• Ing. Monika Balogová
   • Ing. Monika Balogovápedagogická asistentka
    monika.balogova@ssid.sk
   • Mgr. Lucia Bělská
   • Mgr. Lucia Bělskávychovávateľka
    lucia.belska@ssid.sk
   • Mgr. Katarína Borovská
   • Mgr. Katarína Borovskápedagogická asistentka
    katarina.borovska@ssid.sk
   • Mgr. Peter Čaputa
   • Mgr. Peter Čaputazástupca riaditeľa
    peter.caputa@ssid.sk
   • Bc. Michal Černuška
   • Bc. Michal Černuškamajster odbornej výchovy
    michal.cernuska@ssid.sk
   • Mgr. Filip Černý
   • Mgr. Filip Černývychovávateľ
    filip.cerny@ssid.sk
   • Mgr. Eduard Filo
   • Mgr. Eduard Filoriaditeľ
    eduard.filo@ssid.sk
   • Mgr. Tatiana Filová
   • Mgr. Tatiana Filováučiteľka
    tatiana.filova@ssid.sk
   • PaedDr. Soňa Gergelová
   • PaedDr. Soňa Gergelovázástupkyňa riaditeľa
    sona.gergelova@ssid.sk
   • Mgr. Peter Gregor
   • Mgr. Peter Gregorvychovávateľ
    peter.gregor@ssid.sk
   • Mgr. Andrea Hornáčková
   • Mgr. Andrea Hornáčkováučiteľka
    Triedna učiteľka: PRR/A, 1.DP, 3.DP+CH
    andrea.hornackova@ssid.sk
   • Mgr. Iveta Jančia
   • Mgr. Iveta Jančiaučiteľka
    Triedna učiteľka: PRR/B, 2.ĽV+DP
    iveta.jancia@ssid.sk
   • Agáta Janošková
   • Agáta Janoškovámajsterka odbornej výchovy
    agata.janoskova@ssid.sk
   • Ing. Eva Kopáčová
   • Ing. Eva Kopáčováučiteľka
    Triedna učiteľka: 1.ZH, 3.ZH
    eva.kopacova@ssid.sk
   • Mgr. Vilma Kozánková
   • Mgr. Vilma Kozánkováučiteľka
    Triedna učiteľka: 1.CK, 3.CK+OT
    vilma.kozankova@ssid.sk
   • Mgr. Sylvia Krajčiová
   • Mgr. Sylvia Krajčiováučiteľka
    Triedna učiteľka: 2.ZH
    sylvia.krajciova@ssid.sk
   • Mgr. Lenka Krušinová
   • Mgr. Lenka Krušinovázástupkyňa riaditeľa
    Triedna učiteľka: 1.KN+CH, 2.KN
    lenka.krusinova@ssid.sk
   • Bc. Dalila Lavroš
   • Bc. Dalila Lavrošmajsterka odbornej výchovy
    dalila.lavros@ssid.sk
   • Bc. Jana Maďarová
   • Bc. Jana Maďarovámajsterka odbornej výchovy
    jana.madarova@ssid.sk
   • Ing. Jana Miglierini
   • Ing. Jana Miglierinimajsterka odbornej výchovy
    jana.miglierini@ssid.sk
   • Mgr. Darina Orosziová
   • Mgr. Darina Orosziovámajsterka odbornej výchovy
    darina.orosziova@ssid.sk
   • Mgr. Ivana Povincová
   • Mgr. Ivana Povincováučiteľka
    Triedna učiteľka: 1.OT, 2.CK+OT
    ivana.povincova@ssid.sk
   • Ing. Marek Ráček
   • Ing. Marek Ráčekmajster odbornej výchovy
    marek.racek@ssid.sk
   • Martina Suchá
   • Martina Suchámajsterka odbornej výchovy
    martina.sucha@ssid.sk
   • Mgr. Ľubica Špulerová
   • Mgr. Ľubica Špulerovámajsterka odbornej výchovy
    lubica.spulerova@ssid.sk
   • Bc. Eva Švaralová
   • Bc. Eva Švaralovámajsterka odbornej výchovy
    eva.svaralova@ssid.sk
   • Zuzana Tomašovičová
   • Zuzana Tomašovičovámajsterka odbornej výchovy
    zuzana.tomasovicova@ssid.sk
   • Mgr. Jana Vaneková
   • Mgr. Jana Vanekovávychovávateľka
    jana.vanekova@ssid.sk
   • Kvetoslava Varjúová
   • Kvetoslava Varjúovámajsterka odbornej výchovy
    kvetoslava.varjuova@ssid.sk
   • Mgr. Mária Wolf
   • Mgr. Mária Wolfmajsterka odbornej výchovy
    maria.wolf@ssid.sk
   • Mgr. Peter Hornáček
   • Mgr. Peter Hornáčekmajster odbornej výchovy
    peter.hornacek@ssid.sk
   • Mgr. Darina Orosziová
   • Mgr. Darina Orosziovávychovávateľka
    darina.orosziova@ssid.sk
   • Erika Písečná
   • Erika Písečnápedagogická asistentka
    erika.pisecna@ssid.sk
   • Nikola Požgayová
   • Nikola Požgayovápedagogická asistentka
    nikola.pozgayova@ssid.sk
   • Adriana Szabóová
   • Adriana Szabóovápedagogická asistentka
   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, Slovakia
    • info@ssid.sk
    • (+421 2)54 793 677
    • 54732662
    • 2121799724
    • Mgr. Eduard Filo eduard.filo@ssid.sk
    • pondelok - piatok 07.00 - 11.30 h 12.30 - 14.00 h
    • eduard.filo@ssid.sk
    • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Odborné učilište, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Praktická škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
    • Školský internát, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Školský klub detí, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje