• Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o našej škole a nechce sa im čítať, ponúkame video prezentáciu...
   • Prípravný ročník
   • Cukrárska výroba
   • Textilná výroba – ľudovoumelecká tvorba
   • Poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
   • Poľnohospodárska výroba – rastlinná a živočíšna výroba
   • Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti
   • Služby a domáce práce
   • Polygrafická výroba – knihárne a kartonáž
   • Praktická škola
   • Potravinárska výroba – pekárenská výroba
   • Spracúvanie dreva – stolárska výroba
   • Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce
   • Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál
   • Obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru
   • Pedikúra – manikúra
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
 • Spojená škola internátna

  01. 09. 2022 sa Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava spojilo so Spojenou školou, Švabinského 7, Bratislava
 • Spojená škola internátna

  organizačné zložky a súčasti školy : kliknutím prejdeš na stránku danej zložky/súčasti
    • Posledné zbohom
     • Posledné zbohom

      Dnes sme sa naposledy rozlúčili s naším bývalým kolegom Otakarom Velebom, ktorý nás 1. januára 2023 náhle navždy opustil vo veku 69 rokov. Takmer 20 rokov, od roku 2002 až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2021, pracoval v Odbornom učilišti na Dúbravskej ceste ako majster odbornej výchovy v učebnom odbore polygrafická výroba so zameraním na knihárne a kartonáž a už ako dôchodca aj ako pedagogický asistent. Spomíname si na neho ako na pracovitého, precízneho a ochotného, ústretového kolegu a priateľa, ktorý u nás vychoval a pripravil na povolanie desiatky chlapcov a dievčat. Česť jeho pamiatke!

     • Vianočné prekvapenie

      Študenti zo Strednej odbornej školy pedagogickej na Bullovej ul. - budúci pedagogickí asistenti, ktorí u v našej škole vykonávajú pedagogickú prax, pripravili vo štvrtok 15.12.2022 našim žiakom na Dúbravskej ceste vianočné prekvapenie - vianočné dielničky. Takýmto pekným spôsobom sa spolu vo sviatočnom čase rozlúčili z rokom 2022. Aktivitu koordinovala naša školská poradkyňa J. Sekerešová. Všetkým účastníkom patrí vďaka.

     • Tvorivé dielne v SOŠPg

      V stredu 14.12. 2022 sa konali na Strednej odbornej škole pedagogickej na Bullovej ul. už tradičné tvorivé dielne (11. ročník), ktorých sa okrem domácich hostiteľov zúčastnilo takmer 100 našich žiakov z Patrónky i z Petržalky. Pripravených aktivít bolo veľa: vyrábali sa ikebany, zdobili sa stromčeky z polystyrénu, navliekali koráliky, lepili pozdravy, piekli medovníky, zdobili sa štupľové figúrky a šiškové sovičky... Naši žiaci si vyrobili darčeky pre blízkych a spoznali nových kamarátov. Bolo nás tak veľa, že sme sa na záverečnú fotografiu ani nezmestili, preto má tri časti :) Všetkým organizátorom odkazujeme: ĎAKUJEME

     • Black star barber

      Veľké ďakujeme dnes patrí holičstvu Black star barber na Trnavskej v Bratislave. Pán vychovávateľ Filip Černý zobral chlapcov z internátu do barber shopu, kde sa o nich nadštandardne postarali, boli trpezliví pri výbere účesov a spravili im nezabudnuteľný zážitok. Chlapci tak dostali predčasný darček k Vianociam.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 5. 2. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5399772
  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, Slovakia
   • info@ssid.sk
   • (+421 2)54 793 677
   • 54732662
   • 2121799724
   • Mgr. Eduard Filo eduard.filo@ssid.sk
   • pondelok - piatok 07.00 - 11.30 h 12.30 - 14.00 h
   • eduard.filo@ssid.sk
   • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Odborné učilište, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Praktická škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
   • Školský internát, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Školský klub detí, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje