Známky Prihlásenie Školský mail FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Utorok 22. 10. 2019
Počet návštev: 3784024

Partneri


Organizácia štúdia

Odborné učilište pripravuje mládež na výkon povolaní zodpovedajúcich príslušným učebným odborom.

V škole sa strieda teoretické a praktické vyučovanie s tým, že prevahu má prax.

V 1. a 2. ročníku sa striedajú v 1-týždňovom intervale 2 dni teórie a 3 dni praxe alebo v 2-týždňovom intervale 4 dni teórie a 6 dní praxe.

V prípravnom ročníku a v 3. ročníku sa v 1-týždňovom intervale strieda 1 deň teórie a 4 dni praxe.

Teoretické vyučovanie prebieha v budove školy (C) - pri vstupe do areálu.

Vyučovací čas na teoretickom vyučovaní je nasledovný:

škola sa otvára 1.hodina malá prestávka 2.hodina malá prestávka 3.hodina veľká prestávka 4.hodina malá prestávka 5.hodina malá prestávka 6.hodina obed

07.15 v zime, 07.30 v lete

07.45-08.30 08.30-08.35 08.35-09.20 09.20-09.30 09.30-10.15 10.15-10.35 10.35-11.20 11.20-11.25 11.25-12.10 12.10-12.20 12.20-13.00 13.00-13.30

 

Praktické vyučovanie sa realizuje ako odborný výcvik v dielňach v areáli alebo priamo v zmluvných prevádzkach a zariadeniach.

Vyučovací čas odborného výcviku (pokiaľ prebieha v dielňach v areáli): 7.45 - 13.45 h. Veľká prestávka a obed je (pokiaľ odborný výcvik prebieha v dielňach v areáli) v rovnakom čase ako na teórii, t.j. 10.15 - 10.35 a 13.00 - 13.30 h.

Príprava trvá vo všetkých učebných odboroch tri roky a ukončuje sa:

  • vykonaním záverečnej skúšky a získaním výučného listu, 
  • celkovým hodnotením a získaním osvedčenia o zaučení alebo zaškolení.

 

Odborné učilište sa aktívne spolupodieľa na uplatňovaní svojich absolventov na trhu práce a prispôsobuje skladbu učebných odborov i obsah vzdelávania a výchovy aktuálnym požiadavkám trhu práce.

Odborné učilište ponúka svojim žiakom v dňoch vyučovania aj stravovanie vo výdajnej školskej výdajni a ubytovanie v školskom internáte