• Posledné zbohom
     • Posledné zbohom

     • Dnes sme sa naposledy rozlúčili s naším bývalým kolegom Otakarom Velebom, ktorý nás 1. januára 2023 náhle navždy opustil vo veku 69 rokov. Takmer 20 rokov, od roku 2002 až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2021, pracoval v Odbornom učilišti na Dúbravskej ceste ako majster odbornej výchovy v učebnom odbore polygrafická výroba so zameraním na knihárne a kartonáž a už ako dôchodca aj ako pedagogický asistent. Spomíname si na neho ako na pracovitého, precízneho a ochotného, ústretového kolegu a priateľa, ktorý u nás vychoval a pripravil na povolanie desiatky chlapcov a dievčat. Česť jeho pamiatke!

     • Vianočné trhy na ministerstve školstva

     • Naša škola ako jedna z piatich slovenských škôl bola oslovená, aby sa predstavila na ministerstve školstva na Kramároch a ponúkla tu okrem informácií aj výrobky, ktoré vyrábajú naši žiaci pod vedením svojich majstrov odbornej výchovy. Vianočné trhy navštívilo aj vedenie úradu na čele s ministrom školstva J. Horeckým.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočné trhy na ministerstve školstva.

     • Vianočné prekvapenie

     • Študenti zo Strednej odbornej školy pedagogickej na Bullovej ul. - budúci pedagogickí asistenti, ktorí u v našej škole vykonávajú pedagogickú prax, pripravili vo štvrtok 15.12.2022 našim žiakom na Dúbravskej ceste vianočné prekvapenie - vianočné dielničky. Takýmto pekným spôsobom sa spolu vo sviatočnom čase rozlúčili z rokom 2022. Aktivitu koordinovala naša školská poradkyňa J. Sekerešová. Všetkým účastníkom patrí vďaka.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočné prekvapenie.

     • Tvorivé dielne v SOŠPg

     • V stredu 14.12. 2022 sa konali na Strednej odbornej škole pedagogickej na Bullovej ul. už tradičné tvorivé dielne (11. ročník), ktorých sa okrem domácich hostiteľov zúčastnilo takmer 100 našich žiakov z Patrónky i z Petržalky. Pripravených aktivít bolo veľa: vyrábali sa ikebany, zdobili sa stromčeky z polystyrénu, navliekali koráliky, lepili pozdravy, piekli medovníky, zdobili sa štupľové figúrky a šiškové sovičky... Naši žiaci si vyrobili darčeky pre blízkych a spoznali nových kamarátov. Bolo nás tak veľa, že sme sa na záverečnú fotografiu ani nezmestili, preto má tri časti :)  Všetkým organizátorom odkazujeme: ĎAKUJEME

     • Black star barber

     • Veľké ďakujeme dnes patrí holičstvu Black star barber na Trnavskej v Bratislave. Pán vychovávateľ Filip Černý zobral chlapcov z internátu do barber shopu, kde sa o nich nadštandardne postarali, boli trpezliví pri výbere účesov a spravili im nezabudnuteľný zážitok. Chlapci tak dostali predčasný darček k Vianociam.

      Všetkým Black Star odporúčame, pre našich žiakov majú navyše pripravenú zľavu. Termín si môžete zarezervovať tu: https://www.blackstar-barber.sk/

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Black star barber .

     • Exkurzia v Kittsee

     • V utorok 29. 11. 2022 sa uskutočnila exkurzia do čokoládovne v Kittsee spojená s nakupovaním čokoládových výrobkov a iných cukroviniek. Exkurzie sa zúčastnilo 49 cukrárov, ale aj žiakov z iných odborov a 7 pedagógov. Cieľom cesty bola návšteva  výrobne čokolády a nákup čokoládových výrobkov a iných cukroviniek, ktoré sa priamo tu vyrábajú. Žiaci sa oboznámili s výrobou čokolády a tiež s rôznymi cukrovinkami a mohli ich porovnať s výrobkami, ktoré poznajú z nášho domáceho trhu. Súčasťou exkurzie bola aj návšteva nákupného centra v Kittsee. Účel exkurzie bol splnený. Žiaci si rozšírili obzor a získali nové vedomosti.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Kittsee.

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • Aj tento rok sa zapájame do celoslovenskej kampane Červené stužky. Tá vrcholí 1. decembra Svetovým dňom boja proti AIDS. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými týmto ochorením.

      Pri tejto príležitosti vytvoríme 30.11.2022 na Švabinského spoločne živú červenú stužku pred školou (hlavným vchodom). Stretneme sa o 11:15. Ak máte chuť, pokojne sa oblečte do červenej, ale nie je to nutnosť. Vo štvrtok 01.12.2022 o 11.45 h vytvoríme živú červenú stužku zasa na Dúbravskej ceste. Všetkých žiakov i zamestnancov srdečne pozývame. Cervene_stuzky_2022.pdf

    • Platby za obedy
     • Platby za obedy

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      vzhľadom k tomu, že sme k zmene dodávateľa obedov pristúpili v polovici mesiaca november a celý systém bol pre nás nový, sa na nás doteraz nevzťahovali štandardné termíny splatnosti. Prechodne sme obed poskytovali všetkým, bez podmienky vopred uhradenej stravy. Toto obdobie sa ale končí a splatnosť nám dodávateľ stravy určil nasledovne:

      - platby za mesiac november treba uhradiť najneskôr do 02. 12. 2022

      - platby za mesiac december treba uhradiť najneskôr do 10. 12. 2022

      Pripomíname, že systém platieb je preddavkový a štandardne treba uhradiť vždy do 15. v danom mesiaci ten nasledujúci.

      Prosíme, aby ste dodržali uvedené termíny, pretože ak platbu do stanovených dátumov neuskutočníte, Vaše dieťa sa nebude môcť prihlásiť na obed.

      Ďakujeme Vám za trpezlivosť a porozumenie a veríme, že zmenu celkovo hodnotíte kladne

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Vo štvrtok 08.12.2022 od 09.00 do 12.00 h sa v našej Spojenej škole internátnej uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA DÚBRAVSKEJ CESTE - odprezentuje sa prípravný ročník a učebné odbory cukrár, ľudovoumelecká tvorba, chovateľ, záhradník, opatrovateľ, služby a domáce práce a knihár. Záujemcom ukážeme aj školský internát
      O týždeň, vo štvrtok 15.12.2022 od 09.00 do 12.00 h sa uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA ŠVABINSKÉHO - odprezentuje sa praktická škola a učebné odbory pekár, maliar a murár, stolár, kuchár, predavač a pedikúra-manikúra
      Srdečne pozývame uchádzačov o štúdium a ich rodičov, učiteľov, výchovných poradcov!

     • Recitačná súťaž v Hlohovci

     • Naša žiačka Mirka Slováková sa v utorok 22. 11. 2022 zúčastnila Celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy v Hlohovci. Vybrala si náročný úryvok z diela Honoré de Balzaca Otec Goriot. Mirka medzi súťažiacimi nevynikala len výberom, ale predviedla aj bezchybnú pamäť s potrebnou dávkou dramatického prejavu. Hosťujúcej Spojenej škole internátnej v Hlohovci ďakujeme za organizáciu a príjemnú atmosféru, p. Čaputovej, ktorá vedie čitateľský krúžok, a p. asistentke Borovskej za podporu a Mirke za skvelý prednes a vzornú reprezentáciu školy. 

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • V stredu 23. 11. 2022 o 15.00 h sa uskutoční rodičovské združenie v Odbornom učilišti na Dúbravskej ceste i v Odbornom učilišti a Praktickej škole na Švabinského ul. Triedne aktívy budú prebiehať v triedach, na vrátnici Vás usmernia. Triedni učitelia a majstri odbornej výchovy budú informovať o dochádzke, prospechu a správaní žiakov. Bude priestor aj na individuálne konzultácie.

    • Zmena dodávateľa obedov
     • Zmena dodávateľa obedov

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka 14. novembra 2022 prechádzame na výdaj obedov od nového dodávateľa. Novinkou je možnosť objednať si z viacerých druhov jedla a bezhotovostné platby v aplikácii EduPage. Ak máte problém s prihlásením, dajte nám, prosím, vedieť.

      Viac informácií nájdete tu: Informacia_o_zmene_dodavatela_stravy.pdf

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • Jesenné prázdniny majú žiaci od piatka 28. 10. 2022 do pondelka 31. 10. 2022, v utorok 01. 11. 2022 je štátny sviatok. Nástup do školy je v stredu 02. 11. 2022, na internát môžu žiaci prísť už v utorok 01. 11. 2022.

      Pripomíname, že od októbra môžu ubytovaní žiaci prichádzať v nedeľu na školský internát už od 15.00 h. Táto zmena je trvalá a vychádza z potrieb niektorých žiakov a ich rodičov. Veríme, že vám tým zjednodušíme príchody na školský internát.

     • Súťaž opatrovateľov

     • V stredu 26. októbra 2022 sa v Medzilaborciach uskutočnila celoštátna súťaž praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Za našu školu sa súťaže zúčastnili Nikoleta Laurinyeczová a Monika Husáková pod vedením p. majsterky Mgr. Dariny Orosziovej a hoci sa nezmestili na stupeň víťazov, v konkurencii 9 družstiev podali veľmi dobrý výkon. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Cesta na ďaleký východ bola dlhá, ale jesenná príroda poskytla krásne vyhľady... Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž opatrovateľov.

     • Deň v lodenici

     • Vo štvrtok 6. októbra 2022 sa uskutočnila v Klube vodných športov Karlova Ves celodenná akcia so žiakmi školského internátu a školy. V spolupráci s mladými dobrovoľníkmi s rôznych krajín sveta (Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Rakúsko a i.) sme sa usilovali zveľadiť priestory lodenice pokosením trávnika, čistením svahu ako aj priestorov v budove lodenice. V priebehu obedňajšej prestávky sme realizovali kultúrny program spojený s degustáciou a vyprázdňovaním kotlíka od gulášu. V poobedňajších hodinách sme využili nielen výborné počasie, ale aj kánoe a lepšie sme spoločne spoznali Karloveské rameno.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň v lodenici.

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • V utorok 25.10.2022 a vo štvrtok 27.10.2022 od 09.00 do 12.00 h sa v našej Spojenej škole internátnej uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, a to obidva dni na oboch pracoviskách školy. Uchádzačom tak môžeme predstaviť všetky naše odbory, ktoré si môžu pozrieť na obidvoch pracoviskách školy v ľubovoľnom poradí.

      Našim budúcim žiakom v Odbornom učilišti na Dúbravskej ceste na Patrónke sa odprezentujú učebné odbory CUKRÁRKA/CUKRÁR, OPATROVATEĽ/OPATROVATEĽKA, KNIHÁRKA/KNIHÁR, ĽUDOVOUMELECKÁ TVORBA, ZÁHRADNÍK/ZÁHRADNÍČKA, CHOVATEĽKA/CHOVATEĽ a SLUŽBY A DOMÁCE PRÁCE, ako aj PRÍPRAVNÝ ROČNÍK a ŠKOLSKÝ INTERNÁT.

      Na Švabinského ul. v Petržalke predstavíme v Odbornom učilišti učebné odbory MALIAR, MURÁR, STOLÁR, PEKÁR/PEKÁRKA, KUCHÁRKA/KUCHÁR, PREDAVAČ/PREDAVAČKA a PEDIKÚRA-MANIKÚRA a tiež PRAKTICKÚ ŠKOLU.

      Srdečne pozývame uchádzačov o štúdium a ich rodičov, učiteľov, výchovných poradcov!

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Milí rodičia, 

      dovoľte, aby sme Vás týmto pozvali na plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční:

      pre Odborné učilište na Dúbravskej ceste vo štvrtok 13. 10. 2022 o 15.00 h a

      pre Odborné učilište a praktickú školu na Švabinského ul. v stredu 12. 10. 2022 o 15.00 h.

      Na programe bude informácia o prítomnosti a budúcnosti našej novej školy a voľba zástupcov rodičov do Rady školy.

      Následne sa rodičia v triedach stretnú s triednymi učiteľmi a majstrami odbornej výchovy.

      Prítomní budú aj odborní zamestnanci (školský psychológ a sociálny pedagóg) a vedenie školy, vrátane zástupcu pre školský internát.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • V piatok 16. septembra 2022 udelil riaditeľ školy z prevádzkových dôvodov žiakom Spojenej školy internátnej riaditeľské voľno.

      V prevádzke nebude ani školský internát.

     • Na futbale

     • Aj naši chlapci z internátu boli podporiť  slovenský futbal v rámci projektu Belasé srdce. Vo štvrtok 08. 09. 2022 večer sa pod dozorom pána vychovávateľa Filipa Černého a majstra odborného výcviku Adriana Vlčka zúčastnili futbalového zápasu Európskej konferenčnej ligy Šk Slovan Bratislava - FK Žalgiris Vilnius. Žiaci mali úžasný športový zážitok z dobrého zápasu na novom národnom štadióne. 

      Touto cestou sa chceme poďakovať klubu ŠK Slovan Bratislava, že nám umožnil tento zážitok. Ďakujeme !

    • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
     • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • Žiaci pri nástupe do školy musia odovzdať podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo nájdete tu: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf Pokiaľ nemáte možnosť si ho vytlačiť doma a vyplnené a podpísané odovzdať prvý deň v škole, dáme tlačivo rodičovi alebo plnoletému žiakovi po príchode do školy, kde ho môže vyplniť, podpísať a odovzdať.

      Bez odovzdaného Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti nebudeme môcť prijať žiaka ani do školského internátu.

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). 

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.

      V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, žiak sa považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

    • Nástup do školy
     • Nástup do školy

     • Žiaci, ktorí budú chodiť do školy na Dúbravskú cestu, prídu v pondelok 05. 09. 2022 na 08.00 h - na vrátnici vás usmernia. Žiaci prípravného a prvého ročníka prídu aj s rodičmi (zákonnými zástupcami) a stretnú sa so svojimi triednymi učiteľmi. Žiakov druhého a tretieho ročníka privítajú ich majstri odbornej výchovy. Všetci žiaci tu dostanú aj potvrdenie o štúdiu a hneď po zápise pôjdu domov, resp. na internát. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať mailom (info@oudubba.sk) alebo telefonicky (sekretariát 02/54793677, p. zástupkyňa L. Krušinová 0911/310618). 

      Na školskom internáte sa žiaci budú ubytovávať priebežne - po tom, čo vybavia všetky náležitosti v škole. Vychovávatelia vás čakajú od rána, kontaktovať nás môžete mailom (info@oudubba.sk) alebo telefonicky (sekretariát 02/54793677, p. zástupca P. Čaputa 0903/555886). 

      V pondelok budú mať obed len internátni žiaci.

      Žiaci učebných odborov maliar (MA), kuchár (KR), predavač (PR) a pedikúra-manikúra (PM), ktorí budú mať školu na Švabinského, prídu v pondelok 05. 09. 2022 na 08.00 h do školy priamo tam - kontaktovať nás môžete mailom (info@oudubba.sk) alebo telefonicky (sekretariát 02/54793677, p. zástupkyňa S. Gergelová 0911/310620). Môžu tiež využiť školský autobus s odchodom z areálu školy na Dúbravskej ceste o 07.20 h.

      Záhradníci budú mať vo všetkých ročníkoch školu na Dúbravskej ceste. Výnimkou sú len tí druháci, ktorí už aj v prvom ročníku chodili do školy na Švabinského.

    • Platby za stravu a ubytovanie - nové účty
     • Platby za stravu a ubytovanie - nové účty

     • Od septembra má škola nové účty na platby za stravovanie vo výdajnej školskej jedálni (VŠJ) a za ubytovanie v školskom internáte (ŠI):

      SK13 8180 0000 0070 0067 9967stravovací účet – platby do VŠJ

      SK54 8180 0000 0070 0067 9908 – príjmový účet – platby za ŠI

      Platba šekom zatiaľ nie je možná. Ďakujeme za pochopenie.

    • Spojenie škôl
     • Spojenie škôl

     • Milí žiaci, rodičia,

      od 01. 09. 2022 sa naše Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava spája so Spojenou školou, Švabinského 7, Bratislava. Názov novej školy bude Spojená škola internátna, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava.

      Na novú školu prechádzajú záväzky oboch škôl, teda aj doterajší, aj novoprijatí žiaci sa automaticky stávajú žiakmi novej školy. Časť žiakov bude chodiť naďalej do školy na Dúbravskej ceste, časť žiakov bude chodiť na pracovisko na Švabinského ul. Časť pedagógov a ostatných zamestnancov školy zostáva na Patrónke, časť bude pôsobiť v Petržalke a pribudnú aj viacerí noví zamestnanci. Riaditeľom novej školy bude Mgr. Eduard Filo, zástupcom riaditeľa pre pracovisko na Švabinského ul. bude PaedDr. Soňa Gergelová, zástupcom riaditeľa na Dúbravskej ceste bude Mgr. Lenka Krušinová, zástupcom riaditeľa pre školský internát zostáva Mgr. Peter Čaputa. V prípade otázok môžete (staro)nové vedenie školy kontaktovať mailom (info@oudubba.sk) alebo telefonicky.

      Do priestorov sídla novej školy na Dúbravskej ceste budú naďalej chodiť na teoretické i praktické vyučovanie žiaci učebných odborov:

      2985 G cukrárska výroba (CK)

      3179 G 10 textilná výroba  ľudovoumelecká tvorba (ĽV)

      4572 G 09 poľnohospodárska výroba  záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník (ZH) - všetky ročníky

      4572 G 04 poľnohospodárska výroba  rastlinná a živočíšna výroba (CH)

      6485 G opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti (OT)

      6494 G služby a domáce práce (DP)

      6495 G 01 polygrafická výroba  knihárne a kartonáž (KN)

      a tiež žiaci prípravného ročníka (PRR).

       

      V škole na Švabinského ul. budú chodiť na teoretické i praktické vyučovanie žiaci učebných odborov:

      2982 G 02 potravinárska výroba  pekárenská výroba (PK)

      3383 G 02 spracúvanie dreva stolárska výroba (ST)

      3686 G 10 stavebná výroba  maliarske a natieračské práce (MA)

      4572 G 09 poľnohospodárska výroba  záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník (ZH) - len druháci

      6491 G 01 obchodná prevádzka  práca pri príprave jedál (KR)

      6491 G 02 obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj  tovaru (PR)

      6497 G  pedikúra  manikúra (PM)

      a tiež žiaci praktickej školy (PŠ).

       

      Nástup do školy bude v pondelok 05. 09. 2022 o 08.00 h. Novoprijatí žiaci - pokiaľ nie sú plnoletí - by mali prísť so svojimi zákonnými zástupcami.

      Sledujte, prosím, toto webové sídlo - postupne pribudnú ďalšie informácie.

      Tešíme sa na vás.

    • Úhrady za internát a stravovanie
     • Úhrady za internát a stravovanie

     • V súvislosti so spájaním našej školy a vznikom nového subjektu budú ku dňu 31. 08. 2022 zrušené všetky bankové účty školy. Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste úhrady – nedoplatky za školský internát a školské stravovanie - odoslali na bankové účty školy najneskôr dňa 19. 08. 2022

      Informáciu o číslach nových bankových účtov platných od 01. 09. 2022 zverejníme na webovom sídle hneď, ako budú k dispozícii.

     • Zdravá duša školy 2021/2022 – Nevypľuj dušu

     • V pilotnom ročníku grantového programu prijala Nadácia Orange až 254 projektov. Medzi 24 vybranými inšpiratívnymi projektami sa ocitol aj náš projekt Nevypľuj dušu. Naša škola v 2. polroku školského roka 2021/2022 zorganizovala pre svojich pedagogických a odborných zamestnancov workshopy, supervízie a školenia zamerané na prevenciu syndrómu vyhorenia a podporu duševného zdravia. 

      V mesiaci marec sa uskutočnili tri workshopy zamerané na prevenciu stresu a syndrómu vyhorenia. Lektorkou bola manažérka vzdelávania Stanislava Horváthová, ktorá je aj autorkou knihy Menej konať, viac byť. Vďaka projektu sa podarilo zabezpečiť pre zamestnancov pravidelné supervízie. Skupinové supervízie vnímame ako príležitosť porozprávať sa o problémoch, s ktorými sa denne pedagogickí a odborní zamestnanci stretávajú a tiež možnosť načerpať nové sily a inšpiráciu do ďalšej práce. Supervízie prebiehali po úsekoch so supervízorkami Martou Špalekovou, Barborou Kuchárovou a Ivonou Rankovovou. Pravidelná možnosť supervíznych stretnutí patrí k najúčinnejším nástrojom podpory a pomoci pracovníkom v pomáhajúcich profesiách, teda aj pedagógov. 

      V máji sa uskutočnilo workshopové doobedie s externými lektormi na témy – Práca s emóciami pod vedením psychológa Tomáša Bakytu, Relaxácia s prvkami autogénneho tréningu so Zuzanou Sidorovou a Arteterapia ako cesta psychohygieny s Broňou Pilarčíkovou. Deň začal spoločnými neformálnymi raňajkami a prihovorením sa riaditeľa, čo vytvorilo dobrú atmosféru od samého začiatku. Kolegovia boli s týmto dňom nadmieru spokojní.

      Po ukončení projektových aktivít vytvoril tím odborných zamestnancov dotazník spätnej väzby. Predpokladáme, že zrealizovaním projektu sme upriamili pozornosť na dôležitosť duševného zdravia pedagógov. Aktivity ponúkli možnosť reflexie vlastnej práce a boli vhodnou prevenciou pre pred pohltením sa prácou a prepracovaním. Je dôležité uvedomiť si limity vlastných zdrojov a čo najúčinnejšie s nimi zaobchádzať.

      Ďakujeme Nadácii Orange, že vybrala aj náš projekt a podporila jeho realizáciu. Aj vďaka nemu sme tento rok „nevypľuli dušu“. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnému príspevku z grantového programu Zdravá duša školy 2021/2022 Nadácie Orange.

     • Cyklovýlet

     • Siedmi chlapci zo školského internátu spojili v stredu 22. 06. 2022 výlet na bicykloch s kúpaním. "Prešli sme 87 kilometrov, spálili 2800 kalórii. Počas akcie sme mali niekoľko prestávok: kúpanie v Rusovciach - prehliadka vodáckeho areálu v Čuňove - preplávanie kompou na ľavý breh Dunaja (520 m) - kúpanie, opekanie a požívanie cigánskej pečienky a špekačiek pri Čilistove a posledná zastávka na kofole v Hamuliakove. Odtiaľ za skonzumovania všetkých povolených látok a hlavne cukrov sme premiestnili svoje maličkosti naspäť na internát," upresňuje p. vychovávateľ P. Gregor, ktorý spolu s p. zástupcom P. Čaputom chlapcov sprevádzali (tiež na bicykli, samozrejme).

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Cyklovýlet.

     • Pádlovanie bez bariér

     • Vo štvrtok 16. 06. 2022 boli chlapci z internátu s vychovávateľmi Filipom Černým a Petrom Gregorom na vode v rámci projektu „Pádlovanie bez bariér“. Dušan, Michal a Paťka z neziskovej organizácie Outward Bound Slovensko nám pripravili nezabudnuteľný zážitok. Veľmi pekne im ďakujeme a sme radi, že táto spolupráca bude pokračovať.

      „Pádlovanie bez bariér“ alebo tzv. adaptívne pádlovanie je rozvojový projekt Outward Bound Slovensko pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Rozvíja sebavedomie, motivuje vystúpiť mimo zóny komfortu, podporuje motiváciu a sebarozvoj. Viac sa dozviete na https://www.outwardbound.sk/.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pádlovanie bez bariér.

     • Prechádzka barokovým záhradami

     • Vo štvrtok 16. 06. 2022 sme navštívili Bratislavský hrad, prešli sme sa jeho krásnymi barokovými záhradami a kochali sa pohľadmi na Bratislavu z hradieb. V meste sme sa osviežili zmrzlinou a po nábreží sme sa cez zrekonštruovaný bývalý železničný most vybrali do Sadu Janka Kráľa. V tieni stromov nám bolo v horúcom počasí prijemne. Do školy sme sa vrátili síce unavení, ale plní pekných dojmov.  Trieda 1.OT/PM.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Na hrade - 1.OT+PM.

     • Futbal: žiaci vs. zamestnanci

     • Obnovili sme tradíciu a po dlhšej dobe sme v utorok 14. 06. 2022 opäť zorganizovali priateľský futbalový zápas, kde si zahrali zamestnanci so žiakmi našej školy za podpory žiakov a zamestnancov v obecenstve. Počasie bolo skvelé, tribúny plné, proste ideálna futbalová atmosféra. Ďakujeme všetkým za toto krásne futbalové dopoludnie.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Futbal: žiaci vs. zamestnanci.

     • Sochy z kovového odpadu

     • Žiaci 1.DP navštívili 14. 06. 2022 výstavu v areáli knižnice Cinema Šrot Park v Devínskej Novej Vsi, kde hobby umelec Braňo Pokornýz kovového odpadu vytvoril fantastické nadrozmerné filmové bytosti. Žiaci tak mali možnosť vidieť Terminátora, Predátora, Batmana či postavičky z Doby ľadovej alebo Číslo 5 žije. Nám depečkárom sa výstava veľmi páčila. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Sochy z kovového odpadu.

     • Malé skúšky

     • Po dvoch rokoch sa v pondelok 13. 06. 2022 opät konalo záverečné zhodnotenie práce žiakov z učebných odborov CK, ZH a KN. Ráno sa zišli v slávnostne vyzdobenej miestnosti spolu s triednymi učiteľmi a majstrami OV. Skúšky slávnostne otvoril p. riaditeľ Filo otvorením zapečatených obálok s otázkou. Žiaci sa potom odobrali do dielní. Vyhodnotenie ich celodenného úsilia bolo poobede. Na tomto vyhodnotení mali najskôr sami zhodnotiť svoju prácu, potom ich pedagógovia. Na záver p. riaditeľ Filo mohol konštatovať, že žiaci úspešne zvládli praktickú časť. Blahoželáme a spolu s nimi tešíme na slávnostné vyradenie, ktoré sa koná vo štvrtok 23. 06. 2022.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Malé skúšky.

     • Záhradníci a chovatelia v Tatrách

     • V dňoch 8. až 10. 6. 2022 sa žiaci druhého a tretieho ročníka učebných odborov ZH a CH zúčastnili poznávacieho pobytu vo Vysokých Tatrách. Pobyt mali ako odmenu za produktívnu prácu v záhrade. Žiakom sa páčilo nielen ubytovanie, ale aj túra spojená s poznávaním tatranskej flóry, jazda lanovkami, Tricklandia a strava v kolibe. Ubytovaní sme boli vo VPS Vysoké Tatry - Starý Smokovec.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album V Tatrách - ZH a CH.

     • Súťaž cukrárov v Novej Vsi nad Žitavou

     • Vo štvrtok 09. 06. 2022 sa zúčastnili žiačky Viktória Houdeková (2.CK) a Dominika Hobothová (3.CK) spolu s pani majsterkou Evou Švaralovou a pani učiteľkou Vilmou Kozánkovou celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore cukrárska výroba. Súťaže v Novej Vsi nad Žitavou sa zúčastnilo 12 dvojčlenných družstiev. Teoretická časť pozostávala z písomného testu, praktickú časť tvorila príprava tartaletiek a modelovanie ruží. Žiačky prezentovali svoje vedomosti aj praktické zručnosti, získali nové skúsenosti a rozšírili si obzor svojich možností. Obom dievčatám i pedagógom ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž cukrárov v Novej Vsi n. Ž..

     • V posilňovni

     • Chlapci z internátu sa veľmi radi hýbu a športujú, preto uvítali možnosť navštíviť posilňovňu Sport Fit v Pezinku so svojím vychovávateľom Filipom Černým. Pod dohľadom fitness trénera Maťa Čechoviča absolvovali úvodný tréning, kde im pán tréner poukazoval ako to v posilňovni chodí, ako sa používajú rôzne stroje a ako správne robiť cviky. Chlapci boli nadšení z prístupu trénera, prostredie posilňovne sa im veľmi páčilo a už rozmýšľajú, že by chodili pravidelne. V tom ich môžme len povzbudiť.

    • Predlženie platnosti preukazu ISIC
     • Predlženie platnosti preukazu ISIC

     •  

      Dňom 30. 06. 2022 končí platnosť čipového preukazu ISIC. Ak si žiaci v priebehu júna nepredĺžia platnosť čipov preukazu ISIC, tak od 01. 07. 2022 budú platiť plné cestovné bez zľavy. Ak niekto využíva ISIC preukaz aj na iné zľavy, môže si zakúpiť aj známku za poplatok 10 €. Žiaci si môžu predĺžiť platnosť preukazu, resp. zakúpiť známku u p. zástupkyne PaedDr. S. Gergelovej v týchto časoch:
      utorok 07. 06. 2022 – žiaci 2. ročníka a 1.KR/B+PR/B
      streda 08. 06. 2022 – žiaci prípravného ročníka
      štvrtok 09. 06. 2022 – žiaci 1. ročníka
      Žiaci, ktorí budú neprítomní, môžu si predĺžiť platnosť ISIC preukazu alebo zakúpiť známku ISIC dodatočne v dňoch 24. – 30. 06. 2022.

     • Výchovný koncert BANDA

     • Vo štvrtok 02. 06. 2022 sme ako súčasť Dňa detí pozvali známu slovenskú world music skupinu Banda. Kapelu tvoria: Samo Smetana (spev, husle), Ivan Hanula (spev, viola, husle, mandolína), Alžbeta Lukáčová (spev, cimbal, heligónka, ústna harmonika), Peter Obuch (spev, kontrabas, basička, píšťalka, fujara) a Ajdži Sabo (bicie, perkusie) a Eva Brunovská (spev, klávesy). Prvá časť koncertu bola venovaná predstaveniu tradičných hudobných nástrojov ľudovej muziky, v druhej časti nám hudobníci predstavili ukážky z rôznych kútov Slovenska. Popularizáciu myjavského, horehronského, oravského, goralského či zemplínskeho folklóru doplnili vlastnou tvorbou, inšpirovanou slovenskou tradičnou ľudovou hudbou, ale aj inými hudobnými žánrami a hudbou iných národov. Výchovný koncert, ktorý sa uskutočnil pod záštitou Hudobného centra, nás zaujal a ku koncu aj roztancoval.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Výchovný koncert BANDA.

     • Prípravný ročník v Danubiane

     • Na MDD - v stredu 01. 06. 2022 - si žiaci prípravného ročníka s pani učiteľkou Danielou a pani asistentkami Monikou a Natáliou naplánovali malý výlet do galérie Danubiana. Nádherné počasie, prekrásne prostredie, skvelá spoločnosť, pohodové predpoludnie - stálo to za tú dlhú cestu MHD :) ... Nestihli sme uvidieť všetko, a tak sa do Danubiany radi vrátime - s rodinou, kamošmi, návštevou, ktorej by sme chceli ukázať jedno z najkrajších miest na Slovensku. Určite odporúčame všetkým taký krásny zážitok. A tak: Dovidenia v Danubiane, priatelia! 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Danubiana - PRR.

     • Prax študentov SOŠ pedagogickej

     • Pomaly sa končí prax študentov SOŠPg na našej škole. Súvislú prax tu po dvoch týždňoch absolvovalo 8 žiakov 4. ročníka a 6 žiakov 3. ročníka študijného odboru pedagogický asistent. Asistenciu si vyskúšali u žiakov PRR a učebných odborov ĽV, CK, DP a ZH, a to na teoretickom aj praktickom vyučovaní. Nadviazali tak na priebežnú prax, ktorú realizovali každý piatok v priebehu celého roka. 

      Spoluprácu oboch škôl umocňujú aj májové tvorivé dielne na SOŠPg v Dúbravke či zajtrajší Deň detí u nás - v areáli ZSS ROSA na Dúbravskej ceste.

     • Exkurzia CH - Piešťany

     • Druháci a tretiaci chovatelia dostali od pána majstra M. Černušku odmenu za dobrú prácu počas školského roka - vzal ich na exkurziu do Piešťan. Hlavným cieľom bola návšteva Ekoparku - netradičnej ZOO. Samotný areál nie je príliš veľký, ale zážitok nám priniesol obrovský. Uvidíte sami na fotografiách. V bezprostrednej blízkosti zvierat nám čas ubehol rýchlo. Ani nevieme ako a už bol čas na obed. Dali sme si ho v reštaurácii v samom centre mesta. A hoci bolo odtiaľ všetko dostupné pešo, neodolali sme prehliadke mesta v otvorených vozňoch mestského vláčika. Potom už len rýchlo jedna zmrzka a šup domov. V školskom aute to išlo rýchlo a pohodlne. Zhodli sme sa, že nám bolo super. Ďakujeme za výlet, pán majster.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia CH - Piešťany.

     • Voľnočasový klub

     • Milé naše žiačky a žiaci,

      voľnočasový klub sa stal prijemnou súčasťou našich pondelkov. Tešíme sa na tie budúce, ktoré nás čakajú. Prinášame vám prehľad aktivít, ktoré pre vás pripravujeme. Pred každým klubom vám prinesieme bližšie informácie o plánovaných aktivitách a upresníme aj miesto konania.

      S pozdravom

                                                                                                                                        odborný tím školy

    • Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách
     • Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách

     • Viacerí sa nás pýtate, ktoré epidemiologické opatrenia sú ešte v školách v platnosti a ktoré už nie. Ministerstvo školstva vydalo USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE, keď ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený.

      Nás sa týka najmä to, že rodič naďalej predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

      Celé usmernenie nájdete tu: 2022-05-04_Usmernenie_MS_SR.pdf

     • Súťaž záhradníkov v Prakovciach

     • V piatok 13. 05. 2022 sa žiaci Eduard Panáček a Mário Rigó  zúčastnili celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore poľnohospodárska výroba – záhradníctvo.

      Súťaž obsahovala teoretickú a praktickú časť, úlohou ktorej bolo zhotovenie aranžmánu z umelých kvetín a  výsadba črepníkových rastlín do plastového truhlíka. Súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev, členmi poroty boli sprevádzajúci pedagógovia zo zúčastnených škôl.

      Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy. Neumiestnili sa síce na prvých troch miestach, ale podali veľmi dobrý výkon. Ďakujeme aj sprevádzajúcim pedagógom Agáte Janoškovej a  Ing. Marekovi Ráčekovi.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž záhradníkov v Prakovciach.

     • Čo so smútkom?

     • Smútok patrí k základnej výbave nášho citového života. Niekedy môže prísť bez zjavnej príčiny, inokedy je reakciou na konkrétne situácie. Čo s ním, keď príde? O dôležitosti smútku v našom živote sa triedy PRR a 2.ZH+CH mali možnosť 10. a 12. mája 2022 rozprávať so psychológmi z CPPPaP na Fedákovej. Dôležité je pamätať si, že na smutné a ťažké chvíle nemusíte byť sami. Žiaci si preventívne stretnutia pochvaľovali.

     • Cyklistický výlet

     • V p. vychovávateľovi Petrovi Gregorovi máme na školskom internáte neúnavného propagátora cyklistiky. Pod jeho vedením sme sa v utorok 10. mája 2022 vybrali na výlet na petržalskú hrádzu. Cieľom bolo dosiahnutie 30 kilometrov. Aj keď sme neboli v takom počte, ako sme očakávali, výlet sa vydaril. Oddýchli sme si od každodenných starostí a vychutnali si pokoj okolitej prírody. Na internát sme prišli všetci s úsmevom na tvári - niektorí sme jednoducho mali radosť z toho, že sme sa dokázali prekonať. Ďalším dôvodom na úsmev bola určite aj pizza, pri konzumácii ktorej sme o výlete porozprávali aj tým, ktorí sa ho nezúčastnili. 

      Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli výlet zrealizovať, najmä zdravotníčke p. učiteľke Povincovej (ktorá našťastie prácu nemala) a šoférovi p. riaditeľovi Filovi (ktorý prácu pri poruche bicykla síce mal, ale úsmev ho aj tak neopustil). Pán Gregor už chystá ďalší výlet. Pridáte sa tentokrát aj vy?

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Cyklovýlet.

     • Tvorivé dielne v SOŠPg

     • Začiatok mája je pre našu školu a žiakov mimoriadne akčný. Odborné exkurzie vystriedali tvorivé dielne na SOŠ pedagogickej na Bullovej ul. v Bratislave. Študenti SOŠPg si pripravili pod vedením p. zástupkyne Filovej zaujímavé aktivity. Tvorivých dielní sa zúčastnili žiaci prípravného ročníka a učebných odborov záhradník, služby a domáce práce, opatrovateľ, cukrár, knihár a ľudovoumelecká tvorba.

      Po príchode na SOŠPg  každý žiak dostal farebnú kartičku s menom a žiaci boli rozdelení podľa farieb do skupín. Po prekonaní prvotného ostychu našich žiakov a študentov SOŠPg sa začalo s riešením kvízov, úloh, modelovaním zo slaného cesta. Žiaci si vymodelovali rôzne zvieratká. Piekli mafiny - mimochodom, chutili vynikajúco. Okrem toho si mohli vyrobiť z papiera krásne pozdravy pre svoje mamy ku dňu matiek. Na záver všetci žiaci dostali diplomy a spokojní so svojou „prácou“ sa pobrali naspäť do školy. Samozrejme, nesmeli chýbať ani vlastné výrobky, ktoré si odniesli domov. Ďakujeme študentom SOŠPg a ich vyučujúcim za pekne pripravené tvorivé dielne.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvorivé dielne v SOŠPg.

     • Závislosti

     • Začiatkom mája sme v našej škole privítali psychológov z CPPPaP na Fedákovej. Naši druháci z tried 2.KR, 2.MA, 2.PR a 2.OT mali možnosť 2. a 9. mája hovoriť na tému Závislosti. Vznik závislostí vo všeobecnosti, ale najmä u mladých ľudí nie je nezvyčajným javom. Aké sú spúšťače závislosti mladých ľudí? Ako dlho trvá vytvorenie závislosti? Aké sú znaky závislosti? Ako ju vieme odhaliť? O tomto a aj o mnohom inom bol priestor hovoriť so psychológmi z centra. Téma žiakov veľmi zaujala. Preventisti aj žiaci hodnotili obidve preventívne stretnutia ako príjemné a hodnotné.

     • Spolupráca s Iuventou

     • IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže nadviazala spoluprácu s viacerými odbornými školami v Bratislave, vďaka čomu poskytla reálnu a zmysluplnú prax študentom, ktorí jej pomáhajú so zabezpečením dôležitých služieb. Vďaka spolupráci s Odborným učilišťom na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave študenti učebného odboru maliar-natierač vymaľovali viaceré časti budovy, kde sídli inštitúcia. S vonkajšou úpravou areálu pomohli študenti záhradníctva a do upratovania priestorov sa zapojili študentky učebného odboru služby a domáce práce. Študenti učebných odborov kuchár a cukrár pomáhajú so zabezpečením občerstvenia na rozličné podujatia IUVENTY. „Tešíme sa, že žiaci našej štátnej školy môžu realizovať praktické vyučovanie v reálnych podmienkach produktívnej práce nielen v súkromných prevádzkach. Myslíme si, že štátne a verejné organizácie by mali ísť príkladom pri realizácii praktického vyučovania a zamestnávaní zdravotne znevýhodnených žiakov či zamestnancov. Neďaleká Iuventa nám i žiakom navyše vytvára aj výborné podmienky,“ hodnotí doterajšiu spoluprácu riaditeľ školy Mgr. Eduard Filo.

      Pozrite si krátke video:

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     •  

      Riaditeľ školy udelil v piatok 13. 05. 2022 žiakom školy z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno.

      V tento deň nebude v prevádzke ani školský internát.

     • Exkurzia CH v Borinke

     • Žiaci učebného odboru chovateľ (poľnohospodárska výroba - rastlinná a živočíšna výroba) boli so svojím majstrom OV M. Černuškom vo štvrtok 6. mája 2022 na exkurzii v jazdeckom klube v Borinke, kde si vyskúšali starostlivosť o kone: čistenie,  vyhnojenie, pasenie,  česanie a vozenie.  Žiaci mali veľmi pozitívny prístup k práci, práca ich bavila, veľmi sa zaujímali o kone. Ďakujeme aj našim pedagogickým asistentom Andrejovi a Aničke zo SOŠ pedagogickej, ktorí nám exkurziu vybavili a aj nás sprevádzali. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia CH v Borinke.

     • Dobrovoľníci

     • Minulý týždeň nám ponúkli pomoc mladí dobrovoľníci z rôznych krajín Európy, ktorí na Slovensku získavajú skúsenosti a vedomosti s prácou v sociálnej oblasti. S vervou sa pustili do rekonštrukcie malého ihriska. Okrem toho si podvečer našli čas aj na stretnutie s našimi žiakmi na internáte. Boli to pre nás inšpiratívne chvíle. Patrí im veľká vďaka - za náročnú prácu, ochotu venovať nám dva dni zo svojho nabitého programu, ale predovšetkým za pozornosť, s ktorou sa venovali každému z nás.

      Spolupráca bola možná vďaka ochote a nasadeniu pána Martina Alexyho a pána vychovávateľa Petra Gregora. Ďakujeme aj majstrom a žiakom, ktorí sa postarali o občerstvenie a zákusok pre dobrovoľníkov.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Dobrovoľníci.

     • Účelové cvičenie

     • V stredu 04. 05. 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili účelového cvičenia na Železnej studničke. Koordinátorom bola p. učiteľka Hullová, ktorá sa ráno žiakom prihovorila a oboznámila ich s obsahom účelového cvičenia. Zdravotníkom bola - ako každý rok - p. učiteľka Hornáčková. Stanovištia a disciplíny pripravili naši pedagógovia a študenti SOŠPg, Bullova 2, Bratislava.

      Tento rok sme mali 4 stanovištia. Zdravotné stanovište sa venovalo opakovaniu poskytovaniu prvej pomoci, ktorú si každý rok opakujeme. Zopakovali sme si masáž srdca a stabilizovanú polohu. Na dopravnom stanovišti sa žiaci snažili pomenovať dopravné značky, aj tu boli žiaci celkom úspešní. Prírodovedné stanovište bolo zamerané na spoznávanie jedlých a nejedlých hríbov podľa obrázkov. Dobrou správou je, že naši žiaci by sa neotrávili, vedeli rozlíšiť jedlé a jedovaté hríby. Kto mal záujem, mohol sa poprechádzať po náučnom chodníku. Veľmi zaujímavým bolo stanovište kynologické, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o psíkoch, o jednotlivých rasách ako aj o tom, ako sa o psíkov starať.

      Vzhľadom k tomu, že sme dlho nemohli v škole cvičiť na telesnej a športovej výchove, veľký záujem bol aj o športové disciplíny, ktoré si pripravil p. vychovávateľ Černý. Musíme skonštatovať, že hoci sa žiaci snažili, aj tak bolo vidieť, že im pohyb veľmi chýbal. 

      A čo dodať na záver? Počasie bolo super, svietilo nám slniečko. Každý žiak dostal malú sladkú odmenu, my dospelí sme sa občerstvili kávou, komáre nás nedobodali a šťastlivo, hoci unavení sme sa všetci vrátili do školy. Spokojnosť vyjadrila aj koordinátorka p. učiteľka Hullová na záver účelového cvičenia. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     •  

      V stredu 04. 05. 2022 sa koná účelové cvičenie pre všetkých žiakov školy. Žiaci v tento deň prídu do školy na Dúbravskej ceste do 07:45 h (ako na vyučovanie). Stretneme sa na dvore. Žiaci budú rozdelení do skupín a spolu s pedagógmi pôjdu na Železnú studničku.

      Účasť na účelovom cvičení je povinná, v prípade nepriaznivého počasia sa bude konať v priestoroch školy. Zodpovednou je p. učiteľka Hullová. V prípade otázok nás kontaktujte na tel. čísle 0911 310 620.

     • Gardenia v Nitre

     •  

      V piatok 29. 04. 2022 sme navštívili výstavu pre záhradkárov Gardenia v Nitre. Obdivovali sme množstvo kvetov, priesad aj drevín. Strávili sme spolu príjemný čas a popri tom aj načerpali nové vedomosti.

     • Deň narcisov

     • Vo štvrtok 28. apríla 2022 sme sa opäť zúčastnili jedinečnej verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine - DŇA NARCISOV. Tento rok sa konala už 26. raz. Naši žiaci pripínali malý žltý kvietok na podporu onkologických pacientov v okolí našej školy na Patrónke, v poisťovni Generali, Štatistickom úrade SR i v Slovenskom hydrometeorologickom ústave na Kolibe. Navštívili sme aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na Kramároch, kde si od nás narcis prevzal i samotný minister školstva Branislav Gröhling.

      Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia a sme radi, že aj my sme mohli takto pomôcť.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň narcisov.

     • Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi

     • Po dvoch rokoch pandémie sme konečne mohli vyraziť na exkurziu. Našu pozornosť upútala ponuka Múzea holokaustu v Seredi. V stredu 27. 04. 2022 si 45 žiakov a 5 pedagógov s odborným výkladom prezrelo expozície z temného obdobia našich moderných dejín. Nasledujúca prednáška na tému Deti a holokaust bola doplnená krátkym filmom o svedkoch, ktorí holokaust prežili ako deti. Exponáty s kvalifikovanými komentármi na nás hlboko zapôsobili, do Serede sa určite ešte vrátime.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi.

     • Prvá gynekologická prehliadka a Mužské záležitosti

     • Na konci mesiaca, 26. apríla 2022 prebehli u nás v škole opäť dva workshopy realizované BSM - klubom sexuálneho zdravia. Pre chlapcov medici zrealizovali workshop s názvom Mužské záležitosti a pre dievčatá bol workshop Moja prvá gynekologická prehliadka. Obidva preventívne programy - Prvá gynekologická prehliadka aj Mužské záležitosti sú schválené Ligou proti rakovine. Ďakujeme BSM za realizáciu workshopov v našej škole.

     • Pastva (nielen) pre oči

     • Aj takýto catering dokážu so svojimi majstrami odbornej výchovy pripraviť naši žiaci učebného odboru obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál. Len zahryznúť...

     • Festival záhrad v Boroch

     • Všetkých našich priaznivcov pozývame do nákupného centra Bory v Bratislave, kde popri iných vystavovateľoch aj naši záhradníci ponúkajú vypestované priesady byliniek, zeleniny i kvetov. Festival potrvá do nedele 24. 04. 2022 až do večerných hodín.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Festival záhrad v Boroch.

    • Veľkonočné prázdniny
     • Veľkonočné prázdniny

     • Veľkonočné prázdniny budú tento rok od 14. do 19. apríla 2022. 

      V stredu 13. 04. 2022 sa učí štandardne podľa rozvrhu, potom idú žiaci na obed a domov, resp. na internát. Školský internát opustia žiaci do 16.00 h (v prípade potreby kontaktujte zástupcu riaditeľa pre internát p. Čaputu - 0903/555886).

      Vyučovanie po prázdninách začína v stredu 20. 04. 2022.  

      Na internát môžu žiaci nastúpiť v utorok 19. 04. 2022 po 16.00 h.

    • Podporte nás 2% Vašej dane
     • Podporte nás 2% Vašej dane

     • Do konca apríla môžete poukázať 2% Vašej dane aj nášmu občianskemu združeniu Rada rodičov pri Odbornom učilišti. Všetky informácie ako aj formuláre nájdete v ľavom menu alebo tu: 2 percentá

      Venovaním 2% Vašej dane podporíte naše aktivity v škole i na internáte. Ďakujeme.

     • Plávanie na Mokrohájskej

     • Po dlhej prestávke, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu, oživujeme spoločenské, kultúrne aj športové aktivity. Chlapci zo školského internátu boli v utorok 12. 04. 2022 s p. vychovávateľom F. Černým plávať na neďalekej plavárni na Mokrohájskej a veľmi si takéto aktívne trávenie voľného času pochvaľovali.

    • Pozvánka na cyklistický výlet
     • Pozvánka na cyklistický výlet

     •  

      Školský internát pri Odbornom učilišti organizuje v utorok 10. 05. 2022 poobede cyklistický výlet k Jaroveckému ramenu. Trasa vedie po hrádzi a cykloceste a meria asi 30 km. Podmienkou účasti je vlastný bicykel (okrem žiakov z internátu), cyklistická prilba, fľaša s nápojom, počasiu primerané oblečenie, dobrá nálada a odhodlanie. Zabezpečené bude aj pohotovostné vozidlo so zdravotníkom. Štartovné vo výške 3 EUR bude použité na občerstvenie počas výletu a na guláš po skončení výletu. 

      Záujemci sa môžu prihlásiť na školskom internáte u p. vychovávateľa P. Gregora v pondelok - štvrtok v čase 13.00 - 14.30 h. Posledný termín na prihlásenie je 25. 04. 2022.

     • Súťaž maliarov v Snine

     • V dňoch 06. - 07. 04. 2022 sa naši tretiaci Adam Lindauer a István Fekete zúčastnili celoštátnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore stavebná výroba - maliarske a natieračské práce. Na pôde Spojenej školy internátnej v Snine podali pod vedením majstra OV Adriána Vlčka skvelý výkon a v konkurencii siedmich tímov obsadili ako družstvo druhém miesto a Adam v celkovom hodnotení jednotlivcov dokonca zvíťazil. Aj István si zaslúži uznanie, ako si poradil s tým, že mu zo stropu odpadol kus starej omietky, ktorý musel dorábať. Obom súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a majstrom a učiteľom patrí uznanie za ich prípravu.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž maliarov v Snine.

     • SNG

     • V piatok 08. 04. 2022 žiaci z tried 1.MA a 1.PR/A s pani učiteľkou triednou navštívili Slovenskú národnú galériu. Prezreli sme si dve aktuálne výstavy "Motýľa nekúpiš" a "7x7". Obe expozície nám ponúkli naraz stretnutie s rôznymi kultúrnymi formami a umeleckými žánrami. Mnohé sa nám páčilo, niečo nás aj zaskočilo. Na záver sme obdivovali obrovskú knižnicu Kornela Földváriho, ktorá obsahuje viac ako 11000 zväzkov. Cestu do školy nám spríjemnila krásna jarná atmosféra starej Bratislavy.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album SNG.

     • Deň učiteľov

     • Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 01. 04. 2022 zišli zamestnanci Odborného učilišťa, aby sa povzbudili v náročnej práci a pozhovárali sa či zaspomínali s bývalými zamestnancami, dôchodcami i s kolegami na rodičovskej dovolenke. Prítomným sa prihovoril riaditeľ školy, poďakoval za doterajšie úsilie a predstavil plány školy na najbližšie obdobie. 

     • Príprava na cyklomaratón

     • V rámci prípravy na plánovaný maratón chlapci zo školského internátu absolvovali dňa  29. 03. 2022 s p. vychovávateľom Gregorom na bicykloch cestu do Čunova a späť (47 km). O plánovanom cyklomaratóne budeme včas informovať.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     •  

      Riaditeľ školy udelil v piatok 01. 04. 2022 žiakom školy z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno.

      V tento deň nebude v prevádzke ani školský internát.

    • Dajme veciam druhú šancu
     • Dajme veciam druhú šancu

     •  

      V stredu 30. 03. 2022 učebný odbor služby a domáce práce organizuje burzu šatstva v čase od 08.30 - 13.00 h.

      Burza sa bude konať na 3. poschodí školského internátu v súlade s aktuálnymi hygienickými opatreniami.

     • Burza šatstva

     • V stredu 30. 03. 2022 sme pre žiakov školy usporiadali Burzu šatstva. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na zbierku šatstva, hračiek, bižutérie, kabeliek...  Žiaci si vyberali pre seba oblečenie, obuv, niečo pre radosť a tiež drobnosti pre svojich blízkych.

      Ďakujeme pani Valike Arthur - o. z. Ready to help, zamestnancom spoločnosti Skytoll, Signify, City Gastro, zamestnancom MÚ MČ Devínska Nová Ves, žiakom a zamestnancom našej školy, všetkým, ktorí sa pridali k tejto obľúbenej akcii.

      Veci, ktoré zostali, odovzdáme ďalej na Charitu, na pomoc utečencom z Ukrajiny, niektoré zrecyklujeme v dielňach a vytvoríme rôzne výrobky ako tašky, púzdra či chňapky. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Burza šatstva.

     • Voľnočasový klub

     • Od pondelka 21. 03. 2022 spúšťame prevádzku voľnočasového klubu. Klub bude vždy v pondelok od 13.15 do 15.00 h v Izbičke na školskom internáte - 4. poschodie. Klub predstavuje bezpečný priestor, kde môžu žiaci tráviť svoj čas v rozhovoroch, pri spoločenských hrách, tvorivých aktivitách - podľa ich potrieb a výberu. Klub môže byť aj miestom, kde si len prídu oddýchnuť. Keďže prvý klub vychádza na 21. marec, čo je svetový deň Downovho syndrómu, môžu si symbolicky obuť dve rôzne ponožky. 

     • Brigáda v lodenici

     •  

      Chlapci zo školského internátu sa 17. 03. 2022 zúčastnili brigády v lodenici Klubu vodných športov v našej mestskej časti Karlova Ves. V lodenici mávame opekačky a boli sme už aj na loďkách v zátoke. Keď sa oteplí, v spolupráci chceme pokračovať.

      Odviedli sme kus práce vo vonkajších priestoroch areálu – pohrabali sme lístie, čistili od buriny vysadené kríky a kvety popri plote novej lodenice, čistili plochu od popadaných konárov a odpadkov. P. Olexáková z lodenice našu účasť zrekapitulovala takto: Veľmi chcem vyzdvihnúť usilovnosť mladých chlapcov. Keď odchádzali a ďakovala som im za pomoc, tak zopár sa ich vyjadrilo: "Sme radi, že sme pomohli, máme z toho dobrý pocit a teplo na duši." K tomu niet čo dodať...

     • Železná studnička

     •  

      Krásne predjarné počasie nám už konečne umožňuje vyjsť si v rámci TSV do blízkeho areálu na Partizánskej lúke. Vynovené a upravené športoviská a oddychové zóny si trieda PRR v plnej miere s radosťou vyskúšala v stredu 09. 03. 2022… tešíme sa aj nabudúce 😁

     • Prvá gynekologická prehliadka a Mužské záležitosti

     • Po jarných prázdninách (8. marca 2022) prebehli u nás v škole dva workshopy realizované Bratislavským spolkom medikov - klubom sexuálneho zdravia. Vybrané triedy dievčat sa mohli viac dozvedieť o prvej gynekologickej prehliadke. Workshop bol zameraný na oboznámenie dievčat o priebehu gynekologickej prehliadky. Hlavným cieľom workshopu je poukázať na význam preventívnych gynekologických prehliadok, objasniť rakovinu prsníkov a krčka maternice. Pre chlapcov medici zrealizovali workshop s názvom Mužské záležitosti. Zámerom tohto workshopu bolo oboznámiť chlapcov o prebiehajúcej puberte, na čo sa pripraviť a čo brať ako samozrejmosť. Nechýbali témy ako rakovina prostaty či semenníkov. Obidva preventívne programy - Prvá gynekologická prehliadka aj Mužské záležitosti sú schválené Ligou proti rakovine. Je dôležité, aby mladí ľudia dostali pravdivé informácie a preto veľmi pekne ďakujeme BSM za skvelý prístup a ochotu prísť medzi nás. 

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     •  

      Jarné prázdniny pre žiakov v Bratislavskom kraji budú tento rok v čase 28. 02. - 04. 03. 2022. V piatok sa učíme podľa rozvrhu - nie je skrátené vyučovanie.

      Po prázdninách sa v škole stretneme v pondelok 07. 03. 2022, internátni žiaci môžu nastúpiť už v nedeľu 06. 03. 2022 po 16.00 h.

      Vláda avizovala rýchle uvoľňovanie opatrení, a to aj v školách. Po ich upresnení a zverejnení budeme o zmenách informovať - sledujte, prosím, webové sídlo školy.

     • Tvorivé dielne v SRo


     • V stredu 23. 02. 2022 si trieda PRR opäť vyskúšala zážitkové učenie mimo školských lavíc - tentoraz bola v Galérii SRo tvorivá dielňa k výstave Ľudské bytosti. Bolo to naozaj hravé, zábavné a pohodové učenie! A čo sme sa vlastne naučili? No - spoznali sme galériu rozhlasu a v nej videli zaujímavé obrazy a sochy… a galerijná pedagogička, pani Daniela Čarná, pre nás pripravila zábavné výtvarné aktivity, ktoré nám pomohli lepšie vnímať vystavené diela a tiež precítiť, aký je každý z nás jedinečný a zaujímavý a zároveň že sme všetci rovnaké ĽUDSKÉ BYTOSTI 😁

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvorivé dielne v SRo.

    • Porcospini (Ježkovia)
     • Porcospini (Ježkovia)

     •  

      V mesiaci február prebehli na našej škole viaceré stretnutia, ktoré sú súčasťou medzinárodného projektu Porcospini (Ježkovia), zameraného na prevenciu sexuálneho zneužívania prostredníctvom podpory a rozvoja emočnej inteligencie. Tieto stretnutia viedli špeciálne školení psychológovia z CPPPaP na Fedákovej ulici. Žiaci a žiačky sa učili počas skupinových stretnutí spoznávať vlastné hranice, prostredníctvom rôznych situácií si mohli otestovať vlastné reakcie na nevhodné návrhy, učili sa počúvať aj svoje negatívne pocity a reagovať slovom NIE na situácie, ktoré sú im nepríjemné. Žiaci sa na každé stretnutie tešili, čo vypovedá o tom, že aktivity sa im páčili. 

     • Vychádzka po Bratislave

     •  

      V stredu 16. 02. 2022 si prípravný ročník dala rande s mestom Bratislava. Pri presune di mesta sme si pripomenuli a potrénovali pravidlá správania sa v MHD. Krásne jarné počasie umocnili zážitok z prechádzky Podhradím a po nábreží Dunaja. Spoznali sme pritom nielen, kto bol Franz Xaver Messerschmidt a Dušan Jurkovič či Samuel Mikovíni, ale aj prírodné zaujímavosti Podhradia a niečo o miestnych archeologických nálezoch. Učenie mimo školských priestorov má svoje čaro! Dúfame, že nám pani učiteľka triedna spolu s pani asistentkami Natáliou a Monikou pripravia viac takýchto príjemne poučných vychádzok. 😉

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vychádzka po Bratislave.

    • Prijímanie do školy 2022 - virtuálna prehliadka školy
     • Prijímanie do školy 2022 - virtuálna prehliadka školy

     •  

      Virtuálnu prehliadku našej školy vrátane prípravného ročníka a 11 trojročných učebných odborov, ktoré máme v ponuke, si môžete pozrieť tu: Deň otvorených dverí 2022. Okrem teoretického vyučovania a praktickej prípravy ponúkame aj stravovanie v školskej jedálni a ubytovanie v školskom internáte s výchovou mimo vyučovania.

      Žiakov prijímame bez prijímacích skúšok, pokiaľ spĺňajú kritériá prijatia

      Prihlášku s prílohami musí podať zákonný zástupca do 20. marca 2022, a to v papierovej podobe alebo elektronicky cez EduPage.

      Kontaktovať nás môžete telefonicky (0911/310620, 02/54793677), mailom (info@oudubba.sk) alebo (po predchádzajúcej dohode) osobne na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave. Tešíme sa na Vás.

      Aktualizovali sme aj celý modul Prijímanie do školy 2022

    • Zmeny v školskom semafore
     • Zmeny v školskom semafore

     •  

      V piatok 04. 02. 2022 bol aktualizovaný Školský semafor. Nové sú aj formuláre v prílohách.

      Novinkou je, že výnimku z karantény si v škole môžu uplatniť žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, už aj na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu a po ukončení izolácie, ktorá bola pod dohľadom všeobecného lekára pre deti a dorast. Rodič v takomto prípade môže škole (cez EduPage alebo mailom na adresu info@oudubba.sk alebo SMS správou na t. č. 0911/310620) predložiť „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“ (Priloha_4a). Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“(Priloha_2).

      Lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie a karantény a ani o výnimke z karantény. Po ukončení izolácie sa dôrazne odporúča pretestovanie žiaka Ag samotestom. Samotesty pre žiakov sú naďalej k dispozícii v škole.

      Naďalej platia ostatné protipandemické opatrenia:

    • Polročné prázdniny
     • Polročné prázdniny

     •  

      V piatok 4. februára sú polročné prázdniny.

      Vo štvrtok 3. februára bude skrátené vyučovanie - o 12.00 h žiaci školy ukončia teoretické i praktické vyučovanie, pôjdu na obed a na internát alebo domov. Žiaci s praktickým vyučovaním v priestoroch v Petržalke skončia vyučovanie už o 11.30 h a v prípade potreby sa presunú na Patrónku autobusom MHD (školský autobus poobede nepôjde). 

      Po prázdninách žiaci nastúpia do školy v pondelok 07. 02. 2022, internátni žiaci sa môžu ubytovať v režime OTP už v nedeľu 06. 02. 2022 po 16.00 h. Vzhľadom k viac ako 2-dňovému prerušeniu vyučovania musia všetci žiaci do školy, resp. na internát priniesť vyplnené a podpísané Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.    

    • Zmena pandemických pravidiel v škole
     • Zmena pandemických pravidiel v škole

     • Podľa aktualizovaného školského semaforu sa (aj) pre žiakov v škole menia pravidlá takto:

      Pozitívne testovaná osoba - bez ohľadu na očkovanie či prekonanie - zostáva v izolácii (oddelene od ostatných doma alebo v nemocnici) 5 dní od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých príznakov. Začiatok a koniec izolácie určuje lekár. Po ukončení izolácie musí osoba ďalších 5 dní nosiť vnútri i vonku respirátor (žiaci i pedagógovia ho môžu nahradiť rúškom, ale len v škole a na internáte). 

      Naďalej odporúčame domáce testovanie v pondelok a vo štvrtok ráno. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiak zostáva doma. Rodič telefonicky kontaktuje lekára, ktorý stanoví ďalší postup. Rodič bezodkladne oznámi škole výsledok Ag samotestu - pozitívny i negatívny (cez EduPage alebo mailom na adresu info@oudubba.sk alebo SMS správou na t. č. 0911 310 620). 

      V karanténe (oddelene od ostatných doma alebo v karanténnom zariadení) zostáva osoba, ktorá je podozrivá na ochorenie: prejavuje príznaky ochorenia (pred otestovaním) alebo prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov. Karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Po ukončení karantény musí osoba ďalších 5 dní nosiť respirátor (žiaci i pedagógovia ho môžu v škole a na internáte nahradiť rúškom).

      Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú kompletne očkované a od posledného očkovania neprešlo viac ako 9 mesiacov alebo ktoré ochorenie prekonali pred menej ako 180 dňami. Tieto osoby sú povinné 7 dní nosiť vnútri i vonku respirátor (žiaci i pedagógovia ho môžu nahradiť rúškom, ale len v škole a na internáte).

      A čo sa nezmenilo?

      V škole prebieha naďalej prezenčné vyučovanie za prísnych protiepidemických opatrení, pričom žiak predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Nové tlačivo: Priloha_1_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2022-01-25.docx

      Vyučovanie sa preruší v triede, v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých príznakov. Počas karantény škola zabezpečí dištančné vzdelávanie. Do školy aj v takomto prípade môžu chodiť žiaci a pedagógovia, ktorí odovzdali výnimku z karantény. Nové tlačivo: Priloha_2_Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny_2022-01-25.docx

      Ubytovanie v školskom internáte sa naďalej poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní). Testovaní žiaci sa môžu preukázať aj samotestom vykonaným na pôde internátu pod dozorom poverenej osoby alebo Potvrdením o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom: Priloha_4_Potvrdenie_o_vykonani_Ag_samotestu.docx

      Celý aktuálny Školský semafor si môžete prečítať tu: 2022-01-25_Skolsky_semafor.pdf  Má len 30 strán :)

    • Nástup do školy
     • Nástup do školy

     • Vážený zákonný zástupca,

      od 10.01.2022 žiaci nastupujú do školy za prísnych epidemiologických opatrení. Pred vstupom do školy si žiaci vydenzifikujú ruky, vo všetkých priestoroch školy používajú rúška alebo respirátory. Žiaci musia priniesť podpísané vyhlásenie o bezpríznakovosti (Priloha_1). Okrem toho žiaci, ktorí prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami alebo sú očkovaní, môžu priniesť podpísanú výnimku z karantény (Priloha_2). Obidve tieto tlačivá môžete poslať prostredníctvom EduPage, mailom na adresu info@oudubba.sk alebo ich žiak prinesie podpísané osobne.

      Školský internát bude otvorený v nedeľu 09.01.2022 od 16.00 h. Ubytovanie sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní). Testovaní žiaci sa môžu preukázať aj samotestom vykonaným na pôde internátu pod dozorom poverenej osoby.

      Všetci žiaci, ktorí poberajú stravu, budú automaticky prihlásení. Ak žiak nepríde z vážnych dôvodov do školy, musí sa odhlásiť zo stravy sám.

      Budeme opäť rozdávať AG samotesty. Záujem o samotesty nahláste, prosím, cez EduPage alebo mailom na adresu info@oudubba.sk alebo SMS správou na t. č. 0911 310 620. Výdaj testov bude v pondelok, stredu, štvrtok a piatok v čase od 7.00 do 13.00 h.

      Zákonný zástupca musí pozitívny aj negatívny výsledok každého použitého samotestu nahlásiť škole cez EduPage, mailom na adresu info@oudubba.sk alebo SMS správou na t. č. 0911 310 620.

      Žiak by mal vykonať samotestovanie pred nástupom do školy alebo pri objavení prvých klinických príznakov. Okrem toho sa odporúča samotestovanie 2x do týždňa (v pondelok a vo štvrtok ráno).

    • Dištančné vzdelávanie pokračuje
     • Dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Mnohí žiaci, rodičia i zamestnanci sa nás pýtajú, ako bude prebiehať vyučovanie v týždni 13. - 17. decembra 2021. Rozhodnutím riaditeľa posledný týždeň pred prázdninami budeme pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

      RÚVZ Bratislava práve vydal vyhlasku č. 294/2021, ktorou zrušil vlastnú vyhlášku vyhlasku č. 276/2021 spred týždňa. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 by sme od pondelka 13. 12. 2021 mohli učiť prezenčne. Nie však v prípade, keď sa to dozvieme v piatok 10. 12. 2021 o 14.00 h. Počas víkendu je nemožné zabezpečiť pre žiakov i zamestnancov obedy a celodenné stravovanie v školskej jedálni pre žiakov v školskom internáte. V tak krátkom čase je nereálne aj obnovenie školských spojov (Dúbravská – Švabinského). Hlavným dôvodom je však výskyt ochorenia COVID-19 a podozrenia naň u značného počtu žiakov rôznych tried i viacerých zamestnancov.

      Radi by sme učili prezenčne a dokazovali sme to aj doteraz - učili sme v škole vždy, keď to bolo čo len trochu možné. Po týždni a týždeň pre vianočnými prázdninami opäť meniť dobre rozbehnuté dištančné vzdelávanie a v čase, keď je v zlej pandemickej situácii väčšina škôl zatvorená, povolať žiakov z celého západného Slovenska do školy a na internát sa nám zdá nezodpovedné. Viacerí ste avizovali, že by ste na prezenčné vyučovanie a do školského internátu z obavy o svoje zdravie aj tak nenastúpili. A vyučovať prezenčne i dištančne je dnes nad naše sily.

      Vieme, že mnohí z vás sa tešíte do školy. Aj my sa tešíme na vás - hneď po prázdninách 10. januára 2022.

     • Školský klub

     • Milí žiaci, milé žiačky! 

      Poďme sa vidieť a počuť v "online klube" už tento štvrtok 9. decembra od 13.00 do 14.00 h, potom aj v pondelok 13. decembra a v stredu 15. decembra v rovnakom čase. Môžete sa pripojiť kedykoľvek - ako vám to bude v určenom čase vyhovovať.

      Pripojíte sa tu: meet.google.com/fzs-ipsk-ivb Keby si si nevedel/a poradiť, ozvi sa, pomôžeme Ti.

      Tešíme sa na vás!

      Vaše psychologičky a sociálna pedagogička

    • Od pondelka dištančné vyučovanie
     • Od pondelka dištančné vyučovanie

     •  

      V súlade so školským semaforom sa Vyhlaskou_276 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislavskom kraji plošne zatvárajú viaceré školy a školské zariadenia vrátane nášho Odborného učilišťa i školského internátu. Od pondelka 06. 12. 2021 prechádzame na dištančné vzdelávanie.

    • Predĺžené vianočné prázdniny
     • Predĺžené vianočné prázdniny

     •  

      Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 sa vianočné prázdniny  začínajú už 20. decembra 2021 a trvajú do 7. januára 2022. Posledným vyučovacím dňom v tomto roku bude teda piatok 17. decembra 2021. 

    • Nové opatrenia
     • Nové opatrenia

     • Škola aj školský internát ostávajú aj v zhoršujúcej sa epidemiologickej situácií na Slovensku a po vyhlásení núdzového stavu otvorené. Prevádzka škôl a školských zariadení sa naďalej riadi manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý bol aktualizovaný dňa 26. 11. 2021. Najdôležitejšie zmeny pre žiakov a rodičov:

      1. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane samotesty na domáce samotestovanie. Použitie samotestov je povinný hlásiť škole cez EduPage, mailom (info@oudubba.sk) alebo SMS správou (0903/555886)

      2. Riaditeľ školy musí prerušiť vyučovanie v triede, v ktorej sa vyskytla osoba pozitívna na COVID-19 alebo osoba, ktorá mala pozitívny výsledok domáceho Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo po objavení prvých klinických príznakov. V prípade, že škole bol oznámený pozitívny výsledok Ag samotestu, žiaci z triedy takéhoto žiaka nenavštevujú školu. Škola im zabezpečí dištančné vzdelávanie.

      3. Žiaci z triedy, ktorá je v karanténe, bezodkladne informujú o tejto skutočnosti svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk. Žiaci s výnimkou to nemusia urobiť.

      4. Vstup cudzím osobám (čiže všetkým okrem žiakov a zamestnancov) do priestorov školy a školského internátu je povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

      5. Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní žiaci). Testovaní žiaci sa môžu preukázať aj samotestom vykonaným na pôde internátu pod dozorom poverenej osoby.

      Celý aktuálny ŠKOLSKÝ SEMAFOR aj s prílohami nájdete tu: ŠKOLSKÝ SEMAFOR 2021-11-26

    • 17. november v školskom internáte
     • 17. november v školskom internáte

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci,

      v stredu 17. novembra bude školský internát v prevádzke a v prípade záujmu môžu žiaci stráviť deň pracovného pokoja so svojimi vychovávateľmi, ktorí im ponúknu program na celý deň.

      Aby sme zabezpečili celodennú stravu pre všetkých, ktorí túto možnosť chcú využiť, prosíme Vás, aby ste nám obratom poslali informáciu SMS správou alebo mailom s jednoduchým textom: meno a priezvisko žiaka a „zostáva“ (prípadne „nezostáva“). SMS správu pošlite, prosím, na tel. číslo 0903/555886, mail na adresu peter.caputa@oudubba.sk

      Ďakujeme za spoluprácu a prajeme príjemne strávený Deň boja za slobodu a demokraciu.

    • Bratislava červená
     • Bratislava červená

     • Od pondelka 08. 11. 2021 sa Bratislava podľa covid automatu sfarbí do červena. Z toho vyplývajú viaceré zmeny. Vyučovania v škole sa týka najmä povinnosť nosenia respirátora v interiéroch teoretického a praktického vyučovania, ako aj školského internátu. Stále platí dodržiavanie protiepidemiologických pravidiel (pravidelná dezinfekcia rúk, udržovanie odstupu...). Vyučovanie prebieha naďalej prezenčnou formou.

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • Jesenné prázdniny trvajú v tomto roku od 28. 10. do 29. 10. 2021 a 01. 11. 2021 je štátny sviatok, žiaci budú mať teda voľno od 28. 10. do 01. 11. 2021 a v týchto dňoch nebude v prevádzke ani školský internát. V stredu 27. 10. 2021 budú žiaci končiť teoretické i praktické vyučovanie rovnako o 13.00 h. Internát žiaci opustia do 16.00 h. Po prázdninách žiaci nastúpia do školy v utorok 02. 11. 2021. Žiaci môžu nastúpiť na školský internát už v pondelok 01. 11. 2021 od 16.00 h alebo v utorok. Keďže budú doma viac ako dva dni, všetci žiaci musia pri nástupe do školy (02. 11. 2021), resp. na školský internát (01. 11. 2021) priniesť vyplnené a podpísané Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti

    • Výsledky samotestovania žiakov
     • Výsledky samotestovania žiakov

     • Prosíme všetkých rodičov, resp. plnoletých žiakov, ktorí si prevzali samotesty, aby školu pravidelne informovali o výsledku testovania, a to aj v prípade negatívneho výsledku. Samotestovanie by malo prebiehať vždy v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Výsledok môžete poslať mailom na adresu info@oudubba.sk s uvedením mena žiaka. (Môžete použiť aj tlačidlo "Napíšte nám" na hornej lište webového sídla školy alebo kontaktovať triedneho učiteľa.)

      Viacerí si objednané testy neprevzali - urobte tak, prosím, čím skôr. Tiež môžu o samotesty pre žiakov požiadať aj rodičia, ktorí tak doteraz ešte neurobili.

     • Exkurzia 2.DP v Pezinku

     • Dňa 4. októbra 2021 sa trieda 2.DP zúčastnila exkurzie v Art hoteli Pezinok zámok Šimák. Naša cesta sa začala vo vlaku, ktorý bol poschodový, čo vyvolalo nadšenie u žiakov. Malou prechádzkou cez mesto sme prišli k zámockému parku, kde je hotel. Hneď nás upútal krásnou architektúrou. Pani Zuzka nás privítala s úsmevom a radosťou. Ukázala nám hotelovú recepciu, hotelové izby rôznej kategórie. Niektoré akurát upratovali chyžné, tak žiaci mali možnosť priamo vidieť prácu chyžnej. Na prianie žiakov nám aj ukázala skladové priestory čistiacich prostriedkov a rôznych pomôcok na upratovanie. Zaujali nás aj hotelové salóniky, ktoré boli pekne a historicky zariadené. Pri prehliadke sme neobišli ani wellness, kde bola krásna nástenná pávia mozaika a nerezová kaďa s pávmi. Nechýbali aj sauny. Hneď sme mali chuť sa okúpať. Pani Zuzka nám aj poodkryla trochu z prehliadky historického múzea zámku a výstavu zbierky ručne fúkaného skla. Asi po 1,5 hodine prehliadky hotela sme sa pekne poďakovali pani Zuzke za jej čas a sprevádzanie. Na túto exkurziu budeme ešte dlho spomínať.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia 2.DP v Pezinku.

    • Doprava do školy a zo školy domov
     • Doprava do školy a zo školy domov

     • Z viacerých bratislavských mestských častí chodia ráno školské bezbariérové (oranžové) autobusy priamo do areálu na Patrónke a poobede zasa späť.

      Pokiaľ by niekto z našich žiakov a rodičov mal o takúto dopravu záujem, pošlite do pondelka rána mail na info@oudubba.sk s uvedením mena žiaka a lokality, odkiaľ do školy cestuje. (Môžete použiť aj tlačidlo "Napíšte nám" na hornej lište webového sídla školy alebo kontaktovať triedneho učiteľa.)

    • K nástupu do školy
     • K nástupu do školy

     • Vo štvrtok 16. 09. 2021 žiak odovzdá v škole svojmu triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV vyplnené Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx. Plnoletý žiak ho podpisuje sám, neplnoletému žiakovi ho musí podpísať zákonný zástupca. Ak ho teda žiak neprinesie vyplnené a podpísané, musí tak urobiť hneď po príchode do školy – triedny učiteľ alebo majster mu ho vytlačí. V takom prípade musí s neplnoletým žiakom prísť aj zákonný zástupca, aby materiál vyplnil a podpísal.

      Vzhľadom k rastu počtu ochorení na COVID-19 v školách po celom Slovensku pripomíname, že podľa aktuálneho školského semaforu v prípade pozitívneho výsledku testovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

      - kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,

      - oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok testu.

      Škola potom žiakom a rodičom oznámi, či a za akých okolností pôjdu žiaci triedy do karantény a či sa budú učiť prezenčne, dištančne alebo kombinovane.

      Naším cieľom je učiť v maximálne možnej miere našich žiakov v škole - prezenčne. Preto všetkých rodičov vyzývame, aby škole poslali  Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny, pokiaľ je žiak zaočkovaný alebo prekonal COVID-19.

    • Mimoriadne stretnutie rodičov
     • Mimoriadne stretnutie rodičov

     • Milí rodičia/zákonní zástupcovia,

      v piatok 10. septembra 2021 o 14.00 h sa v jedálni uskutoční mimoriadne stretnutie rodičov

      Program: organizácia školského roka, informácie k školskému semaforu, odovzdanie samotestov rodičom, voľby do Rady školy a do Rady rodičov, diskusia, možnosť konzultácie s vedením školy a s pedagogickými a odbornými zamestnancami. 

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • V súlade s usmernením ministerstva školstva pre školy k návšteve Svätého otca Františka na Slovensku v dňoch 12. až 15. septembra 2021 aj vzhľadom k súvisiacim dopravným obmedzeniam v lokalite školy riaditeľ školy v dňoch 13. - 14. 09. 2021 udelil voľno žiakom Odborného učilišťa. V prevádzke nebude ani školský internát. Všetci stravníci sú odhlásení zo stravy.

      V stredu 15. 09. 2021 je štátny sviatok a vo štvrtok a piatok sa učí podľa riadneho rozvrhu. Príchod na internát je možný už v stredu od 16.00 h.

    • K začiatku školského roka
     • K začiatku školského roka

     • Milí žiaci a rodičia,

      blíži sa začiatok školského roka, ktorý nám opäť komplikuje aj korona vírus. Vyučovanie v škole, stravovanie v školskej jedálni i pobyt v školskom internáte musí byť v súlade so Školským semaforom, ktorý zostavilo ministerstvo školstva a ktorý vychádza z odporúčaní hygienikov.

      Vo štvrtok 02. 09. 2021 žiaci prichádzajú na 07.45 h. Pri vstupe do areálu dodržujte medzi sebou odstup. Pri vstupe do areálu pri vrátnici vás najprv čaká vstupný filter, kde vám skontrolujeme rúška (každý musí mať aj rezervné) a zmeriame teplotu.

      Žiaci prípravného a prvého ročníka pôjdu s nasadenými rúškami do budovy teoretického vyučovania (vchod hneď za vrátnicou), a to hneď do svojich tried. Usmernia vás dozor konajúci učitelia. Druháci a tretiaci pôjdu s nasadenými rúškami na pracoviská praktického vyučovania podľa odborov (pri vrátnici vás budú navigovať).

      Každý žiak odovzdá v škole svojmu triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV vyplnené Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx. Plnoletý žiak ho podpisuje sám, neplnoletému žiakovi ho musí podpísať zákonný zástupca. Ak ho teda žiak neprinesie vyplnené a podpísané, musí tak urobiť hneď po príchode do školy – triedny učiteľ alebo majster mu ho vytlačí. V takom prípade musí s neplnoletým žiakom prísť aj zákonný zástupca, aby materiál vyplnil a podpísal.

      Odporúča sa, aby zákonný zástupca neplnoletého žiaka, resp. plnoletý žiak vyplnil a odovzdal aj Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx, pokiaľ spĺňa uvedené kritériá.

      Žiaci ubytovaní v školskom internáte sa môžu ísť s nasadenými rúškami najprv ubytovať a potom prídu do školy. Na internáte vás od rána čakajú vychovávatelia.

      Pri všetkých vchodoch sú na stene nainštalované bezdotykové zariadenia na dezinfekciu rúk. Používajte ich. Stále dodržujte zásadu ROR (rúško – odstup – ruky). Malé prestávky trávite v triedach alebo na pracoviskách praktického vyučovania, veľké prestávky na dvore.

      Prvý deň budete v škole kratšie - dovtedy, kým vybavíte všetko potrebné s vašimi pedagógmi. Okrem iného od nich dostanete potvrdenia o štúdiu a ISIC karty. Potom pôjdete domov alebo na internát. Prvý deň budú mať obed len žiaci ubytovaní v školskom internáte, dochádzajúci žiaci nie.

      Žiaci iných škôl, ubytovaní v školskom internáte, prichádzajú po škole a na internáte vychovávateľovi odovzdajú vyplnené Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx. Plnoletý žiak ho podpisuje sám, neplnoletému žiakovi ho musí podpísať zákonný zástupca. Ak ho teda žiak neprinesie vyplnené a podpísané, musí tak urobiť hneď po príchode do internátu – vychovávateľ mu ho vytlačí. V takom prípade musí so žiakom prísť aj zákonný zástupca, aby materiál vyplnil a podpísal. Odporúča sa, aby zákonný zástupca neplnoletého žiaka, resp. plnoletý žiak vyplnil a odovzdal aj Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx, pokiaľ spĺňa uvedené kritériá.

      V piatok budete všetci v škole od 07.45 do 13.00 h. Škola sa bude otvárať o 07.15 h. Obed budú mať v čase 13.00 – 13.30 h všetci stravníci, aj denne dochádzajúci.

      V piatok 03. 09. 2021 bude na teoretickom vyučovaní prípravný ročník a prváci, druháci a tretiaci na pracoviskách praktického vyučovania.

      Od 06. 09. 2021 sa už budeme učiť na teoretickom i praktickom vyučovaní podľa rozvrhu hodín.

      Viac sa už dozviete v škole, príp. volajte na tel. číslo 0911/310620 alebo píšte na info@oudubba.sk.

      Tešíme sa na vás!

     • Záujem o antigénové samotesty

     • V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných a stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť bezplatného antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

      Záujem o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov našej školy nám oznámte prostredníctvom webového sídla našej školy https://oudubba.edupage.org (kliknutím na Napíšte nám v hornom menu) alebo mailom na adresu info@oudubba.sk, a to do 25. 08. 2021

      Zámerom MŠVVaŠ SR je umožniť žiakom základných a stredných škôl a špeciálnych škôl vykonať antigénové samotestovanie v domácom prostredí dvakrát týždenne počas ďalšej nadchádzajúcej vlny pandémie COVID-19. V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v domácom prostredí.

      Každý žiak základnej a strednej školy a špeciálnej školy, ktorého rodič prejaví záujem, teda dostane 1 sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie (1 balenie – sada - krabica) a k tomu 25 ks sterilných odberových tyčiniek na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter). Pri testovaní dvakrát týždenne bude sada antigénových samotestov postačovať približne na obdobie 12 týždňov. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

    • Kontakt s odbornými zamestnancami počas leta
     • Kontakt s odbornými zamestnancami počas leta

     • Máme síce letné prázdniny, ale napriek tomu sa môžete v prípade potreby spojiť s našimi odbornými zamestnancami - školskou psychologičkou a sociálnou pedagogičkou. 

      Školskú psychologičku môžete zastihnúť v týchto termínoch: 1. - 9. júla, 26. - 30. júla a 25. - 27. augusta 2021. Môžete ju kontaktovať na tel. čísle 0911/641165, mailom na daniela.sykorova@oudubba.sk alebo na facebooku Psychológ Oudubba. 

      Sociálnu pedagogičku môžete zastihnúť v týchto termínoch: 1. - 23. júla a 24. - 27. augusta 2021. Môžete ju kontaktovať na tel. čísle 0911/860481 alebo mailom na jana.sekeresova@oudubba.sk

      Okrem toho sú Vám k dispozícii aj nonstop linky pomoci. Napríklad bezplatná Linka detskej istoty 116111 alebo chatové poradenstvo na stránke www.ipcko.sk.

     • Oceňovanie žiakov a odovzdávanie vysvedčení

     • Každoročne je 30. jún dňom odovzdávania vysvedčení a odchodu žiakov na prázdniny. U nás je aj dňom oceňovania najlepších žiakov. Tento rok riaditeľ školy vyzdvihol - netradične na dvore - najmä triedy a žiakov, ktorí napriek zlej pandemickej situácii mali dobrú dochádzku a v prezenčnom aj dištančnom vyučovaní sa snažili pripravovať na svoje budúce povolanie čo najlepšie. Následne sa žiaci presunuli do tried, kde im triedni učitelia odovzdali vysvedčenia a zhodnotili uplynulý školský rok.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Oceňovanie žiakov a odovzdávanie vysvedčení.

    • Koniec školského roka
     • Koniec školského roka

     • Žiaci prídu v stredu 30. 06. 2021 do školy na 07.45 h. O 8.00 h sa im pri altánku prihovorí riaditeľ školy, ktorý zhodnotí školský rok a pochváli aj pokarhá žiakov podľa toho, ako sa (ne)snažili pracovať počas prezenčného i dištančného vzdelávania. Potom sa žiaci presunú do svojich tried, kde im triedni učitelia odovzdajú vysvedčenia a cca o 9.00 h odchádzajú na prázdniny. Žiaci školy, ktorí sú zároveň klientmi ZSS Rosa, zostanú v škole do 11.00 h.

      V tento deň sú všetci žiaci odhlásení zo stravy. Pokiaľ má niekto záujem o stravu, musí sa prihlásiť. Školský internát je otvorený od 09.00 do 15.00 h. 

      Vo veľkej jedálni sa o 10.00 h stretnú zamestnanci školy, aby zhodnotili uplynulý netypický školský rok. 

      Všetkým žiakom prajeme krásne letné prázdniny a zamestnancom zaslúženú dovolenku.

     • Koncoročná vychádzka

     • Na záver školského roka sme si urobili so žiakmi 2.OT+KR/B vychádzku do prírody. Prešli sme sa okrajom lužného lesa k jazeru Veľký Draždiak. Poprechádzali sme sa okolo celého jazera, ovlažili si nohy v čistej plytkej vode. Schladili a osviežili sme sa vynikajúcou zmrzlinou. Napriek tomu, že bol horúci júnový deň, my sme sa cítili fajn - pri jazere povieval svieži vietor a časť prechádzky nás od horúceho slnka chránil tieň stromov.

     • Rozlúčka so školským rokom

     • Posledný týždeň v školskom roku sme využili pekné počasie a rozhodli sa pre žiakov a zamestnancov školy zorganizovať klubové stretnutie. Vítanie prázdnin malo podobu pikniku. Spoločný čas nám pri rozhovoroch, chutnom občerstvení a spoločenských hrách ubiehal rýchlo. Veríme, že sa čoskoro prinavrátime k pravidelným voľnočasovým klubom, lebo aj pondelkový klub bol dôkazom, že žiaci potrebujú priestor, kde môžu zmysluplne tráviť svoj voľný čas aj po skončení vyučovania. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na vás v septembri. Užite si pekné leto.   Vaša školská psychologička a sociálna pedagogička

    • Voľnočasový klub: Poďme spolu privítať prázdniny
     • Voľnočasový klub: Poďme spolu privítať prázdniny

     • Všetkých našich žiakov a zamestnancov pozývame privítať prázdniny na náš voľnočasový klub, ktorý sa uskutoční v pondelok 28. 06. 2021 od 13:00 do 15:00 h. 

      Klub bude tentokrát špeciálne v exteriéri (vonku) - v areáli školy. Klub je samozrejme dobrovoľný, takže ak budete mať záujem, môžete prísť. Nájdete tam malé občerstvenie, posedenie, spoločenské hry a priestor na rozhovory. 

      Tešíme sa na Vás!

      Vaša školská psychologička a sociálna pedagogička

     • Prípravný ročník v ZOO

     • Krátkou príjemnou vychádzkou/výletom do blízkej ZOO v stredu 23. 06. 2021 uzavreli spoločný rok v triede prípravného ročníka žiaci s pani učiteľkou triednou Danielou Križanovou, pani majsterkami Ivetkou Koštialikovou a Martinkou Suchou, pedagogickými asistentkami Natáliou Čiernikovou a Máriou Wolf. Pridali sa k nám aj štyria naši aktuálni pedagogickí praktikanti zo SPgŠ na Bullovej ulici v Bratislave - Nikola, Karolína, Daniel a Šimon. Bolo nám spolu výborne - počas školského roka aj dnes na vychádzke… Ešte upratať dielne a triedu a potom Hurááá na prázdniny.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album PRR v ZOO.

     • Účelové cvičenie

     • Žiaci prvého a druhého ročníka sa v utorok 22. júna 2021 zúčastnili účelového cvičenia, ktoré sa uskutočnilo na Partizánskej lúke v čase od 9.00 do 11.15 h. Organizáciu cvičenia mala na starosti Mgr. Alica Hullová a Mgr. Sylvia Krajčiová. Dopravné, prírodovedné a zdravotné úlohy na jednotlivých stanovištiach si pripravili a zabezpečili praxujúci študenti zo SOŠPg na Bullovej ul. Okrem jednotlivých stanovíšť žiaci prešli dendrologický náučný chodník. K dispozícii boli športové aktivity aj pitný režim. O 11.15 h bolo účelové cvičenie vyhodnotené, cieľ bol splnený, dokonca aj počasie bolo naším priateľom, keď sa slniečko schovávalo pod mraky a nehrialo tak intenzívne.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie.

     • Účelové cvičenie

     • V utorok 22. 06. 2021 sa žiaci Odborného učilišťa zúčastnia účelového cvičenia, ktoré sa uskutoční v súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami na Železnej studničke. Absolvovanie zdravotnej, dopravnej a prírodovednej prípravy je povinné - účelové cvičenie je súčasťou školského vzdelávacieho programu. Program doplnia športové aktivity. Stretávame sa v škole ráno o 07.30 h športovo oblečení, vzhľadom k očakávaným horúčavám odporúčame na hlavu šiltovku a krém na opaľovanie. Žiaci si prinesú desiatu a pitie (neodporúčame sladené nápoje) a električenku, resp. lístky na MHD. Predpokladaný koniec účelového cvičenia je o 13.00 h. Zodpovednými pedagógmi sú  A. Hullová a S. Krajčiová.

     • Cyklovýlet do Čuňova

     • V utorok 8. júna 2021 poobede sa pre žiakov v školskom internáte uskutočnil cyklistický výlet. Trasa do Čunova a späť merala 39 km. Plavci si výlet spríjemnili ovlažením sa v dunajskej vode. Pánovi vychovávateľovi zase cestu späť "spríjemňovalo" šomranie niektorých žiakov.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Cyklovýlet do Čuňova 08.06.2021.

     • O závislostiach a duševnom zdraví

     • S uvoľnením pandemických opatrení sme mohli konečne v našej škole privítať psychológov z CPPPaP na Fedákovej ul. Na tému Závislosti sa 27. mája a 9. júna rozprávali s triedami 1.OT a 2.PR. Závislosť je čokoľvek, po čom túžime tak, že si nedokážeme pomôcť, čo nás dočasne poteší, upokojí, ale dlhodobo nám aj nášmu okoliu ublíži. Práve preto preventisti priniesli túto tému aj medzi našich žiakov.

      Duševné zdravie je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou zdravia. Je potrebné starať sa oň rovnako ako o fyzické zdravie, pretože jedno bez druhého nemôže fungovať. O tom, čo nám pomáha, čo naopak nepomáha a ako to celé súvisí s duševným zdravím sa preventisti z CPPPaP 3. júna rozprávali s triedou 2.OT+KR/B. Žiaci si preventívne stretnutie pochvaľovali. 

    • Záverečné skúšky
     • Záverečné skúšky

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/11901:1-A1810 zo dňa 22. marca 2021 majú záverečné skúšky administratívny charakter. Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
      a) hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov, pričom do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov,
      b) výsledné známky sprístupní odborné učilište plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 4. júna 2021,
      c) naši žiaci si môžu pozrieť známky prostredníctvom internetovej žiackej knižky alebo môžu kontaktovať triedneho učiteľa.
      Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 9. júna 2021 písomne požiadať o vykonanie záverečnej skúšky, pokiaľ nie je spokojný s výslednými známkami administratívnej záverečnej skúšky.

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, Slovakia
   • info@ssid.sk
   • (+421 2)54 793 677
   • 54732662
   • 2121799724
   • Mgr. Eduard Filo eduard.filo@ssid.sk
   • pondelok - piatok 07.00 - 11.30 h 12.30 - 14.00 h
   • eduard.filo@ssid.sk
   • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Odborné učilište, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Praktická škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
   • Školský internát, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Školský klub detí, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje