Známky Prihlásenie Školský mail Školský G Suite FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Piatok 7. 5. 2021
Počet návštev: 4760249

Partneri • Pandemické pravidlá pre školu od 03. 05. 2021

   

  Uvoľnenie pandemických pravidiel, ktoré boli zverejnené v piatok 30. 04. 2021 poobede a ktoré platia od pondelka 03. 05. 2021, znamená pre žiakov, rodičov a zamestnancov našej školy v 2. stupni varovania tieto zmeny:

  Žiak a ani jeho zákonný zástupca už nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu alebo dokladovať výnimku. Len pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá Vyhlasenie_plnoleteho_ziaka_o_bezinfekcnosti

  Pre žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik na prevádzkach, platia rovnaké pravidlá ako pre zamestnancov týchto prevádzok. Žiakov budú informovať príslušní majstri odbornej výchovy.

  Zamestnanci už nemajú povinnosť testovať sa. Po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) však predkladajú písomné Vyhlasenie_zamestnanca_o_bezinfekcnosti o tom, že neprejavujú príznaky prenosného ochorenia a nemajú nariadené karanténne opatrenie, prípadne PN vystavenú príslušným lekárom.

  Všetky ostatné osoby vstupujúce do objektu/areálu školy a školského zariadenia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.

  Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest naďalej platí - upravuje ju Vyhlaska_UVZ_c._175_z_15.04.2021.

 • Od 19. apríla 2021 už len prezenčne

  Rozhodnutím z 8. apríla 2021 minister školstva s účinnosťou od 12. 04. 2021 obnovuje školské vyučovanie v odborných učilištiach, a to pre všetkých žiakov bez ohľadu na prevádzkové podmienky školy. Zároveň obnovuje prevádzku školských internátov a zariadení školského stravovania pre žiakov odborných učilíšť.

  Naša škola od 19. 04. 2021 prestáva poskytovať dištančné vzdelávanie a vyučovať sa bude prezenčne podľa stáleho rozvrhu v jednotlivých triedach. Škola bude postupovať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v súlade s aktuálnym manuálom ministerstva školstva Návrat do škôl a „Covid školským semaforom“.

  Žiaci musia v škole naďalej dôsledne dodržiavať hygienické opatrenia, predovšetkým zásadu R-O-R (rúško - odstup - ruky) a organizačné opatrenia podľa pokynov vyučujúcich. Žiak musí mať na ústach aj na nose respirátor FFP2 (na výnimku rúško). 

  Žiaci musia pri prvom príchode do školy v príslušnom týždni priniesť vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie - plnoletí žiaci, že boli testovaní s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní alebo že spadajú pod výnimku, neplnoletí žiaci, že ich zákonný zástupca bol testovaný s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní alebo že spadá pod výnimku. Negatívny výsledok testu alebo doklad o výnimke (príloha čestného vyhlásenia) musí mať žiak pri sebe, resp. ho musí mať odfotený v telefóne k nahliadnutiu. Tlačivá nájdete tu: https://oudubba.edupage.org/text/?text=text/text59&subpage=1

  Aj pobyt na internáte je viazaný na dodržiavanie vyššie uvedených opatrení. Na internát je možné prísť už v nedeľu od 16.00 h.

  V týždni od 12. do 16. 04. 2021 budeme vyučovať prezenčne ešte podľa upraveného rozvrhu:

 • Rozvrh po Veľkej noci

  Naša škola pokračuje po veľkonočných prázdninách v stredu - piatok v prezenčnom vyučovaní za nezmenených podmienok. Tlačivo čestného vyhlásenia si môžete stiahnuť tu: https://oudubba.edupage.org/text59Na internát možno nastúpiť už v utorok.

  Žiaci majú z dôvodu pandemickej situácie upravený rozvrh hodín - všetky ročníky podľa odborov:

 • Veľkonočné prianie
 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny budú od 1. do 6. apríla 2021. Všetkých žiakov i zamestnancov prosíme, aby počas sviatkov dodržiavali všetky epidemiologické opatrenia.

  V stredu 31. 03. 2021 je skrátené vyučovanie, končí sa o 11.20 h, potom idú žiaci na obed a domov, resp. na internát. Školský internát opustia žiaci do 15.00 h (v prípade potreby kontaktujte zástupcu riaditeľa pre internát p. Čaputu - 0903/555886).

  Vyučovanie po prázdninách začína v stredu 07. 04. 2021. Podľa akého rozvrhu, ešte upresníme. 

  Na internát môžu žiaci nastúpiť v utorok 06. 04. 2021 po 16.00 h.

 • Pokračujeme prezenčne s upraveným rozvrhom

  Naša škola pokračuje v pondelok - piatok v prezenčnom vyučovaní za nezmenených podmienok. Tlačivo čestného vyhlásenia si môžete stiahnuť tu: https://oudubba.edupage.org/text59Na internát možno nastúpiť už v nedeľu.

  Žiaci majú z dôvodu pandemickej situácie upravený rozvrh hodín - všetky ročníky podľa odborov:


 • V piatok opäť dištančne

  Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a pomerne nízkemu počtu žiakov v škole v piatok 12. 03. 2021 žiaci opäť neprídu na teoretické ani na praktické vyučovanie, pedagógovia budú vyučovať dištančne. V piatok sú všetci žiaci hromadne odhlásení zo stravovania.

  Ak sa pandemická situácia v Bratislave nezhorší, od pondelka 15. 03. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní v škole a otvorený bude aj školský internát a výdajná školská jedáleň. Podmienkou nástupu do školy bude naďalej čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Nástup na internát bude možný už v nedeľu. O prípadných zmenách vás budeme informovať - sledujte, prosím, naše webové sídlo.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Nástup po jarných prázdninách

   

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  sme nútení rozhodnúť o otvorení školy v situácii, keď je veľa dobrých dôvodov školu otvoriť a veľa dobrých dôvodov aj školu neotvoriť. Po zvážení všetkých pre a proti školu otvárame od 08. 03. 2021 s tým, že:

  1. Kto má obavy o svoje zdravie, resp. zdravie svojich blízkych a má možnosť ostať doma, môže pokračovať v dištančnom vyučovaní. Neprítomnosť v škole bude mať žiak ospravedlnenú. Podmienkou je, že žiak alebo zákonný zástupca žiaka zabezpečí kontakt so školou a žiak sa bude podľa pokynov vyučujúcich vzdelávať, vypracovávať úlohy, komunikovať. Ak žiak nebude kontaktovať školu a nebude plniť zadané úlohy, škola môže rozhodnúť, že bude komisionálne preskúšaný. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. pandemickú OČR, pretože má možnosť dať dieťa do školy.

  2. Žiaci, ktorí prídu do školy, musia pri prvom príchode v príslušnom týždni priniesť vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie - plnoletí žiaci, že boli testovaní s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní alebo že spadajú pod výnimku, neplnoletí žiaci, že ich zákonný zástupca bol testovaný s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní alebo že spadá pod výnimku. Negatívny výsledok testu alebo doklad o výnimke (príloha čestného vyhlásenia) musí mať žiak pri sebe, resp. ho musí mať odfotený v telefóne k nahliadnutiu. Tlačivá nájdete tu: https://oudubba.edupage.org/text59/  Bez takéhoto vyhlásenia budeme musieť žiaka poslať domov.

  3. Žiaci, ktorí prídu do školy, musia dôsledne dodržiavať hygienické opatrenia, predovšetkým zásadu R-O-R (rúško - odstup - ruky) a organizačné opatrenia podľa pokynov vyučujúcich. Dodržiavanie týchto opatrení si škola v prípade potreby vynúti, resp. žiaka pošleme domov. Zdravie žiakov a zamestnancov je najdôležitejšie. Žiak musí mať na ústach aj na nose minimálne respirátor FFP2 (nestačí šatka, šál a už ani rúško), ideálne respirátor FFP3 aj rúško. Odporúčame teplejšie oblečenie, lebo budeme často a intenzívne vetrať.

  Otvárame aj internát s tým, že sa budeme snažiť, aby žiaci boli na izbách po 1, max po 2. Aj pobyt na internáte je viazaný na dodržiavanie vyššie uvedených opatrení. Na internát je možné prísť už v nedeľu od 16.00 h.  

  Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, budú mať v pondelok 08. 03. 2021 obed. Internátni žiaci majú stravu zabezpečenú tiež až od obeda. Žiaci alebo zákonní zástupcovia, ktorí v pondelok nenastúpia do školy na prezenčné vyučovanie, si musia obed odhlásiť.

  Ďakujeme za pochopenie

 • Pomôžte nám

   

  Aj tento rok môžete podporiť školu v jej snahách cez občianske združenie Rada rodičov pri Odbornom učilišti.
  Viac informácií nájdete v ľavom menu - 2% dane.

  Vlani si škola aj vďaka 3300 EUR z nášho občianskeho združenia mohla napríklad kúpiť väčšie 9-miestne auto na prevoz osôb i nákladu, ktorým odvezieme v rámci výstavy, súťaže či odborného výcviku skupinu žiakov aj s materiálom či s invalidnými vozíkmi.

  Vopred ďakujeme!

 • V piatok opäť dištančne, od pondelka prázdniny

  Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a pomerne nízkemu počtu žiakov v škole v piatok 26. 02. 2021 žiaci opäť neprídu na teoretické ani na praktické vyučovanie, pedagógovia budú vyučovať dištančne. Internátni žiaci opustia školský internát vo štvrtok 25. 02. 2021 do 18.00 h (v prípade potreby kontaktujte zástupcu riaditeľa pre internát p. Čaputu - 0903/555886). V piatok sú všetci žiaci hromadne odhlásení zo stravovania.

  V týždni 01. - 05. 03. 2021 majú všetky školy v Bratislavskom kraji jarné prázdniny. Využime tento čas na regeneráciu v súlade s aktuálnymi hygienickými opatreniami. 

  Ak sa pandemická situácia v Bratislave nezhorší, od pondelka 08. 03. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní v škole a otvorený bude aj školský internát a výdajná školská jedáleň. Ak sa pandemická situácia v Bratislave zlepší a podľa semaforu bude tmavoružová (II. stupeň varovania) alebo lepšia, prezenčné vyučovanie bude povinné a dištančné vyučovanie sa ukončí! Podmienkou nástupu do školy bude pravdepodobne naďalej čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Nástup na internát bude asi opäť možný až v pondelok. O prípadných zmenách vás budeme informovať - sledujte, prosím, naše webové sídlo.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Zbohom, Erika

   

  V piatok 12. februára 2021 nás opustila naša žiačka Erika Švecová. Zamestnancom i spolužiakom zostáva v pamäti ako milá, svedomitá a húževnatá žiačka a dobrá kamarátka. Pozostalým a všetkým blízkym vyslovujeme úprimnú sústrasť. Česť jej pamiatke!

  Posledná rozlúčka s našou žiačkou a spolužiačkou bude v piatok 19. 02. 2021 o 14.00 h v dome smútku v bratislavskej Vrakuni (Čučoriedkova 12).

 • V piatok opäť dištančne

  Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a pomerne nízkemu počtu žiakov v škole v piatok 19. 02. 2021 žiaci opäť neprídu na teoretické ani na praktické vyučovanie, pedagógovia budú vyučovať dištančne. Internátni žiaci opustia školský internát vo štvrtok 18. 02. 2021 do 18.00 h (v prípade potreby kontaktujte zástupcu riaditeľa pre internát p. Čaputu - 0903/555886). V piatok sú všetci žiaci hromadne odhlásení zo stravovania.

  Od pondelka 22. 02. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní v škole a otvorený bude aj školský internát a výdajná školská jedáleň. Podmienkou nástupu do školy bude opäť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, nakoľko Bratislava má na COVID semafore naďalej tmavočervenú farbu. Nástup na internát bude opäť možný až v pondelok.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Neseď doma, nebehaj po vonku - čakáme Ťa v škole

  Si náš žiak a sedíš doma? Alebo beháš po vonku? Príď radšej do školy.

  Ste rodič a máte dcéru či syna v našej škole? Bojte sa COVID-u, nie školy. Robíme všetko, aby bola bezpečná. 

  Všetkých našich žiakov srdečne pozývame do školy. Buďme radi, že tu spolu môžeme byť. Ak nie ste chorí alebo v karanténe, príďte. Čím skôr, tým lepšie.

 • Riaditeľské voľno

  Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a pomerne nízkemu počtu žiakov v škole bude v piatok 12. 02. 2021 riaditeľské voľno - žiaci neprídu na teoretické ani na praktické vyučovanie, pedagógovia budú vyučovať dištančne. Internátni žiaci opustia školský internát vo štvrtok 11. 02. 2021 do 18.00 h (v prípade potreby kontaktujte zástupcu riaditeľa pre internát p. Čaputu - 0903/555886). V piatok sú všetci žiaci hromadne odhlásení zo stravovania.

  Od pondelka 15. 02. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní v škole a otvorený bude aj školský internát a výdajná školská jedáleň. Podmienkou nástupu do školy bude opäť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, nakoľko Bratislava má na COVID semafore naďalej tmavočervenú farbu. Nástup na internát bude opäť možný až v pondelok.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • K nástupu do školy a na internát

   

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  sme nútení rozhodnúť o otvorení školy v situácii, keď je veľa dobrých dôvodov školu otvoriť a veľa dobrých dôvodov aj školu neotvoriť. Po zvážení všetkých pre a proti školu otvárame od 08. 02. 2021 s tým, že:

  1. Kto má obavy o svoje zdravie, resp. zdravie svojich blízkych a má možnosť ostať doma, môže pokračovať v dištančnom vyučovaní. Neprítomnosť v škole bude mať žiak ospravedlnenú. Podmienkou je, že žiak alebo zákonný zástupca žiaka zabezpečí kontakt so školou a žiak sa bude podľa pokynov vyučujúcich vzdelávať, vypracovávať úlohy, komunikovať. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. pandemickú OČR, pretože má možnosť dať dieťa do školy.

  2. Žiaci, ktorí prídu do školy, musia pri prvom príchode v príslušnom týždni priniesť vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie - plnoletí žiaci, že boli testovaní s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní alebo že spadajú pod výnimku, neplnoletí žiaci, že ich zákonný zástupca bol testovaný s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní alebo že spadá pod výnimku. Tlačivá nájdete tu: Tlačivá Bez takéhoto vyhlásenia budeme musieť žiaka poslať domov.

  3. Žiaci, ktorí prídu do školy, musia dôsledne dodržiavať hygienické opatrenia, predovšetkým zásadu R-O-R (rúško - odstup - ruky) a organizačné opatrenia podľa pokynov vyučujúcich. Dodržiavanie týchto opatrení si škola v prípade potreby vynúti, resp. žiaka pošleme domov. Zdravie žiakov a zamestnancov je najdôležitejšie. Žiak musí mať na ústach aj na nose minimálne rúško (nestačí šatka, šál a pod.), ideálne respirátor aj rúško. Odporúčame teplejšie oblečenie, lebo budeme často a intenzívne vetrať.

  Otvárame aj internát s tým, že sa budeme snažiť, aby žiaci boli na izbách po 1, max po 2. Aj pobyt na internáte je viazaný na dodržiavanie vyššie uvedených opatrení. Na internát nie je možné prísť v nedeľu. Príchod na školský internát je možný až v pondelok od 13.00 h.  Dovtedy budú mať internátni žiaci veci v škole.

  Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, budú mať v pondelok 08. 02. 2021 obed. Internátni žiaci majú stravu zabezpečenú tiež až od obeda. Žiaci alebo zákonní zástupcovia, ktorí v pondelok nenastúpia do školy na prezenčné vyučovanie, si musia obed odhlásiť.

  Ďakujeme za pochopenie

 • Obnovujeme vyučovanie, otvárame internát!

   

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  podľa informácie ministerstva školstva zo 04. 02. 2021 s účinnosťou od 08. 02. 2021 sa obnovuje vyučovanie v odborných učilištiach a obnovuje sa aj prevádzka školských internátov pre žiakov odborných učilíšť. Od pondelka teda normálne vyučujeme podľa rozvrhu. Podmienkou je otestovanie zamestnanca, plnoletého žiaka a jedného zákonného zástupcu nie staršie ako 7 dní, príp. platná výnimka. Naďalej platia prísne hygienické požiadavky, najmä zásada R-O-R (rúško - odstup - ruky).

  Plnoletí žiaci musia priniesť vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie, že boli testovaní s negatívnym výsledkom alebo že spadajú pod výnimku. Neplnoletí žiaci musia priniesť vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie svojho zákonného zástupcu, že bol testovaný s negatívnym výsledkom alebo že spadá pod výnimku. Tlačivá nájdete tu: Tlačivá Plnoletí žiaci môžu čestné vyhlásenie podpísať aj pri príchode do školy, neplnoletí žiaci musia v takom prípade prísť aj so svojím zákonným zástupcom. Bez takéhoto vyhlásenia budeme musieť žiaka poslať domov.

  Čestné vyhlásenie, že boli testovaní s negatívnym výsledkom alebo že spadajú pod výnimku, musia odovzdať aj zamestnanci školy.

  Príchod na školský internát je možný v pondelok od 13.00 h. Dovtedy budú mať internátni žiaci veci v škole. 

  Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, budú mať v pondelok 08. 02. 2021 obed. Internátni žiaci majú stravu zabezpečenú tiež až od obeda.

  Viac informácií nájdete tu: Návrat do škôl 2021

  Všetci sa na vás, milí žiaci, tešíme!

 • Polročné hodnotenie žiakov

   

  V piatok 29. 01. 2021 končí vyučovanie v prvom polroku. V utorok bola na pedagogickej rade uzavretá klasifikácia väčšine žiakov, neklasifikovaným žiakom sa predlžuje klasifikačné obdobie do konca marca. Výpisy hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 sú k dispozícii elektronicky prostredníctvom rodičovského konta na EduPage. Zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 prostredníctvom mailov nebudeme, nakoľko ide o osobné údaje žiakov. Žiakom ich v tlačenej forme vydáme osobne až v dobe návratu do škôl.

  Pripomíname ustanovenie zákona 245/2008 Z.z. v §55 ods. 10: "Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia." Ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1- A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

 • Prerušenie vyučovania

   

  Od 11. 01. 2021 sa rozhodnutím ministra školstva mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení. Viac informácii nájdete tu: Opatrenia pre COVID-19

  Od 11. 01. 2020 až do odvolania budeme poskytovať žiakom len dištančné vzdelávanie - podobne ako na jeseň: učebné materiály umiestňujeme do virtuálnych tried v prostredí G Suite a zároveň na webové sídlo školy - Dištančné vzdelávanie. Pedagógovia sa budú snažiť aj o živý a obojsmerný kontakt so svojimi žiakmi.

  Našim žiakom je okrem pedagógov (https://oudubba.edupage.org/teachers/) k dispozícii aj školský psychológ (daniela.sykorova@oudubba.sk) a sociálny pedagóg (jana.sekeresova@oudubba.sk). Prežime tieto ťažké časy v zdraví.

 • Vianočné prázdniny

   

  Minister školstva svojím rozhodnutím zo dňa 11. 12. 2020 predĺžil z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie vianočné prázdniny - začínajú v pondelok 21. 12. 2020 a končia v piatok 08. 01. 2021. Preto riaditeľ školy upustil od zamýšľaného riaditeľského voľna. Aj v piatok 18. 12. 2020 dochádza ku zmene - žiaci končia vyučovanie po 4. vyučovacej hodine, t. j. o 11.20 h, idú na obed a domov, resp. na školský internát, ktorý by mali žiaci opustiť najneskôr o 15.00 h.

  V čase vianočných prázdnin nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský internát. Prosíme, aby ste Vašim deťom pomohli odniesť pokiaľ možno všetky osobné veci a umožnili tak bezproblémovú dezinfekciu priestorov internátu. 

  Do školy sa vraciame pravdepodobne v pondelok 11. 01. 2021. Predpokladaný nástup na internát po vianočných prázdninách je 10. 01. 2021. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu Vám odporúčame sledovať web školy, kde nájdete aktuálne informácie.

  Všetkým našim žiakom aj ich rodinám prajeme zdravie, pokojné prežitie vianočných sviatkov a čo najlepší nový rok 2021.

 • Mikuláš

   

  Síce trošku neskôr, ale nakoniec prišiel aj do našej školy. Vo vreci priniesol sladkosti nielen pre žiakov, ale aj učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Žiaci na oplátku recitovali básničky, prípadne spievali vianočné pesničky. Na pomoc si zobral anjela a dvoch čertov. Netušíme veru, čo tým chcel našim žiakom naznačiť. O necelé dva týždne začínajú prázdniny a my sme vďaka mikulášskej návšteve opäť o kúsok bližšie k Vianociam.

  Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

strana: