Známky Prihlásenie Školský mail FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Streda 12. 12. 2018
Počet návštev: 3362409

Partneri


Projekty

Skryté talenty

 

Projekt Skryté talenty bol podporený v rámci program Erasmus+ Mobilita mládeže a pracovníkov s mládežou. Projekt prebiehal vo februári - apríli 2015 a jeho vyvrcholením bola týždňová (10. – 16. marca 2015) návšteva 10 žiakov a 2 pedagógov z českého Odborního učiliště v Cvrčovicích neďaleko Brna, ktorí spolu s našimi 10 žiakmi, 2 pedagógmi nacvičili predstavenie Honza a Mária, ktoré predstavili 16. marca v Bratislave a následne 31. marca v moravských Cvrčovicích.

    

Ďalšie fotky si možno pozrieť tu: ERASMUS+ Skryté talenty

Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor takýmto mladým ľuďom na ich sebarealizáciu a tak zvýšiť ich sebavedomie, samostatnosť a tvorivosť. Prostredníctvom projektu sme poskytli príležitosť na rozvíjanie talentu a dali možnosť stretnúť skupinu mladých ľudí s podobným handicapom z inej krajiny, kde nie je problémom jazyková bariéra. Podstatou projektu bolo využívanie muzikoterapie s cieľom umožniť mladým ľuďom s postihnutím najoptimálnejším spôsobom ventiláciu psychickej a zvlášť fyzickej energie; zlepšiť a stabilizovať ich psychický stav a eliminovať nežiadúce prejavy v správaní, vytvorením príležitosti zlepšiť svoj osobnostný rozvoj a tak prispieť k rozvoju svojich kľúčových kompetencií.