• K začiatku školského roka
     • K začiatku školského roka

     • Milí žiaci a rodičia,

      blíži sa začiatok školského roka, ktorý nám opäť komplikuje aj korona vírus. Vyučovanie v škole, stravovanie v školskej jedálni i pobyt v školskom internáte musí byť v súlade so Školským semaforom, ktorý zostavilo ministerstvo školstva a ktorý vychádza z odporúčaní hygienikov.

      Vo štvrtok 02. 09. 2021 žiaci prichádzajú na 07.45 h. Pri vstupe do areálu dodržujte medzi sebou odstup. Pri vstupe do areálu pri vrátnici vás najprv čaká vstupný filter, kde vám skontrolujeme rúška (každý musí mať aj rezervné) a zmeriame teplotu.

      Žiaci prípravného a prvého ročníka pôjdu s nasadenými rúškami do budovy teoretického vyučovania (vchod hneď za vrátnicou), a to hneď do svojich tried. Usmernia vás dozor konajúci učitelia. Druháci a tretiaci pôjdu s nasadenými rúškami na pracoviská praktického vyučovania podľa odborov (pri vrátnici vás budú navigovať).

      Každý žiak odovzdá v škole svojmu triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV vyplnené Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx. Plnoletý žiak ho podpisuje sám, neplnoletému žiakovi ho musí podpísať zákonný zástupca. Ak ho teda žiak neprinesie vyplnené a podpísané, musí tak urobiť hneď po príchode do školy – triedny učiteľ alebo majster mu ho vytlačí. V takom prípade musí s neplnoletým žiakom prísť aj zákonný zástupca, aby materiál vyplnil a podpísal.

      Odporúča sa, aby zákonný zástupca neplnoletého žiaka, resp. plnoletý žiak vyplnil a odovzdal aj Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx, pokiaľ spĺňa uvedené kritériá.

      Žiaci ubytovaní v školskom internáte sa môžu ísť s nasadenými rúškami najprv ubytovať a potom prídu do školy. Na internáte vás od rána čakajú vychovávatelia.

      Pri všetkých vchodoch sú na stene nainštalované bezdotykové zariadenia na dezinfekciu rúk. Používajte ich. Stále dodržujte zásadu ROR (rúško – odstup – ruky). Malé prestávky trávite v triedach alebo na pracoviskách praktického vyučovania, veľké prestávky na dvore.

      Prvý deň budete v škole kratšie - dovtedy, kým vybavíte všetko potrebné s vašimi pedagógmi. Okrem iného od nich dostanete potvrdenia o štúdiu a ISIC karty. Potom pôjdete domov alebo na internát. Prvý deň budú mať obed len žiaci ubytovaní v školskom internáte, dochádzajúci žiaci nie.

      Žiaci iných škôl, ubytovaní v školskom internáte, prichádzajú po škole a na internáte vychovávateľovi odovzdajú vyplnené Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx. Plnoletý žiak ho podpisuje sám, neplnoletému žiakovi ho musí podpísať zákonný zástupca. Ak ho teda žiak neprinesie vyplnené a podpísané, musí tak urobiť hneď po príchode do internátu – vychovávateľ mu ho vytlačí. V takom prípade musí so žiakom prísť aj zákonný zástupca, aby materiál vyplnil a podpísal. Odporúča sa, aby zákonný zástupca neplnoletého žiaka, resp. plnoletý žiak vyplnil a odovzdal aj Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx, pokiaľ spĺňa uvedené kritériá.

      V piatok budete všetci v škole od 07.45 do 13.00 h. Škola sa bude otvárať o 07.15 h. Obed budú mať v čase 13.00 – 13.30 h všetci stravníci, aj denne dochádzajúci.

      V piatok 03. 09. 2021 bude na teoretickom vyučovaní prípravný ročník a prváci, druháci a tretiaci na pracoviskách praktického vyučovania.

      Od 06. 09. 2021 sa už budeme učiť na teoretickom i praktickom vyučovaní podľa rozvrhu hodín.

      Viac sa už dozviete v škole, príp. volajte na tel. číslo 0911/310620 alebo píšte na info@oudubba.sk.

      Tešíme sa na vás!

     • Záujem o antigénové samotesty

     • V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných a stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť bezplatného antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

      Záujem o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov našej školy nám oznámte prostredníctvom webového sídla našej školy https://oudubba.edupage.org (kliknutím na Napíšte nám v hornom menu) alebo mailom na adresu info@oudubba.sk, a to do 25. 08. 2021

      Zámerom MŠVVaŠ SR je umožniť žiakom základných a stredných škôl a špeciálnych škôl vykonať antigénové samotestovanie v domácom prostredí dvakrát týždenne počas ďalšej nadchádzajúcej vlny pandémie COVID-19. V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v domácom prostredí.

      Každý žiak základnej a strednej školy a špeciálnej školy, ktorého rodič prejaví záujem, teda dostane 1 sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie (1 balenie – sada - krabica) a k tomu 25 ks sterilných odberových tyčiniek na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter). Pri testovaní dvakrát týždenne bude sada antigénových samotestov postačovať približne na obdobie 12 týždňov. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, Slovakia
    • info@ssid.sk
    • (+421 2)54 793 677
    • 54732662
    • 2121799724
    • Mgr. Eduard Filo eduard.filo@ssid.sk
    • pondelok - piatok 07.00 - 11.30 h 12.30 - 14.00 h
    • eduard.filo@ssid.sk
    • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Odborné učilište, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Praktická škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
    • Školský internát, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Školský klub detí, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje