Známky Prihlásenie Školský mail Školský G Suite FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Pondelok 18. 10. 2021

Čo nás čaká?

Dátum Čas Udalosť                                                                                            
28.-29.10.   Jesenné prázdniny
01.11.   Štátny sviatok
02.11. 09.00 Porada vedenia
16.11. 13.30 Pedagogická rada hodnotiaca
17.11.   Štátny sviatok
19.11. 12.00 Rada školy
19.11. 13.00 Rada rodičov
19.11. 14.00 Rodičovské združenie

Partneri

Počet návštev: 4910949
 • Výsledky samotestovania žiakov

  Prosíme všetkých rodičov, resp. plnoletých žiakov, ktorí si prevzali samotesty, aby školu pravidelne informovali o výsledku testovania, a to aj v prípade negatívneho výsledku. Samotestovanie by malo prebiehať vždy v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Výsledok môžete poslať mailom na adresu info@oudubba.sk s uvedením mena žiaka. (Môžete použiť aj tlačidlo "Napíšte nám" na hornej lište webového sídla školy alebo kontaktovať triedneho učiteľa.)

 • Doprava do školy a zo školy domov

  Z viacerých bratislavských mestských častí chodia ráno školské bezbariérové (oranžové) autobusy priamo do areálu na Patrónke a poobede zasa späť.

  Pokiaľ by niekto z našich žiakov a rodičov mal o takúto dopravu záujem, pošlite do pondelka rána mail na info@oudubba.sk s uvedením mena žiaka a lokality, odkiaľ do školy cestuje. (Môžete použiť aj tlačidlo "Napíšte nám" na hornej lište webového sídla školy alebo kontaktovať triedneho učiteľa.)

 • K nástupu do školy

  Vo štvrtok 16. 09. 2021 žiak odovzdá v škole svojmu triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV vyplnené Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx. Plnoletý žiak ho podpisuje sám, neplnoletému žiakovi ho musí podpísať zákonný zástupca. Ak ho teda žiak neprinesie vyplnené a podpísané, musí tak urobiť hneď po príchode do školy – triedny učiteľ alebo majster mu ho vytlačí. V takom prípade musí s neplnoletým žiakom prísť aj zákonný zástupca, aby materiál vyplnil a podpísal.

  Vzhľadom k rastu počtu ochorení na COVID-19 v školách po celom Slovensku pripomíname, že podľa aktuálneho školského semaforu v prípade pozitívneho výsledku testovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

 • Mimoriadne stretnutie rodičov

  Milí rodičia/zákonní zástupcovia,

  v piatok 10. septembra 2021 o 14.00 h sa v jedálni uskutoční mimoriadne stretnutie rodičov.

  Program: organizácia školského roka, informácie k školskému semaforu, odovzdanie samotestov rodičom, voľby do Rady školy a do Rady rodičov, diskusia, možnosť konzultácie s vedením školy a s pedagogickými a odbornými zamestnancami.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 • Riaditeľské voľno

  V súlade s usmernením ministerstva školstva pre školy k návšteve Svätého otca Františka na Slovensku v dňoch 12. až 15. septembra 2021 aj vzhľadom k súvisiacim dopravným obmedzeniam v lokalite školy riaditeľ školy v dňoch 13. - 14. 09. 2021 udelil voľno žiakom Odborného učilišťa. V prevádzke nebude ani školský internát. Všetci stravníci sú odhlásení zo stravy.

  V stredu 15. 09. 2021 je štátny sviatok a vo štvrtok a piatok sa učí podľa riadneho rozvrhu. Príchod na internát je možný už v stredu od 16.00 h.

 • K začiatku školského roka

  Milí žiaci a rodičia,

  blíži sa začiatok školského roka, ktorý nám opäť komplikuje aj korona vírus. Vyučovanie v škole, stravovanie v školskej jedálni i pobyt v školskom internáte musí byť v súlade so Školským semaforom, ktorý zostavilo ministerstvo školstva a ktorý vychádza z odporúčaní hygienikov.

  Vo štvrtok 02. 09. 2021 žiaci prichádzajú na 07.45 h. Pri vstupe do areálu dodržujte medzi sebou odstup. Pri vstupe do areálu pri vrátnici vás najprv čaká vstupný filter, kde vám skontrolujeme rúška (každý musí mať aj rezervné) a zmeriame teplotu.

 • V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných a stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť bezplatného antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

  Záujem o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov našej školy nám oznámte prostredníctvom webového sídla našej školy https://oudubba.edupage.org (kliknutím na Napíšte nám v hornom menu) alebo mailom na adresu info@oudubba.sk, a to do 25. 08. 2021.

 • Kontakt s odbornými zamestnancami počas leta

  Máme síce letné prázdniny, ale napriek tomu sa môžete v prípade potreby spojiť s našimi odbornými zamestnancami - školskou psychologičkou a sociálnou pedagogičkou.

  Školskú psychologičku môžete zastihnúť v týchto termínoch: 1. - 9. júla, 26. - 30. júla a 25. - 27. augusta 2021. Môžete ju kontaktovať na tel. čísle 0911/641165, mailom na daniela.sykorova@oudubba.sk alebo na facebooku Psychológ Oudubba.

  Sociálnu pedagogičku môžete zastihnúť v týchto termínoch: 1. - 23. júla a 24. - 27. augusta 2021. Môžete ju kontaktovať na tel. čísle 0911/860481 alebo mailom na jana.sekeresova@oudubba.sk.

 • Každoročne je 30. jún dňom odovzdávania vysvedčení a odchodu žiakov na prázdniny. U nás je aj dňom oceňovania najlepších žiakov. Tento rok riaditeľ školy vyzdvihol - netradične na dvore - najmä triedy a žiakov, ktorí napriek zlej pandemickej situácii mali dobrú dochádzku a v prezenčnom aj dištančnom vyučovaní sa snažili pripravovať na svoje budúce povolanie čo najlepšie. Následne sa žiaci presunuli do tried, kde im triedni učitelia odovzdali vysvedčenia a zhodnotili uplynulý školský rok.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Oceňovanie žiakov a odovzdávanie vysvedčení.

 • Koniec školského roka

  Žiaci prídu v stredu 30. 06. 2021 do školy na 07.45 h. O 8.00 h sa im pri altánku prihovorí riaditeľ školy, ktorý zhodnotí školský rok a pochváli aj pokarhá žiakov podľa toho, ako sa (ne)snažili pracovať počas prezenčného i dištančného vzdelávania. Potom sa žiaci presunú do svojich tried, kde im triedni učitelia odovzdajú vysvedčenia a cca o 9.00 h odchádzajú na prázdniny. Žiaci školy, ktorí sú zároveň klientmi ZSS Rosa, zostanú v škole do 11.00 h.

  V tento deň sú všetci žiaci odhlásení zo stravy. Pokiaľ má niekto záujem o stravu, musí sa prihlásiť. Školský internát je otvorený od 09.00 do 15.00 h.