Známky Prihlásenie Školský mail Triedy Google FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Sobota 29. 1. 2022
Počet návštev: 5034971

Partneri
Dištančné vzdelávanie archív

Inštrukcie

 

Materiály na štúdium publikujeme podľa ročníkov a po týždňoch. Na podstrane každého ročníka sú materiály k všeobecnovzdelávacím predmetom (rovnaké pre všetky triedy a odbory) a materiály k odborným predmetom. Materiály sú pomenované jednotne: ročník(odbor)-predmet-týždeň, napr.:

PRR-SJL-1 = materiál pre prípravný ročník z predmetu slovenský jazyk a literatúra na 1. týždeň (03.-05.11.2020)

1.R-MAT-2 = materiál pre prvý ročník z predmetu matematika na 2. týždeň (10.-13.11.2020)

2.OT-HYG-3 = materiál pre druhý ročník učebného odboru opatrovateľ z predmetu hygiena na 3. týždeň (16.-20.11.2020)

Skratky predmetov sú rovnaké ako skratky použité v rozvrhu hodín.

Okrem týchto materiálov na štúdium by žiaci mali komunikovať s triednymi učiteľmi i ostatnými učiteľmi a majstrami dohodnutým spôsobom, najmä prostredníctvom G Suite, kde má každý žiak vytvorený účet s mailovou adresou v tvare  meno.priezvisko@oudubba.sk a kde je zaradený do príslušnej triedy (Classroom). Prihlasovacie údaje dostáva žiak od triedneho učiteľa.