Známky Prihlásenie Školský mail FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Sobota 11. 7. 2020
Počet návštev: 4170847

Partneri • Festival záhrad Bory

   

  Do galérie Festival záhrad Bory 13.-15.04.2018 boli pridané fotografie.

 • Stará Bystrica

   

  Týždeň od 09. 04. do 13. 04. 2018 strávilo 10 našich záhradníkov a chovateľov po roku opäť v Starej Bystrici. Pracovno-relaxačný pobyt zahŕňal prácu v miniZOO a v jej areáli, ale aj prehliadku centra obce so známym orlojom či vychádzku na vyhliadkovú vežu nad obcou. Podľa slov účastníkov to bola vydarená aktivita, pozitívne ju hodnotí aj prevádzkovateľ p. M. Pokorný a naši pedagógovia Mgr. P. Čaputa a Bc. M. Černuška, ktorí žiakov na pobyte sprevádzali. Všetkým menovaným ďakujeme.

 • Festival záhrad

   

  V dňoch 13. - 15. apríla 2018 vás pozývame do nákupného strediska Bory Mall. Naša škola sa prezentuje na Festivale záhrad, ktorého leitmotívom je „zodpovedný prístup k prírode“. Návštevníci môžu spolu s našimi záhradníkmi i ďalšími učebnými odbormi osláviť príchod jari, inšpirovať sa kvetinovými aranžmánmi a nápadmi, ako si zveľadiť a rozzelenať kúsok svojho domova.

  Naša expozícia je na prízemí a čo-to veľkonočné si môžete zakúpiť aj v našom stánku.

 • Rodičovské združenie a Rada rodičov

  V stredu 18. apríla 2018 v čase 15.00 - 17.00 h sa v triedach uskutoční rodičovské združenie Odborného učilišťa, kde triedni učitelia a majstri OV budú rodičov informovať o dochádzke, prospechu a správaní žiakov za tretí štvrťrok. 

  O 14.00 h sa v zasadačke riaditeľa školy stretne výbor Rady rodičov.

 • Súťaž záhradníkov

   

  V stredu 11. apríla 2018 sa konala celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore poľnohospodárska výroba – záhradníctvo v Ladciach, ktorej sa zúčastnili žiačky Veronika Hupková  (1.ZH) a Viktória Siposová (2.ZH). Súťaž obsahovala teoretickú a praktickú časť, úlohou ktorej bolo zhotovenie smútočného venca a celoročného aranžmánu na brezový klátik. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev, členmi poroty boli sprevádzajúci pedagógovia zo zúčastnených škôl. Dievčatám sa na súťaži páčilo a hoci sa neumiestnili na stupni víťazov, veľmi dobre prezentovali našu školu. Vďaka patrí aj pani majsterke Zuzane Tomašovičovej, ktorá ich na súťaž pripravovala a sprevádzala.

 • Deň narcisov

   

  V piatok 13. apríla 2018 naši žiaci - tak ako každý rok - rozdávali narcisy v rámci verejnej zbierky Ligy proti rakovine, ktorá sa usiluje pomáhať ľuďom s touto zákernou chorobou. V bezprestrednom okolí školy ste tri skupinky našich dobrovoľníkov mohli vidieť na Patrónke a Železnej studničke, na Dúbravskej ceste zavítali do areálu Slovenskej akadémie vied aj do firiem v priestoroch Westend parku. 

  Do galérie Deň narcisov 13.04.2018 boli pridané fotografie.

 • Spoločenské hry

   

  V dňoch 28. 03. 2018 a 04. 04. 2018 sa na našej škole konali súťaže v rôznych spoločenských hrách a v hraní stolného tenisu. Stolný tenis bol predprípravou na súťaž žiakov odborných učilíšť v Sološnici. Tohto turnaja sa zúčastnili žiaci Michal Lacko a Alik Krubanov pod vedením Mgr. P. Čaputu. Žiaci si svoje zručnosti mohli ďalej vyskúšať v hre Človeče nehnevaj sa, v sedmových kartách, v kartách UNO, Pexese, Twister, Dooble, Puzzle. Žiaci podľa tried sa zúčastňovali jednotlivých hier. Niektorí mohli relaxovať pri relaxačných omaľovankách a malom občerstvení. Okrem toho sme pre žiakov pripravili odmenu pre najlepších. Získalo ju družstvo, ktoré tvorili E. Kaločaiová, M. Masláková, D. Rafaelová, K. Dudášová a J.Krekáč a družstvo A. Pucherovej, R. Keszega, N. Mikletičovej, D. Tarnayovej a M. Pavlíkovej.

  Foto nájdete tu: http://oudubba.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=159

 • Vyhodnotenie bodovania izieb na internáte

  Na mnohých školských internátoch funguje systém bodovania poriadku na izbách. Na tento systém prešiel aj náš školský internát. A od začatia bodovania sa na našom internáte začali diať priam zázračné veci. Zrazu zmizol všetok neporiadok a v izbách bolo cítiť a aj vidieť vôňu čistoty a poriadku. Veru, milo nás to prekvapilo. A kto hodnotil? Denní i noční vychovávatelia. Čo hodnotili? Upratanú posteľ, uloženú bielizeň, topánky upratané poličky a poriadok v skriniach. Bonusové body mohli získať za ochotu pomôcť, účasť na aktivitách a za ďalšie mimoriadne činnosti. To, že sa žiaci veľmi snažili, svedčí aj vyhodnotenie na konci mesiaca marec. Rozdiely boli dosť tesné, preto sme sa rozhodli, že sladkú odmenu v podobe zákuskov dostali všetci žiaci. No, aj napriek tomu máme prvých víťazov. U dievčat najkrajšie upratanou izbou bola izba V. Hamorníkovej a Peti G. U chlapcov bola zasa najkrajšie uprataná izba M. Badáňa, M. Petráňa a R. Rébica. Víťazi získali mimoriadnu odmenu z rúk riaditeľa školy.

 • Darujte nám 2%

   

  Milí rodičia, kolegovia, priatelia, sympatizanti,

  je tu čas daňových priznaní. Ak nie ste ešte rozhodnutí, darujte, prosím, 2% z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu:

  Rada rodičov pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava   

  IČO: 42418909  

  Číslo účtu: 1319199001/1111  IBAN: SK51 1111 0000 0013 1919 9001

  Podporíte školu a jej žiakov, ich prípravu na povolanie, mimoškolské aktivity i kultúrne prostredie školy. Ďakujeme!

  Postup pri darovaní 2% a všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete aj tu: https://oudubba.edupage.org/percenta2/

   

 • Recitačná súťaž v Hlohovci

  Vo štvrtok 22. 03. 2018 sme sa zúčastnili celoštátnej recitačnej súťaže na Spojenej škole internátnej v Hlohovci. Žiačky, ktoré nás reprezentovali, zhrnuli svoje pôsobenie takto:

  "Atmosféra tam bola skvelá, ľudia boli milí, mala som veľkú trému, ale napriek tomu som si to užila a zistila som, že som sa nemusela vôbec báť." (Katarína Berkyová)

  "Úžasný deň., veľká tréma, lebo som som si vybrala skutočný príbeh a cítila som veľkú zodpovednosť, aby som to povedala naozajstne, tak aby nebolo slovo Violy Fisherovej zabudnuté." (Ema Kaločaiová) 

  "Pre mňa ako učiteľa nie je problém motivovať šikovné deti, ktoré škole vyhrajú súťaž. Oveľa väčšou výzvou je naučiť ich spracovať fakt, že napriek veľkej snahe nevyhrali. Hádam sa mi to podarilo, lebo boli skutočne úžasné," dodáva pani učiteľka Mgr. A. Domoráková, ktorá dievčatá na súťaž sprevádzala a spolu s PhDr. D. Križanovou ich aj pripravovala. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Ocenenie ku Dňu učiteľov

   

  Pri príležitosti Dňa učiteľov Okresný úrad - odbor školstva ako zriaďovateľ školy ocenil za dlhoročnú obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie pani majsterku odbornej výchovy v učebnom odbore záhradník Agátu Janoškovú, ktorá u nás pôsobí ako majsterka odbornej výchovy od roku 2000 a v tomto roku oslavuje aj okrúhle životné jubileum. Slávnosť sa uskutočnila 6. apríla 2018 v Zichyho paláci. Blahoželáme aj my. 

 • Partnerské vzťahy

   

  Trojstretnutie v dňoch 08., 13. a 20. 02. 2018 sa venovalo dôležitým témam, ktoré súvisia s partnerským životom. Žiaci školy mali priestor hovoriť o tom, ako si predstavujú ideálneho partnera, čo vzťahom pomáha a čo ich naopak ničí, o tom ako sa vzťah vyvíja a aké miesto má v našom živote. Prevenciu sme realizovali v spolupráci so psychológom z CPPPaP Fedákova. Téma bola pre žiakov zaujímavá a aktuálna.

 • Pracovné stretnutie ku Dňu učiteľov

   

  Takmer 50 zamestnancov školy a bývalých zamestnancov sa v utorok 3. apríla 2018 zišlo na pracovnom stretnutí pri príležitosti Dňa učiteľov. Riaditeľ školy ocenil náročnú prácu pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov, vyzdvihol úspechy školy, pričom zdôraznil kontinuitu a prínos bývalých zamestnancov, pripomenul, že tomto roku uplynie už 50 rokov od začiatku praktického vyučovania v dielňach na Patrónke. Prítomným zamestnancom školy potom Ema Kaločaiová (2.CK) predniesla prózu, s ktorou školu reprezentovala na recitačnej súťaži v Hlohovci.

 • Čo so smútkom?

   

  Smútenie môže mať rôzne dôvody. Strata milovanej osoby, práce, domova alebo iných dôležitých hodnôt v našom živote. Smútok je súčasťou nášho života a odporúča sa nepotláčať ho, keď prichádza. Na otázku „Čo so smútkom?“ mohli žiaci diskutovať v rámci preventívnej besedy, ktorú k nám prišlo urobiť CPPPaP Fedákova v dňoch 12. a 20. 02. 2018. Ďakujeme preventistom za vytvorenie bezpečného prostredia na zdieľanie smútku, ale aj radosti.

   

 • Veľkonočné prázdniny

   

  Veľkonočné prázdniny trvajú v tomto roku od 29. 03. do 03. 04. 2018. Žiaci budú teda posledný deň v škole v stredu 28. 03. 2018, kedy je skrátené vyučovanie do 11.20 h. Školský internát je potrebné opustiť do 15.00 h.

  Po prázdninách žiaci nastúpia do školy v stredu 04. 04. 2018. Vyučovať sa bude podľa rozvrhu párneho týždňa. Príchod na školský internát je možný v utorok od 16.00 do 21.00 h.

 • Európsky deň 112

   

  Európsky deň 112 sa konal dňa 09. 02. 2018 v priestoroch letiska M. R. Štefánika. Tohto podujatia sa zúčastnili aj žiaci pod vedením svojich vyučujúcich. Žiaci si mohli pozrieť a aj vyskúšať poskytovania prvej pomoci, vidieť ukážky práce policajného zboru, hasičského zboru. Mohli si posedieť v policajnom aute, vyskúšať si uniformu...

  Do galérie Európsky deň 112 09.02.2018 boli pridané fotografie.

 • Jarné prázdniny

   

  V týždni 05. - 09. 03. 2018 sú v Bratislavskom kraji jarné prázdniny. V piatok 02. 03. 2018 vyučovanie končí po 4. vyučovacej hodine o 11.20 h, potom idú žiaci na obed a domov, resp. na internát. Vyučovanie po prázdninách začína v pondelok 12. 03. 2018 podľa rozvrhu párneho týždňa.

 • Školský internát – rodičovské združenie

  V piatok 09. 02. 2018 o 13.30 h sa v kultúrnej miestnosti (na vrátnici Vás usmernia) uskutoční rodičovské združenie školského internátu. Pozývame týmto všetkých rodičov žiakov, ktorí sú ubytovaní na internáte.

  Na programe bude aktuálna situácia v školskom internáte, informácie o aktivitách v 1. polroku a pláne činnosti na 2. polrok. Okrem vedenia školského internátu a vychovávateľov Vám budú k dispozícii i školský psychológ a sociálny pedagóg.

 • Fašiangová zábava

   

  Fašiangy sú obdobím od troch kráľov do popolcovej stredy. Aj my sme, ako každý rok, toto obdobie zakončili fašiangovou zábavou, ktorá sa konala v utorok 6. februára 2018. Zúčastnili sa ho nielen žiaci Odborného učilišťa, ale aj žiaci z DSS a RS ROSA. Žiaci mali okrem dobrej hudby pripravené malé pohostenie v podobe fánok. O dobrú zábavu sa starali DJ p. Sarňák a p. Čaputa.

  Do galérie Fašiangová zábava 06.02.2018 boli pridané fotografie.

 • Stužková slávnosť

   

  V stredu 31. januára 2018 sa uskutočnila stužková slávnosť žiakov tretieho ročníka. O štvrtej poobede sa začal slávnostný ceremoniál odovzdávania stužiek. K žiakom, ich rodičom a priateľom a k prítomným pedagógom sa prihovoril riaditeľ školy. Slávnostnú časť večera zavŕšil tanec žiakov s rodičmi a pedagógmi. Kultúrny program bol v znamení hudby a tanca, spevu i hovoreného slova. Po výbornej večeri sa rozprúdila zábava, ktorú prerušilo len krájanie torty a tombola. Tanec potom pokračoval až do polnoci.

  Za náročnú prípravu a skvelú realizáciu stužkovej slávnosti patrí vďaka nielen žiakom, ale aj pedagógom, ktorých tento rok koordinovala Mgr. Vilma Kozánková. 

  Foto nájdete tu: Stužková slávnosť 31.01.2018

strana: