Známky Prihlásenie Školský mail Triedy Google FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Sobota 29. 1. 2022

Čo nás čaká?

Dátum Čas Udalosť                                                                                            
31.01.2022   Odovzdávanie výpisov klasifikácie 
01.02.2022 09.00 Porada vedenia
04.02.2022   Polročné prázdniny

PartneriPočet návštev: 5034993
 • Zmena pandemických pravidiel v škole

  Podľa aktualizovaného školského semaforu sa (aj) pre žiakov v škole menia pravidlá takto:

  Pozitívne testovaná osoba - bez ohľadu na očkovanie či prekonanie - zostáva v izolácii (oddelene od ostatných doma alebo v nemocnici) 5 dní od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých príznakov. Začiatok a koniec izolácie určuje lekár. Po ukončení izolácie musí osoba ďalších 5 dní nosiť vnútri i vonku respirátor (žiaci i pedagógovia ho môžu nahradiť rúškom, ale len v škole a na internáte).

 • Nástup do školy

  Vážený zákonný zástupca,

  od 10.01.2022 žiaci nastupujú do školy za prísnych epidemiologických opatrení. Pred vstupom do školy si žiaci vydenzifikujú ruky, vo všetkých priestoroch školy používajú rúška alebo respirátory. Žiaci musia priniesť podpísané vyhlásenie o bezpríznakovosti (Priloha_1). Okrem toho žiaci, ktorí prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami alebo sú očkovaní, môžu priniesť podpísanú výnimku z karantény (Priloha_2). Obidve tieto tlačivá môžete poslať prostredníctvom EduPage, mailom na adresu info@oudubba.sk alebo ich žiak prinesie podpísané osobne.

 • Dištančné vzdelávanie pokračuje

  Mnohí žiaci, rodičia i zamestnanci sa nás pýtajú, ako bude prebiehať vyučovanie v týždni 13. - 17. decembra 2021. Rozhodnutím riaditeľa posledný týždeň pred prázdninami budeme pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

  RÚVZ Bratislava práve vydal vyhlasku č. 294/2021, ktorou zrušil vlastnú vyhlášku vyhlasku č. 276/2021 spred týždňa. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 by sme od pondelka 13. 12. 2021 mohli učiť prezenčne. Nie však v prípade, keď sa to dozvieme v piatok 10. 12. 2021 o 14.00 h. Počas víkendu je nemožné zabezpečiť pre žiakov i zamestnancov obedy a celodenné stravovanie v školskej jedálni pre žiakov v školskom internáte. V tak krátkom čase je nereálne aj obnovenie školských spojov (Dúbravská – Švabinského). Hlavným dôvodom je však výskyt ochorenia COVID-19 a podozrenia naň u značného počtu žiakov rôznych tried i viacerých zamestnancov.

 • Milí žiaci, milé žiačky!

  Poďme sa vidieť a počuť v "online klube" už tento štvrtok 9. decembra od 13.00 do 14.00 h, potom aj v pondelok 13. decembra a v stredu 15. decembra v rovnakom čase. Môžete sa pripojiť kedykoľvek - ako vám to bude v určenom čase vyhovovať.

  Pripojíte sa tu: meet.google.com/fzs-ipsk-ivb Keby si si nevedel/a poradiť, ozvi sa, pomôžeme Ti.

  Tešíme sa na vás!

  Vaše psychologičky a sociálna pedagogička

 • Od pondelka dištančné vyučovanie

  V súlade so školským semaforom sa Vyhlaskou_276 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislavskom kraji plošne zatvárajú viaceré školy a školské zariadenia vrátane nášho Odborného učilišťa i školského internátu. Od pondelka 06. 12. 2021 prechádzame na dištančné vzdelávanie.

 • Predĺžené vianočné prázdniny

  Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 sa vianočné prázdniny začínajú už 20. decembra 2021 a trvajú do 7. januára 2022. Posledným vyučovacím dňom v tomto roku bude teda piatok 17. decembra 2021.

 • Nové opatrenia

  Škola aj školský internát ostávajú aj v zhoršujúcej sa epidemiologickej situácií na Slovensku a po vyhlásení núdzového stavu otvorené. Prevádzka škôl a školských zariadení sa naďalej riadi manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý bol aktualizovaný dňa 26. 11. 2021. Najdôležitejšie zmeny pre žiakov a rodičov:

  1. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane samotesty na domáce samotestovanie. Použitie samotestov je povinný hlásiť škole cez EduPage, mailom (info@oudubba.sk) alebo SMS správou (0903/555886).

 • 17. november v školskom internáte

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci,

  v stredu 17. novembra bude školský internát v prevádzke a v prípade záujmu môžu žiaci stráviť deň pracovného pokoja so svojimi vychovávateľmi, ktorí im ponúknu program na celý deň.

  Aby sme zabezpečili celodennú stravu pre všetkých, ktorí túto možnosť chcú využiť, prosíme Vás, aby ste nám obratom poslali informáciu SMS správou alebo mailom s jednoduchým textom: meno a priezvisko žiaka a „zostáva“ (prípadne „nezostáva“). SMS správu pošlite, prosím, na tel. číslo 0903/555886, mail na adresu peter.caputa@oudubba.sk

 • Bratislava červená

  Od pondelka 08. 11. 2021 sa Bratislava podľa covid automatu sfarbí do červena. Z toho vyplývajú viaceré zmeny. Vyučovania v škole sa týka najmä povinnosť nosenia respirátora v interiéroch teoretického a praktického vyučovania, ako aj školského internátu. Stále platí dodržiavanie protiepidemiologických pravidiel (pravidelná dezinfekcia rúk, udržovanie odstupu...). Vyučovanie prebieha naďalej prezenčnou formou.