• Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • Jesenné prázdniny trvajú v tomto roku od 28. 10. do 29. 10. 2021 a 01. 11. 2021 je štátny sviatok, žiaci budú mať teda voľno od 28. 10. do 01. 11. 2021 a v týchto dňoch nebude v prevádzke ani školský internát. V stredu 27. 10. 2021 budú žiaci končiť teoretické i praktické vyučovanie rovnako o 13.00 h. Internát žiaci opustia do 16.00 h. Po prázdninách žiaci nastúpia do školy v utorok 02. 11. 2021. Žiaci môžu nastúpiť na školský internát už v pondelok 01. 11. 2021 od 16.00 h alebo v utorok. Keďže budú doma viac ako dva dni, všetci žiaci musia pri nástupe do školy (02. 11. 2021), resp. na školský internát (01. 11. 2021) priniesť vyplnené a podpísané Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • Dúbravská cesta 1 845 24 Bratislava Slovakia
    • info@ssid.sk
    • (+421 2)54 793 677
    • 54732662
    • 2121799724
    • eduard.filo@ssid.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje