sk
 
 
Kvetoslava Varjúová KVA Rozvrh
Majsterka
kvetoslava.varjuova@oudubba.sk
 
 
Otakar Veleba OVE Asistent MOV
otakar.veleba@oudubba.sk
 
 
Adrián Vlčko AVL Rozvrh
Majster
adrian.vlcko@oudubba.sk

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.12.2018

Voľné miesta na našej škole