Známky Prihlásenie Školský mail Triedy Google FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Pondelok 8. 8. 2022
Počet návštev: 5211416

Partneri
Učebné odbory

Prehľad odborov

Učebný odbor:            2985 G        cukrárska výroba

Naša skratka a krátke označenie: CK (cukrár) 

 

Učebný odbor:            3179 G 10  textilná výroba ľudovoumelecká tvorba

Naša skratka a krátke označenie: ĽV (ľudovoumelecká tvorba

 

Učebný odbor:            3686 G 10  stavebná výroba maliarske a natieračské práce

Naša skratka a krátke označenie: MA (maliar)  

 

Učebný odbor:            4572 G 09  poľnohospodárska výroba záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

Naša skratka a krátke označenie: ZH (záhradník) 

 

Učebný odbor:            4572 G 04  poľnohospodárska výroba rastlinná a živočíšna výroba

Naša skratka a krátke označenie: CH (chovateľ)

 

Učebný odbor:            6485 G        opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Naša skratka a krátke označenie: OT (opatrovateľ) 

 

Učebný odbor:            6491 G 01  obchodná prevádzka práca pri príprave jedál

Naša skratka a krátke označenie: KR (kuchár) 

 

Učebný odbor:            6491 G 02  obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj  tovaru

Naša skratka a krátke označenie: PR (predavač)  

 

Učebný odbor:            6494 G        služby a domáce práce

Naša skratka a krátke označenie: DP (chyžná) 

 

Učebný odbor:            6495 G 01   polygrafická výroba  knihárne a kartonáž

Naša skratka a krátke označenie:  KN (knihár) 

 

Učebný odbor:           6497 G          pedikúra manikúra

Naša skratka a krátke označenie:  PM (pedikúra manikúra) 

 

7940 B 00  prípravný ročník

Naša skratka a krátke označenie:  PRR (prípravný ročník)