• Pomôžte nám
     • Pomôžte nám

     •  

      Aj tento rok môžete podporiť školu v jej snahách cez občianske združenie Rada rodičov pri Odbornom učilišti.
      Viac informácií nájdete v ľavom menu - 2% dane.

      Vlani si škola aj vďaka 3300 EUR z nášho občianskeho združenia mohla napríklad kúpiť väčšie 9-miestne auto na prevoz osôb i nákladu, ktorým odvezieme v rámci výstavy, súťaže či odborného výcviku skupinu žiakov aj s materiálom či s invalidnými vozíkmi.

      Vopred ďakujeme!

    • V piatok opäť dištančne, od pondelka prázdniny
     • V piatok opäť dištančne, od pondelka prázdniny

     • Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a pomerne nízkemu počtu žiakov v škole v piatok 26. 02. 2021 žiaci opäť neprídu na teoretické ani na praktické vyučovanie, pedagógovia budú vyučovať dištančne. Internátni žiaci opustia školský internát vo štvrtok 25. 02. 2021 do 18.00 h (v prípade potreby kontaktujte zástupcu riaditeľa pre internát p. Čaputu - 0903/555886). V piatok sú všetci žiaci hromadne odhlásení zo stravovania.

      V týždni 01. - 05. 03. 2021 majú všetky školy v Bratislavskom kraji jarné prázdniny. Využime tento čas na regeneráciu v súlade s aktuálnymi hygienickými opatreniami. 

      Ak sa pandemická situácia v Bratislave nezhorší, od pondelka 08. 03. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní v škole a otvorený bude aj školský internát a výdajná školská jedáleň. Ak sa pandemická situácia v Bratislave zlepší a podľa semaforu bude tmavoružová (II. stupeň varovania) alebo lepšia, prezenčné vyučovanie bude povinné a dištančné vyučovanie sa ukončí! Podmienkou nástupu do školy bude pravdepodobne naďalej čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Nástup na internát bude asi opäť možný až v pondelok. O prípadných zmenách vás budeme informovať - sledujte, prosím, naše webové sídlo.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Zbohom, Erika
     • Zbohom, Erika

     •  

      V piatok 12. februára 2021 nás opustila naša žiačka Erika Švecová. Zamestnancom i spolužiakom zostáva v pamäti ako milá, svedomitá a húževnatá žiačka a dobrá kamarátka. Pozostalým a všetkým blízkym vyslovujeme úprimnú sústrasť. Česť jej pamiatke!

      Posledná rozlúčka s našou žiačkou a spolužiačkou bude v piatok 19. 02. 2021 o 14.00 h v dome smútku v bratislavskej Vrakuni (Čučoriedkova 12).

    • V piatok opäť dištančne
     • V piatok opäť dištančne

     • Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a pomerne nízkemu počtu žiakov v škole v piatok 19. 02. 2021 žiaci opäť neprídu na teoretické ani na praktické vyučovanie, pedagógovia budú vyučovať dištančne. Internátni žiaci opustia školský internát vo štvrtok 18. 02. 2021 do 18.00 h (v prípade potreby kontaktujte zástupcu riaditeľa pre internát p. Čaputu - 0903/555886). V piatok sú všetci žiaci hromadne odhlásení zo stravovania.

      Od pondelka 22. 02. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní v škole a otvorený bude aj školský internát a výdajná školská jedáleň. Podmienkou nástupu do školy bude opäť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, nakoľko Bratislava má na COVID semafore naďalej tmavočervenú farbu. Nástup na internát bude opäť možný až v pondelok.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Neseď doma, nebehaj po vonku - čakáme Ťa v škole
     • Neseď doma, nebehaj po vonku - čakáme Ťa v škole

     • Si náš žiak a sedíš doma? Alebo beháš po vonku? Príď radšej do školy.

      Ste rodič a máte dcéru či syna v našej škole? Bojte sa COVID-u, nie školy. Robíme všetko, aby bola bezpečná. 

      Všetkých našich žiakov srdečne pozývame do školy. Buďme radi, že tu spolu môžeme byť. Ak nie ste chorí alebo v karanténe, príďte. Čím skôr, tým lepšie.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a pomerne nízkemu počtu žiakov v škole bude v piatok 12. 02. 2021 riaditeľské voľno - žiaci neprídu na teoretické ani na praktické vyučovanie, pedagógovia budú vyučovať dištančne. Internátni žiaci opustia školský internát vo štvrtok 11. 02. 2021 do 18.00 h (v prípade potreby kontaktujte zástupcu riaditeľa pre internát p. Čaputu - 0903/555886). V piatok sú všetci žiaci hromadne odhlásení zo stravovania.

      Od pondelka 15. 02. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní v škole a otvorený bude aj školský internát a výdajná školská jedáleň. Podmienkou nástupu do školy bude opäť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, nakoľko Bratislava má na COVID semafore naďalej tmavočervenú farbu. Nástup na internát bude opäť možný až v pondelok.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • K nástupu do školy a na internát
     • K nástupu do školy a na internát

     •  

      Milí žiaci, vážení rodičia,

      sme nútení rozhodnúť o otvorení školy v situácii, keď je veľa dobrých dôvodov školu otvoriť a veľa dobrých dôvodov aj školu neotvoriť. Po zvážení všetkých pre a proti školu otvárame od 08. 02. 2021 s tým, že:

      1. Kto má obavy o svoje zdravie, resp. zdravie svojich blízkych a má možnosť ostať doma, môže pokračovať v dištančnom vyučovaní. Neprítomnosť v škole bude mať žiak ospravedlnenú. Podmienkou je, že žiak alebo zákonný zástupca žiaka zabezpečí kontakt so školou a žiak sa bude podľa pokynov vyučujúcich vzdelávať, vypracovávať úlohy, komunikovať. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. pandemickú OČR, pretože má možnosť dať dieťa do školy.

      2. Žiaci, ktorí prídu do školy, musia pri prvom príchode v príslušnom týždni priniesť vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie - plnoletí žiaci, že boli testovaní s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní alebo že spadajú pod výnimku, neplnoletí žiaci, že ich zákonný zástupca bol testovaný s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní alebo že spadá pod výnimku. Tlačivá nájdete tu: Tlačivá Bez takéhoto vyhlásenia budeme musieť žiaka poslať domov.

      3. Žiaci, ktorí prídu do školy, musia dôsledne dodržiavať hygienické opatrenia, predovšetkým zásadu R-O-R (rúško - odstup - ruky) a organizačné opatrenia podľa pokynov vyučujúcich. Dodržiavanie týchto opatrení si škola v prípade potreby vynúti, resp. žiaka pošleme domov. Zdravie žiakov a zamestnancov je najdôležitejšie. Žiak musí mať na ústach aj na nose minimálne rúško (nestačí šatka, šál a pod.), ideálne respirátor aj rúško. Odporúčame teplejšie oblečenie, lebo budeme často a intenzívne vetrať.

      Otvárame aj internát s tým, že sa budeme snažiť, aby žiaci boli na izbách po 1, max po 2. Aj pobyt na internáte je viazaný na dodržiavanie vyššie uvedených opatrení. Na internát nie je možné prísť v nedeľu. Príchod na školský internát je možný až v pondelok od 13.00 h.  Dovtedy budú mať internátni žiaci veci v škole.

      Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, budú mať v pondelok 08. 02. 2021 obed. Internátni žiaci majú stravu zabezpečenú tiež až od obeda. Žiaci alebo zákonní zástupcovia, ktorí v pondelok nenastúpia do školy na prezenčné vyučovanie, si musia obed odhlásiť.

      Ďakujeme za pochopenie

    • Obnovujeme vyučovanie, otvárame internát!
     • Obnovujeme vyučovanie, otvárame internát!

     •  

      Milí žiaci, vážení rodičia,

      podľa informácie ministerstva školstva zo 04. 02. 2021 s účinnosťou od 08. 02. 2021 sa obnovuje vyučovanie v odborných učilištiach a obnovuje sa aj prevádzka školských internátov pre žiakov odborných učilíšť. Od pondelka teda normálne vyučujeme podľa rozvrhu. Podmienkou je otestovanie zamestnanca, plnoletého žiaka a jedného zákonného zástupcu nie staršie ako 7 dní, príp. platná výnimka. Naďalej platia prísne hygienické požiadavky, najmä zásada R-O-R (rúško - odstup - ruky).

      Plnoletí žiaci musia priniesť vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie, že boli testovaní s negatívnym výsledkom alebo že spadajú pod výnimku. Neplnoletí žiaci musia priniesť vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie svojho zákonného zástupcu, že bol testovaný s negatívnym výsledkom alebo že spadá pod výnimku. Tlačivá nájdete tu: Tlačivá Plnoletí žiaci môžu čestné vyhlásenie podpísať aj pri príchode do školy, neplnoletí žiaci musia v takom prípade prísť aj so svojím zákonným zástupcom. Bez takéhoto vyhlásenia budeme musieť žiaka poslať domov.

      Čestné vyhlásenie, že boli testovaní s negatívnym výsledkom alebo že spadajú pod výnimku, musia odovzdať aj zamestnanci školy.

      Príchod na školský internát je možný v pondelok od 13.00 h. Dovtedy budú mať internátni žiaci veci v škole. 

      Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, budú mať v pondelok 08. 02. 2021 obed. Internátni žiaci majú stravu zabezpečenú tiež až od obeda.

      Viac informácií nájdete tu: Návrat do škôl 2021

      Všetci sa na vás, milí žiaci, tešíme!

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, Slovakia
    • info@ssid.sk
    • (+421 2)54 793 677
    • 54732662
    • 2121799724
    • Mgr. Eduard Filo eduard.filo@ssid.sk
    • pondelok - piatok 07.00 - 11.30 h 12.30 - 14.00 h
    • eduard.filo@ssid.sk
    • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Odborné učilište, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Praktická škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
    • Školský internát, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Školský klub detí, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje