Známky Prihlásenie Školský mail FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Utorok 22. 1. 2019
Počet návštev: 3420716

Partneri


Školský internát a VŠJ

Školský internát v školskom roku 2018/2019

 

Školský internát, Dúbravská cesta 1, Bratislava (ďalej len ŠI) ako súčasť Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1, Bratislava (ďalej len OU D1) bol rozhodnutím Ministerstva školstva SR zaradený do siete škôl a školských zariadení s termínom začatia činnosti od 01. 09. 2014. ŠI je výchovno-vzdelávacie zariadenie zriadené Okresným úradom Bratislava a určené pre žiakov Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1, Bratislava, ale aj iných bratislavských škôl, prednostne v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava. Žiaci sa prijímajú do školského internátu vždy na jeden školský rok.

ŠI sa nachádza na 3. a 4. poschodí budovy DSS a RS ROSA v areáli na bratislavskej Patrónke, v ktorom sa nachádza aj Odborné učilište. Je to pomerne nová budova s bezbariérovým prístupom. Skladá sa z troch samostatne prístupných častí – oddelene pre dievčatá a pre chlapcov. Izby sú trojlôžkové, slnečné, štandardne zariadené. Ubytovaný žiak má k dispozícii posteľ, skriňu, poličku, nočný stolík, spoločný stôl a stoličku. Obe časti majú k dispozícii spoločné sociálne zariadenia so sprchami a zariadenú kuchynku so sporákom, chladničkou a mikrovlnkou. Priamo v priestoroch ŠI je herňa, premietacia miestnosť a slušne zariadené spoločenské miestnosti. Priestory ŠI pokrýva vlastná wi-fi.

ŠI zabezpečuje žiakom ubytovanie a výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania. Žiaci sa pripravujú pod vedením vychovávateľov na vyučovanie, voľný čas môžu tráviť krúžkovou činnosťou, športovými, spoločenskými a kultúrnymi aktivitami priamo v priestoroch ŠI, vo veľkorysom areáli plnom zelene a širšom okolí. V areáli je veľké futbalové ihrisko, florbalové ihrisko, tenisové kurty a menšia telocvičňa.

ŠI aj OU D1 má výbornú polohu pri križovatke Patrónka, na ktorej priamo stoja medzimestské autobusy zo Záhoria. MHD Patrónku priamo spája s Hlavnou železničnou stanicou a autobusovou stanicou Mlynské Nivy. Do areálu chodia ráno i poobede bezbariérové autobusy, ktoré Patrónku prepájajú s Mokrohájskou a hlavnými mestskými časťami.

Žiaci ubytovaní v ŠI sa stravujú vo výdajnej školskej jedálni priamo v budove, kde sú ubytovaní. Pripravujú sa aj diétne jedlá. Prihlásiť alebo odhlásiť stravu žiaka je potrebné 24 hodín vopred, v prípade akútneho ochorenia v ten deň ráno do 7.30 h je možné odhlásiť obed, olovrant a večeru. Ak žiak v uvedenom termíne nemá stravu odhlásenú, musí ju uhradiť.

Žiaci, resp. ich zákonní zástupcovia platia za internát mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI, ktorý je vo výške 17 EUR pre žiakov so zdravotným znevýhodnením zo škôl, ktorých zriaďovateľom je Okresný úrad, a 34 EUR pre žiakov z iných škôl. Za celodennú stravu (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) platí žiak v školskom internáte v súčasnosti 3,78 EUR denne. Ak má teda mesiac 20 pracovných dní a žiak je na internáte v pondelok - piatok, zaplatí v súčasnosti za stravu mesačne 75,60 EUR. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI a cena stravy sa každoročne prehodnocuje.