• Zmena pandemických pravidiel v škole
     • Zmena pandemických pravidiel v škole

     • Podľa aktualizovaného školského semaforu sa (aj) pre žiakov v škole menia pravidlá takto:

      Pozitívne testovaná osoba - bez ohľadu na očkovanie či prekonanie - zostáva v izolácii (oddelene od ostatných doma alebo v nemocnici) 5 dní od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých príznakov. Začiatok a koniec izolácie určuje lekár. Po ukončení izolácie musí osoba ďalších 5 dní nosiť vnútri i vonku respirátor (žiaci i pedagógovia ho môžu nahradiť rúškom, ale len v škole a na internáte). 

      Naďalej odporúčame domáce testovanie v pondelok a vo štvrtok ráno. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiak zostáva doma. Rodič telefonicky kontaktuje lekára, ktorý stanoví ďalší postup. Rodič bezodkladne oznámi škole výsledok Ag samotestu - pozitívny i negatívny (cez EduPage alebo mailom na adresu info@oudubba.sk alebo SMS správou na t. č. 0911 310 620). 

      V karanténe (oddelene od ostatných doma alebo v karanténnom zariadení) zostáva osoba, ktorá je podozrivá na ochorenie: prejavuje príznaky ochorenia (pred otestovaním) alebo prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov. Karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Po ukončení karantény musí osoba ďalších 5 dní nosiť respirátor (žiaci i pedagógovia ho môžu v škole a na internáte nahradiť rúškom).

      Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú kompletne očkované a od posledného očkovania neprešlo viac ako 9 mesiacov alebo ktoré ochorenie prekonali pred menej ako 180 dňami. Tieto osoby sú povinné 7 dní nosiť vnútri i vonku respirátor (žiaci i pedagógovia ho môžu nahradiť rúškom, ale len v škole a na internáte).

      A čo sa nezmenilo?

      V škole prebieha naďalej prezenčné vyučovanie za prísnych protiepidemických opatrení, pričom žiak predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Nové tlačivo: Priloha_1_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2022-01-25.docx

      Vyučovanie sa preruší v triede, v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých príznakov. Počas karantény škola zabezpečí dištančné vzdelávanie. Do školy aj v takomto prípade môžu chodiť žiaci a pedagógovia, ktorí odovzdali výnimku z karantény. Nové tlačivo: Priloha_2_Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny_2022-01-25.docx

      Ubytovanie v školskom internáte sa naďalej poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní). Testovaní žiaci sa môžu preukázať aj samotestom vykonaným na pôde internátu pod dozorom poverenej osoby alebo Potvrdením o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom: Priloha_4_Potvrdenie_o_vykonani_Ag_samotestu.docx

      Celý aktuálny Školský semafor si môžete prečítať tu: 2022-01-25_Skolsky_semafor.pdf  Má len 30 strán :)

    • Nástup do školy
     • Nástup do školy

     • Vážený zákonný zástupca,

      od 10.01.2022 žiaci nastupujú do školy za prísnych epidemiologických opatrení. Pred vstupom do školy si žiaci vydenzifikujú ruky, vo všetkých priestoroch školy používajú rúška alebo respirátory. Žiaci musia priniesť podpísané vyhlásenie o bezpríznakovosti (Priloha_1). Okrem toho žiaci, ktorí prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami alebo sú očkovaní, môžu priniesť podpísanú výnimku z karantény (Priloha_2). Obidve tieto tlačivá môžete poslať prostredníctvom EduPage, mailom na adresu info@oudubba.sk alebo ich žiak prinesie podpísané osobne.

      Školský internát bude otvorený v nedeľu 09.01.2022 od 16.00 h. Ubytovanie sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní). Testovaní žiaci sa môžu preukázať aj samotestom vykonaným na pôde internátu pod dozorom poverenej osoby.

      Všetci žiaci, ktorí poberajú stravu, budú automaticky prihlásení. Ak žiak nepríde z vážnych dôvodov do školy, musí sa odhlásiť zo stravy sám.

      Budeme opäť rozdávať AG samotesty. Záujem o samotesty nahláste, prosím, cez EduPage alebo mailom na adresu info@oudubba.sk alebo SMS správou na t. č. 0911 310 620. Výdaj testov bude v pondelok, stredu, štvrtok a piatok v čase od 7.00 do 13.00 h.

      Zákonný zástupca musí pozitívny aj negatívny výsledok každého použitého samotestu nahlásiť škole cez EduPage, mailom na adresu info@oudubba.sk alebo SMS správou na t. č. 0911 310 620.

      Žiak by mal vykonať samotestovanie pred nástupom do školy alebo pri objavení prvých klinických príznakov. Okrem toho sa odporúča samotestovanie 2x do týždňa (v pondelok a vo štvrtok ráno).

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, Slovakia
    • info@ssid.sk
    • (+421 2)54 793 677
    • 54732662
    • 2121799724
    • Mgr. Eduard Filo eduard.filo@ssid.sk
    • pondelok - piatok 07.00 - 11.30 h 12.30 - 14.00 h
    • eduard.filo@ssid.sk
    • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Odborné učilište, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Praktická škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
    • Školský internát, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Školský klub detí, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje