Známky Prihlásenie Školský mail Triedy Google FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Pondelok 8. 8. 2022
Počet návštev: 5211434

Partneri
1. ročník

Inštrukcie

 

 

Materiály na štúdium publikujeme od 06. 12. 2021 po ročníkoch a učebných odboroch podľa predmetov. Materiály sú pomenované jednotne: ročník a odbor - predmet - poradové číslo materiálu, napr.:

1.CK-SYV-01 = materiál pre prvý ročník cukrárov z predmetu suroviny a výživa - prvý v poradí

Skratky predmetov sú rovnaké ako skratky použité v rozvrhu hodín. Nájdete ich aj tu: predmety_skratky.xlsx.

Okrem týchto materiálov na štúdium by žiaci mali komunikovať s triednymi učiteľmi i ostatnými učiteľmi a majstrami dohodnutým spôsobom, najmä prostredníctvom Triedy Google, kde má každý žiak vytvorený účet s mailovou adresou v tvare  meno.priezvisko@oudubba.sk a kde je zaradený do príslušnej triedy. Prihlasovacie údaje dostáva žiak od triedneho učiteľa