Známky Prihlásenie Školský mail Školský G Suite FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Nedeľa 29. 11. 2020
Počet návštev: 4410730

PartneriPrijímanie do školy 2020

Zmena termínov!

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/10610:1-A1030 z 26. marca 2020: 

prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020;

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať;

riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020;

riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020.