• Predĺžené vianočné prázdniny
     • Predĺžené vianočné prázdniny

     •  

      Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 sa vianočné prázdniny  začínajú už 20. decembra 2021 a trvajú do 7. januára 2022. Posledným vyučovacím dňom v tomto roku bude teda piatok 17. decembra 2021. 

    • Nové opatrenia
     • Nové opatrenia

     • Škola aj školský internát ostávajú aj v zhoršujúcej sa epidemiologickej situácií na Slovensku a po vyhlásení núdzového stavu otvorené. Prevádzka škôl a školských zariadení sa naďalej riadi manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý bol aktualizovaný dňa 26. 11. 2021. Najdôležitejšie zmeny pre žiakov a rodičov:

      1. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane samotesty na domáce samotestovanie. Použitie samotestov je povinný hlásiť škole cez EduPage, mailom (info@oudubba.sk) alebo SMS správou (0903/555886)

      2. Riaditeľ školy musí prerušiť vyučovanie v triede, v ktorej sa vyskytla osoba pozitívna na COVID-19 alebo osoba, ktorá mala pozitívny výsledok domáceho Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo po objavení prvých klinických príznakov. V prípade, že škole bol oznámený pozitívny výsledok Ag samotestu, žiaci z triedy takéhoto žiaka nenavštevujú školu. Škola im zabezpečí dištančné vzdelávanie.

      3. Žiaci z triedy, ktorá je v karanténe, bezodkladne informujú o tejto skutočnosti svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk. Žiaci s výnimkou to nemusia urobiť.

      4. Vstup cudzím osobám (čiže všetkým okrem žiakov a zamestnancov) do priestorov školy a školského internátu je povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

      5. Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní žiaci). Testovaní žiaci sa môžu preukázať aj samotestom vykonaným na pôde internátu pod dozorom poverenej osoby.

      Celý aktuálny ŠKOLSKÝ SEMAFOR aj s prílohami nájdete tu: ŠKOLSKÝ SEMAFOR 2021-11-26

    • 17. november v školskom internáte
     • 17. november v školskom internáte

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci,

      v stredu 17. novembra bude školský internát v prevádzke a v prípade záujmu môžu žiaci stráviť deň pracovného pokoja so svojimi vychovávateľmi, ktorí im ponúknu program na celý deň.

      Aby sme zabezpečili celodennú stravu pre všetkých, ktorí túto možnosť chcú využiť, prosíme Vás, aby ste nám obratom poslali informáciu SMS správou alebo mailom s jednoduchým textom: meno a priezvisko žiaka a „zostáva“ (prípadne „nezostáva“). SMS správu pošlite, prosím, na tel. číslo 0903/555886, mail na adresu peter.caputa@oudubba.sk

      Ďakujeme za spoluprácu a prajeme príjemne strávený Deň boja za slobodu a demokraciu.

    • Bratislava červená
     • Bratislava červená

     • Od pondelka 08. 11. 2021 sa Bratislava podľa covid automatu sfarbí do červena. Z toho vyplývajú viaceré zmeny. Vyučovania v škole sa týka najmä povinnosť nosenia respirátora v interiéroch teoretického a praktického vyučovania, ako aj školského internátu. Stále platí dodržiavanie protiepidemiologických pravidiel (pravidelná dezinfekcia rúk, udržovanie odstupu...). Vyučovanie prebieha naďalej prezenčnou formou.

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, Slovakia
    • info@ssid.sk
    • (+421 2)54 793 677
    • 54732662
    • 2121799724
    • Mgr. Eduard Filo eduard.filo@ssid.sk
    • pondelok - piatok 07.00 - 11.30 h 12.30 - 14.00 h
    • eduard.filo@ssid.sk
    • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Odborné učilište, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Praktická škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
    • Školský internát, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Školský klub detí, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje