• Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     •  

      Jarné prázdniny pre žiakov v Bratislavskom kraji budú tento rok v čase 28. 02. - 04. 03. 2022. V piatok sa učíme podľa rozvrhu - nie je skrátené vyučovanie.

      Po prázdninách sa v škole stretneme v pondelok 07. 03. 2022, internátni žiaci môžu nastúpiť už v nedeľu 06. 03. 2022 po 16.00 h.

      Vláda avizovala rýchle uvoľňovanie opatrení, a to aj v školách. Po ich upresnení a zverejnení budeme o zmenách informovať - sledujte, prosím, webové sídlo školy.

    • Prijímanie do školy 2022 - virtuálna prehliadka školy
     • Prijímanie do školy 2022 - virtuálna prehliadka školy

     •  

      Virtuálnu prehliadku našej školy vrátane prípravného ročníka a 11 trojročných učebných odborov, ktoré máme v ponuke, si môžete pozrieť tu: Deň otvorených dverí 2022. Okrem teoretického vyučovania a praktickej prípravy ponúkame aj stravovanie v školskej jedálni a ubytovanie v školskom internáte s výchovou mimo vyučovania.

      Žiakov prijímame bez prijímacích skúšok, pokiaľ spĺňajú kritériá prijatia

      Prihlášku s prílohami musí podať zákonný zástupca do 20. marca 2022, a to v papierovej podobe alebo elektronicky cez EduPage.

      Kontaktovať nás môžete telefonicky (0911/310620, 02/54793677), mailom (info@oudubba.sk) alebo (po predchádzajúcej dohode) osobne na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave. Tešíme sa na Vás.

      Aktualizovali sme aj celý modul Prijímanie do školy 2022

    • Zmeny v školskom semafore
     • Zmeny v školskom semafore

     •  

      V piatok 04. 02. 2022 bol aktualizovaný Školský semafor. Nové sú aj formuláre v prílohách.

      Novinkou je, že výnimku z karantény si v škole môžu uplatniť žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, už aj na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu a po ukončení izolácie, ktorá bola pod dohľadom všeobecného lekára pre deti a dorast. Rodič v takomto prípade môže škole (cez EduPage alebo mailom na adresu info@oudubba.sk alebo SMS správou na t. č. 0911/310620) predložiť „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“ (Priloha_4a). Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“(Priloha_2).

      Lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie a karantény a ani o výnimke z karantény. Po ukončení izolácie sa dôrazne odporúča pretestovanie žiaka Ag samotestom. Samotesty pre žiakov sú naďalej k dispozícii v škole.

      Naďalej platia ostatné protipandemické opatrenia:

    • Polročné prázdniny
     • Polročné prázdniny

     •  

      V piatok 4. februára sú polročné prázdniny.

      Vo štvrtok 3. februára bude skrátené vyučovanie - o 12.00 h žiaci školy ukončia teoretické i praktické vyučovanie, pôjdu na obed a na internát alebo domov. Žiaci s praktickým vyučovaním v priestoroch v Petržalke skončia vyučovanie už o 11.30 h a v prípade potreby sa presunú na Patrónku autobusom MHD (školský autobus poobede nepôjde). 

      Po prázdninách žiaci nastúpia do školy v pondelok 07. 02. 2022, internátni žiaci sa môžu ubytovať v režime OTP už v nedeľu 06. 02. 2022 po 16.00 h. Vzhľadom k viac ako 2-dňovému prerušeniu vyučovania musia všetci žiaci do školy, resp. na internát priniesť vyplnené a podpísané Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.    

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, Slovakia
    • info@ssid.sk
    • (+421 2)54 793 677
    • 54732662
    • 2121799724
    • Mgr. Eduard Filo eduard.filo@ssid.sk
    • pondelok - piatok 07.00 - 11.30 h 12.30 - 14.00 h
    • eduard.filo@ssid.sk
    • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Odborné učilište, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Praktická škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
    • Školský internát, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Školský klub detí, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje