Známky Prihlásenie Školský mail Triedy Google FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Sobota 29. 1. 2022
Počet návštev: 5034970

Partneri
 • Jarné prázdniny

   

  Jarné prázdniny budú v týždni od 25. 02. do 01. 03. 2019. 

  V piatok 22. 02. 2019 je skrátené vyučovanie, končí sa o 11.20 h, potom idú žiaci na obed a domov, resp. na internát. Školský internát opustia žiaci do 15.00 h.

  Po prázdninách žiaci nastúpia do školy v pondelok 04. 03. 2019 podľa rozvrhu nepárneho týždňa. Žiaci môžu prísť na školský internát už v nedeľu 03. 03. 2019 od 16.00 h alebo v pondelok ráno do 07.00 h.

 • Fašiangová zábava

  Výborná nálada a skvelá atmosféra zavládla v stredu 20. 02. 2019 v priestoroch kultúrnej miestnosti, v ktorej sa zišli žiaci so školského internátu aj z DSS a RS ROSA na fašiangovej zábave. Pre žiakov bolo pripravené malé občerstvenie a samozrejme nesmeli chýbať veľmi chutné čerstvo napečené fánky, ktoré pre žiakov pripravili naši cukrári a po ktorých sa len tak zaprášilo. Do taktu hrala hudba, ktorú „manažoval“ p. vychovávateľ Šustek. Krásnu fašiangovú výzdobu spolu so žiakmi pripravila p. vychovávateľka Bělská. Niektorí žiaci si pripravili masky, v ktorých ich bolo aj problém spoznať. Zábava bola veľmi dobrá, hudba podľa želania žiakov. Do galérie Fašiangová zábava 20.02.2019 boli pridané fotografie.

 • Florbal

  V utorok 19. 02. 2019 sa konal florbalový turnaj trojíc žiakov školského internátu. Hlavným rozhodcom bol p. vychovávateľ Ladický. Žiaci sa rozdelili do 6 družstiev, hralo sa každý s každým. Hráči mali skvelé publikom, ktoré ich povzbudzovalo. A nakoniec si prvenstvo odnieslo družstvo Róbert Rébic – Ľudovít Novák – Patrik Rigó. Na druhom mieste sa umiestnili Denis Stopka – Lukáš Nový – Damián Olšovský a družstvo Dominik Bongilaj – Ján Krekáč – Milan Krasňanský. Na treťom mieste skončili Michal Lacko – Dávid Rácz – Dávid Máhr, na štvrtom mieste Adam Fízik – Boris Štefánik – Jozefína Kačová – Filip Takáč a družstvo Tomáš Moravčík – Mário Belkovič – Richard Červenka. Všetkým srdečne blahoželáme a divákom ďakujeme za povzbudenie hráčov!

  Do galérie Florbal 19.02.2019 boli pridané fotografie.

 • Exkurzia v SOŠ polygrafickej

  V utorok 12. 02. 2019 sa žiaci 1.KN a PRR zúčastnili exkurzie v Strednej odbornej škole polygrafickej. Vo vlastnom múzeu nám ukázali sádzacie stroje, jednoduché tlačové stroje, rôzne skenery, pomôcky, lisy, sušiaky. Navštívili sme praktické vyučovanie tlače a dokončovacieho spracovania. V oddelení tlače sme sa zoznámili so strojom na ofsetovú tlač, záhadou rastru a dozvedeli sme sa, čo je cmyk. V dokončovacom spracovaní nám pani majsterka ukázala stroj na výrobu knižných dosiek, rezací stroj na lepenku, niťošijacie stroje, trojrezový stroj, zlátiace, lepiace a baliace stoje. Na záver prehliadky nám v galérii, kde bola aj výstavka prác žiakov SOŠP, žiaci 2. ročníka odboru grafik zahrali bábkové divadlo "Alenka v krajine zázrakov". Žiaci si celé divadlo napísali, vyrobili kulisy, bábky, plagáty a divadlo aj zahrali.

 • Motokáry

   

  V utorok 05. 02. 2019 si žiaci zo školského internátu mohli vyskúšať jazdu na výkonnej motokáre v najväčšej motokárovej hale na Slovensku v bratislavskej Petržalke. A ako dopadla jazda? Najrýchlejší bol Dominik Bongilaj, druhé mesto obsadil Denis Stopka a tretie Damián Olšovský. Žiakom sa jazda veľmi páčila. Za zorganizovanie akcie patrí vďaka p. vychovávateľovi Mgr. B. Ladickému.

  Do galérie Motokáry 05.02.2019 boli pridané fotografie.

 • Stužková slávnosť

  V stredu 30. 01. 2019 sa na našej škole konala stužková slávnosť žiakov tretieho ročníka. Stužková slávnosť je jedinečnou udalosťou, na ktorej sa v rovnakom čase a na rovnakom mieste stretávajú žiaci, ich rodičia, pedagógovia a ďalší pozvaní hostia. Tak ako po minulé roky sa na príprave tejto slávnosti podieľali triedni učitelia, majstri odbornej výchovy i vychovávatelia, ktorí pripravovali so žiakmi program, realizovali výzdobu jedálne a pre žiakov a pozvaných hostí pripravili slávnostnú večeru, upiekli slané a sladké dobroty a samozrejme aj tortu. Za všetkých patrí poďakovanie najmä koordinátorke Mgr. I. Povincovej. Do galérie Stužková 30.01.2019 boli pridané fotografie.

 • Polročné výpisy známok a prázdniny

   

  Vo štvrtok ráno o 08.00 h riaditeľ školy zhodnotí prvý polrok a ocení najlepších žiakov. Potom rozdajú triedni učitelia žiakom polročné výpisy klasifikácie prospechu a správania za prvý polrok. Vyučovanie končí o 11.20 h, potom idú žiaci na obed a domov, resp. na internát. Školský internát opustia žiaci do 15.00 h.

  V piatok 01. 02. 2019 sú polročné prázdniny.

 • Krysa na hrade

   

  Už sa stáva tradíciou, že žiakov a vychovávateľov nášho internátu pozývajú na vlastné divadelné predstavenie vychovávatelia a žiaci školského internátu SOŠ polygrafickej na Račianskej ulici. Tento rok  sa vo štvrtok 24. januára o 18.00 h predstavili historickou komédiou Krysa na hrade. V hľadisku sme mali takmer 30 žiakov, ktorým sa predstavenie veľmi páčilo, pýtali sa dokonca, či znova pôjdeme na také predstavenie. A čo sa nám podľa ich slov najviac páčilo? „Rytier v červených nohaviciach...“

 • Karneval zvierat v Slovenskej filharmónii

   

  O tom, že naši žiaci majú radi aj kultúru, svedčí návšteva v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v Redute v piatok 18. 01. 2019. Bola to v poradí druhá hudobná akadémia s názvom Karneval zvierat francúzskeho skladateľa Camilla Saint-Saënsa. V zvieracej symfónii videli Kráľovský leví pochod, Sliepky a kohúty, Divoký somár, Korytnačky... Celé predstavenie moderoval Martin Vanek. Naši žiaci sa mohli zúčastniť tohto predstavenia vďaka spolupráci s DSS a RS ROSA.

 • Úhrady za ubytovanie a stravu

   

  Za mesiac december 2018 z dôvodu účtovnej uzávierky kalendárneho roka musia byť poplatky za ubytovanie v školskom internáte a stravovanie vo výdajnej školskej jedálni uhradené najneskôr do 20. 12. 2018!

 • Vianočná kapustnica na internáte

  Zima nás navštívila a Vianoce už klopú na dvere. Všade prevláda vianočná nálada a naši žiaci sa rozhodli osláviť Vianoce aj u nás na školskom internáte. Vianočné posedenie sa uskutočnilo 12. decembra 2018 v malej jedálni. Postarali sa oň žiaci z internátu: Michal Kovács, Katka Csanóová a Ema Kaločaiová, pomáhali všetci ich kamaráti. Vyskúšali si prácu pravých organizátorov a tak trochu i vychovávateľov. Ema nás pekne privítala básňou a vinšami. O vianočnú atmosféru sa postarala Rebeka Orbanová vianočnými pesničkami na husliach. Na posedení nesmela chýbať ani tradičná vianočná kapustnica, ktorú s Eminou pomocou uvarila p. majsterka Kozánková. Páni vychovávatelia Ladický a Šustek nás prekvapili majonézovým šalátom.Zákusky nám pripravili naši cukrári, vianočné oblátky s rôznymi príchuťami upiekli žiaci z učebného odboru služby a domáce práce. Posedenie bolo plné zábavy, vianočných pesničiek a kolied, debát a vianočnej atmosféry. Ďakujeme všetkým za účasť a spoločné oslávenie Vianoc. :)

  Do galérie Vianoce na internáte 12.12.2018 boli pridané fotografie.

 • Adaptačný program

  V mesiacoch október až november prebiehal u nás na škole Adaptačný program. Počas štyroch stretnutí, ktorých sa zúčastnila každá prvácka trieda, si žiaci zažili rôzne aktivity zamerané na sebapoznávanie, spoluprácu, budovanie tímového ducha, ventilovanie emócií a pod. Stretnutia viedol školský psychológ Mgr. Viktor Fule v spolupráci so sociálnou pedagogičkou Mgr. Janou Sekerešovou. Všetkým prvákom prajeme, aby sa u nás v škole a medzi svojimi spolužiakmi počas celých troch rokov štúdia cítili príjemne.

  Do galérie Adaptačný program boli pridané fotografie.

 • Ocenenie v Profesii

  V stredu 12. 12. 2018 v sídle spoločnosti Profesia prevzali naši žiaci Dávid Máhr, Matej Kováč a Matúš Mešár z rúk výkonnej riaditeľky spoločnosti Ivany Molnárovej ocenenie za účasť na pilotnom projekte Výpomoc so srdcom, ktorý Profesia realizovala s chránenou dielňou Law & Political Science Agency, s. r. o., ktorá je už dlhšie naším partnerom pri vykonávaní praktického vyučovania v učebných odboroch chovateľ a záhradník. Ďakujeme chránenej dielni a spoločnosti Profesia, že vytvárajú aj cez takéto projekty vytvárajú podmienky na zamestnávanie zdravotne znevýhodnených.

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny trvajú v tomto roku od 27. 12. 2018 do 07. 01. 2019. Riaditeľ školy udelil z prevádzkových dôvodov na piatok 21. 12. 2018 riaditeľské voľno. Všetci žiaci sú v piatok automaticky odhlásení zo stravy,

  Žiaci budú mať teda voľno od 21. 12. 2018 do 07. 01. 2019 a v tomto čase nebude v prevádzke ani školský internát

  Vo štvrtok 20. 12. 2018 bude vyučovanie na teoretickom i praktickom vyučovaní do 13.00 h. Internát žiaci opustia do 16.00 h.

  Po prázdninách žiaci nastúpia do školy v utorok 08. 01. 2019 podľa rozvrhu párneho týždňa. Žiaci môžu prísť na školský internát už v pondelok 07. 01. 2019 od 16.00 h alebo v utorok ráno do 07.00 h.

 • Koncert na Nevädzovej

  V piatok 30. 11. 2018 sme prijali pozvanie na koncert, ktorý pod názvom Šukár Čajori Tour pri príležitosti 40. výročia založenia ŠZŠ na Nevädzovej ulici pripravilo občianske združenie Poďme sa zachrániť. Úvod patril tancu skupiny ELEMENTS CREW. Svojím spevom nás rozveselila Brigita Szelidová so svojimi priateľmi, vystúpili aj hviezdy súťaže Česko-Slovensko má talent. Podujatie sa nám všetkým veľmi páčilo, niektorí z nás si na konci koncertu zatancovali spolu s účinkujúcimi. Za pozvanie osobitne ďakujeme p. učiteľke Wladárovej zo ŠZŠ Nevädzova.

  Do galérie Koncert na Nevädzovej 30.11.2018 boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

   

  Riaditeľ školy udelil z prevádzkových dôvodov na piatok 29. 03. 2019 riaditeľské voľno. Všetci žiaci sú v piatok automaticky odhlásení zo stravy,

  V tomto čase nebude v prevádzke ani školský internát

  Vo štvrtok 28. 03. 2019 bude vyučovanie na teoretickom i praktickom vyučovaní podľa rozvrhu hodín. Internát žiaci opustia do 16.00 h.

 • OU má talent

  Tretí ročník školskej akcie OU má talent veľmi milo prekvapil. Žiaci, ktorí pripravovali program, sa zomkli a vytvorili výbornú podporujúcu atmosféru. Dokopy na javisku vystúpilo 30 žiakov, ktorí ukázali hudobný, tanečný, spevácky, moderátorský a recitačný talent. Ich výkony v závere zhodnotila odborná porota v zložení Mgr. A. Domoráková, Z. Malíčková a Ing. A. Martináková. Tí žiakov pochválili predovšetkým za ich odvahu vystúpiť pred celou školou a ocenili rôznorodosť ich talentov. Záverečnou doslova sladkou bodkou bol Mikuláš s jeho doprovodom anjelov a čertov. Ten odovzdal žiakom, ktorí ukázali svoj talent, malý darček a obrovské vrece plné sladkosti priamo p. riaditeľovi Mgr. E. Filovi, ktorý v krátkom príhovore prisľúbil, že sladké balíčky odovzdá učiteľom a tí ich rozdajú žiakom školy. Vyjadril poďakovanie Mgr. J. Sekerešovej a Mgr. P. Čaputovi, ktorí súťaž so žiakmi pripravili. Do galérie OU má talent 05.12.2018 boli pridané fotografie.

 • Deti na nete

  Koľko času trávime denne na internete? Dnešné deti vyrastajú s internetom od malička a jeho používanie je samozrejmosťou takmer u všetkých vekových kategórií. O rôznych nástrahách, ktoré sa na internete skrývajú nám prišla v pondelok 26. 11. 2018 porozprávať pani psychologička Mária Tóthová Šimčáková. Okrem internetu hovorila aj o mobiloch, ochrane osobných údajov a núdzových linkách. Jej rozprávanie žiakov zaujalo aj poučilo.

 • Tvorivé dielne v SOŠPg

  Do galérie Tvorivé dielne v SOŠPg 18.12.2018 boli pridané fotografie.

 • Červené stužky

  1. december je medzinárodným dňom boja proti AIDS. Naša škola sa tradične aj tento rok zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky. V rámci tejto kampane sme v pondelok 3. decembra zorganizovali prevenciu, ktorú viedli žiaci tretieho ročníka Veronika Hámorníková, Janko Kolenič a Miška Šteffeková. Žiakom porozprávali o ochorení AIDS, ale predovšetkým o možnostiach prevencie. Ich rozprávanie doplnilo zaujímavé video. V závere stretnutia rozdali žiakom červené stužky, ktoré sú symbolom krvi a života. Červené stužky vyrobili žiaci v dielňach ĽV a DP.

  Poobede sa v telocvični zišli žiaci ubytovaní na internáte, ktorí spoločne vytvorili živú červenú stužku. Tohtoročnú červenú stužku považujeme za úspešnú.

  Do galérie Červené stužky 03.12.2018 boli pridané fotografie.

strana: