Známky Prihlásenie Školský mail Školský G Suite FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Nedeľa 29. 11. 2020

Čo nás čaká?

Dátum Čas Udalosť                                                                                            
27.11.2020 13.45 Pedagogická rada

PartneriPočet návštev: 4410778
 • Obnovujeme vyučovanie, otvárame internát!

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 16. 11. 2020 sa obnovuje vyučovanie v odborných učilištiach a obnovuje sa aj prevádzka školských internátov pre žiakov odborných učilíšť. Od pondelka teda normálne vyučujeme podľa rozvrhu, v utorok sa neučí - je štátny sviatok, od stredy pokračuje vyučovanie podľa rozvrhu.

  Žiaci už nebudú potrebovať certifikáty z plošného testovania, ale musia doniesť vyplnené a podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx. Kto nemá možnosť si ho vytlačiť, môže ho priniesť rukou písané.

 • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy

  Vážení rodičia,

  v týchto dňoch sa končí funkčné obdobie našej Rady školy. Prebehli voľby zástupcov zamestnancov a teraz musíte zvoliť zo svojich radov 3 zástupcov rodičov. Chceli sme voľby uskutočniť na rodičovskom združení, to sa však z dôvodu pandémie COVID-19 nemôže zísť. Preto Vás touto cestou žiadame, aby ste do piatku 13. 11. 2020 navrhli kandidátov, a to mailom na adresu info@oudubba.sk. Zatiaľ máme troch rodičov, ktorí súhlasili so svojou kandidatúrou: Ivana Pullmanová, Jozef Kokoška a Peter Simonides.

 • Milí žiaci a rodičia,

  dnešným rozhodnutím ministra školstva sa od 10. novembra 2020 obnovuje prezenčné vyučovanie v niektorých školách. Žiaľ, nášho Odborného učilišťa sa to netýka a naďalej učíme len na diaľku (dištančne).

  Dnes bolo zverejnené aj Usmernenie Ministerstva školstva SR (aj so 4 prílohami) v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“.

 • Pravidlá vstupu do školy po plošnom testovaní

  Na základe § 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva z 30. 10. 2020 každý zamestnanec, ktorý v období od 2. novembra 2020 05:00 h do 9. novembra 2020 01:00 h bude chcieť vstúpiť do vnútorných i vonkajších priestorov školy, sa bude musieť preukázať potvrdením o negatívnom výsledku testovania na COVID-19 alebo inej výnimke podľa § 2 ods. 2 vyhlášky. Zamestnanec, ktorý sa takto nepreukáže, nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

  Rovnaké pravidlá v uvedenom období platia aj pre ostatné osoby, ktoré by chceli vstúpiť do vnútorných i vonkajších priestorov školy. Podľa § 1 vyhlášky bez preukázania sa potvrdením o negatívnom výsledku testovania na COVID-19 alebo inej výnimke podľa § 1 ods. 2 vyhlášky majú všetky osoby vstup do školy zakázaný.

 • Dištančné vzdelávanie

  Milí žiaci,

  tak ako počas prvej vlny pandémie COVID-19 aj teraz sme nútení učiť sa na diaľku - dištančne. Niektorým z vás stihli učitelia i majstri ešte v piatok dať do rúk materiály na štúdium. Tak ako počas prvej vlny ponúkame vám študijné materiály elektronicky - v ľavom menu tejto našej webovej stránky pod názvom Dištančné vzdelávanie.

  Okrem týchto materiálov na štúdium by žiaci mali komunikovať s triednymi učiteľmi i ostatnými učiteľmi a majstrami dohodnutým spôsobom, najmä prostredníctvom G Suite, kde má každý žiak vytvorený účet s mailovou adresou v tvare meno.priezvisko@oudubba.sk a kde je zaradený do príslušnej triedy (Classroom). Prihlasovacie údaje dostáva žiak od triedneho učiteľa.

 • Uzatvorenie školy aj internátu

  Rozhodnutím krízového štábu zo dňa 22. 10. 2020 by mali byť s výnimkou materských škôl a 1. stupňa základných škôl od pondelka 26. októbra zavreté všetky školy. Vzdelávanie má prebiehať dištančne. Zatvorený bude aj školský internát.

  Prosíme žiakov a rodičov, aby si dnes zo školy a najmä z internátu zobrali všetky svoje osobné veci, lebo priestory prejdú opäť dôkladnou dezinfekciou. Ďakujeme za pochopenie.

  Sledujte, prosím, webové sídlo školy - informácie budeme aktualizovať. Je možné, že odborné učilištia sa otvoria skôr ako avizovaného 27. novembra.

 • Zostávame otvorení!

  Po upresnení informácie z ministerstva školstva s radosťou oznamujeme, že Odborné učilište ani internát sa nezatvára ani po zasadnutí krízového štábu 11. 10. 2020.

  Vyučovanie bude naďalej prebiehať prezenčne podľa rozvrhu hodín - teoretické i praktické vyučovanie. "Zároveň na všetkých druhoch škôl sa obmedzujú aktivity, ktoré nie sú kriticky dôležité pre výchovno-vzdelávací proces. V prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa," píše sa v rozhodnutí ministra školstva z 11. 10. 2020.

 • Škola od zajtra len dištančne

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  dnes na obed minister školstva informoval o rozhodnutí krízového štábu: od pondelka 12. 10. 2020 sa zatvárajú stredné školy a prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Vyzval tiež žiakov, aby necestovali na školské internáty. Ústredný krízový štáb ďalej rokuje, ďalšie rozhodnutia sa očakávajú popoludní.

  Vzniknutá situácia nás mrzí, radšej by sme sa s vami vzdelávali prezenčne – v škole aj na internáte. Prípadné otázky alebo podnety môžete posielať na info@oudubba.sk. Na skoré stretnutie sa tešia

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia (zákonní zástupcovia),

  plánované rodičovské združenie sa z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie neuskutoční. Pokúsime sa v priebehu októbra s Vami spojiť dištančne. Nie od všetkých však máme mailovú adresu. Tí, ktorí ste nám ju ešte neoznámili, pošlite nám ju, prosím, na adresu info@oudubba.sk alebo prostredníctvom Vašich detí.

  Jedným z bodov rodičovského združenia mala byť aj voľba zástupcov rodičov do Rady školy. Prosíme Vás, aby ste nám do 9. októbra oznámili chuť, resp. ochotu stať sa členom Rady školy, príp. Váš súhlas s kandidatúrou, ak Vás navrhuje iný rodič. Voľby uskutočníme v polovici októbra pravdepodobne per rollam - na diaľku.

 • Jesenná burza oblečenia

  V dňoch 06. - 07. 10. 2020 sa v kultúrnej miestnosti uskutoční pre žiakov školy tradičná jesenná burza oblečenia, ale za netradičných "pandemických" podmienok:

  - miestnosť sa bude dezinfikovať germicídnym žiaričom každý deň pred burzou a po jej skončení,

  - bude vykonávaná pravidelná dezinfekcia povrchov, pracovných plôch, pomôcok,

  - pri vstupe sa bude kontrolovať nasadenie rúška a všetci si vydezinfikujú ruky,

  - do miestnosti sa bude vstupovať po skupinách (triedach) podľa harmonogramu,