Známky Prihlásenie Školský mail Triedy Google FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Pondelok 8. 8. 2022
Počet návštev: 5211461

Partneri
Organizácia štúdia

Odborné učilište pripravuje mládež na výkon povolaní zodpovedajúcich príslušným učebným odborom.

V škole sa strieda teoretické a praktické vyučovanie s tým, že prevahu má prax.

V 1. a 2. ročníku sa striedajú 2 dni teórie a 3 dni praxe.

V prípravnom ročníku a v 3. ročníku sa strieda 1 deň teórie a 4 dni praxe.

Teoretické vyučovanie (TV) prebieha v budove školy (C) - pri vstupe do areálu. Praktické vyučovanie (PV) sa realizuje ako odborný výcvik v dielňach v areáli alebo priamo v zmluvných prevádzkach a zariadeniach. Začiatok odborného výcviku (pokiaľ prebieha v dielňach v areáli) a veľká prestávka je v rovnakom čase ako na teórii:

hodina/prestávka

TV

PV

dozor

otvorená škola

07.30 – 07.45

07.30 – 07.45

ranný dozor

1.hodina

07.45 – 08.30

07.45 – 08.45

malá prestávka

08.30 – 08.35

 

2.hodina

08.35 – 09.20

08.45 – 09.45

malá prestávka

09.20 – 09.30

 

3.hodina

09.30 – 10.15

09.45 – 10.45

veľká prestávka

10.15 – 10.35

10.15 – 10.35

4.hodina

10.35 – 11.20

10.45 – 11.45

obedný dozor

malá prestávka

11.20 – 11.25

 

5.hodina

11.25 – 12.10

11.45 – 12.45

malá prestávka

12.10 – 12.20

 

6.hodina

12.20 – 13.00

12.45 – 13.45

obedná prestávka

13.00 – 13.30

12.00 – 12.30

7.hodina

13.30 – 14.15

 

príslušní vyučujúci

8.hodina

14.15 – 15.00

 

 

Príprava trvá vo všetkých učebných odboroch tri roky a ukončuje sa vykonaním záverečnej skúšky a získaním výučného listu, alebo celkovým hodnotením a získaním osvedčenia o zaučení alebo zaškolení.

Odborné učilište sa aktívne spolupodieľa na uplatňovaní svojich absolventov na trhu práce a prispôsobuje skladbu učebných odborov i obsah vzdelávania a výchovy aktuálnym požiadavkám trhu práce.

Odborné učilište ponúka svojim žiakom v dňoch vyučovania aj stravovanie vo výdajnej školskej výdajni a ubytovanie v školskom internáte