Známky Prihlásenie Školský mail Školský G Suite FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Pondelok 18. 10. 2021
Počet návštev: 4910800

PartneriPrijímanie do školy 2021

Deň otvorených dverí

Propagačná prezentácia a video o škole:

Krátke prezentácie jednotlivých učebných odborov:

2985 G        cukrárska výroba

Naša skratka a krátke označenie: CK (cukrár)                            

 prezentacia_CK.pdf      prezentacia_CK.pptx 

 

3179 G 10  textilná výrobaľudovoumelecká tvorba

Naša skratka a krátke označenie: ĽV (ľudovoumelecká tvorba) 

 

3686 G 10  stavebná výroba – maliarske a natieračské práce

Naša skratka a krátke označenie: MA (maliar)                           

 prezentacia_MA.pdf      prezentacia_MA.pptx   

 

4572 G 09  poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

Naša skratka a krátke označenie: ZH (záhradník)                      

  video ZH  

 

4572 G 04  poľnohospodárska výroba rastlinná a živočíšna výroba

Naša skratka a krátke označenie: CH (chovateľ)                         

 prezentacia_CH.pdf      prezentacia_CH.pptx   

 

6485 G        opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Naša skratka a krátke označenie: OT (opatrovateľ)                     

 prezentacia_OT.pdf      prezentacia_OT.pptx   

 

6491 G 01  obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál

Naša skratka a krátke označenie: KR (kuchár)                             

 prezentacia_KR.pdf      prezentacia_KR.pptx 

 

6491 G 02  obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj  tovaru

Naša skratka a krátke označenie: PR (predavač)                           

 prezentacia_PR.pdf      prezentacia_PR.pptx 

 

6494 G        služby a domáce práce

Naša skratka a krátke označenie: DP (chyžná)                               

 prezentacia_DP.pdf      prezentacia_DP.pptx 

 

6495 G 01   polygrafická výroba  knihárne a kartonáž

Naša skratka a krátke označenie:  KN (knihár)                               

 prezentacia_KN.pdf      prezentacia_KN.pptx   

 

6497 G          pedikúra manikúra

Naša skratka a krátke označenie:  PM (pedikúra – manikúra) 

 prezentacia_PM.pdf      prezentacia_PM.pptx 

 

7940 B 00  prípravný ročník

Naša skratka a krátke označenie:  PRR (prípravný ročník)           

 prezentacia_PRR.pdf       prezentacia_PRR.pptx