• Platby za stravu a ubytovanie - nové účty
     • Platby za stravu a ubytovanie - nové účty

     • Od septembra má škola nové účty na platby za stravovanie vo výdajnej školskej jedálni (VŠJ) a za ubytovanie v školskom internáte (ŠI):

      SK13 8180 0000 0070 0067 9967stravovací účet – platby do VŠJ

      SK54 8180 0000 0070 0067 9908 – príjmový účet – platby za ŠI

      Platba šekom zatiaľ nie je možná. Ďakujeme za pochopenie.

    • Spojenie škôl
     • Spojenie škôl

     • Milí žiaci, rodičia,

      od 01. 09. 2022 sa naše Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava spája so Spojenou školou, Švabinského 7, Bratislava. Názov novej školy bude Spojená škola internátna, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava.

      Na novú školu prechádzajú záväzky oboch škôl, teda aj doterajší, aj novoprijatí žiaci sa automaticky stávajú žiakmi novej školy. Časť žiakov bude chodiť naďalej do školy na Dúbravskej ceste, časť žiakov bude chodiť na pracovisko na Švabinského ul. Časť pedagógov a ostatných zamestnancov školy zostáva na Patrónke, časť bude pôsobiť v Petržalke a pribudnú aj viacerí noví zamestnanci. Riaditeľom novej školy bude Mgr. Eduard Filo, zástupcom riaditeľa pre pracovisko na Švabinského ul. bude PaedDr. Soňa Gergelová, zástupcom riaditeľa na Dúbravskej ceste bude Mgr. Lenka Krušinová, zástupcom riaditeľa pre školský internát zostáva Mgr. Peter Čaputa. V prípade otázok môžete (staro)nové vedenie školy kontaktovať mailom (info@oudubba.sk) alebo telefonicky.

      Do priestorov sídla novej školy na Dúbravskej ceste budú naďalej chodiť na teoretické i praktické vyučovanie žiaci učebných odborov:

      2985 G cukrárska výroba (CK)

      3179 G 10 textilná výroba  ľudovoumelecká tvorba (ĽV)

      4572 G 09 poľnohospodárska výroba  záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník (ZH) - všetky ročníky

      4572 G 04 poľnohospodárska výroba  rastlinná a živočíšna výroba (CH)

      6485 G opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti (OT)

      6494 G služby a domáce práce (DP)

      6495 G 01 polygrafická výroba  knihárne a kartonáž (KN)

      a tiež žiaci prípravného ročníka (PRR).

       

      V škole na Švabinského ul. budú chodiť na teoretické i praktické vyučovanie žiaci učebných odborov:

      2982 G 02 potravinárska výroba  pekárenská výroba (PK)

      3383 G 02 spracúvanie dreva stolárska výroba (ST)

      3686 G 10 stavebná výroba  maliarske a natieračské práce (MA)

      4572 G 09 poľnohospodárska výroba  záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník (ZH) - len druháci

      6491 G 01 obchodná prevádzka  práca pri príprave jedál (KR)

      6491 G 02 obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj  tovaru (PR)

      6497 G  pedikúra  manikúra (PM)

      a tiež žiaci praktickej školy (PŠ).

       

      Nástup do školy bude v pondelok 05. 09. 2022 o 08.00 h. Novoprijatí žiaci - pokiaľ nie sú plnoletí - by mali prísť so svojimi zákonnými zástupcami.

      Sledujte, prosím, toto webové sídlo - postupne pribudnú ďalšie informácie.

      Tešíme sa na vás.

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, Slovakia
    • info@ssid.sk
    • (+421 2)54 793 677
    • 54732662
    • 2121799724
    • Mgr. Eduard Filo eduard.filo@ssid.sk
    • pondelok - piatok 07.00 - 11.30 h 12.30 - 14.00 h
    • eduard.filo@ssid.sk
    • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Odborné učilište, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Praktická škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
    • Školský internát, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Školský klub detí, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje