• Úhrady za internát a stravovanie
     • Úhrady za internát a stravovanie

     • V súvislosti so spájaním našej školy a vznikom nového subjektu budú ku dňu 31. 08. 2022 zrušené všetky bankové účty školy. Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste úhrady – nedoplatky za školský internát a školské stravovanie - odoslali na bankové účty školy najneskôr dňa 19. 08. 2022

      Informáciu o číslach nových bankových účtov platných od 01. 09. 2022 zverejníme na webovom sídle hneď, ako budú k dispozícii.

     • Zdravá duša školy 2021/2022 – Nevypľuj dušu

     • V pilotnom ročníku grantového programu prijala Nadácia Orange až 254 projektov. Medzi 24 vybranými inšpiratívnymi projektami sa ocitol aj náš projekt Nevypľuj dušu. Naša škola v 2. polroku školského roka 2021/2022 zorganizovala pre svojich pedagogických a odborných zamestnancov workshopy, supervízie a školenia zamerané na prevenciu syndrómu vyhorenia a podporu duševného zdravia. 

      V mesiaci marec sa uskutočnili tri workshopy zamerané na prevenciu stresu a syndrómu vyhorenia. Lektorkou bola manažérka vzdelávania Stanislava Horváthová, ktorá je aj autorkou knihy Menej konať, viac byť. Vďaka projektu sa podarilo zabezpečiť pre zamestnancov pravidelné supervízie. Skupinové supervízie vnímame ako príležitosť porozprávať sa o problémoch, s ktorými sa denne pedagogickí a odborní zamestnanci stretávajú a tiež možnosť načerpať nové sily a inšpiráciu do ďalšej práce. Supervízie prebiehali po úsekoch so supervízorkami Martou Špalekovou, Barborou Kuchárovou a Ivonou Rankovovou. Pravidelná možnosť supervíznych stretnutí patrí k najúčinnejším nástrojom podpory a pomoci pracovníkom v pomáhajúcich profesiách, teda aj pedagógov. 

      V máji sa uskutočnilo workshopové doobedie s externými lektormi na témy – Práca s emóciami pod vedením psychológa Tomáša Bakytu, Relaxácia s prvkami autogénneho tréningu so Zuzanou Sidorovou a Arteterapia ako cesta psychohygieny s Broňou Pilarčíkovou. Deň začal spoločnými neformálnymi raňajkami a prihovorením sa riaditeľa, čo vytvorilo dobrú atmosféru od samého začiatku. Kolegovia boli s týmto dňom nadmieru spokojní.

      Po ukončení projektových aktivít vytvoril tím odborných zamestnancov dotazník spätnej väzby. Predpokladáme, že zrealizovaním projektu sme upriamili pozornosť na dôležitosť duševného zdravia pedagógov. Aktivity ponúkli možnosť reflexie vlastnej práce a boli vhodnou prevenciou pre pred pohltením sa prácou a prepracovaním. Je dôležité uvedomiť si limity vlastných zdrojov a čo najúčinnejšie s nimi zaobchádzať.

      Ďakujeme Nadácii Orange, že vybrala aj náš projekt a podporila jeho realizáciu. Aj vďaka nemu sme tento rok „nevypľuli dušu“. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnému príspevku z grantového programu Zdravá duša školy 2021/2022 Nadácie Orange.

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, Slovakia
    • info@ssid.sk
    • (+421 2)54 793 677
    • 54732662
    • 2121799724
    • Mgr. Eduard Filo eduard.filo@ssid.sk
    • pondelok - piatok 07.00 - 11.30 h 12.30 - 14.00 h
    • eduard.filo@ssid.sk
    • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Odborné učilište, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Praktická škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
    • Školský internát, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Školský klub detí, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje