• Voľnočasový klub

     • Milé naše žiačky a žiaci,

      voľnočasový klub sa stal prijemnou súčasťou našich pondelkov. Tešíme sa na tie budúce, ktoré nás čakajú. Prinášame vám prehľad aktivít, ktoré pre vás pripravujeme. Pred každým klubom vám prinesieme bližšie informácie o plánovaných aktivitách a upresníme aj miesto konania.

      S pozdravom

                                                                                                                                        odborný tím školy

    • Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách
     • Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách

     • Viacerí sa nás pýtate, ktoré epidemiologické opatrenia sú ešte v školách v platnosti a ktoré už nie. Ministerstvo školstva vydalo USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE, keď ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený.

      Nás sa týka najmä to, že rodič naďalej predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

      Celé usmernenie nájdete tu: 2022-05-04_Usmernenie_MS_SR.pdf

     • Súťaž záhradníkov v Prakovciach

     • V piatok 13. 05. 2022 sa žiaci Eduard Panáček a Mário Rigó  zúčastnili celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore poľnohospodárska výroba – záhradníctvo.

      Súťaž obsahovala teoretickú a praktickú časť, úlohou ktorej bolo zhotovenie aranžmánu z umelých kvetín a  výsadba črepníkových rastlín do plastového truhlíka. Súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev, členmi poroty boli sprevádzajúci pedagógovia zo zúčastnených škôl.

      Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy. Neumiestnili sa síce na prvých troch miestach, ale podali veľmi dobrý výkon. Ďakujeme aj sprevádzajúcim pedagógom Agáte Janoškovej a  Ing. Marekovi Ráčekovi.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž záhradníkov v Prakovciach.

     • Čo so smútkom?

     • Smútok patrí k základnej výbave nášho citového života. Niekedy môže prísť bez zjavnej príčiny, inokedy je reakciou na konkrétne situácie. Čo s ním, keď príde? O dôležitosti smútku v našom živote sa triedy PRR a 2.ZH+CH mali možnosť 10. a 12. mája 2022 rozprávať so psychológmi z CPPPaP na Fedákovej. Dôležité je pamätať si, že na smutné a ťažké chvíle nemusíte byť sami. Žiaci si preventívne stretnutia pochvaľovali.

     • Cyklistický výlet

     • V p. vychovávateľovi Petrovi Gregorovi máme na školskom internáte neúnavného propagátora cyklistiky. Pod jeho vedením sme sa v utorok 10. mája 2022 vybrali na výlet na petržalskú hrádzu. Cieľom bolo dosiahnutie 30 kilometrov. Aj keď sme neboli v takom počte, ako sme očakávali, výlet sa vydaril. Oddýchli sme si od každodenných starostí a vychutnali si pokoj okolitej prírody. Na internát sme prišli všetci s úsmevom na tvári - niektorí sme jednoducho mali radosť z toho, že sme sa dokázali prekonať. Ďalším dôvodom na úsmev bola určite aj pizza, pri konzumácii ktorej sme o výlete porozprávali aj tým, ktorí sa ho nezúčastnili. 

      Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli výlet zrealizovať, najmä zdravotníčke p. učiteľke Povincovej (ktorá našťastie prácu nemala) a šoférovi p. riaditeľovi Filovi (ktorý prácu pri poruche bicykla síce mal, ale úsmev ho aj tak neopustil). Pán Gregor už chystá ďalší výlet. Pridáte sa tentokrát aj vy?

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Cyklovýlet.

     • Tvorivé dielne v SOŠPg

     • Začiatok mája je pre našu školu a žiakov mimoriadne akčný. Odborné exkurzie vystriedali tvorivé dielne na SOŠ pedagogickej na Bullovej ul. v Bratislave. Študenti SOŠPg si pripravili pod vedením p. zástupkyne Filovej zaujímavé aktivity. Tvorivých dielní sa zúčastnili žiaci prípravného ročníka a učebných odborov záhradník, služby a domáce práce, opatrovateľ, cukrár, knihár a ľudovoumelecká tvorba.

      Po príchode na SOŠPg  každý žiak dostal farebnú kartičku s menom a žiaci boli rozdelení podľa farieb do skupín. Po prekonaní prvotného ostychu našich žiakov a študentov SOŠPg sa začalo s riešením kvízov, úloh, modelovaním zo slaného cesta. Žiaci si vymodelovali rôzne zvieratká. Piekli mafiny - mimochodom, chutili vynikajúco. Okrem toho si mohli vyrobiť z papiera krásne pozdravy pre svoje mamy ku dňu matiek. Na záver všetci žiaci dostali diplomy a spokojní so svojou „prácou“ sa pobrali naspäť do školy. Samozrejme, nesmeli chýbať ani vlastné výrobky, ktoré si odniesli domov. Ďakujeme študentom SOŠPg a ich vyučujúcim za pekne pripravené tvorivé dielne.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvorivé dielne v SOŠPg.

     • Závislosti

     • Začiatkom mája sme v našej škole privítali psychológov z CPPPaP na Fedákovej. Naši druháci z tried 2.KR, 2.MA, 2.PR a 2.OT mali možnosť 2. a 9. mája hovoriť na tému Závislosti. Vznik závislostí vo všeobecnosti, ale najmä u mladých ľudí nie je nezvyčajným javom. Aké sú spúšťače závislosti mladých ľudí? Ako dlho trvá vytvorenie závislosti? Aké sú znaky závislosti? Ako ju vieme odhaliť? O tomto a aj o mnohom inom bol priestor hovoriť so psychológmi z centra. Téma žiakov veľmi zaujala. Preventisti aj žiaci hodnotili obidve preventívne stretnutia ako príjemné a hodnotné.

     • Spolupráca s Iuventou

     • IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže nadviazala spoluprácu s viacerými odbornými školami v Bratislave, vďaka čomu poskytla reálnu a zmysluplnú prax študentom, ktorí jej pomáhajú so zabezpečením dôležitých služieb. Vďaka spolupráci s Odborným učilišťom na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave študenti učebného odboru maliar-natierač vymaľovali viaceré časti budovy, kde sídli inštitúcia. S vonkajšou úpravou areálu pomohli študenti záhradníctva a do upratovania priestorov sa zapojili študentky učebného odboru služby a domáce práce. Študenti učebných odborov kuchár a cukrár pomáhajú so zabezpečením občerstvenia na rozličné podujatia IUVENTY. „Tešíme sa, že žiaci našej štátnej školy môžu realizovať praktické vyučovanie v reálnych podmienkach produktívnej práce nielen v súkromných prevádzkach. Myslíme si, že štátne a verejné organizácie by mali ísť príkladom pri realizácii praktického vyučovania a zamestnávaní zdravotne znevýhodnených žiakov či zamestnancov. Neďaleká Iuventa nám i žiakom navyše vytvára aj výborné podmienky,“ hodnotí doterajšiu spoluprácu riaditeľ školy Mgr. Eduard Filo.

      Pozrite si krátke video:

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     •  

      Riaditeľ školy udelil v piatok 13. 05. 2022 žiakom školy z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno.

      V tento deň nebude v prevádzke ani školský internát.

     • Exkurzia CH v Borinke

     • Žiaci učebného odboru chovateľ (poľnohospodárska výroba - rastlinná a živočíšna výroba) boli so svojím majstrom OV M. Černuškom vo štvrtok 6. mája 2022 na exkurzii v jazdeckom klube v Borinke, kde si vyskúšali starostlivosť o kone: čistenie,  vyhnojenie, pasenie,  česanie a vozenie.  Žiaci mali veľmi pozitívny prístup k práci, práca ich bavila, veľmi sa zaujímali o kone. Ďakujeme aj našim pedagogickým asistentom Andrejovi a Aničke zo SOŠ pedagogickej, ktorí nám exkurziu vybavili a aj nás sprevádzali. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia CH v Borinke.

     • Dobrovoľníci

     • Minulý týždeň nám ponúkli pomoc mladí dobrovoľníci z rôznych krajín Európy, ktorí na Slovensku získavajú skúsenosti a vedomosti s prácou v sociálnej oblasti. S vervou sa pustili do rekonštrukcie malého ihriska. Okrem toho si podvečer našli čas aj na stretnutie s našimi žiakmi na internáte. Boli to pre nás inšpiratívne chvíle. Patrí im veľká vďaka - za náročnú prácu, ochotu venovať nám dva dni zo svojho nabitého programu, ale predovšetkým za pozornosť, s ktorou sa venovali každému z nás.

      Spolupráca bola možná vďaka ochote a nasadeniu pána Martina Alexyho a pána vychovávateľa Petra Gregora. Ďakujeme aj majstrom a žiakom, ktorí sa postarali o občerstvenie a zákusok pre dobrovoľníkov.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Dobrovoľníci.

     • Účelové cvičenie

     • V stredu 04. 05. 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili účelového cvičenia na Železnej studničke. Koordinátorom bola p. učiteľka Hullová, ktorá sa ráno žiakom prihovorila a oboznámila ich s obsahom účelového cvičenia. Zdravotníkom bola - ako každý rok - p. učiteľka Hornáčková. Stanovištia a disciplíny pripravili naši pedagógovia a študenti SOŠPg, Bullova 2, Bratislava.

      Tento rok sme mali 4 stanovištia. Zdravotné stanovište sa venovalo opakovaniu poskytovaniu prvej pomoci, ktorú si každý rok opakujeme. Zopakovali sme si masáž srdca a stabilizovanú polohu. Na dopravnom stanovišti sa žiaci snažili pomenovať dopravné značky, aj tu boli žiaci celkom úspešní. Prírodovedné stanovište bolo zamerané na spoznávanie jedlých a nejedlých hríbov podľa obrázkov. Dobrou správou je, že naši žiaci by sa neotrávili, vedeli rozlíšiť jedlé a jedovaté hríby. Kto mal záujem, mohol sa poprechádzať po náučnom chodníku. Veľmi zaujímavým bolo stanovište kynologické, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o psíkoch, o jednotlivých rasách ako aj o tom, ako sa o psíkov starať.

      Vzhľadom k tomu, že sme dlho nemohli v škole cvičiť na telesnej a športovej výchove, veľký záujem bol aj o športové disciplíny, ktoré si pripravil p. vychovávateľ Černý. Musíme skonštatovať, že hoci sa žiaci snažili, aj tak bolo vidieť, že im pohyb veľmi chýbal. 

      A čo dodať na záver? Počasie bolo super, svietilo nám slniečko. Každý žiak dostal malú sladkú odmenu, my dospelí sme sa občerstvili kávou, komáre nás nedobodali a šťastlivo, hoci unavení sme sa všetci vrátili do školy. Spokojnosť vyjadrila aj koordinátorka p. učiteľka Hullová na záver účelového cvičenia. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     •  

      V stredu 04. 05. 2022 sa koná účelové cvičenie pre všetkých žiakov školy. Žiaci v tento deň prídu do školy na Dúbravskej ceste do 07:45 h (ako na vyučovanie). Stretneme sa na dvore. Žiaci budú rozdelení do skupín a spolu s pedagógmi pôjdu na Železnú studničku.

      Účasť na účelovom cvičení je povinná, v prípade nepriaznivého počasia sa bude konať v priestoroch školy. Zodpovednou je p. učiteľka Hullová. V prípade otázok nás kontaktujte na tel. čísle 0911 310 620.

     • Gardenia v Nitre

     •  

      V piatok 29. 04. 2022 sme navštívili výstavu pre záhradkárov Gardenia v Nitre. Obdivovali sme množstvo kvetov, priesad aj drevín. Strávili sme spolu príjemný čas a popri tom aj načerpali nové vedomosti.

     • Prvá gynekologická prehliadka a Mužské záležitosti

     • Na konci mesiaca, 26. apríla 2022 prebehli u nás v škole opäť dva workshopy realizované BSM - klubom sexuálneho zdravia. Pre chlapcov medici zrealizovali workshop s názvom Mužské záležitosti a pre dievčatá bol workshop Moja prvá gynekologická prehliadka. Obidva preventívne programy - Prvá gynekologická prehliadka aj Mužské záležitosti sú schválené Ligou proti rakovine. Ďakujeme BSM za realizáciu workshopov v našej škole.

     • Prvá gynekologická prehliadka a Mužské záležitosti

     • Po jarných prázdninách (8. marca 2022) prebehli u nás v škole dva workshopy realizované Bratislavským spolkom medikov - klubom sexuálneho zdravia. Vybrané triedy dievčat sa mohli viac dozvedieť o prvej gynekologickej prehliadke. Workshop bol zameraný na oboznámenie dievčat o priebehu gynekologickej prehliadky. Hlavným cieľom workshopu je poukázať na význam preventívnych gynekologických prehliadok, objasniť rakovinu prsníkov a krčka maternice. Pre chlapcov medici zrealizovali workshop s názvom Mužské záležitosti. Zámerom tohto workshopu bolo oboznámiť chlapcov o prebiehajúcej puberte, na čo sa pripraviť a čo brať ako samozrejmosť. Nechýbali témy ako rakovina prostaty či semenníkov. Obidva preventívne programy - Prvá gynekologická prehliadka aj Mužské záležitosti sú schválené Ligou proti rakovine. Je dôležité, aby mladí ľudia dostali pravdivé informácie a preto veľmi pekne ďakujeme BSM za skvelý prístup a ochotu prísť medzi nás. 

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, Slovakia
    • info@ssid.sk
    • (+421 2)54 793 677
    • 54732662
    • 2121799724
    • Mgr. Eduard Filo eduard.filo@ssid.sk
    • pondelok - piatok 07.00 - 11.30 h 12.30 - 14.00 h
    • eduard.filo@ssid.sk
    • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Odborné učilište, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Praktická škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
    • Školský internát, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Školský klub detí, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje