• Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     •  

      Minister školstva svojím rozhodnutím zo dňa 11. 12. 2020 predĺžil z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie vianočné prázdniny - začínajú v pondelok 21. 12. 2020 a končia v piatok 08. 01. 2021. Preto riaditeľ školy upustil od zamýšľaného riaditeľského voľna. Aj v piatok 18. 12. 2020 dochádza ku zmene - žiaci končia vyučovanie po 4. vyučovacej hodine, t. j. o 11.20 h, idú na obed a domov, resp. na školský internát, ktorý by mali žiaci opustiť najneskôr o 15.00 h.

      V čase vianočných prázdnin nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský internát. Prosíme, aby ste Vašim deťom pomohli odniesť pokiaľ možno všetky osobné veci a umožnili tak bezproblémovú dezinfekciu priestorov internátu. 

      Do školy sa vraciame pravdepodobne v pondelok 11. 01. 2021. Predpokladaný nástup na internát po vianočných prázdninách je 10. 01. 2021. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu Vám odporúčame sledovať web školy, kde nájdete aktuálne informácie.

      Všetkým našim žiakom aj ich rodinám prajeme zdravie, pokojné prežitie vianočných sviatkov a čo najlepší nový rok 2021.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     •  

      Síce trošku neskôr, ale nakoniec prišiel aj do našej školy. Vo vreci priniesol sladkosti nielen pre žiakov, ale aj učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Žiaci na oplátku recitovali básničky, prípadne spievali vianočné pesničky. Na pomoc si zobral anjela a dvoch čertov. Netušíme veru, čo tým chcel našim žiakom naznačiť. O necelé dva týždne začínajú prázdniny a my sme vďaka mikulášskej návšteve opäť o kúsok bližšie k Vianociam.

      Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     •  

      AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1. december) sme robili osvetu aj u nás v škole. Vďaka Dominikovi, Miške a Kike sú ostatní žiaci bohatší o informácie, letáčiky a červené stužky. Považujeme za dôležité hovoriť o rizikovom správaní a možnostiach prevencie, preto sa každoročne do celoslovenskej kampane Červené stužky zapájame.

      Do galérie Červené stužky 01.12.2020 boli pridané fotografie.

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, Slovakia
    • info@ssid.sk
    • (+421 2)54 793 677
    • 54732662
    • 2121799724
    • Mgr. Eduard Filo eduard.filo@ssid.sk
    • pondelok - piatok 07.00 - 11.30 h 12.30 - 14.00 h
    • eduard.filo@ssid.sk
    • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Odborné učilište, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Praktická škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
    • Školský internát, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Školský klub detí, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje