Známky Prihlásenie Školský mail FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Utorok 22. 10. 2019
Počet návštev: 3783947

Partneri


 • Informácia pre stravníkov

   

  Upozorňujeme denne dochádzajúcich žiakov školy, ktorí chcú chodiť na obedy v našej jedálni, že v pondelok 4. septembra 2017 nebudú mať obed. V pondelok si môžu vyplniť a odovzdať zápisný lístok stravníka triednym učiteľom a už v utorok aj obedovať.

  Žiaci, ktorí budú ubytovaní v školskom internáte, budú mať pripravenú stravu počnúc obedom už v pondelok 4. septembra.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Odmeňovanie za prácu

   

  Vo štvrtok 29. 06. 2017 boli za produktívnu prácu pre Odborné učilište a DSS a RS ROSA odmenení žiaci školy z učebných odborov maliar a opatrovateľ. Finančné ocenenie odovzdal za školu riaditeľ Mgr. E. Filo a za DSS a RS ROSA v zastúpení riaditeľa Ing. M. Tekula.

 • A je to tu...

   

  Milí žiaci,

  nový školský rok 2017/18 už klope na dvere. Tešíme sa na vás už v pondelok 4. septembra 2017 o 07.45 h. Všetci žiaci prídu ráno do budovy teoretického vyučovania - hneď za vrátnicou, tam vás usmerníme ďalej. Prváci ostanú na teórii, druháci a tretiaci pôjdu do dielní svojich odborov. 

  Čo si máte so sebou priniesť, nájdete tu: Info_k_nastupu_do_skoly_2017-18.pdf

  Denne dochádzajúci žiaci budú v prvý deň v škole asi do 10.00 h, potom môžu ísť domov. Žiaci ubytovaní v školskom internáte alebo v DSS a RS Rosa pôjdu v tomto čase už na internát. 

  Žiaci Odborného učilišťa, ubytovaní v školskom internáte, nájdu ďalšie informácie tu: Info_k_nastupu_do_internatu_pre_ziakov_OU_2017-18.pdf

  Žiaci iných škôl, ubytovaní v školskom internáte, nájdu ďalšie informácie tu: Info_k_nastupu_do_internatu_pre_ziakov_inych_strednych_skol_2017-18.pdf

  Mgr. Eduard Filo, riaditeľ

 • Futbalový turnaj žiakov a pedagógov školy

   

  Do galérie Futbalový turnaj 16.06.2017 boli pridané fotografie.

 • Neseď doma, príď do klubu

   

  Využi cez leto možnosť a príď do klubu, ktorý povedie tím odborných zamestnancov. Uvidíme sa v stredu 12. júla a 23. augusta v priestoroch Izbičky v čase od 14.00 do 17.00 h. Radi Ti pomôžeme, poradíme alebo len spoločne zabijeme nudu dobrou spoločenskou hrou alebo rozhovorom. 

   

  Tešíme sa na Teba! 

 • Oceňovanie žiakov

   

  V piatok 30. júna 2017 ráno, ešte pred tým, ako si prevzali z rúk triednych učiteľov výročné vysvedčenia, boli najlepší žiaci školy ocenení za výborné školské výsledky, iní zasa pokarhaní za zlú dochádzku či porušovanie školského poriadku. V kultúrnej miestnosti sa im prihovoril a finančnú odmenu odovzdal riaditeľ školy Mgr. E. Filo v prítomnosti zástupcov riaditeľa a pedagógov. Veríme, že ocenenie ich výsledkov bude pre našich žiakov povzbudením, aby sa usilovali aj naďalej.

  Do galérie Oceňovanie žiakov 30.06.2017 boli pridané fotografie.

 • Lúčenie s tretiakmi

   

  Do galérie Lúčenie s tretiakmi boli pridané fotografie.

 • Trvalý pracovný pomer

   

  Dňa 19. 04. 2017 sa žiaci ubytovaní na školskom internáte pod vedením vychovávateliek Mgr. L. Bělskej a Mgr. M. Duchovičovej zúčastnili divadelnej inscenácie. „Trvalý pracovný pomer“ je príbeh z prostredia jedného pracovného kolektívu. Žiaci sa na predstavenie tešili a po skončení skonštatovali, že to bolo veľmi pekné predstavenie.

 • Futbalový zápas

   

  Vo štvrtok 8. júna 2017 sa stretli v priateľkom futbalovom zápase dva tímy zostavené zo žiakov našej školy a zo žiakov Spojenej školy Švabinského. Hlavným organizátorom a rozhodcom v jednej osobe bol Mgr. P. Čaputa. jeho pravou rukou bol Ing. P. Ungvarský. Pre žiakov bolo pripravené občerstvenie, hod-dogy, pre pedagogický dozor káva, čaj, minerálka. Občerstvenie pripravili žiaci učebného odboru kuchár pod vedením Ing. V. Turákovej, prvú pomoc zabezpečovali žiaci učebných odborov opatrovateľ a pedikúra – manikúra pod vedením Mgr. I. Povincovej. Súper bol zdatnejší a porazil nás 7 : 2. Celý priebeh futbalového zápasu zdokumentovala Mgr. S. Krajčiová.

  Do galérie Futbalový zápas 08.06.2017 boli pridané fotografie.

 • Záverečné hodnotenie

   

  Dňa 07. 06. 2017 sa konalo záverečné zhodnotenie študijných výsledkov 17 žiakov 3. ročníka našej školy. Ráno sa žiakom v prítomnosti triednych učiteľov a majstrov odbornej výchovy prihovoril riaditeľ školy a poprial im veľa úspechov v písomnej a praktickej časti. Žiaci si potom overili svoje vedomosti a zručnosti, cez prestávku mali pripravené občerstvenie. Poobede sme sa opäť stretli a jednotliví majstri odbornej výchovy zhodnotili prácu žiakov. Všetci žiaci zadané úlohy splnili. Blahoželáme a stretneme sa ešte na slávnostnom vyradení žiakov 23. 06. 2017 o 09.00 h!

  Do galérie Záverečné hodnotenie 07.06.2017 boli pridané fotografie.

 • Dnes mám rande s naším mestom...

   

  V piatok 09. 06. 2017 sme sa – ako po minulé roky – zapojili do projektu „Naše mesto“. Aby sme svet videli lepšie, 30 dobrovoľníkov zo spoločnosti Adient Slovakia, s.r.o. nám umylo a vyleštilo takmer 80 okien na školskom internáte. Okrem toho dvaja dobrovoľníci zo spoločnosti Johnson Controls International nám zasa „vyleštili počítače“ v počítačovej učebni. Za odmenu sme im pripravili malé občerstvenie v podobe minerálok, kávy a naši kuchári im pripravili čerstvé bagety.

  Koordinátormi tejto vydarenej akcie boli S. Gergelová, P. Čaputa, O. Čermáková a P. Drobková. Na záver môžeme konštatovať, že opäť to bola veľmi vydarená akcia. Ďakujeme!

  Do galérie Naše mesto 09.06.2017 boli pridané fotografie.

 • Bojná

   

  V dňoch 22. – 24. 5. 2017 sa žiaci triedy 3.OT zúčastnili pracovno-relaxačného pobytu v Bojnej neďaleko Piešťan. Bývali sme v Ranči pod Babicou, kde sme si s p. učiteľkami Mgr. I. Povincovou a Mgr. A. Hornáčkovou opakovali učivo na záverečné skúšky.

  Navštívili sme ZOO so zaujímavými zvieratami. V obci Bojná sme si pozreli expozíciu múzea z obdobia Veľkej Moravy, kde boli vystavené vykopávky, ktoré sa našli na Valoch pri obci Bojná. Zvedavosť nás po krátkej túre doviedla k nálezisku vykopávok a sídlu z obdobia Veľkej Moravy. Všetkým sa veľmi páčilo a zážitky nám dlho ostanú v pamäti.

  Do galérie Bojná 22.-24.05.2017 boli pridané fotografie.

 • 30. 06. 2017 - odhlásená strava

   

  Dňa 30. 06. 2017 končí vyučovanie odovzdaním výročných vysvedčení cca o 09.30 h.

  Žiaci ráno prídu do školy o 07.45 h. V čase 08.00 – 09.00 h sa stretnú v kultúrnej miestnosti s riaditeľom školy Mgr. E. Filom a ostatnými pedagógmi, aby spoločne zhodnotili uplynulý školský rok.

  V tento deň sú všetci žiaci, teda aj ubytovaní žiaci odhlásení zo stravy už od obeda. Ak bude mať niekto záujem o obed, musí sa nahlásiť p. Jurkovičovej (tel.: 0911 987 693, E-mail: alena.jurkovicova@domovrosa.sk).

 • Naše mesto 2017

   

  Tento piatok 9. júna 2017 po roku opäť očakávame firemných dobrovoľníkov, aby nám pomohli vyčistiť a skrášliť naše priestory i celý areál. K tradičného umývaniu okien im zabezpečíme, pochopiteľne, dobrú náladu, materiál, malé občerstvenie, pitný režim a informácie o našej škole.

  Dovidenia v piatok, priatelia...

 • ISIC – predĺženie platnosti karty

   

  Dňom 30. 06. 2017 končí čipová platnosť ISIC karty. Predĺženie platnosti ISIC karty sa vykonáva v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy S. Gergelovej za poplatok 1 € (tak, ako tomu bolo aj minulý školský rok). Ak si žiaci v priebehu júna nepredĺžia platnosť ISIC, tak od 01. 07. 2017 budú platiť plné cestovné.

  Ak niekto využíva ISIC na rôzne zľavy, môže si objednať aj známku za poplatok 10 €. 

  Žiaci, ktorí si doteraz z rôznych dôvodov nepredĺžili platnosť ISIC alebo nezakúpili známku ISIC, môžu tak urobiť dodatočne v týždni 26. 06. – 28. 06. 2017.

 • Kurz pohybových aktivít - Bojnice

   

  V dňoch 29. 05. – 02. 06. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili spolu s klientmi DSS a RS ROSA kurzu pohybových aktivít v Bojniciach. Žiaci si pod vedením pedagógov zasúťažili, zahrali športové hry, posedeli pri ohníku...

  Hneď prvý deň po ubytovaní sa vybrali žiaci pod vedením svojich pedagógov na prieskumnú vychádzku. Ďalšie dni sa dozvedeli niečo zaujímavé o historickom a veľmi známom zámku, vybrali sa do ZOO, na celodenný výlet do Martina do Múzea slovenskej dediny, ktoré je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode.

  Zúčastnení žiaci hodnotili kurz ako výborne zorganizovanú akciu, za ktorú môžeme poďakovať Mgr. A. Hullovej, Mgr. P. Čaputovi, Mgr. A . Hornáčkovej a Bc. M. Černuškovi a za DSS a RS V. Horeckému.

  Do galérie Bojnice 29.05.-02.06.2017 boli pridané fotografie.

 • Vychádzka na Devín

   

  Predposledný májový deň sme sa zo školského internátu vybrali navštíviť hrad Devín. Počasie nám prialo, mali sme možnosť vidieť celé okolie ako na dlani. Veľmi sa nám páčila možnosť zastrieľať si z luku, narábať s pravekými nástrojmi, či poťažkať si brnenie rytiera. Zaujala nás studňa na nádvorí, ktorej hĺbku sme zisťovali liatím vody. Pred slniečkom sme sa schovali v dvoch vnútorných expozíciách, ktoré nám prezradili niečo z našej histórie. Ani po dvoch hodinách sme nestihli prezrieť všetko, čo nás zaujímalo, preto dúfame, že sa nám podarí na toto čarovné miesto prísť aj nabudúce!

  Do galérie Vychádzka na Devín 30.05.2017 boli pridané fotografie.

 • Koncert v Redute

   

  Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie ponúkla v rámci cyklu Hudobná prechádzka storočiami výber klasikov vážnej hudby, ktorých si v interpretácii Slovenského komorného orchestra mohli v piatok 26. mája v elegantných historických priestoroch bratislavskej Reduty vychutnať aj naši žiaci. 

  Koncert v Redute - Obrázok 1

 • Minizoo a sokoliareň Devín

   

  Naši chovatelia majú zaujímavú prax v Minizoo Devín, kde spoznávajú a starajú sa o rôzne druhy zvierat - čistia, kŕmia, venčia. Naši žiaci tu spolupracujú aj na projekte Wings for Human (Krídla pre človeka - http://wingsforhuman.sk/), ktorý sa snaží spopularizovať ornitoterapiu - liečbu pomocou dravých vtákov. 

  Do galérie Minizoo Devín 11.05.2017 boli pridané fotografie.

 • Exkurzia záhradníkov do Košíc

   

  Žiaci druhého a tretieho ročníka učebného odboru záhradník boli 24. - 25. mája 2017 na exkurzii a výlete v druhom najväčšom slovenskom meste. Pozreli si botanickú záhradu a záhradné úpravy metropoly východu. Turistickým vláčikom sa previezli centrom Košíc a navštívili kultúrno-historické pamiatky mesta - Dóm sv. Alžbety a Žigmundovu vežu. Po dobrej večeri ich uchvátila tzv. spievajúca fontána. Za vydarený zájazd patrí vďaka majstrom odbornej výchovy A. Janoškovej, Z. Tomašovičovej a M. Černuškovi.

  Do galérie Výlet záhradníkov 24.-25.05.2017 boli pridané fotografie.

strana: