Známky Prihlásenie Školský mail Triedy Google FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Sobota 29. 1. 2022
Počet návštev: 5034992

Partneri
Kuchár

Práca pri príprave jedál (www.kuchar.weblahko.sk ), http://kuchar7.webnode.sk/

 Učebný odbor: 64912 01 Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál  (Ucebny_odbor_KR.pptx)

Charakteristika učebného odboru:

Príprava žiakov na budúce povolanie je realizovaná striedaním teoretického vyučovania s odborným výcvikom. V prvom a druhom ročníku majú žiaci 4 dni teoretické vyučovanie a 6 dní odborný výcvik. V treťom ročníku majú žiaci jeden deň teoretické vyučovanie a 4 dni odborný výcvik.

V prvom ročníku žiaci majú odborný výcvik v cvičných dielňach, v jedálni DSS a RS. Po prvom polroku žiaci, ktorí sa snažia, majú záujem o prácu, sú šikovní a majú pravidelnú dochádzku sú pridelení na niektoré zo zmluvných prevádzok.

V druhom a treťom ročníku žiaci vykonávajú odborný výcvik na vybraných zmluvných pracoviskách. Za kvalitne vykonanú prácu a vzornú dochádzku na pracovisku sú odmenení vreckovým. Na niektorých zmluvných prevádzkach majú žiaci možnosť aj brigádovania po skončení odborného výcviku, prípadne počas prázdnin. Najšikovnejší z nich majú možnosť po skončení štúdia zamestnať sa na zmluvných prevádzkach.

Počas celého štúdia sa snažíme  nielen o rozvoj osobnosti žiaka s prihliadnutím na jeho individuálne možnosti a schopnosti, ale aj o maximálnu sociálizáciu žiaka, o jeho samostatnosť.