Známky Prihlásenie Školský mail Triedy Google FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Sobota 29. 1. 2022
Počet návštev: 5034991

Partneri
Školský internát

Školský internát v školskom roku 2021/22

 

Školský internát, Dúbravská cesta 1, Bratislava (ďalej len ŠI) ako súčasť Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1, Bratislava (ďalej len OU D1) bol rozhodnutím Ministerstva školstva SR zaradený do siete škôl a školských zariadení s termínom začatia činnosti od 01. 09. 2014. ŠI je výchovno-vzdelávacie zariadenie zriadené Okresným úradom Bratislava a určené pre žiakov Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1, Bratislava, ale aj iných bratislavských škôl, prednostne v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava. Žiaci sa prijímajú do školského internátu vždy na jeden školský rok.

ŠI sa nachádza na 1. - 4. poschodí budovy ZSS ROSA v areáli na bratislavskej Patrónke, v ktorom sa nachádza aj Odborné učilište. Je to pomerne nová budova s bezbariérovým prístupom. Skladá sa zo štyroch samostatne prístupných častí – dvoch pre dievčatá a dvoch pre chlapcov. Izby sú trojlôžkové, slnečné, štandardne zariadené. Ubytovaný žiak má k dispozícii posteľ, skriňu, poličku, nočný stolík, spoločný stôl a stoličku. Jednotlivé časti majú k dispozícii spoločné sociálne zariadenia so sprchami a zariadenú kuchynku so sporákom, chladničkou a mikrovlnkou. Priamo v priestoroch ŠI je herňa, PC miestnosť a slušne zariadené spoločenské miestnosti. Priestory ŠI pokrýva vlastná wi-fi.

ŠI zabezpečuje žiakom ubytovanie a výchovno-vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania. Žiaci sa pripravujú pod vedením vychovávateľov na vyučovanie, voľný čas môžu tráviť krúžkovou činnosťou, športovými, spoločenskými a kultúrnymi aktivitami priamo v priestoroch ŠI, vo veľkorysom areáli plnom zelene a širšom okolí. V areáli je veľké futbalové ihrisko, florbalové ihrisko, tenisové kurty a menšia telocvičňa.

ŠI aj OU D1 má výbornú polohu pri križovatke Patrónka, na ktorej priamo stoja medzimestské autobusy zo Záhoria. MHD Patrónku priamo spája s Hlavnou železničnou stanicou a autobusovou stanicou Mlynské Nivy. Do areálu chodia ráno i poobede bezbariérové autobusy, ktoré Patrónku prepájajú s Mokrohájskou a hlavnými mestskými časťami.

Žiaci ubytovaní v ŠI sa stravujú vo výdajnej školskej jedálni priamo v budove, kde sú ubytovaní. Pripravujú sa aj diétne jedlá. Prihlásiť alebo odhlásiť stravu žiaka je potrebné 24 hodín vopred, v prípade akútneho ochorenia v ten deň ráno do 7.30 h je možné odhlásiť obed, olovrant a večeru. Ak žiak v uvedenom termíne nemá stravu odhlásenú, musí ju uhradiť.

Žiaci, resp. ich zákonní zástupcovia platia za internát mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI, ktorý je v súčasnosti vo výške 17 EUR pre žiakov so zdravotným znevýhodnením zo škôl, ktorých zriaďovateľom je Okresný úrad, a 34 EUR pre žiakov z iných škôl. Za celodennú stravu (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) platí žiak v školskom internáte v súčasnosti 3,78 EUR denne. Ak má teda mesiac 20 pracovných dní a žiak je na internáte v pondelok - piatok, zaplatí v súčasnosti za stravu mesačne 75,60 EUR. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI a cena stravy sa každoročne prehodnocuje.