• Obnovujeme vyučovanie, otvárame internát!
     • Obnovujeme vyučovanie, otvárame internát!

     •  

      Milí žiaci, vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 16. 11. 2020 sa obnovuje vyučovanie v odborných učilištiach a obnovuje sa aj prevádzka školských internátov pre žiakov odborných učilíšť. Od pondelka teda normálne vyučujeme podľa rozvrhu, v utorok sa neučí - je štátny sviatok, od stredy pokračuje vyučovanie podľa rozvrhu.

      Žiaci už nebudú potrebovať certifikáty z plošného testovania, ale musia doniesť vyplnené a podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx. Kto nemá možnosť si ho vytlačiť, môže ho priniesť rukou písané.

      Príchod na školský internát pre našich žiakov aj žiakov iných škôl je možný v pondelok od 13.00 h. Dovtedy budú mať internátni žiaci veci v škole. Internát bude otvorený aj počas štátneho sviatku v utorok - žiaci budú mať program so svojimi vychovávateľmi.

      Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, budú mať v pondelok 16. 11. 2020 obed. Internátni žiaci majú stravu zabezpečenú tiež až od obeda.

      Všetci sa na vás, milí žiaci, tešíme!

    • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy
     • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy

     •  

      Vážení rodičia,

      v týchto dňoch sa končí funkčné obdobie našej Rady školy. Prebehli voľby zástupcov zamestnancov a teraz musíte zvoliť zo svojich radov 3 zástupcov rodičov. Chceli sme voľby uskutočniť na rodičovskom združení, to sa však z dôvodu pandémie COVID-19 nemôže zísť. Preto Vás touto cestou žiadame, aby ste do piatku 13. 11. 2020 navrhli kandidátov, a to mailom na adresu info@oudubba.sk. Zatiaľ máme troch rodičov, ktorí súhlasili so svojou kandidatúrou: Ivana Pullmanová, Jozef KokoškaPeter Simonides.

     • Stále učíme len dištančne

     • Milí žiaci a rodičia, 

      dnešným rozhodnutím ministra školstva sa od 10. novembra 2020 obnovuje prezenčné vyučovanie v niektorých školách. Žiaľ, nášho Odborného učilišťa sa to netýka a naďalej učíme len na diaľku (dištančne). 

      Dnes bolo zverejnené aj Usmernenie Ministerstva školstva SR (aj so 4 prílohami) v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“.

    • Pravidlá vstupu do školy po plošnom testovaní
     • Pravidlá vstupu do školy po plošnom testovaní

     •  

      Na základe § 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva z 30. 10. 2020 každý zamestnanec, ktorý v období od 2. novembra 2020 05:00 h do 9. novembra 2020 01:00 h bude chcieť vstúpiť do vnútorných i vonkajších priestorov školy, sa bude musieť preukázať potvrdením o negatívnom výsledku testovania na COVID-19 alebo inej výnimke podľa § 2 ods. 2 vyhlášky. Zamestnanec, ktorý sa takto nepreukáže, nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

      Rovnaké pravidlá v uvedenom období platia aj pre ostatné osoby, ktoré by chceli vstúpiť do vnútorných i vonkajších priestorov školy. Podľa § 1 vyhlášky bez preukázania sa potvrdením o negatívnom výsledku testovania na COVID-19 alebo inej výnimke podľa § 1 ods. 2 vyhlášky majú všetky osoby vstup do školy zakázaný. 

      Na kontaktovanie so školou používajte, prosím, mailovú alebo telefonickú komunikáciu. Ďakujeme za pochopenie.

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, Slovakia
    • info@ssid.sk
    • (+421 2)54 793 677
    • 54732662
    • 2121799724
    • Mgr. Eduard Filo eduard.filo@ssid.sk
    • pondelok - piatok 07.00 - 11.30 h 12.30 - 14.00 h
    • eduard.filo@ssid.sk
    • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Odborné učilište, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Praktická škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
    • Školský internát, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Školský klub detí, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje