Známky Prihlásenie Školský mail Školský G Suite FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Nedeľa 29. 11. 2020
Počet návštev: 4410746

Partneri • Záverečné hodnotenie

   

  Dňa 07. 06. 2018 sa konalo záverečné zhodnotenie trojročného úsilia 1 žiaka  z učebného odboru cukrárska výroba a 2 žiakov z učebného odboru poľnohospodárska výroba: záhradníctvo – kvetinár, zeleninár, sadovník.  V tento deň sa v slávnostne vyzdobenej miestnosti stretli nielen žiaci, ale aj ich triedni učitelia, MOV a vedenie školy. Pani zástupkyňa slávnostne otvorila obálku s písomnou a praktickou témou. Žiakom sme zaželali veľa úspechov. Cez prestávku mali pripravené malé občerstvenie a poobede zasa slávnostné vyhodnotenie, na ktorom sme zhodnotili ich prácu. Všetci zadané témy zvládli úspešne a nám nezostáva nič iné iba im všetkým úprimne zablahoželať k výkonu.

  Do galérie Záverečné hodnotenie boli pridané fotografie.

 • Eastern Sugar

   

  Žiaci učebného odboru cukrárska výroba navštívili v pondelok 4. júna v bratislavskej Kunsthalle výstavu výtvarníčky Ilony Németh Eastern Sugar, kde získali nové poznatky o histórii a výrobe cukru a mohli sa zapojiť do výrobného procesu pri výrobe cukrových homolí. Žiakom sa výstava v galérii veľmi páčila.

  Výstava Ilony Németh Manufaktúra cukrových homolí vychádza zo stredoeurópskeho cukrovarníckeho priemyslu, sleduje jeho históriu od prekvitajúcej hospodárskej činnosti až po úpadok. Pretvára spomienku na kedysi prekvitajúci priemysel do výskumu orálnej histórie a zachytáva obraz opustených tovární na pohľadniciach, nostalgicky vyvoláva túžbu po nevratnom. Umelkyňa navyše transformuje hlavný výstavný priestor na výrobňu: otváracie hodiny fungujú ako pracovný čas, výstavné moduly ponúkajú pracovisko a skladovacie miesta a návštevníci galérie sú vyzývaní, aby sa zapojili do procesu výroby homolového cukru.

  Do galérie Eastern Sugar 04.06.2018 boli pridané fotografie.

 • Exkurzia na Devín

   

  V piatok 01. 06. 2018 sa žiaci školy pod vedením p. učiteľky Križanovej, Kürtiovej a Krajčiovej zúčastnili odbornej exkurzie na hrad Devín, aby si upevnili svoje vedomosti o počiatkoch našej kultúry. Hrad má jedny z najpohnutejších, ale aj najbohatších dejín spomedzi hradných sídel na Slovensku. S existenciou niekdajšieho hradiska sa spája prítomnosť keltského a neskôr rímskeho etnika na území Slovenska. Hrad bol svedkom slávy aj pádu Veľkej Moravy, prvého štátneho útvaru našich slovanských predkov, potom bol dôležitou súčasťou sústavy pohraničných pevností Uhorského kráľovstva. Spolu s neďalekým Bratislavským hradom tvorí dvojicu významných reprezentantov slovenskej národnej histórie.

  Do galérie Exkurzia na Devín boli pridané fotografie.

 • MDD

   

  Vo štvrtok 31. 05. 2018 sme si už tradične pripomenuli sviatok našich menších i väčších detí. Je to veľkolepý sviatok, na ktorý sa naši žiaci a absolventi vždy tešia. Celé toto podujatie sa konalo v areáli DSS a RS ROSA. Tento deň si pre nich vychovávatelia pripravili súťaže, atrakcie, maľovanie na tvár. Okrem toho sa žiaci mohli povoziť na motorkách i na kolotoči. Nesmelo chýbať milé, sladké a hlavne bohaté občerstvenie. Návštevníci si mohli zakúpiť výrobky od našich cukrárov, kuchárov či záhradníkov, opatrovatelia zasa merali krvný tlak. Po celý čas hrala hudba, pri ktorej si prítomní mohli zatancovať.

  Do galérie MDD 31.05.2018 boli pridané fotografie.

 • Súťaž maliarov v Snine

   

  V stredu 30. mája sa v Snine uskutočnila súťaž zručností v učebnom odbore stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, na ktorej nás reprezentovali Michal Kovács a Stanislav Zeman. Ako družstvo skončili na peknom štvrtom mieste. Ďakujeme nielen im, ale aj p. majstrovi A. Vlčkovi, ktorý ich na súťaž pripravoval a sprevádzal.

  Do galérie Súťaž maliarov v Snine 30.05.2018 boli pridané fotografie.

 • Zapoj sa a vyhraj – súťaž

   

  Tak ako naše telo aj duša potrebuje byť zdravá. K jej zdraviu môžu prispievať priatelia, pekné zážitky, rodinná pohoda, úspech v škole alebo práci. Aby sme si uvedomili, aké je duševné zdravie dôležité, vyhlasujeme školskú súťaž.

  Namaľuj do 14. júna 2018 obrázok na tému: Radosti v mojom živote a vyhraj pekné ceny. Nakreslený obrázok odovzdaj p. Mgr. J. Sekerešovej alebo svojej triednej učiteľke či učiteľovi. Fantázii sa medze nekladú, to znamená, že môžeš použiť akúkoľvek výtvarnú techniku (maľba, kresba, koláž z novín a pod.). Tešíme sa na všetky kresby. 

  Viac o duševnom zdraví sa dočítaš tu: www.dusevnezdravie.sk

 • Nádej na život

   

  Škola aj touto cestou vyjadruje úprimné poďakovanie občianskemu združeniu Nádej na život, ktoré úspešne rozbieha spoluprácu v oblasti kultúrneho vyžitia našich žiakov. Mentorkou spolupráce je samotná prezidentka združenia Dipl. Ing. Anna Šalgovičová. Jej zásluhou sa žiaci zúčastnili niekoľkých koncertných aj baletných predstavení. Naposledy to bolo baletné predstavenie Popolvár, ktoré sa u žiakov stretlo s mimoriadnym ohlasom. Stretnutia s pani Šalgovičovou sú nielen príjemné, ale sú aj zdrojom mnohých zaujímavostí a informácií z oblasti kultúrneho života. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

 • Ekotopfilm

   

  Vo štvrtok 3. mája 2018 sa žiaci 1.CK spolu s triednou učiteľkou Mgr. L. Kürtiovou zúčastnili 45. ročníka festivalu Ekotopfilm v Bratislave. Festival sa konal v hoteli Tatra a predstavilo sa na ňom v priebehu týždňa spolu 86 dokumentárnych filmov z 33 krajín sveta. Mali sme možnosť vidieť len zopár z týchto krátkych filmov: Mimozemštania z oceánov, Ja vy my: Zmena sa musí začať v nás, Niektorí z nás... Na záver sme si pozreli krátky dokument, ktorý je úprimnou a humornou výpoveďou o vzťahu medzi človekom a našou Zemou cez odpadky, ktoré produkujeme. Zaujal aj  krátky film aj o kompostovaní. Žiakom sa najviac páčil film, ktorý svoje myšlienky podával formou repu.

  Či vieme správne separovať odpad, sme sa dozvedeli po vyplnení testu na jeho spoločnom vyhodnotení. Zistili sme napr. aj to, že na odbornom výcviku nesprávne triedime odpad. Doteraz sme papierové vložky od vajec dávali do papierov, ale dozvedeli sme sa, že patria medzi komunálny odpad.

 • Riaditeľské voľno

   

  Riaditeľ školy udelil z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno v pondelok 30. 04. 2018 a v pondelok 07. 05. 2018. V týchto dňoch nebude v prevádzke ani školský internát.

  V utorok 01. 05. je Sviatok práce, 08. 05. je Deň víťazstva nad fašizmom.

 • Mladý tvorca

   

  Každoročne sa naša škola zúčastňuje výstavy Mladý tvorca ako vystavovateľ, ale u našich žiakov sa teší veľkej obľube aj exkurzia do Nitry, ktorú v súvislosti s touto výstavou a sprievodným podujatím Job Expo pravidelne organizujeme. Tak to bolo aj v piatok 27. 04. 2018, kedy sme si prezreli nielen náš stánok, ale aj stánky iných stredných škôl - mohli sme si dať zmerať krvný tlak, zistiť hladinu cukru v krvi, dozvedeli sme sa niečo o sovách a sokoloch, dokonca sme si ich mohli dať aj na ruku. A, ako zhodnotili výstavu naši žiaci? Všetkým sa veľmi páčilo. Z výstavy si odniesli nielen zážitky, ale niektorí aj zmývateľné kerky.

  Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí stánok pripravovali a prezentovali, ako aj tým, ktorí sa so žiakmi tejto výstavy zúčastnili. Exkurziu organizačne zabezpečovala Mgr. Sylvia Krajčiová. 

  Do galérie Mladý tvorca 27.04.2018 boli pridané fotografie.

 • Súťaž cukrárov v Hlohovci

   

  Dňa 25. 04. 2018 sa žiačky Pavlína Rajtová (1.CK ) a Kitti Mezeiová (3.CK) zúčastnili celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore 2985 G 00 CUKRÁRSKA VÝROBA v Hlohovci. Témou súťaže bola torta - kniha HARRY POTTER. Cieľom súťaže bolo vyvolať hlbší a systematickejší záujem žiakov o učebný odbor, vytvoriť podmienky pre rozvoj vedomostí a zručností žiakov a upevňovať v nich zmysel pre zodpovednosť. Súťaže sa zúčastnili dvojčlenné družstvá z 9 odborných učilíšť. Teoretická časť pozostávala z písomného testu, praktickú časť tvorilo plnenie, poťahovanie a výzdoba torty.

  Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy. Neumiestnili sa síce na prvých troch miestach, ale podali veľmi dobrý výkon. Ďakujeme aj sprevádzajúcim pedagógom Mgr. V. Kozánkovej a Mgr. L. Kürtiovej.

  Do galérie Súťaž CK Hlohovec 25.04.2018 boli pridané fotografie. Ďalšie fotografie nájdete v galérii hostiteľskej školy - https://spojenaskolahlohovec.edupage.org/album/?#gallery/68.

 • Deň Zeme

   

  Deň Zeme sa každoročne koná 22. apríla a vychádza zo starobylých osláv jarnej rovnodennosti, ktorými naši predkovia oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúci diskusiu o možných riešeniach.

  My sme si v spolupráci s DSS a RS ROSA pripomenuli Deň Zeme 24.04.2018. Na tento deň si naši vychovávatelia pripravili rôzne kvízy, ochutnávky zdravých nápojov, koláčikov, pagáčov, mohli si vyrobiť magnetky, zahrať pexeso a puzzle. Neoddeliteľnou súčasťou aktivít je separácia odpadu. Bodkou za Dňom Zeme bola diskotéka.

 • Súťaž v stolnom tenise

   

  V dňoch 17. - 19. 04. 2018 sa v Sološnici konal už XX. ročník celoslovenskej súťaže žiakov odborných učilíšť a reedukačných centier s medzinárodnou účasťou v stolnom tenise. Súťaže sa zúčastnilo 15 družstiev. Nestratili sa medzi nimi ani naši žiaci Alik Kurbanov (3.PR) a Michal Lacko (2.PR/B+PM), ktorým ďakujeme za reprezentáciu školy a Mgr. P. Čaputovi za ich prípravu a sprevádzanie na súťaži.

 • Deň narcisov

   

  V zbierke, ktorú vypisuje Liga proti rakovine a do ktorej sa naša škola pravidelne zapája, vyzbierali naši žiaci spolu 2312,11 EUR. Sme radi, že môžeme podporiť boj proti tejto zákernej chorobe.

 • Festival záhrad Bory

   

  Do galérie Festival záhrad Bory 13.-15.04.2018 boli pridané fotografie.

 • Stará Bystrica

   

  Týždeň od 09. 04. do 13. 04. 2018 strávilo 10 našich záhradníkov a chovateľov po roku opäť v Starej Bystrici. Pracovno-relaxačný pobyt zahŕňal prácu v miniZOO a v jej areáli, ale aj prehliadku centra obce so známym orlojom či vychádzku na vyhliadkovú vežu nad obcou. Podľa slov účastníkov to bola vydarená aktivita, pozitívne ju hodnotí aj prevádzkovateľ p. M. Pokorný a naši pedagógovia Mgr. P. Čaputa a Bc. M. Černuška, ktorí žiakov na pobyte sprevádzali. Všetkým menovaným ďakujeme.

 • Festival záhrad

   

  V dňoch 13. - 15. apríla 2018 vás pozývame do nákupného strediska Bory Mall. Naša škola sa prezentuje na Festivale záhrad, ktorého leitmotívom je „zodpovedný prístup k prírode“. Návštevníci môžu spolu s našimi záhradníkmi i ďalšími učebnými odbormi osláviť príchod jari, inšpirovať sa kvetinovými aranžmánmi a nápadmi, ako si zveľadiť a rozzelenať kúsok svojho domova.

  Naša expozícia je na prízemí a čo-to veľkonočné si môžete zakúpiť aj v našom stánku.

 • Rodičovské združenie a Rada rodičov

  V stredu 18. apríla 2018 v čase 15.00 - 17.00 h sa v triedach uskutoční rodičovské združenie Odborného učilišťa, kde triedni učitelia a majstri OV budú rodičov informovať o dochádzke, prospechu a správaní žiakov za tretí štvrťrok. 

  O 14.00 h sa v zasadačke riaditeľa školy stretne výbor Rady rodičov.

 • Súťaž záhradníkov

   

  V stredu 11. apríla 2018 sa konala celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore poľnohospodárska výroba – záhradníctvo v Ladciach, ktorej sa zúčastnili žiačky Veronika Hupková  (1.ZH) a Viktória Siposová (2.ZH). Súťaž obsahovala teoretickú a praktickú časť, úlohou ktorej bolo zhotovenie smútočného venca a celoročného aranžmánu na brezový klátik. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev, členmi poroty boli sprevádzajúci pedagógovia zo zúčastnených škôl. Dievčatám sa na súťaži páčilo a hoci sa neumiestnili na stupni víťazov, veľmi dobre prezentovali našu školu. Vďaka patrí aj pani majsterke Zuzane Tomašovičovej, ktorá ich na súťaž pripravovala a sprevádzala.

 • Deň narcisov

   

  V piatok 13. apríla 2018 naši žiaci - tak ako každý rok - rozdávali narcisy v rámci verejnej zbierky Ligy proti rakovine, ktorá sa usiluje pomáhať ľuďom s touto zákernou chorobou. V bezprestrednom okolí školy ste tri skupinky našich dobrovoľníkov mohli vidieť na Patrónke a Železnej studničke, na Dúbravskej ceste zavítali do areálu Slovenskej akadémie vied aj do firiem v priestoroch Westend parku. 

  Do galérie Deň narcisov 13.04.2018 boli pridané fotografie.

strana: