• Veľkonočné prázdniny
     • Veľkonočné prázdniny

     • Veľkonočné prázdniny budú od 1. do 6. apríla 2021. Všetkých žiakov i zamestnancov prosíme, aby počas sviatkov dodržiavali všetky epidemiologické opatrenia.

      V stredu 31. 03. 2021 je skrátené vyučovanie, končí sa o 11.20 h, potom idú žiaci na obed a domov, resp. na internát. Školský internát opustia žiaci do 15.00 h (v prípade potreby kontaktujte zástupcu riaditeľa pre internát p. Čaputu - 0903/555886).

      Vyučovanie po prázdninách začína v stredu 07. 04. 2021. Podľa akého rozvrhu, ešte upresníme. 

      Na internát môžu žiaci nastúpiť v utorok 06. 04. 2021 po 16.00 h.

    • V piatok opäť dištančne
     • V piatok opäť dištančne

     • Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a pomerne nízkemu počtu žiakov v škole v piatok 12. 03. 2021 žiaci opäť neprídu na teoretické ani na praktické vyučovanie, pedagógovia budú vyučovať dištančne. V piatok sú všetci žiaci hromadne odhlásení zo stravovania.

      Ak sa pandemická situácia v Bratislave nezhorší, od pondelka 15. 03. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní v škole a otvorený bude aj školský internát a výdajná školská jedáleň. Podmienkou nástupu do školy bude naďalej čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Nástup na internát bude možný už v nedeľu. O prípadných zmenách vás budeme informovať - sledujte, prosím, naše webové sídlo.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Nástup po jarných prázdninách
     • Nástup po jarných prázdninách

     •  

      Milí žiaci, vážení rodičia,

      sme nútení rozhodnúť o otvorení školy v situácii, keď je veľa dobrých dôvodov školu otvoriť a veľa dobrých dôvodov aj školu neotvoriť. Po zvážení všetkých pre a proti školu otvárame od 08. 03. 2021 s tým, že:

      1. Kto má obavy o svoje zdravie, resp. zdravie svojich blízkych a má možnosť ostať doma, môže pokračovať v dištančnom vyučovaní. Neprítomnosť v škole bude mať žiak ospravedlnenú. Podmienkou je, že žiak alebo zákonný zástupca žiaka zabezpečí kontakt so školou a žiak sa bude podľa pokynov vyučujúcich vzdelávať, vypracovávať úlohy, komunikovať. Ak žiak nebude kontaktovať školu a nebude plniť zadané úlohy, škola môže rozhodnúť, že bude komisionálne preskúšaný. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. pandemickú OČR, pretože má možnosť dať dieťa do školy.

      2. Žiaci, ktorí prídu do školy, musia pri prvom príchode v príslušnom týždni priniesť vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie - plnoletí žiaci, že boli testovaní s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní alebo že spadajú pod výnimku, neplnoletí žiaci, že ich zákonný zástupca bol testovaný s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní alebo že spadá pod výnimku. Negatívny výsledok testu alebo doklad o výnimke (príloha čestného vyhlásenia) musí mať žiak pri sebe, resp. ho musí mať odfotený v telefóne k nahliadnutiu. Tlačivá nájdete tu: https://oudubba.edupage.org/text59/  Bez takéhoto vyhlásenia budeme musieť žiaka poslať domov.

      3. Žiaci, ktorí prídu do školy, musia dôsledne dodržiavať hygienické opatrenia, predovšetkým zásadu R-O-R (rúško - odstup - ruky) a organizačné opatrenia podľa pokynov vyučujúcich. Dodržiavanie týchto opatrení si škola v prípade potreby vynúti, resp. žiaka pošleme domov. Zdravie žiakov a zamestnancov je najdôležitejšie. Žiak musí mať na ústach aj na nose minimálne respirátor FFP2 (nestačí šatka, šál a už ani rúško), ideálne respirátor FFP3 aj rúško. Odporúčame teplejšie oblečenie, lebo budeme často a intenzívne vetrať.

      Otvárame aj internát s tým, že sa budeme snažiť, aby žiaci boli na izbách po 1, max po 2. Aj pobyt na internáte je viazaný na dodržiavanie vyššie uvedených opatrení. Na internát je možné prísť už v nedeľu od 16.00 h.  

      Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, budú mať v pondelok 08. 03. 2021 obed. Internátni žiaci majú stravu zabezpečenú tiež až od obeda. Žiaci alebo zákonní zástupcovia, ktorí v pondelok nenastúpia do školy na prezenčné vyučovanie, si musia obed odhlásiť.

      Ďakujeme za pochopenie

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, Slovakia
    • info@ssid.sk
    • (+421 2)54 793 677
    • 54732662
    • 2121799724
    • Mgr. Eduard Filo eduard.filo@ssid.sk
    • pondelok - piatok 07.00 - 11.30 h 12.30 - 14.00 h
    • eduard.filo@ssid.sk
    • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Odborné učilište, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Praktická škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
    • Školský internát, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Školský klub detí, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje