• Výsledky samotestovania žiakov
     • Výsledky samotestovania žiakov

     • Prosíme všetkých rodičov, resp. plnoletých žiakov, ktorí si prevzali samotesty, aby školu pravidelne informovali o výsledku testovania, a to aj v prípade negatívneho výsledku. Samotestovanie by malo prebiehať vždy v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Výsledok môžete poslať mailom na adresu info@oudubba.sk s uvedením mena žiaka. (Môžete použiť aj tlačidlo "Napíšte nám" na hornej lište webového sídla školy alebo kontaktovať triedneho učiteľa.)

      Viacerí si objednané testy neprevzali - urobte tak, prosím, čím skôr. Tiež môžu o samotesty pre žiakov požiadať aj rodičia, ktorí tak doteraz ešte neurobili.

    • Doprava do školy a zo školy domov
     • Doprava do školy a zo školy domov

     • Z viacerých bratislavských mestských častí chodia ráno školské bezbariérové (oranžové) autobusy priamo do areálu na Patrónke a poobede zasa späť.

      Pokiaľ by niekto z našich žiakov a rodičov mal o takúto dopravu záujem, pošlite do pondelka rána mail na info@oudubba.sk s uvedením mena žiaka a lokality, odkiaľ do školy cestuje. (Môžete použiť aj tlačidlo "Napíšte nám" na hornej lište webového sídla školy alebo kontaktovať triedneho učiteľa.)

    • K nástupu do školy
     • K nástupu do školy

     • Vo štvrtok 16. 09. 2021 žiak odovzdá v škole svojmu triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV vyplnené Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx. Plnoletý žiak ho podpisuje sám, neplnoletému žiakovi ho musí podpísať zákonný zástupca. Ak ho teda žiak neprinesie vyplnené a podpísané, musí tak urobiť hneď po príchode do školy – triedny učiteľ alebo majster mu ho vytlačí. V takom prípade musí s neplnoletým žiakom prísť aj zákonný zástupca, aby materiál vyplnil a podpísal.

      Vzhľadom k rastu počtu ochorení na COVID-19 v školách po celom Slovensku pripomíname, že podľa aktuálneho školského semaforu v prípade pozitívneho výsledku testovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

      - kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,

      - oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok testu.

      Škola potom žiakom a rodičom oznámi, či a za akých okolností pôjdu žiaci triedy do karantény a či sa budú učiť prezenčne, dištančne alebo kombinovane.

      Naším cieľom je učiť v maximálne možnej miere našich žiakov v škole - prezenčne. Preto všetkých rodičov vyzývame, aby škole poslali  Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny, pokiaľ je žiak zaočkovaný alebo prekonal COVID-19.

    • Mimoriadne stretnutie rodičov
     • Mimoriadne stretnutie rodičov

     • Milí rodičia/zákonní zástupcovia,

      v piatok 10. septembra 2021 o 14.00 h sa v jedálni uskutoční mimoriadne stretnutie rodičov

      Program: organizácia školského roka, informácie k školskému semaforu, odovzdanie samotestov rodičom, voľby do Rady školy a do Rady rodičov, diskusia, možnosť konzultácie s vedením školy a s pedagogickými a odbornými zamestnancami. 

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • V súlade s usmernením ministerstva školstva pre školy k návšteve Svätého otca Františka na Slovensku v dňoch 12. až 15. septembra 2021 aj vzhľadom k súvisiacim dopravným obmedzeniam v lokalite školy riaditeľ školy v dňoch 13. - 14. 09. 2021 udelil voľno žiakom Odborného učilišťa. V prevádzke nebude ani školský internát. Všetci stravníci sú odhlásení zo stravy.

      V stredu 15. 09. 2021 je štátny sviatok a vo štvrtok a piatok sa učí podľa riadneho rozvrhu. Príchod na internát je možný už v stredu od 16.00 h.

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • Dúbravská cesta 1 845 24 Bratislava Slovakia
    • info@ssid.sk
    • (+421 2)54 793 677
    • 54732662
    • 2121799724
    • eduard.filo@ssid.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje