Známky Prihlásenie Školský mail FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Utorok 22. 10. 2019
Počet návštev: 3784026

Partneri


 • Jesenné prázdniny a riaditeľské voľno

  Jesenné prázdniny trvajú v tomto roku od 30. 10. do 31. 10. 2019 a 01. 11. 2019 je štátny sviatok. Riaditeľ školy udelil z prevádzkových dôvodov na pondelok 28. 10. a utorok 29. 10. 2019 riaditeľské voľno. Žiaci budú mať teda voľno celý týždeň od 28. 10. do 01. 11. 2019 a celý týždeň nebude v prevádzke ani školský internát. V piatok 25. 10. 2019 bude skrátené vyučovanie do 11.30 h. Internát žiaci opustia do 15.00 h. Po prázdninách žiaci nastúpia do školy v pondelok 04. 11. 2019 podľa rozvrhu párneho týždňa. Žiaci môžu nastúpiť na školský internát už v nedeľu 03. 11. 2019 od 16.00 h alebo v pondelok.

 • Deň otvorených dverí

  V utorok 22. októbra 2018 od 09.00 do 11.00 h sa vo veľkej jedálni uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Odborného učilišťa. Našim budúcim žiakom sa predstavia všetky naše UČEBNÉ ODBORY aj PRÍPRAVNÝ ROČNÍK a ŠKOLSKÝ INTERNÁT, ktorý máme už piaty rok a ktorý okrem ubytovania a stravovania poskytuje výchovu mimo vyučovania a bohatú a rôznorodú krúžkovú činnosť. Našim budúcim žiakom, ktorí potrebujú širší rozsah služieb, sa predstaví aj Zariadenie sociálnych služieb ROSA, ktoré okrem ubytovania a stravovania, výchovy a krúžkovej činnosti poskytuje aj sociálne služby, ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu.

 • Prijímanie do školy 2020
  7. 10. 2019

  Aktualizovali sme modul Prijímanie do školy 2020

 • Prihlasovanie a odhlasovanie stravy

  Upozorňujeme žiakov a ich rodičov, resp. zákonných zástupcov, že prihlásiť alebo odhlásiť stravu žiaka je potrebné 24 hodín vopred, v prípade akútneho ochorenia v ten deň ráno do 7.30 h je možné odhlásiť obed, olovrant a večeru. Ak žiak v uvedenom termíne nemá stravu odhlásenú, musí ju uhradiť.

  Zo stravy sa odhlasuje priamo v kuchyni u pani Aleny Jurkovičovej:

  pevná linka: 02/54773400 alebo 02/54773440, klapka 146

  mobil: 0911/978 693 (telefonicky alebo prostredníctvom SMS- správy)

  e-mail: alena.jurkovicova@domovrosa.sk

  Za prihlásenie a odhlásenie zo stravy nemožno považovať informáciu pedagógovi alebo na sekretariát, že žiak bude chýbať. 

 • Deti Patrónky

  V stredu 09. 10. 2019 vo výstavnej sieni Domu Quo Vadis na Hodžovom námestí otvoria výstavu Deti Patrónky. Fotografie nafotili študenti VŠVU pod vedením doc. Jozefa Sedláka v priebehu 10 rokov spolupráce s Odborným učilišťom a Zariadením sociálnej starostlivosti ROSA. Súčasťou vernisáže bude aj krst rovnomennej knihy. Projekt výstavy a knižná publikácia vychádza vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja a Rady rodičov pri Odbornom učilišti. Výstava potrvá do 31. októbra.

 • Výstava v ÚĽUV-e

  V pondelok 07. 10. 2019 sa žiaci 2.DP s pani učiteľkou Danielou Križanovou vybrali do galérie ÚĽUV-u na Obchodnú ulicu. Práve teraz, keď 2.DP má na ručných prácach tému VÝŠIVKA, tam totiž prebieha výstava ľudových výšiviek a ornamentiky Srdcom zdobené. Výstava je prenádherná - všetkým sa nám páčila. Kto by sa chcel o tom osobne presvedčiť, nech sa páči - výstava je otvorená do 28. 02. 2020.

 • Krúžky

  Aktualizovali sme modul Krúžky

 • Dobrovoľníci z Poštovej banky

  Vo štvrtok 26. 09. 2019 poobede13 dobrovoľníci - zamestnanci Poštovej banky venovali svoj čas a námahu pri skrášľovaní areálu. Odburinili skalku, umyli okná v telocvični a natreli preliezačky, ktoré slúžia žiakom Odborného učilišťa a klientom ZSS Rosa. Ďakujeme za  ochotu pomáhať a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 • Kurz na ochranu života a zdravia

   

  V dňoch 25. – 27. 09. 2019 sa žiaci 3. ročníka zúčastnia Kurzu na ochranu života a zdravia, ktoré bude prebiehať nasledovne:

  25. september (streda) –  zdravotná príprava v areáli školy

  26. september (štvrtok) – prírodovedná príprava v areáli školy

  27. september (piatok) – turistická vychádzka na Sandberg v Devínskej Novej Vsi (potrebné sú dva hodinové lístky na MHD) s predpokladaným návratom do 12.00 h

  Kurz je súčasťou školského vzdelávacieho programu pre 3. ročník, účasť žiakov je preto povinná. Za organizáciu kurzu je zodpovedná Mgr. Alica Hullová.

 • Účelové cvičenie

   

  V utorok 24. 09. 2019 sa všetci žiaci Odborného učilišťa zúčastnia účelového cvičenia (UC). UC bude prebiehať v areáli Partizánska lúka – Železná studnička. Je potrebné prísť primerane (športovo) oblečení, priniesť si desiatu a pitie. Koniec UC je predpokladaný o 13.00 h. UC bude prebiehať za každého počasia a týka sa aj žiakov oslobodených z telesnej a športovej výchovy (program bude prispôsobený). Za organizáciu UC je zodpovedná Mgr. Alica Hullová.

 • Rodičovské združenie

  V stredu 25. 09. 2019 o 15.00 h bude rodičovské združenie žiakov školy. Plenárne zasadnutie sa uskutoční v kultúrnej miestnosti. Jedným z bodov programu je aj voľba zástupcov rodičov do Rady školy a do Rady rodičov. Následne potom budú triedne aktívy v triedach v budove teoretického vyučovania.

  Pred rodičovským združením sa o 14.00 h v miestnosti č. 15 stretne Rada rodičov.

 • A je to tu!

  Milí žiaci,

  nový školský rok 2019/20 už klope na dvere. Tešíme sa na vás už v pondelok 2. septembra 2019 o 07.45 h. Žiaci prípravného a 1. ročníka prídu ráno do budovy teoretického vyučovania - hneď za vrátnicou, tam vás usmerníme ďalej. Žiaci 2. a 3. ročníka prídu ráno do dielní praktického vyučovania. 

  Čo si máte so sebou priniesť, nájdete tu: 

  Info_k_nastupu_do_skoly_2019-20.pdf

  Denne dochádzajúci žiaci budú v prvý deň v škole 4 vyučovacie hodiny (do 11.20 h), potom môžu ísť na obed a domov. Obed budú mať všetci žiaci, ktorí odovzdali zápisný lístok stravníka. 

  Žiaci ubytovaní v školskom internáte alebo v DSS a RS Rosa pôjdu v tomto čase už na internát. Stravu majú zabezpečenú od obeda.

  Žiaci Odborného učilišťa, ubytovaní v školskom internáte, nájdu ďalšie informácie tu: 

  Info_k_nastupu_do_SI_2019-20.pdf

  Žiaci iných škôl, ubytovaní v školskom internáte, nájdu ďalšie informácie tu: 

  Info_k_nastupu_do_SI_2019-20_externisti.pdf

  Mgr. Eduard Filo, riaditeľ

 • Koniec školského roka

  Žiaci Odborného učilišťa prídu v piatok 28. 06. 2019 do školy na 07.45 h, o 08.00 h sa k nim v kultúrnej miestnosti prihovorí riaditeľ školy. Po krátkom zhodnotení školského roka sa všetci žiaci s pedagógmi presunú do budovy teoretického vyučovania, triedni učitelia im rozdajú vysvedčenia a cca o 09.00 h môžu ísť žiaci domov, resp. na internát.

  Obed majú žiaci odhlásený, internátni žiaci majú odhlásený aj olovrant a večeru. Ak majú žiaci záujem o obed, príp. žiaci v internáte o balíček s olovrantom a večerou, musia si ho individuálne zahlásiť.

  Ubytovaní žiaci opustia školský internát v čase 09.00 - 14.00 h.

  Všetkým našim žiakom prajeme pekné prázdniny a kolegom dovolenku na zotavenie. 

 • Riaditeľské voľno - slávnostné vyradenie tretiakov

   

  Riaditeľ školy udelil z organizačných dôvodov žiakom prvého a druhého ročníka na piatok 21. 06. 2019 riaditeľské voľno. O 09.00 h sa vo veľkej jedálni uskutoční slávnostné vyradenie žiakov tretieho ročníka. Pozvaní sú pedagogickí, odborní i nepedagogickí zamestnanci školy, ako aj rodičia a príbuzní žiakov.

  Riaditeľské voľno sa netýka žiakov v školskom internáte.

 • Exkurzia v archíve

  V piatok 14. 06. 2019 sa žiaci PRR, 1.KN a 1.PM zúčastnili exkurzie v Slovenskom národnom archíve. Prezreli si rôzne oddelenia, kde sa im venovali pracovníci a všetko im pekne a jednoducho ukázali a porozprávali. Ako prvú navštívili bádateľňu, kde nahliadli do dokumentov, ktoré sa v archíve nachádzajú. Navštívili archívne priestory, kde sa dokumenty uskladňujú v škatuliach a tie sú uložené v kovových posuvných skriniach. Nachádzala sa tu výstavka, ktorá dokumentovala propagandu k voľbám od vzniku republiky po dnešok. Pokračovali návštevou malej knižnice, kde sa nachádzali zaujímavé knihy a nádherná darovacia listina vo forme knihy, písaná ručne na pergamene. Prehliadli si výstavu venovanú M.R. Štefánikovi. Zoznámili sa aj s digitalizáciou dokumentov no a posledná cesta viedla na tvorivé dielne kde si vyskúšali mramorovanie papiera tušom. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a na vysokej profesionálnej úrovni. Do SNA sa ešte radi vrátia.

  Do galérie Exkurzia v archíve boli pridané fotografie.

 • Naše mesto

  „Mám srdce na správnom meste“ je tohoročný slogan pre projekt „Naše mesto 2019“. Hoci účasť z radu dobrovoľníkov bola nízka, našli sa dobrovoľníci z radu našich žiakov. Pod vedením dobrovoľníčky z IBM International Services Centre s.r.o. a našich žiakov Dianky Hobothovej, Denisky Kurtovej, Veroniky Hamorníkovej, Majky Pavlíkovej sme umyli okná a vyčistili kultúrnu miestnosť, Lili Raschmannova, Alenka Mikletičová, Igor Murančík a Dominik Bongilaj práškom vyčistili podlahu v telocvični a  jeden dobrovoľník z ČSOB nám „vyčistil“ naše počítače. Všetkým zúčastneným patrí veľké ďakujem, že aj napriek horúcemu dňu usilovne a s úsmevom na tvári pracovali.

  Do galérie Naše mesto boli pridané fotografie.

 • Deň detí

  V utorok 04. 06. 2019 sme si aj my pripomenuli sviatok našich detí. Celé podujatie sa konalo v spolupráci s DSS a RS ROSA v areáli. Na tento deň si vychovávatelia, žiaci Strednej odbornej školy pedagogickej a ďalší pozvaní hostia pripravili rôzne súťaže, žiaci sa mohli povoziť na motorkách, kolotočoch, zaskákať si na skákacom hrade, zmeniť svoj „imidž“ maľovaním na tvár. Bolo pre nich pripravené občerstvenie a samozrejme sa nezabudlo ani na dodržiavanie pitného režimu a „ľadové osvieženie“ v podobe nanukov. Návštevníci si mohli zakúpiť výrobky z učebných odborov a dobroty ponúkali i klienti z pracovnej skupiny. Okrem toho si každý, kto mal záujem, mohol dať zmerať tlak od našich študentov – opatrovateľov. Kto mal záujem a chuť, mohol si aj zatancovať pri hudbe pred altánkom.

  Aké bolo hodnotenie od tých najdôležitejších – našich detí? „Bolo super“, „pekné motorky“, „nemalo to chybu“... Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii toho krásneho dňa.

  Do galérie Deň detí 04.06.2019 boli pridané fotografie.

 • Náš Shakespeare

  Do galérie Náš Shakespeare boli pridané fotografie.

 • Skúšky zaučených a zaškolených

  Dňa 03. 06. 2019 sa konalo záverečné zhodnotenie práce 6 žiakov z učebných odborov ĽV a CH. V tento deň ráno sa zišli v slávnostne vyzdobenej miestnosti spolu s triednymi učiteľmi a majstrami OV p. Jančou, p. Čaputom a p. Černuškom.

  Skúšky slávnostne otvorila p. zástupkyňa Gergelová otvorením zapečatených obálok s otázkami. Žiaci sa potom odobrali do dielne ĽV a chovatelia do MiniZOO Devín, kde prebiehali skúšky. Vyhodnotenie ich celodenného úsilia bolo poobede. Na tomto vyhodnotení mali najskôr sami zhodnotiť svoju prácu, potom ich pedagógovia. Na záver p. riaditeľ Filo mohol konštatovať, že žiaci úspešne zvládli písomnú i ústnu časť a na slávnostnom vyradení v piatok 21. 06. 2019 im všetkým odovzdá osvedčenia o zaučení alebo zaškolení.

  Do galérie Malé skúšky 03.06.2019 boli pridané fotografie.

 • Kurz pohybových aktivít

  V pondelok 27. 05. 2019 nastal ten veľký deň, kedy sme vyrazili spolu s p. učiteľmi a majstrami odbornej výchovy na kurz pohybových aktivít. Tento rok sme sa vybrali do Tatranskej Lomnice. V pondelok po príchode do Tatranskej Lomnice sme sa ubytovali, naobedovali a dohodli sme si pravidlá, ktoré musíme všetci dodržiavať. V utorok sme boli na Skalnatom plese, odviezli sme sa lanovkou. Počasie nie je síce najlepšie, ale nám to nevadí. O tom, že je tu super, svedčí aj náš „dôkazový materiál“ v podobe fotiek... Do galérie KPA 27.-31.05.2019 boli pridané fotografie.

strana: