Známky Prihlásenie Školský mail Školský G Suite FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Piatok 7. 5. 2021
Počet návštev: 4760150

Partneri • A je to tu...


  Milí žiaci,

  nový školský rok 2018/19 už klope na dvere. Tešíme sa na vás už v pondelok 3. septembra 2018 o 07.45 h. Všetci žiaci prídu ráno do budovy teoretického vyučovania - hneď za vrátnicou, tam vás usmerníme ďalej. 

  Čo si máte so sebou priniesť, nájdete tu: 

  Info_k_nastupu_do_skoly_2018-19.pdf 

  Denne dochádzajúci žiaci budú v prvý deň v škole asi do 10.00 h, potom môžu ísť domov. Žiaci ubytovaní v školskom internáte alebo v DSS a RS Rosa pôjdu v tomto čase už na internát. 

  Žiaci Odborného učilišťa, ubytovaní v školskom internáte, nájdu ďalšie informácie tu: 

  Info_k_nastupu_do_SI__pre_ziakov_OU_2018-19.pdf

  Žiaci iných škôl, ubytovaní v školskom internáte, nájdu ďalšie informácie tu: 

  Info_k_nastupu_do_SI_pre_ziakov_inych_strednych_skol_2018-19.pdf


  Mgr. Eduard Filo, riaditeľ

 • Rodičovské združenie

   

  V stredu 26. 09. 2018 o 15.00 h bude rodičovské združenie žiakov školy. 
  Pred rodičovským združením sa o 14.00 h stretne Rada rodičov.

 • Prázdniny

   

  Všetkým žiakom prajeme pekné prázdniny a tešíme sa na vás opäť v septembri.

 • Zhodnotenie školského roka

   

  K žiakom Odborného učilišťa sa v piatok 29. 06. 2018 o 08.00 h v kultúrnej miestnosti prihovoril riaditeľ školy. Po krátkom zhodnotení školského roka boli ocenení najlepší žiaci. Pochvalu riaditeľom školy získalo 10 žiakov, pochvalu triednym učiteľom alebo majstrom dostalo 27 žiakov. Vyznamenaných bolo 28 žiakov, z toho 4  mali priemer 1,00. Napomenutie alebo pokarhanie triednym učiteľom alebo majstrom bolo udelené 12 žiakom, dvoch žiakov pokarhal riaditeľ školy. Následne sa všetci žiaci s pedagógmi presunuli do tried, kde im triedni učitelia rozdali vysvedčenia.

  Do galérie Zhodnotenie šk. roka 29.06.2018 boli pridané fotografie.

 • Stolnotenisový miniturnaj

  V utorok 16. 10. 2018 sa na školskom internáte konal miniturnaj v stolnom tenise. Turnaja sa zúčastnilo 11 žiakov, z toho bolo jedno odvážne dievča. Hlavným rozhodcom bol pán vychovávateľ Ladický. Výsledky: 1. Tibor RIGO, 2. Mário BELKOVIČ, 3. Michal LACKO. Ďalšími súťažiacimi boli: Dominik BONGILAJ, Lukáš NOVÝ, Róbert RÉBIC, Milan KRASŇANSKÝ, Damián OLŠOVSKÝ, Richard ČERVENKA, Filip TAKÁČ a Dominika STOJKOVÁ.

 • Ocenenie za prácu

   

  V piatok 29. 06. 2018 boli odmenení žiaci školy z učebných odborov opatrovateľ, maliar, kuchár, služby a domáce práce a chovateľ za produktívnu prácu v DSS a RS ROSA. Finančné ocenenie im odovzdal riaditeľ DSS a RS ROSA PhDr. Miroslav Kuric.

 • Koniec školského roka

   

  Žiaci Odborného učilišťa prídu v piatok 29. 06. 2018 do školy na 07.45 h, o 08.00 h sa k nim v kultúrnej miestnosti prihovorí riaditeľ školy. Po krátkom zhodnotení školského roka sa všetci žiaci s pedagógmi presunú do budovy teoretického vyučovania, triedni učitelia im rozdajú vysvedčenia a cca o 09.00 h môžu ísť žiaci domov, resp. na internát.

  Obed majú žiaci odhlásený, internátni žiaci dostanú obed v balíčku. Ak majú žiaci záujem o obed, musia si ho individuálne zahlásiť.

  Ubytovaní žiaci opustia školský internát v čase 09.00 - 14.00 h.

  Všetkým našim žiakom prajeme pekné prázdniny a kolegom dovolenku na zotavenie. 

 • Školský výlet

   

  Na otázku, či chodiť na konci školského roka na výlety, mám jednoznačnú odpoveď: ÁNO. Ja som totiž presvedčená, že je vlastne jedno, kedy a kam idete - dôležité je s kým! No a na dnešnom výlete sme sa stretli skvelá partia učiteľov aj ziakov! A tak cesta autobusom ubehla príjemnejšie, prehliadka vodneho lodneho mlyna v Kollárove bola pútavejšia a planetárium v Hurbanove nemalo chybu. Zmrzlina na záver výletu osladila deň este viac. A aj počasie nám žičilo - mierne mrholenie sa spustilo, až keď sme sedeli v autobuse na spiatočnej ceste. Skvela bodka za školským rokom 2017/2018. Už teraz sa tešíme na najbližší školský výlet!

  Do galérie Hurbanovo+Kollárovo 26.06.2018 boli pridané fotografie.

 • Výtvarná súťaž

   

  V mesiaci jún na našej škole prebehla výtvarná súťaž „Radosti v mojom živote“. Do súťaže sa zapojilo viac ako 20 žiakov a ich výkresy zaplnili rôzne obrazy z ich života, osoby, ktoré majú radi alebo zážitky, ktoré si vysnívali. Prvé tri miesta obsadili títo žiaci: 1. miesto – Anička Minarovičová, 2. miesto – Katka Karvaiová a 3. miesto – Ľudovít Novák. Napriek tomu, že stupienky víťazov boli len tri, každého zapojeného žiaka potešila sladká odmena.

 • Divadelné predstavenie

   

  Predposledný týždeň v školskom roku - v piatok 22. júna - sme mohli vidieť premiéru predstavenia, ktoré nacvičili žiaci v rámci dramatického krúžku. Pod vedením p. Sekerešovej spoločne pripravili autorskú hru PARTIA JE ZÁKLAD ŠTÁTU. Žiaci nám priblížili príbeh Lucie, ktorá po rozvode rodičov príde s mamou bývať na iné sídlisko. Tam spoznáva Alicu a jej partiu. Spoločná zábava a bezstarostnosť sa však začne meniť v jedno veľké prázdno, z ktorého zdanlivo niet cesty späť. Hra je o živote mladých ľudí, rodine, rozhodnutiach a zodpovednosti. Predstavenie diváci odmenili búrlivým potleskom.

  Do galérie Divadelné predstavenie boli pridané fotografie.

 • Slávnosť vyradenia tretiakov

   

  Vo štvrtok 21. 06. 2018 mali žiaci tretieho ročníka v prítomnosti vedenia školy, príslušných pedagógov a rodičov slávnostné vyradenie, ktoré moderovala p. Sekerešová a Ema Kaločaiová. Na úvod mali slávnostný príhovor predsedkyňa skúšobnej komisie p. Čellárová a p. riaditeľ Filo. Ema Kaločaiová sa rozlúčila s tretiakmi v mene žiakov nižších ročníkov. Za tretiakov poďakovala Lucia Tóthová.

  Do galérie Slávnosť vyradenia tretiakov boli pridané fotografie.

 • ZOO Lešná

  Vďaka spolupráci s DSS a RS Rosa malo 11 našich žiakov možnosť vo štvrtok 20. 09. 2018 navštíviť zoologickú záhradu v Lešnej v Českej republike. Zoologická záhrada je rozdelená na časti sveta – Áziu, Austráliu, Afriku (Etiópiu), Južnú Ameriku. Najväčší zážitok mali žiaci v zátoke s rajami, kde ich mohli kŕmiť a dotýkať sa ich. Po prehliadke zoologickej záhrady sme mali v reštaurácii Limpopo zabezpečený vynikajúci obed.

  Do galérie ZOO Lešná 20.09.2018 boli pridané fotografie.

 • Záverečné skúšky

   

  V týždni od 18. 06. do 23. 06. 2018 sa konali záverečné skúšky žiakov tretieho ročníka. V pondelok sme sa všetci zišli na slávnostnom otvorení. K žiakom sa prihovoril p. riaditeľ Mgr. Eduard Filo a p. predsedníčka skúšobnej komisie Ing. Gabriela Čellárová, podpredsedom komisie bola p. zástupkyňa PaedDr. Soňa Gergelová. Záverečné skúšky sa začali písomnou časťou, na ktorú dohliadali učitelia odborných predmetov, pokračovali praktickou časťou, ktorú úspešne vykonali pod vedením majstrov odbornej výchovy. Najťažšia časť pre väčšinu našich žiakov bola ústna, ale ako konštatovala p. predsedníčka, žiaci ju zvládli úspešne. Z celkového počtu 28 žiakov 8 žiakov prospelo s vyznamenaním, 3 žiaci prospeli veľmi dobre a 17 žiakov prospelo. Za to patrí poďakovanie všetkým učiteľom a majstrom, ktorí sa počas celého štúdia žiakom venovali.

  Do galérie Záverečné skúšky 18.-20.06.2018 boli pridané fotografie.

 • Duševné zdravie

   

  18. a 20. júna 2018 k nám zavítali preventisti z CPPPaP Fedákova a s našimi žiakmi sa porozprávali o tom, čo im pomáha, keď sú smutní, a naopak, čo im smútok a bolesť spôsobuje. Žiaci hodnotili stretnutia pozitívne. Téma duševného zdravia im bola blízka a radi sa o nej porozprávali.

 • Čunovo

   

  „Čo tam budeme robiť?“ pýtal sa ma ktosi na začiatku cesty do Čunova. No a ja som povedala: „Budeme sa prechádzať a pozerať...” A tak aj bolo. Zatiaľ čo sa naši tretiaci potili a hrýzli perá pri písomnej časti záverečných skúšok, my sme sa prechádzali po krásnom areáli divokej vody v Čunove a obdivovali sme šikovnosť vodákov, ktorí tam trénovali vodný slalom. Pekný deň to bol – 18. jún. Za všetkých zúčastnených o tom napísala poznámku D. Križanová.

  Do galérie Čunovo boli pridané fotografie.

 • KOŽAZ a účelové cvičenie

  V dňoch 11. -13. septembra 2018 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia. Kurz prebiehal v priestoroch školy, kde prebiehali prednášky, a jeden deň strávili žiaci turistikou na Kačín. Prírodovedná prednáška bola zameraná na tému jedlé a jedovaté huby, ktoré rastú v našich podmienkach, ako sa huby zbierajú, spracúvajú a aké jedlá z nich môžeme pripraviť. Ďalšia časť prednášky bola o zvieratách, s ktorými sa môžeme stretnúť vo voľnej prírode, ale aj o ochrane pred jedovatým plazom a hmyzom. Zdravotnú prednášku si pripravili profesionálni záchranári, ktorí ukázali žiakom ako vyzerá zvnútra sanitka a v druhej časti mali zaujímavú a veľmi podnetnú prednášku o poskytovaní prvej pomoci. Tejto prednášky sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov.

  V piatok 14. septembra 2018 sa celá škola zúčastnila účelového cvičenia na Partizánskej lúke, kde boli pripravené stanovištia. Na prírodovednom stanovišti sa žiaci oboznámili s liečivými bylinkami, na dopravnom riešili dopravné situácie a zopakovali si dopravné značky, na zdravotnom niečo z praktických záchranárskych činností a na športovom si vyskúšali hody na cieľ, chôdzu vo vreci, chôdzu na chodúľoch vo dvojiciach. Okrem toho sme v piatok zrealizovali cvičný poplach.

 • Florbalový turnaj

   

  Školského florbalového turnaja sa 15. 06. 2018 zúčastnilo 5 družstiev, dovedna 20 hráčov. Všetky zápasy - a tým aj celý turnaj - vyhrali HAVRANI so ziskom 8 bodov. Svojim súperom nastrieľali 30 gólov. Druhé miesto obsadil tím FH so ziskom 6 bodov a s 27 strelenými gólmi. Tretie miesto obsadili hráči BARCELONA so štyrmi bodmi a 14 gólmi. Na ďalších miestach skončili naši kamaráti z Pracovno-výchovnej skupiny (PVS) susedného DSS Rosa a tím SLOVENSKO. Chalanov z PVS sme ocenili špeciálnym pohárom za ich sympatický výkon. Chceli by sme hráčom poďakovať za fair play a aj za to, že dokázali so cťou prijať prípadnú prehru. Veríme, že sme spolu prežili pekný deň a že si každý z turnaja odnáša dobrý pocit z tímového výkonu. 

   

  HAVRANI: Tomáš Moravčík, Ján Krekáč, Marek Badáň, Dominik Bongilaj

  FH: Alik Kurbanov, Štefan Keresztés, Roman Hrdina, Roman Pernecký

  SLOVENSKO: Tomáš Schusznix, Patrik Dornay, Miška Kovárová, Rudolf Blaho

  BARCELONA: Dávid Máhr, Richard Červenka, Denisa Kurtová, Ján Koterec

  PVS: Tomáš, Mário a Milan a náš žiak Andrej Moravčík

  Do galérie Florbalový turnaj boli pridané fotografie.

 • Nočná hra

   

  Vo štvrtok 14. júna 2018 to u nás v školskom internáte príchodom noci ožilo. Dvadsaťjeden odvážnych žiakov zo školského internátu, ktorým sa nechcelo spať a zatúžili po dobrodružstve, sa vydali na cestu, ktorej cieľ bol v nedohľadne. Spoločne museli čeliť rôznym prekážkam a úlohám, ktoré ich doviedli k tajným dverám, za ktorými sa skrývala odmena. Predchádzali tomu však šifry, zakrádanie sa nočnou chodbou školy a zisťovanie hesla od počítača, stretnutie s kuchárkou, obetovanie jedného hráča výmenou za indíciu a napokon identifikácia sa odtlačkom prstu. Hra sa žiakom páčila a úlohy, ktoré ich čakali, hravo vyriešili a zvládli. Na realizácii hry sa podieľala p. Sekerešová, p. Závodská, p. Gergelová a praktikant Roman Kortiš.

  Do galérie Nočná hra boli pridané fotografie.

 • Prezidentský palác a Múzeum dopravy

   

  Vo štvrtok 14. júna 2018 sme opäť využili pozvanie na Deň otvorených dverí v prezidentskom paláci. Skupina vybraných žiakov prvého ročníka pod vedením pani učiteľky S. Krajčiovej, D. Križanovej, L. Kürtiovej a I. Povincovej krátko po ôsmej ráno vyrazila do centra mesta. Chvíľa čakania, otvárací ceremoniál, bezpečnostná prehliadka pri vstupe - a naša 30-členná skupinka medzi prvými návštevníkmi vstúpila do priestorov krásneho Grassalkovichovho paláca. Pani sprievodkyňa nám povedala stručnú históriu sídla a počas prehliadky nás upozorňovala na zaujímavosti jednotlivých miestností. Je pravda, že sme prechádzali palácom pomerne rýchlo a nestihli sme si celkom podrobne všetko popozerať, ale pána prezidenta sme videli a stihli sme aj pár fotiek s prezidentskou ochrankou a sprievodcami prehliadky :). Upršané a chladné počasie nám nedovolilo vyčkať na program v záhrade prezidentského paláca, a tak sme si ešte urobili krátku exkurziu do Múzea dopravy. Aj napriek počasiu a uponáhľanosti prehliadky to bol krásny deň!

  Do galérie Prezidentský palác boli pridané fotografie.

 • Futbalový turnaj

   

  Na koniec roka sme si nechali tradične futbalový turnaj - tento rok prvýkrát s bývalými žiakmi našej školy. V stredu 13. júna za absolventov nastúpili kuchár Peťo Šeleľo, maliari Gabo Pyšný, Tibor Rigó a Jano Ižo a predavač Tomáš Árvay. Popri svojich pracovných a iných povinnostiach si dokázali nájsť čas a urobili dobre. Ani jedno z družstiev našich žiakov a učiteľov ich totiž nedokázal poraziť, a preto sa mohli tešiť z trofeje pre víťazov. Do budúceho roka si ju uložili v priestoroch školy s tým, že sa ju pokúsia obhájiť.

  Za jednotlivé ročníky nastúpili títo žiaci:

  1. ročník: Miro Zeman, Igor Murančík, Dominik Bongilaj, Roman Hrdina a Patrik Rigó

  2. ročník: Stano Zeman, Ľudo Novák, Marek Badáň, Nicolas Zeman, Tomáš Moravčík, Mišo Lacko, Števo Keresztés

  3. ročník: Julo Vašek a Mišo Petráň

  Za tím učiteľov nastúpili majstri Michal Černuška, Marek Ráček a Adrián Vlčko a učitelia Peter Čaputa a Pavol Ungvarský.

  Konečné výsledky:

  1. miesto: Bývalí žiaci

  2. miesto: Druháci

  3. miesto: Prváci

  4. miesto: Tretiaci

  5. miesto: Učitelia

  Do galérie Futbalový turnaj boli pridané fotografie.

strana: