Známky Prihlásenie Školský mail Školský G Suite FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Pondelok 18. 10. 2021
Počet návštev: 4910973

Partneri • Výsledky samotestovania žiakov

  Prosíme všetkých rodičov, resp. plnoletých žiakov, ktorí si prevzali samotesty, aby školu pravidelne informovali o výsledku testovania, a to aj v prípade negatívneho výsledku. Samotestovanie by malo prebiehať vždy v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Výsledok môžete poslať mailom na adresu info@oudubba.sk s uvedením mena žiaka. (Môžete použiť aj tlačidlo "Napíšte nám" na hornej lište webového sídla školy alebo kontaktovať triedneho učiteľa.)

  Viacerí si objednané testy neprevzali - urobte tak, prosím, čím skôr. Tiež môžu o samotesty pre žiakov požiadať aj rodičia, ktorí tak doteraz ešte neurobili.

 • Doprava do školy a zo školy domov

  Z viacerých bratislavských mestských častí chodia ráno školské bezbariérové (oranžové) autobusy priamo do areálu na Patrónke a poobede zasa späť.

  Pokiaľ by niekto z našich žiakov a rodičov mal o takúto dopravu záujem, pošlite do pondelka rána mail na info@oudubba.sk s uvedením mena žiaka a lokality, odkiaľ do školy cestuje. (Môžete použiť aj tlačidlo "Napíšte nám" na hornej lište webového sídla školy alebo kontaktovať triedneho učiteľa.)

 • K nástupu do školy

  Vo štvrtok 16. 09. 2021 žiak odovzdá v škole svojmu triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV vyplnené Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx. Plnoletý žiak ho podpisuje sám, neplnoletému žiakovi ho musí podpísať zákonný zástupca. Ak ho teda žiak neprinesie vyplnené a podpísané, musí tak urobiť hneď po príchode do školy – triedny učiteľ alebo majster mu ho vytlačí. V takom prípade musí s neplnoletým žiakom prísť aj zákonný zástupca, aby materiál vyplnil a podpísal.

  Vzhľadom k rastu počtu ochorení na COVID-19 v školách po celom Slovensku pripomíname, že podľa aktuálneho školského semaforu v prípade pozitívneho výsledku testovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

  - kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,

  - oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok testu.

  Škola potom žiakom a rodičom oznámi, či a za akých okolností pôjdu žiaci triedy do karantény a či sa budú učiť prezenčne, dištančne alebo kombinovane.

  Naším cieľom je učiť v maximálne možnej miere našich žiakov v škole - prezenčne. Preto všetkých rodičov vyzývame, aby škole poslali  Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny, pokiaľ je žiak zaočkovaný alebo prekonal COVID-19.

 • Mimoriadne stretnutie rodičov

  Milí rodičia/zákonní zástupcovia,

  v piatok 10. septembra 2021 o 14.00 h sa v jedálni uskutoční mimoriadne stretnutie rodičov

  Program: organizácia školského roka, informácie k školskému semaforu, odovzdanie samotestov rodičom, voľby do Rady školy a do Rady rodičov, diskusia, možnosť konzultácie s vedením školy a s pedagogickými a odbornými zamestnancami. 

  Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 • Riaditeľské voľno

  V súlade s usmernením ministerstva školstva pre školy k návšteve Svätého otca Františka na Slovensku v dňoch 12. až 15. septembra 2021 aj vzhľadom k súvisiacim dopravným obmedzeniam v lokalite školy riaditeľ školy v dňoch 13. - 14. 09. 2021 udelil voľno žiakom Odborného učilišťa. V prevádzke nebude ani školský internát. Všetci stravníci sú odhlásení zo stravy.

  V stredu 15. 09. 2021 je štátny sviatok a vo štvrtok a piatok sa učí podľa riadneho rozvrhu. Príchod na internát je možný už v stredu od 16.00 h.

 • K začiatku školského roka

  Milí žiaci a rodičia,

  blíži sa začiatok školského roka, ktorý nám opäť komplikuje aj korona vírus. Vyučovanie v škole, stravovanie v školskej jedálni i pobyt v školskom internáte musí byť v súlade so Školským semaforom, ktorý zostavilo ministerstvo školstva a ktorý vychádza z odporúčaní hygienikov.

  Vo štvrtok 02. 09. 2021 žiaci prichádzajú na 07.45 h. Pri vstupe do areálu dodržujte medzi sebou odstup. Pri vstupe do areálu pri vrátnici vás najprv čaká vstupný filter, kde vám skontrolujeme rúška (každý musí mať aj rezervné) a zmeriame teplotu.

  Žiaci prípravného a prvého ročníka pôjdu s nasadenými rúškami do budovy teoretického vyučovania (vchod hneď za vrátnicou), a to hneď do svojich tried. Usmernia vás dozor konajúci učitelia. Druháci a tretiaci pôjdu s nasadenými rúškami na pracoviská praktického vyučovania podľa odborov (pri vrátnici vás budú navigovať).

  Každý žiak odovzdá v škole svojmu triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV vyplnené Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx. Plnoletý žiak ho podpisuje sám, neplnoletému žiakovi ho musí podpísať zákonný zástupca. Ak ho teda žiak neprinesie vyplnené a podpísané, musí tak urobiť hneď po príchode do školy – triedny učiteľ alebo majster mu ho vytlačí. V takom prípade musí s neplnoletým žiakom prísť aj zákonný zástupca, aby materiál vyplnil a podpísal.

  Odporúča sa, aby zákonný zástupca neplnoletého žiaka, resp. plnoletý žiak vyplnil a odovzdal aj Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx, pokiaľ spĺňa uvedené kritériá.

  Žiaci ubytovaní v školskom internáte sa môžu ísť s nasadenými rúškami najprv ubytovať a potom prídu do školy. Na internáte vás od rána čakajú vychovávatelia.

  Pri všetkých vchodoch sú na stene nainštalované bezdotykové zariadenia na dezinfekciu rúk. Používajte ich. Stále dodržujte zásadu ROR (rúško – odstup – ruky). Malé prestávky trávite v triedach alebo na pracoviskách praktického vyučovania, veľké prestávky na dvore.

  Prvý deň budete v škole kratšie - dovtedy, kým vybavíte všetko potrebné s vašimi pedagógmi. Okrem iného od nich dostanete potvrdenia o štúdiu a ISIC karty. Potom pôjdete domov alebo na internát. Prvý deň budú mať obed len žiaci ubytovaní v školskom internáte, dochádzajúci žiaci nie.

  Žiaci iných škôl, ubytovaní v školskom internáte, prichádzajú po škole a na internáte vychovávateľovi odovzdajú vyplnené Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx. Plnoletý žiak ho podpisuje sám, neplnoletému žiakovi ho musí podpísať zákonný zástupca. Ak ho teda žiak neprinesie vyplnené a podpísané, musí tak urobiť hneď po príchode do internátu – vychovávateľ mu ho vytlačí. V takom prípade musí so žiakom prísť aj zákonný zástupca, aby materiál vyplnil a podpísal. Odporúča sa, aby zákonný zástupca neplnoletého žiaka, resp. plnoletý žiak vyplnil a odovzdal aj Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx, pokiaľ spĺňa uvedené kritériá.

  V piatok budete všetci v škole od 07.45 do 13.00 h. Škola sa bude otvárať o 07.15 h. Obed budú mať v čase 13.00 – 13.30 h všetci stravníci, aj denne dochádzajúci.

  V piatok 03. 09. 2021 bude na teoretickom vyučovaní prípravný ročník a prváci, druháci a tretiaci na pracoviskách praktického vyučovania.

  Od 06. 09. 2021 sa už budeme učiť na teoretickom i praktickom vyučovaní podľa rozvrhu hodín.

  Viac sa už dozviete v škole, príp. volajte na tel. číslo 0911/310620 alebo píšte na info@oudubba.sk.

  Tešíme sa na vás!

 • Záujem o antigénové samotesty

  V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných a stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť bezplatného antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

  Záujem o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov našej školy nám oznámte prostredníctvom webového sídla našej školy https://oudubba.edupage.org (kliknutím na Napíšte nám v hornom menu) alebo mailom na adresu info@oudubba.sk, a to do 25. 08. 2021

  Zámerom MŠVVaŠ SR je umožniť žiakom základných a stredných škôl a špeciálnych škôl vykonať antigénové samotestovanie v domácom prostredí dvakrát týždenne počas ďalšej nadchádzajúcej vlny pandémie COVID-19. V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v domácom prostredí.

  Každý žiak základnej a strednej školy a špeciálnej školy, ktorého rodič prejaví záujem, teda dostane 1 sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie (1 balenie – sada - krabica) a k tomu 25 ks sterilných odberových tyčiniek na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter). Pri testovaní dvakrát týždenne bude sada antigénových samotestov postačovať približne na obdobie 12 týždňov. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

 • Kontakt s odbornými zamestnancami počas leta

  Máme síce letné prázdniny, ale napriek tomu sa môžete v prípade potreby spojiť s našimi odbornými zamestnancami - školskou psychologičkou a sociálnou pedagogičkou. 

  Školskú psychologičku môžete zastihnúť v týchto termínoch: 1. - 9. júla, 26. - 30. júla a 25. - 27. augusta 2021. Môžete ju kontaktovať na tel. čísle 0911/641165, mailom na daniela.sykorova@oudubba.sk alebo na facebooku Psychológ Oudubba. 

  Sociálnu pedagogičku môžete zastihnúť v týchto termínoch: 1. - 23. júla a 24. - 27. augusta 2021. Môžete ju kontaktovať na tel. čísle 0911/860481 alebo mailom na jana.sekeresova@oudubba.sk

  Okrem toho sú Vám k dispozícii aj nonstop linky pomoci. Napríklad bezplatná Linka detskej istoty 116111 alebo chatové poradenstvo na stránke www.ipcko.sk.

 • Oceňovanie žiakov a odovzdávanie vysvedčení

  Každoročne je 30. jún dňom odovzdávania vysvedčení a odchodu žiakov na prázdniny. U nás je aj dňom oceňovania najlepších žiakov. Tento rok riaditeľ školy vyzdvihol - netradične na dvore - najmä triedy a žiakov, ktorí napriek zlej pandemickej situácii mali dobrú dochádzku a v prezenčnom aj dištančnom vyučovaní sa snažili pripravovať na svoje budúce povolanie čo najlepšie. Následne sa žiaci presunuli do tried, kde im triedni učitelia odovzdali vysvedčenia a zhodnotili uplynulý školský rok.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Oceňovanie žiakov a odovzdávanie vysvedčení.

 • Koniec školského roka

  Žiaci prídu v stredu 30. 06. 2021 do školy na 07.45 h. O 8.00 h sa im pri altánku prihovorí riaditeľ školy, ktorý zhodnotí školský rok a pochváli aj pokarhá žiakov podľa toho, ako sa (ne)snažili pracovať počas prezenčného i dištančného vzdelávania. Potom sa žiaci presunú do svojich tried, kde im triedni učitelia odovzdajú vysvedčenia a cca o 9.00 h odchádzajú na prázdniny. Žiaci školy, ktorí sú zároveň klientmi ZSS Rosa, zostanú v škole do 11.00 h.

  V tento deň sú všetci žiaci odhlásení zo stravy. Pokiaľ má niekto záujem o stravu, musí sa prihlásiť. Školský internát je otvorený od 09.00 do 15.00 h. 

  Vo veľkej jedálni sa o 10.00 h stretnú zamestnanci školy, aby zhodnotili uplynulý netypický školský rok. 

  Všetkým žiakom prajeme krásne letné prázdniny a zamestnancom zaslúženú dovolenku.

 • Koncoročná vychádzka

  Na záver školského roka sme si urobili so žiakmi 2.OT+KR/B vychádzku do prírody. Prešli sme sa okrajom lužného lesa k jazeru Veľký Draždiak. Poprechádzali sme sa okolo celého jazera, ovlažili si nohy v čistej plytkej vode. Schladili a osviežili sme sa vynikajúcou zmrzlinou. Napriek tomu, že bol horúci júnový deň, my sme sa cítili fajn - pri jazere povieval svieži vietor a časť prechádzky nás od horúceho slnka chránil tieň stromov.

 • Rozlúčka so školským rokom

  Posledný týždeň v školskom roku sme využili pekné počasie a rozhodli sa pre žiakov a zamestnancov školy zorganizovať klubové stretnutie. Vítanie prázdnin malo podobu pikniku. Spoločný čas nám pri rozhovoroch, chutnom občerstvení a spoločenských hrách ubiehal rýchlo. Veríme, že sa čoskoro prinavrátime k pravidelným voľnočasovým klubom, lebo aj pondelkový klub bol dôkazom, že žiaci potrebujú priestor, kde môžu zmysluplne tráviť svoj voľný čas aj po skončení vyučovania. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na vás v septembri. Užite si pekné leto.   Vaša školská psychologička a sociálna pedagogička

 • Voľnočasový klub: Poďme spolu privítať prázdniny

  Všetkých našich žiakov a zamestnancov pozývame privítať prázdniny na náš voľnočasový klub, ktorý sa uskutoční v pondelok 28. 06. 2021 od 13:00 do 15:00 h. 

  Klub bude tentokrát špeciálne v exteriéri (vonku) - v areáli školy. Klub je samozrejme dobrovoľný, takže ak budete mať záujem, môžete prísť. Nájdete tam malé občerstvenie, posedenie, spoločenské hry a priestor na rozhovory. 

  Tešíme sa na Vás!

  Vaša školská psychologička a sociálna pedagogička

 • Florbal so ZSS

  Vo štvrtok 24. 06. 2021 si vo florbale zmerali sily žiaci Odborného učilišťa a klienti ZSS Rosa.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Florbal so ZSS.

 • Prípravný ročník v ZOO

  Krátkou príjemnou vychádzkou/výletom do blízkej ZOO v stredu 23. 06. 2021 uzavreli spoločný rok v triede prípravného ročníka žiaci s pani učiteľkou triednou Danielou Križanovou, pani majsterkami Ivetkou Koštialikovou a Martinkou Suchou, pedagogickými asistentkami Natáliou Čiernikovou a Máriou Wolf. Pridali sa k nám aj štyria naši aktuálni pedagogickí praktikanti zo SPgŠ na Bullovej ulici v Bratislave - Nikola, Karolína, Daniel a Šimon. Bolo nám spolu výborne - počas školského roka aj dnes na vychádzke… Ešte upratať dielne a triedu a potom Hurááá na prázdniny.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album PRR v ZOO.

 • Účelové cvičenie

  Žiaci prvého a druhého ročníka sa v utorok 22. júna 2021 zúčastnili účelového cvičenia, ktoré sa uskutočnilo na Partizánskej lúke v čase od 9.00 do 11.15 h. Organizáciu cvičenia mala na starosti Mgr. Alica Hullová a Mgr. Sylvia Krajčiová. Dopravné, prírodovedné a zdravotné úlohy na jednotlivých stanovištiach si pripravili a zabezpečili praxujúci študenti zo SOŠPg na Bullovej ul. Okrem jednotlivých stanovíšť žiaci prešli dendrologický náučný chodník. K dispozícii boli športové aktivity aj pitný režim. O 11.15 h bolo účelové cvičenie vyhodnotené, cieľ bol splnený, dokonca aj počasie bolo naším priateľom, keď sa slniečko schovávalo pod mraky a nehrialo tak intenzívne.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie.

 • Účelové cvičenie

  V utorok 22. 06. 2021 sa žiaci Odborného učilišťa zúčastnia účelového cvičenia, ktoré sa uskutoční v súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami na Železnej studničke. Absolvovanie zdravotnej, dopravnej a prírodovednej prípravy je povinné - účelové cvičenie je súčasťou školského vzdelávacieho programu. Program doplnia športové aktivity. Stretávame sa v škole ráno o 07.30 h športovo oblečení, vzhľadom k očakávaným horúčavám odporúčame na hlavu šiltovku a krém na opaľovanie. Žiaci si prinesú desiatu a pitie (neodporúčame sladené nápoje) a električenku, resp. lístky na MHD. Predpokladaný koniec účelového cvičenia je o 13.00 h. Zodpovednými pedagógmi sú  A. Hullová a S. Krajčiová.

 • Skončil/a som školu. Čo teraz?
 • Lúčenie s tretiakmi

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Lúčenie s tretiakmi 09.06.2021.

 • Cyklovýlet do Čuňova

  V utorok 8. júna 2021 poobede sa pre žiakov v školskom internáte uskutočnil cyklistický výlet. Trasa do Čunova a späť merala 39 km. Plavci si výlet spríjemnili ovlažením sa v dunajskej vode. Pánovi vychovávateľovi zase cestu späť "spríjemňovalo" šomranie niektorých žiakov.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Cyklovýlet do Čuňova 08.06.2021.

strana: