Známky Prihlásenie Školský mail FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Utorok 22. 10. 2019
Počet návštev: 3783939

Partneri


Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Eduard Filo EFI Rozvrh
Riaditeľ
eduard.filo@oudubba.sk
 
 
PaedDr. Soňa Gergelová SGE Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa
sona.gergelova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Lenka Krušinová LKR Rozvrh
Zástupkyňa pre PV
lenka.krusinova@oudubba.sk
 
 
Elena Baričičová EBA Rozvrh
Majsterka
elena.baricicova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Lucia Bělská LBE Vychovávateľka
lucia.belska@oudubba.sk
 
 
Mgr. Peter Čaputa CAP Rozvrh
Triedny učiteľ: 1.CH
peter.caputa@oudubba.sk
 
 
Bc. Michal Černuška MCE Rozvrh
Majster
michal.cernuska@oudubba.sk
 
 
Mgr. Andrea Domoráková ADO Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.PR
Triedna učiteľka: 3.PR
andrea.domorakova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Tatiana Filová TFI Rozvrh
Učiteľka
tatiana.filova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Andrea Hornáčková AHO Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.ZH
Triedna učiteľka: 2.OT+PM
andrea.hornackova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Alica Hullová AHU Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.MA
Triedna učiteľka: 1.PM
alica.hullova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Iveta Jančia IJA Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.KN
Triedna učiteľka: 2.ĽV+KN
iveta.jancia@oudubba.sk
 
 
Agáta Janošková AJA Rozvrh
Majsterka
agata.janoskova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Daniela Jurkovičová DJU Rozvrh
Majsterka
daniela.jurkovicova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Jana Kočkovská JKO Rozvrh
Majsterka
jana.kockovska@oudubba.sk
 
 
Anna Kohútová AKO Rozvrh
Majsterka
anna.kohutova@oudubba.sk
 
 
Eva Köpönceiová EKO Vychovávateľ
eva.koponceiova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Alica Koroncziová AKZ Rozvrh
Majsterka
alica.koroncziova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Vilma Kozánková VKO Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.KR/A
Triedna učiteľka: 2.CK+MA
vilma.kozankova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Sylvia Krajčiová SKR Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.KR
Triedna učiteľka: 2.ZH+DP
sylvia.krajciova@oudubba.sk
 
 
Ľubica Kresanová LKS Rozvrh
Majsterka
lubica.kresanova@oudubba.sk
 
 
PhDr. Daniela Križanová DKR Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.ZH+DP
Triedna učiteľka: PRR
daniela.krizanova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Lívia Kürtiová LKU Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.CK
Triedna učiteľka: 3.CK+MA
livia.kurtiova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Lenka Ludviková LLU Rozvrh
Majsterka
lenka.ludvikova@oudubba.sk
 
 
Bc. Jana Maďarová JMA Rozvrh
Majsterka
jana.madarova@oudubba.sk
 
 
Zuzana Malíčková ZMA Rozvrh
Majsterka
zuzana.malickova@oudubba.sk
 
 
Ing. Alena Martináková AMA Vychovávateľka
alena.martinakova@oudubba.sk
 
 
Bc. Mária Miklošová MMI Rozvrh
Majsterka
maria.miklosova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Dana Oravcová DOR Vychovávateľka
dana.oravcova@oudubba.sk
 
 
PaedDr. Oskar Orgoník OOR Vychovávateľ
oskar.orgonik@oudubba.sk
 
 
Ján Pavlovič JPA Rozvrh
Majster
jan.pavlovic@oudubba.sk
 
 
Mgr. Ivana Povincová IPO Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.OT+KR/B
Triedna učiteľka: 2.PR
ivana.povincova@oudubba.sk
 
 
Ing. Marek Ráček MRA Rozvrh
Majster
marek.racek@oudubba.sk
 
 
Mgr. Jana Sekerešová JSE Učiteľka
jana.sekeresova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Ľudmila Šimková Filipovičová LSF Rozvrh
Učiteľ
ludmila.simkova.filipovicova@oudubba.sk
 
 
Mgr. Ľubica Špulerová LSP Rozvrh
Majsterka
lubica.spulerova@oudubba.sk
 
 
Bc. Eva Švaralová ESV Rozvrh
Majsterka
eva.svaralova@oudubba.sk
 
 
Zuzana Tomašovičová ZTO Rozvrh
Asistent MOV
zuzana.tomasovicova@oudubba.sk
 
 
Ing. Viera Turáková VTU Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.KR+PM
viera.turakova@oudubba.sk
 
 
Marta Turiničová MTU Rozvrh
Majsterka
marta.turinicova@oudubba.sk
 
 
Ing. Pavol Ungvarský PUN Rozvrh
Učiteľ
pavol.ungvarsky@oudubba.sk
 
 
Mgr. Jana Vaneková JVA Vychovávateľka
jana.vanekova@oudubba.sk
 
 
Kvetoslava Varjúová KVA Rozvrh
Majsterka
kvetoslava.varjuova@oudubba.sk
 
 
Otakar Veleba OVE Rozvrh
Asistent MOV
otakar.veleba@oudubba.sk
 
 
Adrián Vlčko AVL Rozvrh
Majster
adrian.vlcko@oudubba.sk

© aScAgenda 2020.0.1192 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.10.2019

Voľné miesta na našej škole