Známky Prihlásenie Školský mail Triedy Google FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Pondelok 8. 8. 2022
Počet návštev: 5211480

Partneri
Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Smernica č. 03/2015 Zásady uplatňovania zákona č. 307/2014

 

Smernica_2015-03_Zasady_uplatnovania_zakona_c_307_2014.pdf

 

Podanie podnetu je možné poštou na adresu Odborné učilište, Dúbravská cesta 1,  845 24 Bratislava s označením „Protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ“

alebo mailovou poštou na adresu: podnety.zodpovednaosoba@oudubba.sk