Známky Prihlásenie Školský mail Školský G Suite FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Piatok 7. 5. 2021
Počet návštev: 4760204

Partneri • Červené stužky

   

  AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1. december) sme robili osvetu aj u nás v škole. Vďaka Dominikovi, Miške a Kike sú ostatní žiaci bohatší o informácie, letáčiky a červené stužky. Považujeme za dôležité hovoriť o rizikovom správaní a možnostiach prevencie, preto sa každoročne do celoslovenskej kampane Červené stužky zapájame.

  Do galérie Červené stužky 01.12.2020 boli pridané fotografie.

 • Obnovujeme vyučovanie, otvárame internát!

   

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 16. 11. 2020 sa obnovuje vyučovanie v odborných učilištiach a obnovuje sa aj prevádzka školských internátov pre žiakov odborných učilíšť. Od pondelka teda normálne vyučujeme podľa rozvrhu, v utorok sa neučí - je štátny sviatok, od stredy pokračuje vyučovanie podľa rozvrhu.

  Žiaci už nebudú potrebovať certifikáty z plošného testovania, ale musia doniesť vyplnené a podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx. Kto nemá možnosť si ho vytlačiť, môže ho priniesť rukou písané.

  Príchod na školský internát pre našich žiakov aj žiakov iných škôl je možný v pondelok od 13.00 h. Dovtedy budú mať internátni žiaci veci v škole. Internát bude otvorený aj počas štátneho sviatku v utorok - žiaci budú mať program so svojimi vychovávateľmi.

  Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, budú mať v pondelok 16. 11. 2020 obed. Internátni žiaci majú stravu zabezpečenú tiež až od obeda.

  Všetci sa na vás, milí žiaci, tešíme!

 • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy

   

  Vážení rodičia,

  v týchto dňoch sa končí funkčné obdobie našej Rady školy. Prebehli voľby zástupcov zamestnancov a teraz musíte zvoliť zo svojich radov 3 zástupcov rodičov. Chceli sme voľby uskutočniť na rodičovskom združení, to sa však z dôvodu pandémie COVID-19 nemôže zísť. Preto Vás touto cestou žiadame, aby ste do piatku 13. 11. 2020 navrhli kandidátov, a to mailom na adresu info@oudubba.sk. Zatiaľ máme troch rodičov, ktorí súhlasili so svojou kandidatúrou: Ivana Pullmanová, Jozef KokoškaPeter Simonides.

 • Stále učíme len dištančne

  Milí žiaci a rodičia, 

  dnešným rozhodnutím ministra školstva sa od 10. novembra 2020 obnovuje prezenčné vyučovanie v niektorých školách. Žiaľ, nášho Odborného učilišťa sa to netýka a naďalej učíme len na diaľku (dištančne). 

  Dnes bolo zverejnené aj Usmernenie Ministerstva školstva SR (aj so 4 prílohami) v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“.

 • Pravidlá vstupu do školy po plošnom testovaní

   

  Na základe § 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva z 30. 10. 2020 každý zamestnanec, ktorý v období od 2. novembra 2020 05:00 h do 9. novembra 2020 01:00 h bude chcieť vstúpiť do vnútorných i vonkajších priestorov školy, sa bude musieť preukázať potvrdením o negatívnom výsledku testovania na COVID-19 alebo inej výnimke podľa § 2 ods. 2 vyhlášky. Zamestnanec, ktorý sa takto nepreukáže, nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

  Rovnaké pravidlá v uvedenom období platia aj pre ostatné osoby, ktoré by chceli vstúpiť do vnútorných i vonkajších priestorov školy. Podľa § 1 vyhlášky bez preukázania sa potvrdením o negatívnom výsledku testovania na COVID-19 alebo inej výnimke podľa § 1 ods. 2 vyhlášky majú všetky osoby vstup do školy zakázaný. 

  Na kontaktovanie so školou používajte, prosím, mailovú alebo telefonickú komunikáciu. Ďakujeme za pochopenie.

 • Dištančné vzdelávanie

  Milí žiaci,

  tak ako počas prvej vlny pandémie COVID-19 aj teraz sme nútení učiť sa na diaľku - dištančne. Niektorým z vás stihli učitelia i majstri ešte v piatok dať do rúk materiály na štúdium. Tak ako počas prvej vlny ponúkame vám študijné materiály elektronicky - v ľavom menu tejto našej webovej stránky pod názvom Dištančné vzdelávanie. 

  Okrem týchto materiálov na štúdium by žiaci mali komunikovať s triednymi učiteľmi i ostatnými učiteľmi a majstrami dohodnutým spôsobom, najmä prostredníctvom G Suite, kde má každý žiak vytvorený účet s mailovou adresou v tvare  meno.priezvisko@oudubba.sk a kde je zaradený do príslušnej triedy (Classroom). Prihlasovacie údaje dostáva žiak od triedneho učiteľa.

  Prajeme vám veľa chuti do učenia a dúfajme, že sa čoskoro stretneme v škole. Tešíme sa na vás.

 • Uzatvorenie školy aj internátu

   

  Rozhodnutím krízového štábu zo dňa 22. 10. 2020 by mali byť s výnimkou materských škôl a 1. stupňa základných škôl od pondelka 26. októbra zavreté všetky školy. Vzdelávanie má prebiehať dištančne. Zatvorený bude aj školský internát.

  Prosíme žiakov a rodičov, aby si dnes zo školy a najmä z internátu zobrali všetky svoje osobné veci, lebo priestory prejdú opäť dôkladnou dezinfekciou. Ďakujeme za pochopenie.

  Sledujte, prosím, webové sídlo školy - informácie budeme aktualizovať. Je možné, že odborné učilištia sa otvoria skôr ako avizovaného 27. novembra.

 • Zostávame otvorení!

   

  Po upresnení informácie z ministerstva školstva s radosťou oznamujeme, že Odborné učilište ani internát sa nezatvára ani po zasadnutí krízového štábu 11. 10. 2020.

  Vyučovanie bude naďalej prebiehať prezenčne podľa rozvrhu hodín - teoretické i praktické vyučovanie. "Zároveň na všetkých druhoch škôl sa obmedzujú aktivity, ktoré nie sú kriticky dôležité pre výchovno-vzdelávací proces. V prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa," píše sa v rozhodnutí ministra školstva z 11. 10. 2020.

  Školský internát ostáva otvorený aj pre žiakov zo Spojenej školy na Dúbravskej a Mokrohájskej ceste.

 • Škola od zajtra len dištančne

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  dnes na obed minister školstva informoval o rozhodnutí krízového štábu: od pondelka 12. 10. 2020 sa zatvárajú stredné školy a prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Vyzval tiež žiakov, aby necestovali na školské internáty. Ústredný krízový štáb ďalej rokuje, ďalšie rozhodnutia sa očakávajú popoludní.

  Vzniknutá situácia nás mrzí, radšej by sme sa s vami vzdelávali prezenčne – v škole aj na internáte. Prípadné otázky alebo podnety môžete posielať na info@oudubba.sk. Na skoré stretnutie sa tešia

  Vaši pedagógovia, odborní aj nepedagogickí zamestnanci

 • Rodičovské združenie

   

  Vážení rodičia (zákonní zástupcovia),

  plánované rodičovské združenie sa z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie neuskutoční. Pokúsime sa v priebehu októbra s Vami spojiť dištančne. Nie od všetkých však máme mailovú adresu. Tí, ktorí ste nám ju ešte neoznámili, pošlite nám ju, prosím, na adresu info@oudubba.sk alebo prostredníctvom Vašich detí.

  Jedným z bodov rodičovského združenia mala byť aj voľba zástupcov rodičov do Rady školy. Prosíme Vás, aby ste nám do 9. októbra oznámili chuť, resp. ochotu stať sa členom Rady školy, príp. Váš súhlas s kandidatúrou, ak Vás navrhuje iný rodič. Voľby uskutočníme v polovici októbra pravdepodobne per rollam - na diaľku.

  Ďakujeme za porozumenie

 • Jesenná burza oblečenia

   

  V dňoch 06. - 07. 10. 2020 sa v kultúrnej miestnosti uskutoční pre žiakov školy tradičná jesenná burza oblečenia, ale za netradičných "pandemických" podmienok:

  - miestnosť sa bude dezinfikovať germicídnym žiaričom každý deň pred burzou a po jej skončení,

  - bude vykonávaná pravidelná dezinfekcia povrchov, pracovných plôch, pomôcok,

  - pri vstupe sa bude kontrolovať nasadenie rúška a všetci si vydezinfikujú ruky,

  - do miestnosti sa bude vstupovať po skupinách (triedach) podľa harmonogramu,

  - maximálny počet v skupine bude 10 osôb,

  - skupina sa v miestnosti zdrží maximálne 15 minút,

  - obsluhujúci budú pracovať v rúškach a v rukaviciach.

 • Aktualizované opatrenia proti COVID-19

   

  Na základe opatrení ÚVZ SR a odporúčaní MŠ SR riaditeľ školy dňa 16. 09. 2020 aktualizoval opatrenia školy Príkazom riaditeľa č. 10/2020. Je záväzný pre žiakov, zamestnancov i návštevníkov školy aj školského internátu a nájdete ho v ľavom menu.

 • Riaditeľské voľno

   

  Vzhľadom k tomu, že v utorok 15. 09. 2020 je štátny sviatok, riaditeľ školy udelil z prevádzkových dôvodov na pondelok 14. 09. 2020 riaditeľské voľno. V prevádzke nebude ani školský internátUbytovanie bude možné v utorok 15. 09. 2020 od 16.00 h. 

  Žiakov iných škôl to môže obmedziť v školskej dochádzke a preto im odporúčame, aby o tom upovedomili svojich triednych učiteľov. V prípade otázok sa obráťte osobne na vychovávateľov, mailom na info@oudubba.sk alebo telefonujte na číslo 0903/555886.

 • Rúška do konca septembra

   

  Na základe návrhu pandemickej komisie vlády SR z 11. 09. 2020 po dôslednom zhodnotení epidemiologickej situácie na Slovensku a v zahraničí sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na 2. stupni základných škôl a na stredných školách minimálne do konca septembra 2020

  Viac o nosení rúšok nájdete tu:  uvz.sk

 • K začiatku nového školského roka

  Milí žiaci a rodičia,

  blíži sa začiatok školského roka, ktorý nám tento raz komplikuje aj korona vírus. Vyučovanie v škole, stravovanie v školskej jedálni i pobyt v školskom internáte musí byť v súlade s príkazom riaditeľa, ktorý vychádza z odporúčaní hygienikov, ministerstva školstva, zriaďovateľa a z možností a špecifík našej školy.

  Školu otvárame v stredu 02. 09. 2020 o 07.15 h. Ak prídete skôr, budete musieť čakať vonku pred vrátnicou. Už tu dodržujte medzi sebou odstup.

  Pri vstupe do areálu pri vrátnici vás najprv čaká vstupný filter, kde vám  skontrolujeme rúška (každý musí mať aj rezervné) a zmeriame teplotu.

  Žiaci prípravného a prvého ročníka pôjdu s nasadenými rúškami do budovy teoretického vyučovania (vchod hneď za vrátnicou), a to hneď do svojich tried. Usmernia vás dozor konajúci učitelia. Druháci a tretiaci pôjdu s nasadenými rúškami na pracoviská praktického vyučovania podľa odborov (pri vrátnici vás budú navigovať).

  Každý žiak odovzdá v škole svojmu triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV vyplnený dotazník (príloha č. 7) a vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 8). Obidva materiály si môžete stiahnuť a vytlačiť tu: https://oudubba.edupage.org/text59/ Plnoletý žiak ich podpisuje sám, neplnoletému žiakovi ich musí podpísať zákonný zástupca. Ak ich teda žiak neprinesie vyplnené a podpísané, musí tak urobiť hneď po príchode do školy – triedny učiteľ alebo majster mu ich vytlačí. V takom prípade musí so žiakom prísť aj zákonný zástupca, aby oba materiály vyplnil a podpísal.

  Žiaci ubytovaní v školskom internáte sa môžu ísť s nasadenými rúškami najprv ubytovať a potom prídu do školy. Na internáte vás od rána čakajú vychovávatelia.

  Pri všetkých vchodoch sú na stene nainštalované bezdotykové zariadenia na dezinfekciu rúk. Používajte ich. Stále dodržujte zásadu ROR (rúško – odstup – ruky). Malé prestávky trávite v triedach alebo na pracoviskách praktického vyučovania, veľké prestávky na dvore.

  Prvý deň budete v škole kratšie - dovtedy, kým vybavíte všetko potrebné s vašimi pedagógmi. Okrem iného od nich dostanete potvrdenia o štúdiu a ISIC karty. Potom pôjdete domov alebo na internát. Prvý deň budú mať obed len žiaci ubytovaní v školskom internáte, dochádzajúci žiaci nie.

  Žiaci iných škôl, ubytovaní v školskom internáte, prichádzajú po škole, pri vstupe do areálu im zmerajú teplotu a na internáte vychovávateľovi odovzdajú vyplnený dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti. Obidva materiály si môžete stiahnuť a vytlačiť tu: https://oudubba.edupage.org/text59/ Plnoletý žiak ich podpisuje sám, neplnoletému žiakovi ich musí podpísať zákonný zástupca. Ak ich teda žiak neprinesie vyplnené a podpísané, musí tak urobiť hneď po príchode do internátu – vychovávateľ mu ich vytlačí. V takom prípade musí so žiakom prísť aj zákonný zástupca, aby oba materiály vyplnil a podpísal.

  Vo štvrtok a piatok budete všetci v škole od 07.45 do 13.00 h. Škola sa bude otvárať o 07.15 h. Obed budú mať v čase 13.00 – 13.30 h všetci stravníci, aj denne dochádzajúci.

  Vo štvrtok 03. 09. 2020 budú na teoretickom vyučovaní druháci, ostatní na pracoviskách praktického vyučovania.

  V piatok 04. 09. 2020 budú na teoretickom vyučovaní tretiaci, ostatní na pracoviskách praktického vyučovania.

  Od 07. 09. 2020 sa už budeme učiť na teoretickom i praktickom vyučovaní podľa rozvrhu hodín.

  Viac sa už dozviete v škole, príp. volajte na tel. číslo 02/54793677 alebo píšte na info@oudubba.sk.

 • Ku koncu školského roka

  Milí žiaci a rodičia, kolegovia, priatelia,

  máme za sebou netypický školský rok. Na náš zaužívaný životný štýl a spôsob práce i učenia zaútočil vírus. Uvedomili sme si, že niečo nemusíme mať, niečo môžeme robiť inak a niečo, čo sme nerobili, musíme začať. Vynútené obmedzenia i prerušené vyučovanie nás nútia zamýšľať sa nad tým, ako žiť, pracovať, učiť sa, cestovať, nakupovať, komunikovať, chrániť sa, myslieť na iných, na starších a slabších, na prostredie, v ktorom spolu žijeme.

  Ďakujem vám za spoluprácu a ústretovosť v uplynulých týždňoch, prajem nám všetkým skutočný oddych, regeneráciu síl a teším sa stretnutie v septembri. Musíme dobehnúť zameškané a čakajú nás viaceré organizačné zmeny. Teším sa, že ich môžeme uskutočňovať spolu, práve s vami.

  E. Filo, riaditeľ školy

 • Zbierka na auto pre školu

  Milí rodičia a priatelia školy,

  prostredníctvom nášho občianskeho združenia Rada rodičov pri Odbornom učilišti sme vyhlásili finančnú zbierku pre našu školu na kúpu väčšieho auta - dodávky pre 9 osôb. Darovať možno väčšiu i menšiu sumu tu: 

  https://www.ludialudom.sk/vyzvy/7796

  Rozšírte, prosím, túto výzvu medzi svojich priateľov a známych. 

 • Prihlášky do školského internátu

   

  Žiakom, ktorí tak ešte neurobili, pripomíname, aby nám najneskôr do konca školského roka zaslali prihlášky do školského internátu na nasledujúci školský rok.  Odporúčame tento postup: 

  1. vytlačiť si prihlášku zo stránky školy (https://oudubba.edupage.org/text/?text=text/text38&subpage=1)

  2. vyplniť (žiakom, ktorí ešte nemajú 18 rokov, musia prihlášku vyplniť rodičia, resp. zákonní zástupcovia)

  3. odoslať poštou na našu korešpondenčnú adresu: Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24  Bratislava.

  Ak sa chystáte po vysvedčenie so zákonným zástupcom, prihlášku môžete vyplniť a osobne odovzdať v ten deň priamo v škole. 

  Ak si aj tak nebudete vedieť poradiť, určite nás požiadajte o pomoc na info@oudubba.sk alebo na telefónnom čísle 0911/310620.

 • Predĺženie platnosti karty ISIC

   

  Predĺženie platnosti karty ISIC pre dopravu aj na obdobie prázdnin si žiaci vybavia u svojich triednych učiteľov v čase od 22. 06. 2020 do 29. 06. 2020, teda v čase, keď sa opäť môžeme vrátiť do školy. Ak sa teda v tomto čase chystáte do školy, určite si nezabudnite preukaz ISIC.

  Tí, ktorí do školy prísť nemôžu, si platnosť predĺžia v deň odovzdávania vysvedčenia (30. 06. 2020) alebo v septembri pri nástupe do ďalšieho ročníka, príp. si v prípade nutnosti dohodnú termín na adrese info@oudubba.sk alebo na tel.: 0911/310620. 

  Pripomíname, že predĺženie platnosti karty je dôležité, aby mohli žiaci cestovať na študentské cestovné lístky aj počas prázdnin. 

 • Podrobnosti k nástupu do školy

   

  Od 22. júna do 29. júna 2020 budú žiaci, ktorí prídu na vyučovanie, v škole v čase 07.45 - 13.00 h - rovnako na teoretickom i praktickom vyučovaní.

  Vyučovanie nebude prebiehať podľa rozvrhu hodín - prváci budú mať teoretické vyučovanie v čase 22. - 24. 06. a praktické vyučovanie 25. - 29. 06. 2020, druháci budú na praktickom vyučovaní 22. - 24. 06. 2020 a na teórii 25. - 29. 06. 2020. Prípravný ročník bude mať praktické vyučovanie 22. - 24. 06. a 26. 06., teoretické vyučovanie 25. a 29. 06. 2020.

  V utorok 30. júna si žiaci ráno prevezmú z rúk triednych učiteľov vysvedčenia a pôjdu domov.

  Žiaci, ktorí majú záujem o obed už v pondelok, musia to oznámiť p. Jurkovičovej mailom (alena.jurkovicova@domovrosa.sk) alebo SMS správou (0911/987693) do piatku 19. 06. do 08.00 h.

  Školský internát  z prevádzkových a hygienických dôvodov neotvárame. Veci, ktoré majú žiaci na internáte, si môžu vyzdvihnúť 30. júna po prevzatí vysvedčenia alebo po predchádzajúcej dohode aj v inom termíne.

strana: