Známky Prihlásenie Školský mail FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Streda 12. 12. 2018
Počet návštev: 3362491

Partneri


Orgány školy

Rada školy

 

Statut_RS.pdf

Nakoľko na jeseň 2016 sa končilo 4-ročné funkčné obdobie Rady školy, postupne sa kreovalo nové zloženie Rady školy na obdobie 2016 - 2020. Ešte v auguste (26. 08. 2016) na pedagogickej rade boli z radov pedagogických zamestnancov školy zvolení traja zástupcovia: Mgr. Andrea Domoráková, Mgr. Peter Čaputa a Mgr. Ľubica Špulerová. V septembri (13. 09. 2016) bola na stretnutí nepedagogických zamestnancov školy zvolená za zástupcu v Rade školy opäť Darina Jajcayová. Na rodičovskom združení dňa 28. 09. 2016 si rodičia žiakov školy zvolili troch zástupcov: Ing. Alžbetu Koleničovú, Mgr. Ivetu Čarňákovú a Ing. Ingrid Ráczovú. Zriaďovateľ školy - Okresný úrad Bratislava - odbor školstva delegoval do Rady školy štyroch zástupcov: Mgr. Rudolfa Nováka, Mgr. Ildikó Hejčíkovú, PhD., Ing. Gabriela Kosnáča a Ing. Igora Bendíka.

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava, v novom zložení sa uskutočnilo v piatok 02. 12. 2016 o 12.00 h v priestoroch školy. Nová Rada školy si zvolila zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Predsedom je Ing. Alžbeta Koleničová, podpredsedom Mgr. Andrea Domoráková.

V júni 2018 ukončila členstvo v Rada školy Mgr. Iveta Čorňáková, ktorej dcéra absolvovala štúdium. Na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia dňa 26. 09. 2018 bola na jej miesto zvolená ako zástupca rodičov p. Michaela Závadská.

titul, meno, priezvisko

funkcia

zástupca

tel. kontakt

e-mailová adresa

Ing. Alžbeta Koleničová

predseda

rodičia

   

Mgr. Andrea Domoráková

podpredseda

pedagogickí zamestnanci školy

02 54773400      kl. 143

andrea.domorakova@oudubba.sk 

Michaela Závadská

člen

rodičia

   

Mgr. Peter Čaputa

člen

pedagogickí zamestnanci školy

02 54773400      kl. 143

peter.caputa@oudubba.sk 

Darina Jajcayová

člen

nepedagogickí zamestnanci školy

0905 790036

darina.jajcayova@oudubba.sk 

Ing. Igor Bendík

člen

zriaďovateľ

0910 931177

igor.bendik@region-bsk.sk

Mgr. Ľubica Špulerová

člen

pedagogickí zamestnanci školy

02 54773400      kl. 134

lubica.spulerova@oudubba.sk 

Ing. Gabriel Kosnáč

člen

zriaďovateľ

  gabriel.kosnac@karlovaves.sk

Mgr. Ildikó Hejčíková, PhD.

člen

zriaďovateľ

09610 46 416

ildiko.hejcikova@minv.sk

Mgr. Rudolf Novák

člen

zriaďovateľ

09610 46 410

rudolf.novak@minv.sk

Ing. Ingrid Ráczová

člen

rodičia

  ingrid.r18@gmail.com