Známky Prihlásenie Školský mail Školský G Suite FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Nedeľa 29. 11. 2020
Počet návštev: 4410734

PartneriUčebné odbory

Prehľad odborov

Učebný odbor:            2985 G        cukrárska výroba

Naša skratka a krátke označenie: CK (cukrár)

 

Učebný odbor:            3179 G 10  textilná výroba ľudovoumelecká tvorba

Naša skratka a krátke označenie: ĽV (ľudovoumelecká tvorba

 

 

Učebný odbor:            3686 G 10  stavebná výroba maliarske a natieračské práce

Naša skratka a krátke označenie: MA (maliar) 

 

 

Učebný odbor:            4572 G 09  poľnohospodárska výroba záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

Naša skratka a krátke označenie: ZH (záhradník)

 

Učebný odbor:            4572 G 04  poľnohospodárska výroba rastlinná a živočíšna výroba

Naša skratka a krátke označenie: CH (chovateľ)            

 

Učebný odbor:            6485 G        opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Naša skratka a krátke označenie: OT (opatrovateľ)

 

Učebný odbor:            6491 G 01  obchodná prevádzka práca pri príprave jedál

Naša skratka a krátke označenie: KR (kuchár)

 

Učebný odbor:            6491 G 02  obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj  tovaru

Naša skratka a krátke označenie: PR (predavač)

 

Učebný odbor:            6494 G        služby a domáce práce

Naša skratka a krátke označenie: DP (chyžná)

 

Učebný odbor:            6495 G 01   polygrafická výroba  knihárne a kartonáž

Naša skratka a krátke označenie:  KN (knihár)

 

Učebný odbor:           6497 G          pedikúra manikúra

Naša skratka a krátke označenie:  PM (pedikúra manikúra)

 

 

7940 B 00  prípravný ročník

Naša skratka a krátke označenie:  PRR (prípravný ročník)