Známky Prihlásenie Školský mail FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Streda 12. 12. 2018
Počet návštev: 3362423

Partneri


 • Milionári času

   

  V stredu 11. 1. 2017 sme so žiakmi zo školského internátu navštívili audiovizuálnu výstavu s názvom "Milionári času", ktorá sa koná v Rakúskom kultúrnom fóre na Hodžovom námestí v Bratislave. Výstava prináša fotografické a zvukové portréty Rómov žijúcich v Šaci pri Košiciach a na Luníku IX. Naši žiaci si so záujmom prezreli fotografie a vypočuli príbehy zaujímavých ľudí, spoločne sme o príbehoch diskutovali. V najbližších dňoch navštívime výstavu opäť, aby sme sa zúčastnili workshopu.

  Do galérie Milionári času 11.01.2017 boli pridané fotografie.

 • Workshop s J. Svobodom

   

   

 • Vianočný turnaj v stolnom futbale

   

  Vo štvrtok 12. januára 2017 o 17.45 h bol v priestoroch školského internátu vyhodnotený turnaj družstiev v stolnom futbale, ktorý sa konal od 28. novembra 2016. Súťažiaci si vytvorili dvojčlenné družstvá, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín s tým, že vyvrcholenie turnaja sa uskutoční v týždni pred vianočnými prázdninami. Tak ako to už v zime býva, mnohí žiaci ochoreli a súťaž sa preto ukončila až po vianočných prázdninách (aj tak museli nastúpiť v dvoch družstvách náhradníci, aby sa turnaj vôbec ukončil). Výsledky sú nasledovné:

  Skupina B:  1. Lacko Michal, Bongilaj Dominik, 2. Moravčík Tomáš, Novák Ľudovít, 3. Nový Lukáš, Čambálik Gabriel, 4. Rébic Róbert, Badáň Marek, 5. Mirza Veronika, Fratrič Ján

  Skupina A:  1.  Buzalka Martin, Noga Peter, 2. Štefánik Boris, Kríž Branislav, 3. Blaho Rudolf, Moravík Matej, 4. Máhr Dávid, Panáček Eduard (Šenková Silvia), 5. Kováčová Marieta, Kolenič Ján (Tahotný Martin), 6. Pekárová Zuzana, Dobšová Patrícia

  Sláva víťazom, česť porazeným a všetkých pozývame na ďalšie športové zápolenia.

  Do galérie Vianočný turnaj 12.01.2017 boli pridané fotografie.

 • Rešpektuj a budeš rešpektovaný

   

  Veríme, že komunikácia a partnerský, rovnocenný prístup k deťom a mladým ľuďom, ktorý rešpektuje ich individualitu, vývinové potreby a rozvíja ich sebaúctu, je jedným z kľúčových aspektov školy 21. storočia. Práve preto sa naši pedagogickí a odborní zamestnanci rozhodli zúčastniť tréningu komunikačných zručností, ktorý sa koná v dňoch 11., 18. a 20. januára v priestoroch školy a vedú ho psychológovia z CPPPaP Fedákova.

 • Na tému partnerských vzťahov

   

  Po zimných prázdninách k nám 10. januára zavítali do školy preventisti z CPPPaP Fedákova. Medzi žiakov prvého ročníka priniesli tému partnerských vzťahov. Cieľom programu je podporiť diskusiu o ujasnení si vlastných postojov k partnerským vzťahom, podporiť úctu k partnerovi/partnerke a nájsť hodnotu vzťahu. Naši žiaci sa prevencie zameranej na partnerské vzťahy zúčastnia ešte 16. a 19. januára.

 • Deň otvorených dverí

   

  Vo štvrtok 26. januára 2017 sa v našom Odbornom učilišti opäť uskutoční Deň otvorených dverí. Tentoraz bude mať "konzultačný" charakter - záujemcovia o štúdium, resp. ich pedagógovia alebo zákonní zástupcovia môžu prísť kedykoľvek v čase 9.00 - 13.00 h na sekretariát (usmernia Vás na vrátnici) a odtiaľ ich so sprievodom nasmerujeme na miesta, o ktoré majú záujem: priestory teoretického vyučovania, dielne jednotlivých učebných odborov, internát, jedáleň či areál. V prípade záujmu podáme informácie o prijímaní, kritériách prijatia, priebehu štúdia, o ponuke služieb psychológa, sociálneho či špeciálneho pedagóga, o uplatnení po skončení školy a pod.

  Tešíme sa na všetkých, najmä na našich budúcich žiakov wink

 • Koncert v KKC ZORA

   

  V utorok 13. 12. 2016 žiaci zo školského internátu prežili večer, na ktorý budú ešte dlho spomínať - zúčastnili sa VIANOČNÉHO BENEFIČNÉHO KONCERTU v KKC ZORA. Na pódiu sa vystriedali známe i menej známe spevácke osobnosti, ktoré svojím speváckym vystúpením vytvorili úžasnú atmosféru večera. Hlavným hosťom bola Sisa Lelkeš Sklovská, ktorá prevzala patronát nad koncertom. V závere programu Karmen Farkašová v mene všetkých žiakov školského internátu poďakovala za pozvanie a odovzdala producentovi KKC ZORA dar v podobe obrazu. Po skončení programu žiaci netrpezlivo čakali na účinkujúcich, aby si s nimi urobili fotky. Takýto príjemný večer žiaci strávili v doprovode vychovávateliek Mgr. Bělskej, Mgr. Duchovičovej a p. Hrabovskej.

  Do galérie Koncert v KKC ZORA 13.12.2016 boli pridané fotografie.

 • Mikuláš

   

  Poobede zavítal Mikuláš s anjelmi i čertom aj do DSS a RS ROSA a na školský internát Odborného učilišťa. Žiaci a klienti mu pripravili pekný kultúrny program, on im zasa osladil život sladkosťami. 

  Do galérie Mikuláš 06.12.2016 boli pridané fotografie.

 • Predvianočné posedenie

   

  Tesne pred Vianocami ochorelo veľa žiakov i učiteľov, preto sme sa v škole posledný deň pred prázdninami venovali tvorivým aktivitám a posedeniu pri horúcom punči. Žiaci zdobili perníky a vyrábali darčeky, ktoré si potom odniesli domov, v telocvični sa pozeral film a v škole sa spievali koledy. Vianočné posedenie si pripravili aj viaceré dielne. 

  Do galérie Predvianočné posedenie 22.12.2016 boli pridané fotografie.

 • Riaditeľ DSS a RS ROSA oceňoval

   

  Riaditeľ DSS a RS ROSA PhDr. Miroslav Kuric vo štvrtok 22. decembra 2016 ocenil vybraných žiakov učebných odborov MA, DP, OT a KR, ktorí odborný výcvik vykonávali v DSS.  

  Do galérie Riaditeľ DSS a RS ROSA oceňoval 22.12.2016 boli pridané fotografie.

 • Trocha štatistiky...

   

  Ponúkame Vám prehľad, ako sa nám darilo za posledné roky z pohľadu štatistiky. Počty žiakov, učebných odborov, tried i ďalšie ukazovatele školy si môžete pozrieť tu: https://oudubba.edupage.org/files/Statistika_OU_2016-17.pdf. Počty žiakov a výchovných skupín v školskom internáte zasa uvidíte, keď kliknete sem: https://oudubba.edupage.org/files/Statistika_SI_2016-17.pdf

  Sme si, samozrejme, vedomí, že čísla nie sú najdôležitejšie. Usilujeme sa, aby sme našim žiakom pomohli zorientovať sa, pripraviť na výkon povolania a samostatný život. Či sa nám to darí, musia posúdiť iní, najmä vy - naši žiaci a absolventi, resp. rodičia. Budeme radi, ak nám aj napíšete, v čom naša škola splnila Vaše očakávania a v čom nie. Písať môžete aj cez túto linku: https://oudubba.edupage.org/writeus/

 • Vianočné trhy

   

  V predvianočnú stredu a štvrtok si mohli žiaci, zamestnanci i verejnosť vo foyer pred veľkou jedálňou kúpiť výrobky zo školských dielní, internátu i od klientov DSS a RS Rosa a podporiť tak žiakov Odborného učilišťa a klientov DSS a RS Rosa v ich ďalšej činnosti.

  Že bolo z čoho vyberať dokumentujú aj fotografie v galérii - Vianočné trhy 21.-22.12.2016.

 • Podporte nás 2% z Vašich daní

   

  Vážení rodičia, partneri a priatelia školy, 

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša Rada rodičov. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Viac nájdete v ľavom menu, resp. tu: https://oudubba.edupage.org/percenta2/?

 • Vianočné prázdniny

   

  Vianočné prázdniny trvajú v tomto roku od 23. 12. 2016 do 08. 01. 2017. 

  Žiaci budú teda posledný deň v škole vo štvrtok 22. decembra 2016, kedy je skrátené vyučovanie do 11.20 h.

  Po prázdninách žiaci nastúpia do školy v pondelok 9. januára 2017. Vyučovať sa bude podľa rozvrhu nepárneho týždňa.

  Všetkým našim zamestnancom i žiakom a ich rodinám prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2017. 

 • Kampaň Červené stužky

   

  AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás, preto sme sa aj v tomto školskom roku zapojili do kampane Červené stužky. Naša škola zrealizovala nasledovné aktivity.

  22. a 24. novembra sa v škole konala prevencia na tému Sexuálny život  a prevencia AIDS, pod vedením preventistov z CPPPaP Fedáková.

  25. november je medzinárodným dňom boja proti násiliu na ženách. My sme pri tejto príležitosti dňa 22. novembra hostili p. por. Sitárovú z OR PZ BA IV. Policajtka  poskytla žiačkam informácie o formách násilia a jeho trestno-právnej rovine. Dozvedeli sa aj ako sa správať v prípade násilia a kde hľadať pomoc.

  30. novembra sa v Kamel klube konalo premietanie filmu s tematikou závislosti S pervitínom v krajine krivých zrkadiel. Na záver filmu nasledovala beseda o filme s MUDr. Ľubomírou Izákovou. Našich žiakov film aj rozprávanie p. doktorky zaujalo.

  1. december bol vyvrcholením kampane. V tento deň sa v škole nenašiel jediný žiak, či učiteľ, ktorý by na sebe nemal pripnutú stužku. Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Žiačky 2. ročníka pedikúra – manikúra Aďka, Kika a Lenka okrem rozdávania stužiek, hovorili triedam o rizikách, preventívnych opareniach a mýtoch, ktoré poznáme v súvislosti s chorobou AIDS. Na záver všetkých pozvali na tvorbu živej stužky.

  Živá stužka bola historicky prvou, ktorú naša škola vytvorila. Okrem nás sa do tvorby zapojila aj Spojená škola a DSS Rosa. Stužku tvorilo viac ako 100 žiakov a pedagógov. Ďakujeme všetkým zapojeným triedam a ich vyučujúcim.

  Do galérie Červené stužky 01.12.2016 boli pridané fotografie.

 • OU má talent + Mikuláš

   

  Je 6. decembra - Mikuláša a podľa známej riekanky neučí a neskúša sa. Z kultúrnej miestnosti sa od rána ozýva spev, hudba a hlasný smiech. Z úst viacerých žiakov počuť „nech to len dobre dopadne.“ Nervozita účinkujúcich sa stupňuje príchodom divákov. Posledné úpravy pred zrkadlom, opakovanie textov, tanečných krokov. Začíname!

  Ktovie koľko talentovaných žiakov máme v škole a ani o nich nevieme,“ zazneli slová moderátorov v úvode talentovej akcie. Pripravených bolo 9 čísel, ktoré hodnotila odborná porota, ktorú tvorila p. učiteľka Danka Križanová, za školský internát p. vychovávateľka Majka Duchovičová a porotcovské trio dopĺňal p. majster Michal Černuška. Dokopy našlo odvahu vystúpiť až 19 žiakov a žiačok. Letnú náladu doniesli dievčatá Zuzka Pekárová, Lenka Pivolusková a Paťka Dobšová, ktoré odtancovali tanec na pieseň Žijeme len raz. Po nich nasledovali Miško Meszároš s anglickou piesňou rapera Jay Z, Janko Kolenič zahral na husle, Mirka Kuruczová s Katkou Csánoovou zatancovali v rytme latino, Alenka Pucherová a Kristínkou Noskovou predstavili svoju výtvarnú tvorbu a Maťko Pokusa imitoval Michaela Jacksona. Vo výbere talentových čísel dominoval spev. Dievčatá Belinda Rafaelová, Ema Koločaiová, Nicole Bičianková, Natálka Mikletičová a Miška Pavlíková zaspievali pieseň Tak sa neboj mama, ako predposledným patrilo javisko opäť Nicole Bičiankovej, Simonke Neščákovej a Maťke Mentusovej, ktoré odspievali známy hit skupiny Tweens Pred polnocou a do tretice spevácke číslo Aďky Borovskej – Voda živá.  Účinkujúcich doprevádzali slovom, šikovní moderátori Rudko Blaho, Aďka Borovská, Kika Valentová, Lukáš Egyed, Kristínka Dudášová, Sima Neščáková a Natálka Mikletičová. Z radov pedagógov patrí ďakujem p. učiteľovi Peťovi Čaputovi a p. zástupkyni Soni Gergelovej za technickú a organizačnú pomoc.    

  Na konci vystúpení sme sa dočkali očakávaného Mikuláša v doprovode anjela a čerta. Tí odovzdali ceny všetkým odvážnym, ktorí vystúpili. Do rúk p. riaditeľa priamo od Mikuláša putovalo vrece plné sladkosti, ktorého sladký obsah potešil žiakov, učiteľov aj majstrov. Akciu s názvom OU má talent považujeme za vydarenú a budeme dúfať, že nebola poslednou, ale začne písať na našej škole tradíciu.

  Do galérie OU má talent + Mikuláš 06.12.2016 boli pridané fotografie.

 • Záhady Slovenska

   

  V novembri sa v obchodnom centre Shopping palace Zlaté piesky konala výstava Záhady Slovenska spojená so súťažou o hodnotné ceny. Desiati žiaci zo školského internátu s p. vychovávateľkou Mgr. L. Bělskou sme sa teda vybrali výstavu navštíviť. 

  Žiakov zaujali verné makety hradov, šaty Alžbety Bathory i dávne legendy. Najviac sa im však páčila možnosť odfotiť sa s gilotínou. Na výstave sme sa spoločne odfotili a snímku poslali do súťaže. Na našu veľkú radosť sme boli vyžrebovaní a vyhrali sme 3. cenu, krásny červený TULI vak. Na internáte bude zaručene plne vyťažený. 

   

 • Tvorivé dielne v PaSA

   

  Už tradične v decembri pripravili žiaci Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej ul. v Dúbravke pre svojich rovesníkov z nášho Odborného učilišťa vianočné tvorivé dielne. Na dvadsiatke stanovíšť si v stredu 7. decembra 2016 mohli 40 naši žiaci vyrobiť vianočné darčeky: tradičné perníčky, maľované tašky, vianočné venčeky, svietniky, náušnice, pozdravy, originálne vianočné ozdoby.

  „Naše dielne nie sú však len o darčekoch, ktorými potešíme tvorcov i obdarovaných, ale aj o spoznávaní nových kamarátov, ktorí radi tvoria a rozdávajú radosť,“ hovorí organizátorka dielní Mgr. T. Filová.

  Do galérie Tvorivé dielne v PaSA 07.12.2016 boli pridané fotografie.

 • Exkurzia v čokoládovni v Kittsee

   

  V utorok 22. 11. 2016 sa žiaci našej školy, najmä cukrári a kuchári, zúčastnili odbornej exkurzie v čokoládovni v Kittsee. Prostredníctvom prezentácie si ozrejmili technologické postupy pri výrobe cukroviniek, prezreli si výrobnú linku a v neposlednom rade ochutnali sladké výrobky, príp. si aj nakúpili sladkosti pod vianočný stromček.

  Do galérie Exkurzia v čokoládovni 22.11.2016 boli pridané fotografie.

 • Jesenný minibiliardový turnaj

   

  V novom školskom roku organizujeme športové súťaže tak ako po minulé školské roky. Začali sme minibiliardovým turnajom jednotlivcov. Do súťaže sa zapojili žiaci ubytovaní v školskom internáte, ubytovacej časti DSS, z rehabilitačného strediska DSS a z pracovnej skupiny DSS. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch skupín. Skupina 1:  Árvay, Csánóová, Fratrič, Lacko, Moravčík, Rébic. Skupina 2: Badáň, Černek, Meszároš, Mirza, Nový, Rigo. Skupina 3: Kolenič, Noga, Panáček, Rácz, Tahotný. Skupina 4: Buzalka, Máhr, Novák, Šimek.

  Samotná súťaž prebiehala v októbri a v prvej polovici novembra v priestoroch školského internátu, finálové zápasy sa uskutočnili 16. novembra 2016 v popoludňajších hodinách. Súťaž prebiehala v duchu fair-play, na jednotlivé zápasy nastúpili súťažiaci s elánom a radosťou. Treba však priznať , že nenastúpili všetci prihlásení, pretože si neprečítali oznamy na nástenkách a dali prednosť vychádzke alebo nákupu. No tí skalní predvádzali pekné zápolenia, čoho výsledkom boli aj semifinálové a finálové zápasy. V skupine 1 sa na prvom mieste umiestnil Árvay, na druhom Fratrič. V skupine 2 sa na prvom mieste umiestnil Černek, na druhom Mirza. V boji o prvé miesto sa stretli Árvay a Černek a o tretie miesto Fratrič a Mirza. V skupine 3 sa umiestnili na prvých dvoch miestach Kolenič, Noga. V skupine 4 sa na prvých dvoch miestach umiestnili Šimek, Máhr.

  Finálové zápasy boli napínavé, dramatické a pekné na pohľad - foto nájdete tu: Jesenný minibiliardový turnaj 16.11.2016. V prvej a druhej skupine je konečné poradie nasledovné: 1. Černek, 2. Árvay, 3. Fratrič, 4. Mirza. V tretej a štvrtej skupine sa súťažiaci umiestnili takto: 1. Šimek, 2. Kolenič, 3. Máhr, 4. Noga. Sláva víťazom, česť porazeným a už sa tešíme na ďalšie športové zápolenia.

   

strana: