Známky Prihlásenie Školský mail Triedy Google FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Sobota 29. 1. 2022
Počet návštev: 5035003

Partneri
 • Zmena pandemických pravidiel v škole

  Podľa aktualizovaného školského semaforu sa (aj) pre žiakov v škole menia pravidlá takto:

  Pozitívne testovaná osoba - bez ohľadu na očkovanie či prekonanie - zostáva v izolácii (oddelene od ostatných doma alebo v nemocnici) 5 dní od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých príznakov. Začiatok a koniec izolácie určuje lekár. Po ukončení izolácie musí osoba ďalších 5 dní nosiť vnútri i vonku respirátor (žiaci i pedagógovia ho môžu nahradiť rúškom, ale len v škole a na internáte). 

  Naďalej odporúčame domáce testovanie v pondelok a vo štvrtok ráno. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiak zostáva doma. Rodič telefonicky kontaktuje lekára, ktorý stanoví ďalší postup. Rodič bezodkladne oznámi škole výsledok Ag samotestu - pozitívny i negatívny (cez EduPage alebo mailom na adresu info@oudubba.sk alebo SMS správou na t. č. 0911 310 620). 

  V karanténe (oddelene od ostatných doma alebo v karanténnom zariadení) zostáva osoba, ktorá je podozrivá na ochorenie: prejavuje príznaky ochorenia (pred otestovaním) alebo prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov. Karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Po ukončení karantény musí osoba ďalších 5 dní nosiť respirátor (žiaci i pedagógovia ho môžu v škole a na internáte nahradiť rúškom).

  Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú kompletne očkované a od posledného očkovania neprešlo viac ako 9 mesiacov alebo ktoré ochorenie prekonali pred menej ako 180 dňami. Tieto osoby sú povinné 7 dní nosiť vnútri i vonku respirátor (žiaci i pedagógovia ho môžu nahradiť rúškom, ale len v škole a na internáte).

  A čo sa nezmenilo?

  V škole prebieha naďalej prezenčné vyučovanie za prísnych protiepidemických opatrení, pričom žiak predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Nové tlačivo: Priloha_1_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2022-01-25.docx

  Vyučovanie sa preruší v triede, v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých príznakov. Počas karantény škola zabezpečí dištančné vzdelávanie. Do školy aj v takomto prípade môžu chodiť žiaci a pedagógovia, ktorí odovzdali výnimku z karantény. Nové tlačivo: Priloha_2_Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny_2022-01-25.docx

  Ubytovanie v školskom internáte sa naďalej poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní). Testovaní žiaci sa môžu preukázať aj samotestom vykonaným na pôde internátu pod dozorom poverenej osoby alebo Potvrdením o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom: Priloha_4_Potvrdenie_o_vykonani_Ag_samotestu.docx

  Celý aktuálny Školský semafor si môžete prečítať tu: 2022-01-25_Skolsky_semafor.pdf  Má len 30 strán :)

 • Nástup do školy

  Vážený zákonný zástupca,

  od 10.01.2022 žiaci nastupujú do školy za prísnych epidemiologických opatrení. Pred vstupom do školy si žiaci vydenzifikujú ruky, vo všetkých priestoroch školy používajú rúška alebo respirátory. Žiaci musia priniesť podpísané vyhlásenie o bezpríznakovosti (Priloha_1). Okrem toho žiaci, ktorí prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami alebo sú očkovaní, môžu priniesť podpísanú výnimku z karantény (Priloha_2). Obidve tieto tlačivá môžete poslať prostredníctvom EduPage, mailom na adresu info@oudubba.sk alebo ich žiak prinesie podpísané osobne.

  Školský internát bude otvorený v nedeľu 09.01.2022 od 16.00 h. Ubytovanie sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní). Testovaní žiaci sa môžu preukázať aj samotestom vykonaným na pôde internátu pod dozorom poverenej osoby.

  Všetci žiaci, ktorí poberajú stravu, budú automaticky prihlásení. Ak žiak nepríde z vážnych dôvodov do školy, musí sa odhlásiť zo stravy sám.

  Budeme opäť rozdávať AG samotesty. Záujem o samotesty nahláste, prosím, cez EduPage alebo mailom na adresu info@oudubba.sk alebo SMS správou na t. č. 0911 310 620. Výdaj testov bude v pondelok, stredu, štvrtok a piatok v čase od 7.00 do 13.00 h.

  Zákonný zástupca musí pozitívny aj negatívny výsledok každého použitého samotestu nahlásiť škole cez EduPage, mailom na adresu info@oudubba.sk alebo SMS správou na t. č. 0911 310 620.

  Žiak by mal vykonať samotestovanie pred nástupom do školy alebo pri objavení prvých klinických príznakov. Okrem toho sa odporúča samotestovanie 2x do týždňa (v pondelok a vo štvrtok ráno).

 • Vianoce 2021
 • Dištančné vzdelávanie pokračuje

  Mnohí žiaci, rodičia i zamestnanci sa nás pýtajú, ako bude prebiehať vyučovanie v týždni 13. - 17. decembra 2021. Rozhodnutím riaditeľa posledný týždeň pred prázdninami budeme pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

  RÚVZ Bratislava práve vydal vyhlasku č. 294/2021, ktorou zrušil vlastnú vyhlášku vyhlasku č. 276/2021 spred týždňa. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 by sme od pondelka 13. 12. 2021 mohli učiť prezenčne. Nie však v prípade, keď sa to dozvieme v piatok 10. 12. 2021 o 14.00 h. Počas víkendu je nemožné zabezpečiť pre žiakov i zamestnancov obedy a celodenné stravovanie v školskej jedálni pre žiakov v školskom internáte. V tak krátkom čase je nereálne aj obnovenie školských spojov (Dúbravská – Švabinského). Hlavným dôvodom je však výskyt ochorenia COVID-19 a podozrenia naň u značného počtu žiakov rôznych tried i viacerých zamestnancov.

  Radi by sme učili prezenčne a dokazovali sme to aj doteraz - učili sme v škole vždy, keď to bolo čo len trochu možné. Po týždni a týždeň pre vianočnými prázdninami opäť meniť dobre rozbehnuté dištančné vzdelávanie a v čase, keď je v zlej pandemickej situácii väčšina škôl zatvorená, povolať žiakov z celého západného Slovenska do školy a na internát sa nám zdá nezodpovedné. Viacerí ste avizovali, že by ste na prezenčné vyučovanie a do školského internátu z obavy o svoje zdravie aj tak nenastúpili. A vyučovať prezenčne i dištančne je dnes nad naše sily.

  Vieme, že mnohí z vás sa tešíte do školy. Aj my sa tešíme na vás - hneď po prázdninách 10. januára 2022.

 • Školský klub

  Milí žiaci, milé žiačky! 

  Poďme sa vidieť a počuť v "online klube" už tento štvrtok 9. decembra od 13.00 do 14.00 h, potom aj v pondelok 13. decembra a v stredu 15. decembra v rovnakom čase. Môžete sa pripojiť kedykoľvek - ako vám to bude v určenom čase vyhovovať.

  Pripojíte sa tu: meet.google.com/fzs-ipsk-ivb Keby si si nevedel/a poradiť, ozvi sa, pomôžeme Ti.

  Tešíme sa na vás!

  Vaše psychologičky a sociálna pedagogička

 • Od pondelka dištančné vyučovanie

   

  V súlade so školským semaforom sa Vyhlaskou_276 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislavskom kraji plošne zatvárajú viaceré školy a školské zariadenia vrátane nášho Odborného učilišťa i školského internátu. Od pondelka 06. 12. 2021 prechádzame na dištančné vzdelávanie.

 • Predĺžené vianočné prázdniny

   

  Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 sa vianočné prázdniny  začínajú už 20. decembra 2021 a trvajú do 7. januára 2022. Posledným vyučovacím dňom v tomto roku bude teda piatok 17. decembra 2021. 

 • Nové opatrenia

  Škola aj školský internát ostávajú aj v zhoršujúcej sa epidemiologickej situácií na Slovensku a po vyhlásení núdzového stavu otvorené. Prevádzka škôl a školských zariadení sa naďalej riadi manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý bol aktualizovaný dňa 26. 11. 2021. Najdôležitejšie zmeny pre žiakov a rodičov:

  1. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane samotesty na domáce samotestovanie. Použitie samotestov je povinný hlásiť škole cez EduPage, mailom (info@oudubba.sk) alebo SMS správou (0903/555886)

  2. Riaditeľ školy musí prerušiť vyučovanie v triede, v ktorej sa vyskytla osoba pozitívna na COVID-19 alebo osoba, ktorá mala pozitívny výsledok domáceho Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo po objavení prvých klinických príznakov. V prípade, že škole bol oznámený pozitívny výsledok Ag samotestu, žiaci z triedy takéhoto žiaka nenavštevujú školu. Škola im zabezpečí dištančné vzdelávanie.

  3. Žiaci z triedy, ktorá je v karanténe, bezodkladne informujú o tejto skutočnosti svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk. Žiaci s výnimkou to nemusia urobiť.

  4. Vstup cudzím osobám (čiže všetkým okrem žiakov a zamestnancov) do priestorov školy a školského internátu je povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

  5. Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní žiaci). Testovaní žiaci sa môžu preukázať aj samotestom vykonaným na pôde internátu pod dozorom poverenej osoby.

  Celý aktuálny ŠKOLSKÝ SEMAFOR aj s prílohami nájdete tu: ŠKOLSKÝ SEMAFOR 2021-11-26

 • 17. november v školskom internáte

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci,

  v stredu 17. novembra bude školský internát v prevádzke a v prípade záujmu môžu žiaci stráviť deň pracovného pokoja so svojimi vychovávateľmi, ktorí im ponúknu program na celý deň.

  Aby sme zabezpečili celodennú stravu pre všetkých, ktorí túto možnosť chcú využiť, prosíme Vás, aby ste nám obratom poslali informáciu SMS správou alebo mailom s jednoduchým textom: meno a priezvisko žiaka a „zostáva“ (prípadne „nezostáva“). SMS správu pošlite, prosím, na tel. číslo 0903/555886, mail na adresu peter.caputa@oudubba.sk

  Ďakujeme za spoluprácu a prajeme príjemne strávený Deň boja za slobodu a demokraciu.

 • Bratislava červená

  Od pondelka 08. 11. 2021 sa Bratislava podľa covid automatu sfarbí do červena. Z toho vyplývajú viaceré zmeny. Vyučovania v škole sa týka najmä povinnosť nosenia respirátora v interiéroch teoretického a praktického vyučovania, ako aj školského internátu. Stále platí dodržiavanie protiepidemiologických pravidiel (pravidelná dezinfekcia rúk, udržovanie odstupu...). Vyučovanie prebieha naďalej prezenčnou formou.

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny trvajú v tomto roku od 28. 10. do 29. 10. 2021 a 01. 11. 2021 je štátny sviatok, žiaci budú mať teda voľno od 28. 10. do 01. 11. 2021 a v týchto dňoch nebude v prevádzke ani školský internát. V stredu 27. 10. 2021 budú žiaci končiť teoretické i praktické vyučovanie rovnako o 13.00 h. Internát žiaci opustia do 16.00 h. Po prázdninách žiaci nastúpia do školy v utorok 02. 11. 2021. Žiaci môžu nastúpiť na školský internát už v pondelok 01. 11. 2021 od 16.00 h alebo v utorok. Keďže budú doma viac ako dva dni, všetci žiaci musia pri nástupe do školy (02. 11. 2021), resp. na školský internát (01. 11. 2021) priniesť vyplnené a podpísané Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti

 • Výsledky samotestovania žiakov

  Prosíme všetkých rodičov, resp. plnoletých žiakov, ktorí si prevzali samotesty, aby školu pravidelne informovali o výsledku testovania, a to aj v prípade negatívneho výsledku. Samotestovanie by malo prebiehať vždy v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Výsledok môžete poslať mailom na adresu info@oudubba.sk s uvedením mena žiaka. (Môžete použiť aj tlačidlo "Napíšte nám" na hornej lište webového sídla školy alebo kontaktovať triedneho učiteľa.)

  Viacerí si objednané testy neprevzali - urobte tak, prosím, čím skôr. Tiež môžu o samotesty pre žiakov požiadať aj rodičia, ktorí tak doteraz ešte neurobili.

 • Doprava do školy a zo školy domov

  Z viacerých bratislavských mestských častí chodia ráno školské bezbariérové (oranžové) autobusy priamo do areálu na Patrónke a poobede zasa späť.

  Pokiaľ by niekto z našich žiakov a rodičov mal o takúto dopravu záujem, pošlite do pondelka rána mail na info@oudubba.sk s uvedením mena žiaka a lokality, odkiaľ do školy cestuje. (Môžete použiť aj tlačidlo "Napíšte nám" na hornej lište webového sídla školy alebo kontaktovať triedneho učiteľa.)

 • K nástupu do školy

  Vo štvrtok 16. 09. 2021 žiak odovzdá v škole svojmu triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV vyplnené Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx. Plnoletý žiak ho podpisuje sám, neplnoletému žiakovi ho musí podpísať zákonný zástupca. Ak ho teda žiak neprinesie vyplnené a podpísané, musí tak urobiť hneď po príchode do školy – triedny učiteľ alebo majster mu ho vytlačí. V takom prípade musí s neplnoletým žiakom prísť aj zákonný zástupca, aby materiál vyplnil a podpísal.

  Vzhľadom k rastu počtu ochorení na COVID-19 v školách po celom Slovensku pripomíname, že podľa aktuálneho školského semaforu v prípade pozitívneho výsledku testovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

  - kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,

  - oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok testu.

  Škola potom žiakom a rodičom oznámi, či a za akých okolností pôjdu žiaci triedy do karantény a či sa budú učiť prezenčne, dištančne alebo kombinovane.

  Naším cieľom je učiť v maximálne možnej miere našich žiakov v škole - prezenčne. Preto všetkých rodičov vyzývame, aby škole poslali  Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny, pokiaľ je žiak zaočkovaný alebo prekonal COVID-19.

 • Mimoriadne stretnutie rodičov

  Milí rodičia/zákonní zástupcovia,

  v piatok 10. septembra 2021 o 14.00 h sa v jedálni uskutoční mimoriadne stretnutie rodičov

  Program: organizácia školského roka, informácie k školskému semaforu, odovzdanie samotestov rodičom, voľby do Rady školy a do Rady rodičov, diskusia, možnosť konzultácie s vedením školy a s pedagogickými a odbornými zamestnancami. 

  Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 • Riaditeľské voľno

  V súlade s usmernením ministerstva školstva pre školy k návšteve Svätého otca Františka na Slovensku v dňoch 12. až 15. septembra 2021 aj vzhľadom k súvisiacim dopravným obmedzeniam v lokalite školy riaditeľ školy v dňoch 13. - 14. 09. 2021 udelil voľno žiakom Odborného učilišťa. V prevádzke nebude ani školský internát. Všetci stravníci sú odhlásení zo stravy.

  V stredu 15. 09. 2021 je štátny sviatok a vo štvrtok a piatok sa učí podľa riadneho rozvrhu. Príchod na internát je možný už v stredu od 16.00 h.

 • K začiatku školského roka

  Milí žiaci a rodičia,

  blíži sa začiatok školského roka, ktorý nám opäť komplikuje aj korona vírus. Vyučovanie v škole, stravovanie v školskej jedálni i pobyt v školskom internáte musí byť v súlade so Školským semaforom, ktorý zostavilo ministerstvo školstva a ktorý vychádza z odporúčaní hygienikov.

  Vo štvrtok 02. 09. 2021 žiaci prichádzajú na 07.45 h. Pri vstupe do areálu dodržujte medzi sebou odstup. Pri vstupe do areálu pri vrátnici vás najprv čaká vstupný filter, kde vám skontrolujeme rúška (každý musí mať aj rezervné) a zmeriame teplotu.

  Žiaci prípravného a prvého ročníka pôjdu s nasadenými rúškami do budovy teoretického vyučovania (vchod hneď za vrátnicou), a to hneď do svojich tried. Usmernia vás dozor konajúci učitelia. Druháci a tretiaci pôjdu s nasadenými rúškami na pracoviská praktického vyučovania podľa odborov (pri vrátnici vás budú navigovať).

  Každý žiak odovzdá v škole svojmu triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV vyplnené Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx. Plnoletý žiak ho podpisuje sám, neplnoletému žiakovi ho musí podpísať zákonný zástupca. Ak ho teda žiak neprinesie vyplnené a podpísané, musí tak urobiť hneď po príchode do školy – triedny učiteľ alebo majster mu ho vytlačí. V takom prípade musí s neplnoletým žiakom prísť aj zákonný zástupca, aby materiál vyplnil a podpísal.

  Odporúča sa, aby zákonný zástupca neplnoletého žiaka, resp. plnoletý žiak vyplnil a odovzdal aj Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx, pokiaľ spĺňa uvedené kritériá.

  Žiaci ubytovaní v školskom internáte sa môžu ísť s nasadenými rúškami najprv ubytovať a potom prídu do školy. Na internáte vás od rána čakajú vychovávatelia.

  Pri všetkých vchodoch sú na stene nainštalované bezdotykové zariadenia na dezinfekciu rúk. Používajte ich. Stále dodržujte zásadu ROR (rúško – odstup – ruky). Malé prestávky trávite v triedach alebo na pracoviskách praktického vyučovania, veľké prestávky na dvore.

  Prvý deň budete v škole kratšie - dovtedy, kým vybavíte všetko potrebné s vašimi pedagógmi. Okrem iného od nich dostanete potvrdenia o štúdiu a ISIC karty. Potom pôjdete domov alebo na internát. Prvý deň budú mať obed len žiaci ubytovaní v školskom internáte, dochádzajúci žiaci nie.

  Žiaci iných škôl, ubytovaní v školskom internáte, prichádzajú po škole a na internáte vychovávateľovi odovzdajú vyplnené Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx. Plnoletý žiak ho podpisuje sám, neplnoletému žiakovi ho musí podpísať zákonný zástupca. Ak ho teda žiak neprinesie vyplnené a podpísané, musí tak urobiť hneď po príchode do internátu – vychovávateľ mu ho vytlačí. V takom prípade musí so žiakom prísť aj zákonný zástupca, aby materiál vyplnil a podpísal. Odporúča sa, aby zákonný zástupca neplnoletého žiaka, resp. plnoletý žiak vyplnil a odovzdal aj Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx, pokiaľ spĺňa uvedené kritériá.

  V piatok budete všetci v škole od 07.45 do 13.00 h. Škola sa bude otvárať o 07.15 h. Obed budú mať v čase 13.00 – 13.30 h všetci stravníci, aj denne dochádzajúci.

  V piatok 03. 09. 2021 bude na teoretickom vyučovaní prípravný ročník a prváci, druháci a tretiaci na pracoviskách praktického vyučovania.

  Od 06. 09. 2021 sa už budeme učiť na teoretickom i praktickom vyučovaní podľa rozvrhu hodín.

  Viac sa už dozviete v škole, príp. volajte na tel. číslo 0911/310620 alebo píšte na info@oudubba.sk.

  Tešíme sa na vás!

 • Záujem o antigénové samotesty

  V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných a stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť bezplatného antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

  Záujem o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov našej školy nám oznámte prostredníctvom webového sídla našej školy https://oudubba.edupage.org (kliknutím na Napíšte nám v hornom menu) alebo mailom na adresu info@oudubba.sk, a to do 25. 08. 2021

  Zámerom MŠVVaŠ SR je umožniť žiakom základných a stredných škôl a špeciálnych škôl vykonať antigénové samotestovanie v domácom prostredí dvakrát týždenne počas ďalšej nadchádzajúcej vlny pandémie COVID-19. V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v domácom prostredí.

  Každý žiak základnej a strednej školy a špeciálnej školy, ktorého rodič prejaví záujem, teda dostane 1 sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie (1 balenie – sada - krabica) a k tomu 25 ks sterilných odberových tyčiniek na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter). Pri testovaní dvakrát týždenne bude sada antigénových samotestov postačovať približne na obdobie 12 týždňov. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

 • Kontakt s odbornými zamestnancami počas leta

  Máme síce letné prázdniny, ale napriek tomu sa môžete v prípade potreby spojiť s našimi odbornými zamestnancami - školskou psychologičkou a sociálnou pedagogičkou. 

  Školskú psychologičku môžete zastihnúť v týchto termínoch: 1. - 9. júla, 26. - 30. júla a 25. - 27. augusta 2021. Môžete ju kontaktovať na tel. čísle 0911/641165, mailom na daniela.sykorova@oudubba.sk alebo na facebooku Psychológ Oudubba. 

  Sociálnu pedagogičku môžete zastihnúť v týchto termínoch: 1. - 23. júla a 24. - 27. augusta 2021. Môžete ju kontaktovať na tel. čísle 0911/860481 alebo mailom na jana.sekeresova@oudubba.sk

  Okrem toho sú Vám k dispozícii aj nonstop linky pomoci. Napríklad bezplatná Linka detskej istoty 116111 alebo chatové poradenstvo na stránke www.ipcko.sk.

 • Oceňovanie žiakov a odovzdávanie vysvedčení

  Každoročne je 30. jún dňom odovzdávania vysvedčení a odchodu žiakov na prázdniny. U nás je aj dňom oceňovania najlepších žiakov. Tento rok riaditeľ školy vyzdvihol - netradične na dvore - najmä triedy a žiakov, ktorí napriek zlej pandemickej situácii mali dobrú dochádzku a v prezenčnom aj dištančnom vyučovaní sa snažili pripravovať na svoje budúce povolanie čo najlepšie. Následne sa žiaci presunuli do tried, kde im triedni učitelia odovzdali vysvedčenia a zhodnotili uplynulý školský rok.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Oceňovanie žiakov a odovzdávanie vysvedčení.

strana: