Známky Prihlásenie Školský mail Triedy Google FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Pondelok 8. 8. 2022
Počet návštev: 5211474

Partneri
Orgány školy

Rada školy

 

Statut_RS.pdf

Nakoľko na jeseň 2016 sa končilo 4-ročné funkčné obdobie Rady školy, postupne sa kreovalo nové zloženie Rady školy na obdobie 2016 - 2020. Ešte v auguste (26. 08. 2016) na pedagogickej rade boli z radov pedagogických zamestnancov školy zvolení traja zástupcovia: Mgr. Andrea Domoráková, Mgr. Peter Čaputa a Mgr. Ľubica Špulerová. V septembri (13. 09. 2016) bola na stretnutí nepedagogických zamestnancov školy zvolená za zástupcu v Rade školy opäť Darina Jajcayová. Na rodičovskom združení dňa 28. 09. 2016 si rodičia žiakov školy zvolili troch zástupcov: Ing. Alžbetu Koleničovú, Mgr. Ivetu Čorňákovú a Ing. Ingrid Ráczovú. Zriaďovateľ školy - Okresný úrad Bratislava - odbor školstva delegoval do Rady školy štyroch zástupcov: Mgr. Rudolfa Nováka, Mgr. Ildikó Hejčíkovú, PhD., Ing. Gabriela Kosnáča a Ing. Igora Bendíka.

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava, v novom zložení sa uskutočnilo v piatok 02. 12. 2016 o 12.00 h v priestoroch školy. Nová Rada školy si zvolila zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Predsedom je Ing. Alžbeta Koleničová, podpredsedom Mgr. Andrea Domoráková.

V júni 2018 ukončila členstvo v Rade školy Mgr. Iveta Čorňáková, ktorej dcéra absolvovala štúdium. Na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia dňa 26. 09. 2018 bola na jej miesto zvolená ako zástupca rodičov p. Michaela Závadská.

K 01. 05. 2019 zriaďovateľ školy - Okresný úrad Bratislava - odbor školstva delegoval za člena Rady školy Ing. Renátu Lukáčikovú. Nahradila Ing. Igora Bendíka, ktorý sa vzdal členstva v Rade školy.

V piatok 03. 05. 2019 sa uskutočnilo výberové konanie na miesto riaditeľa školy, v ktorom Rada školy navrhla zriaďovateľovi na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy Mgr. Eduarda Fila.

V júni 2019 ukončila členstvo v Rade školy Ing. Alžbeta Koleničová, ktorej syn absolvoval štúdium. Na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia dňa 25. 09. 2019 bola na jej miesto zvolená ako zástupca rodičov Ing. Jana Badíková.

V piatok 27. 09. 2019 si Rada školy na svojom zasadnutí zvolila zo svojich členov nového predsedu. Stala sa ním Mgr. Andrea Domoráková.

titul, meno, priezvisko

funkcia

zástupca

tel. kontakt

e-mailová adresa

Ing. Jana Badíková

člen

rodičia

   

Mgr. Andrea Domoráková

predseda

pedagogickí zamestnanci školy

02 54773400      kl. 143

andrea.domorakova@oudubba.sk 

Michaela Závadská

člen

rodičia

  michaela.zavadska@gmail.com 

Mgr. Peter Čaputa

člen

pedagogickí zamestnanci školy

02 54773400      kl. 143

peter.caputa@oudubba.sk 

Darina Jajcayová

člen

nepedagogickí zamestnanci školy

0905 790 036

darina.jajcayova@oudubba.sk 

Ing. Gabriel Kosnáč

člen

zriaďovateľ

02 602 59 211

gabriel.kosnac@karlovaves.sk

Mgr. Ľubica Špulerová

člen

pedagogickí zamestnanci školy

02 54773400      kl. 134

lubica.spulerova@oudubba.sk 

Ing. Renáta Lukáčiková

člen

zriaďovateľ

  renata.lukacikova@minv.sk

Mgr. Ildikó Hejčíková, PhD.

člen

zriaďovateľ

09610 46 416

ildiko.hejcikova@minv.sk

Mgr. Rudolf Novák

člen

zriaďovateľ

09610 46 410

rudolf.novak@minv.sk

Ing. Ingrid Ráczová

člen

rodičia

  ingrid.r18@gmail.com