Známky Prihlásenie Školský mail Triedy Google FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Pondelok 8. 8. 2022
Počet návštev: 5211520

Partneri
2% dane

 

Vážení rodičia, partneri a priatelia školy,

 

opäť si Vás dovoľujeme osloviť s prosbou o podporu našej školy. Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša Rada rodičov. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech našich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 

Prostriedky z Vašich 2% nám umožňujú:

- podieľať sa na zabezpečovaní výchovy a vzdelávania, prosperity, rozvoja a ochrany záujmov mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, najmä žiakov školy

- spoluvytvárať materiálno-technické, ekonomické, personálne a odborné podmienky pre činnosť Odborného učilišťa, spolufinancovať projekty školy

- prispieť k pracovnému i osobnému a sociálnemu začleneniu žiakov a absolventov školy


Oznámte nám, prosím, že ste nám zaslali svoje 2% - zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

 

Vopred Vám ďakujeme v mene tých, ktorí si sami pomôcť nedokážu, a v mene rodičov, ktorí túžia, aby aj ich zdravotne znevýhodnené deti mohli žiť šťastný a zmysluplný život.

 

 

 

Mgr. Eduard Filo

riaditeľ školy

 Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rada rodičov pri Odbornom učilišti
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dúbravská cesta 1, 84524 Bratislava
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42418909
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rada rodičov pri Odbornom učilišti
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dúbravská cesta 1, 84524 Bratislava
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42418909
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rada rodičov pri Odbornom učilišti
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dúbravská cesta 1, 84524 Bratislava
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42418909
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.